Europa-Parlamentet

Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges direkte af vælgerne i alle medlemsstater til at repræsentere vælgernes interesser med hensyn til EU-lovgivningen og til at sikre, at andre EU-institutioner arbejder på en demokratisk måde.