DIREC

DIREC har til formål at udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i de digitale miljøer i Danmark.