De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råd består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Rådenes fælles formandskab leverer uafhængig rådgivning til landets økonomiske og miljøøkonomiske beslutningstagere. Medlemmerne af De Økonomiske Råd er repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, Danmarks Nationalbank, regering og interesseorganisationer. Der er ca. 25 medlemmer i hvert af de to råd.