Thomas Christensen

Thomas Christensen

Thomas Christensen er uddannelseschef i Ledelsespolitisk Afdeling og har været ansat i Lederne siden 1999.

Han er ansvarlig for udvikling af lederuddannelser i det offentlige uddannelsessystem, og repræsenterer Ledernes interesser i en række råd og udvalg og deltager i en lang række udviklingsprojekter på uddannelsesområdet.

Han er uddannet Cand.techn.soc. og har derudover en Master of Education and Learning fra Roskilde Universitet. Endeligt har han taget en certificeret coachuddannelse for ledere.