Artiklen er sponseret af Center for IT og Medicoteknologi.

Machine Learning, selvkørende robotter og en guldgrube af data

Machine Learning, selvkørende robotter og en guldgrube af data
Illustration: Jeppe Carlsen.
Bag de fire bogstaver CIMT gemmer sig landets største offentlige sundhedsteknologiske virksomhed. Center for IT og Medicoteknologi er Region Hovedstadens omdrejningspunkt for sundhed og digitalisering og arbejder med alt fra Sundhedsplatformen over selvkørende logistik-robotter til Machine Learning og Data Science til udvikling af Personlig Medicin.

Glem alt om støvede offentlige it-arbejdspladser. CIMT er et sted, der burde give selv den mest kræsne it-professionelle sved på panden.
Ikke nok med at CIMT driver Sundhedsplatformen, der er Region H’s elektroniske patientjournal. Man forvalter 400+ øvrige systemer, ca. 90.000 medicinske apparater plus det regionale sundhedsvæsens samlede it-infrastruktur med tre driftscentre, 1.000 servere, 5.000 virtuelle servere og 17 petabyte data. Desuden arbejder CIMT med en vifte af cutting edge teknologier: Machine Learning inden for f.eks. billeddiagnostik, Big Data til udvikling af personlig medicin, automatisering af hospitalslogistik, intelligente bygninger, ny teknologi til selvmonitorering og meget, meget mere.

Nicksan Sriranjan er civilingeniør i sundhedsteknologi fra Aalborg Universitet og ansat i CIMT siden august 2019, først som tester og nu som AC'er, Application Coordinator

Kompleksitet og udviklingsmuligheder

»Jeg har været på en del it-arbejdspladser i min karriere og har arbejdet både som management-konsulent og hos it-leverandører. På den baggrund må jeg sige, at CIMT er en af de mest spændende arbejdspladser, du kan finde,« siger Søren Zachariassen, chef for IT-arkitektur i CIMT’s udviklingsafdeling.

»Du får både kompleksitet, et stort volumen og faglige udviklingsmuligheder, som du ikke finder ret mange andre steder.«

Søren Zachariassen bakkes op af Nicksan Sriranjan, civilingeniør i sundhedsteknologi fra Aalborg Universitet og ansat i CIMT siden august 2019, først som tester og nu som ACer, Application Coordinator:
»Mit job har spændende tekniske udfordringer, og samtidig kommer jeg tæt på brugerne af systemet. Vi arbejder agilt. Det betyder, at når vi udvikler ny funktionalitet, er det altid enten læger eller sygeplejersker, der sidder for bordenden. De fortæller dig, hvad der skal til for at deres hverdag bliver nemmere, og så udvikler vi løsningerne til dem. Det er supermotiverende.«

Skræddersyet login

Lige nu arbejder Nicksan Sriranjan på projektet “Matrikelnær Login”. Det er en ny og mere brugervenlig login-funktion i Sundhedsplatformen, der gør, at brugeren ved login får præsenteret præcis de tools, oversigtsrapporter m.m., der er relevante for det hospital og det medicinske speciale man arbejder på. Det sparer tid og øger personalets effektivitet.

Da Nicksan Sriranjan søgte job valgte han CMIT på grund af de udviklingsmuligheder et så stort og alsidigt sundhedsteknologisk hus kan tilbyde. Desuden fremhæver han den flade struktur, et godt sammenhold og en fleksibilitet, der betyder, at man i høj grad selv prioriterer sin arbejdsdag og kan afspadsere de timer man arbejder ud over de fastlagte 37.

Søren Zachariassen er chef for IT-arkitektur i CIMT’s udviklingsafdeling.

CIMT tilbyder alle discipliner i it-systemer

Spørger man Søren Zachariassen, hvorfor han har valgt CIMT, kommer svaret prompte:
»Det er nok Danmarks mest interessante udviklingshus og driftscenter for sundheds-it. Vi har en alsidighed, som efter min mening er unik. Vi arbejder med hele teknologistakken, og alle de discipliner man benytter inden for et it-systems livscyklus. Lige fra anskaffelse over projektledelse, arkitektur, infrastruktur og integration til drift og service desk. Samtidig arbejder vi med nye teknologier, der vil få stor betydning for fremtidens sundhedsvæsen.«

Som eksempel nævner Søren Zachariassen, at Sundhedsplatformen rummer en guldgrube af sygdomsdata, der sammen med genomsekvensering åbner muligheder for personlig medicin - et forskningsområde, der er under hastig udvikling lige nu. Desuden vil fremtidens sundhedsvæsen inddrage patienter og pårørende meget mere end hidtil. Samtidig med at andelen af ældre og kronikere stiger vil der være øget fokus på selvmonitorering og overvågning af patienter i eget hjem - og på de teknologier der skal til.

Fuldautomatiske sterilcentraler

På et helt andet felt kommer der også nye teknologier ind i CIMTs ansvarsområde.
»Vi kigger på Internet of Things, intelligente bygninger og automatisering af logistik. I forbindelse med de mange nye hospitalsbyggerier i regionen får vi mulighed for at energioptimere og lave bygningsautomation på et helt nyt niveau.«

»Desuden centraliserer vi vores logistik. For eksempel bygger vi lige nu to nye sterilcentraler. Det er fuldautomatiske fabrikker med AGV’er, automatiske transportbånd og fuld sporbarhed. Når vi opererer en patient, skal vi vide, præcis hvilken autoklave en given kniv har været i, så vi kan spore den tilbage, hvis det bliver nødvendigt,« siger Søren Zachariassen

Fremtidens arbejdsplads

CMIT har godt 1.000 ansatte og et budget på godt 1.8 mia. Mange medarbejdere er fast på hospitalerne hos brugerne. Andre har jævnligt deres gang på hospitalerne, men har fast plads på en af vores lokationer, som efter jul samles i ét nydesignet hus på Borgervænget på Østerbro. Det ser Nicksan Sriranjan frem til.

»Det bliver supergodt, når projektledere, AC’er, arkitekter og andre kolleger kan sidde tæt på hinanden. Det giver en god synergi. Vi plejer at løse problemerne sammen og det er nok det jeg vægter højest i mit job: At vi har det godt sammen og har et godt og stabilt samarbejde. Du kan altid gå til en kollega, hvis du får brug for hjælp.«

Vil du med på holdet?

Illustration: CIMT.

Søges: Talenter til Danmarks største offentlige udviklingshus og driftscenter for sundhedsteknologi

CIMT, Region Hs Center for IT og Medicoteknologi har en række åbne it-stillinger.

CIMT spænder vidt indenfor teknologier:

· Machine Learning
· Big data
· Billeddiagnostik
· Selvmonitorering

Læs mere om CIMT som arbejdsplads og se aktuelle ledige stillinger her

Ledige stillinger i CIMT

Debatten er slået fra på dette indhold