Kilderegler

For at sikre mod misbrug af Version2's research og oplysninger gælder følgende standardiserede regler for kilder, der ønsker eller accepterer at se hele artikler eller egne citater/oplysninger gengivet inden offentliggørelse i Version2:

  1. Artikler og/eller oplysninger fra artikler har status af fortroligt arbejdsmateriale, indtil de er offentliggjort. De må derfor ikke - hverken helt eller delvist - omtales for eller videregives til tredjepart.

  2. Kilder har adgang til at få rettet faktuelle fejl samt forkerte eller fejlopfattede citater. Derimod har kilder eller interviewpersoner ikke yderligere redigeringsret til Version2's artikler. Artiklernes vinkel, opbygning, valg af øvrige kilder og vægtning af oplysninger kan kilder altså ikke kræve ændret.

  3. Artikler skal betragtes som udkast. De kan også efter et gennemsyn hos kilden blive udsat for yderligere redigering.

  4. Version2 fastsætter en deadline for reaktioner, der gør det muligt for magasinet at planlægge sin redigering og produktion hensigtsmæssigt. Ønsker om ændringer i artikler efter denne deadline kan som udgangspunkt ikke efterkommes.