Som et led i en større opdatering af Version2 er IT-leksikonet blevet nedlagt fra og med juni 2015.