Josephine Eghave Midttun Solheim

 Josephine Eghave Midttun Solheim er cand.pæd. i it didaktisk design og underviser på pædagoguddannelsen i Ikast.