Johan Busse

Johan Busse

Formand, Dataetisk Råd

Johan Busse er formand for Dataetisk Råd og borgerrådgiver i Københavns Kommune.

Dataetisk Råd har til opgave at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Rådet bidrager til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens osv. og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser.