Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Mere om misbrug af konkurrentens varemærke i Google AdWords

5 kommentarer.  Hop til debatten
Blogindlæg7. april 2013 kl. 18:10
errorÆldre end 30 dage

I november sidste år skrev jeg et indlæg om ”Brug af konkurrentens navn eller varemærke i Google AdWords.” I indlægget efterlyste jeg en afgørelse fra de danske domstole, som tager stilling til, om det er ulovligt at bruge en konkurrents varemærke i Google AdWords, selvom varemærket ikke er nævnt i annoncen, og der heller ikke har været et samhandelsforhold eller andet, der skaber en særlig loyalitetspligt mellem parterne.

Sø- og Handelsretten har nu i en ny dom om Google AdWords slået fast, at kreditoplysningsbureauet Debitor Registret A/S’ brug af konkurrenten Experian A/S’ varemærker ”RKI” og ”Ribers” som søgeord i Google AdWords var i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Den del af retssagen, der vedrørte Google AdWords, gik kort fortalt ud på, at Debitor Registret i en periode havde brugt Experians varemærker RKI og Ribers som søgeord i Google AdWords, således at Debitor Registrets annonce kom frem, når en internetbruger søgte på RKI eller Ribers. Efter at have modtaget en henvendelse fra Experian, fik Debitor Registret fjernet søgeordene igen. Google AdWords-annoncen er ikke afbildet i dommen, og derfor formentlig heller ikke fremlagt som bilag i sagen, men ingen af parterne bestred, at det var sket. Under retssagen påstod Experian, at Debitor Registret skulle anerkende, at brugen af Experians varemærker som Google AdWords var i strid med både varemærkeloven og markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten konkluderede følgende:

Artiklen fortsætter efter annoncen

> ”Det er ubestridt, at Debitor Registrets mediebureau i forbindelse med en kampagne i oktober 2011 har brugt Experians varemærker RKI og Ribers som AdWord. Selvom det ikke måtte være tilsigtet, så er forholdet begået af Debitor Registrets reklamebureau for, hvem Debitor Registret hæfter. Brugen af et varemærke som AdWord findes ikke at udgøre en krænkelse af varemærkeloven.

> Derimod finder retten, at Experians brug af RKI og Ribers som AdWord medfører en urimelig markedsmæssig fordel for Debitor Registret, hvorfor det må anses for stridende mod markedsføringslovens § 1.”

Med denne formulering slår retten efter min opfattelse fast, at der efter markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik gælder et generelt forbud mod at anvende konkurrenters varemærker som Google AdWords, dvs. uanset om konkurrentens varemærke er nævnt i annonceteksten eller ej.

Rettens bemærkning om, at brugen af et varemærke som AdWord ikke findes at udgøre en krænkelse af varemærkeloven er dog kryptisk. Formuleringen lyder som om, at det helt generelt ikke vil udgøre en krænkelse af varemærkeloven at bruge en konkurrents varemærke som AdWord. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis, se fx EU-Domstolens afgørelse om Google France og Google, hvor EU-Domstolen netop når frem til, at dette efter omstændighederne kan udgøre en varemærkekrænkelse (læs også mere herom i mit tidligere indlæg om Google AdWords).

Jeg tror derfor snarere at Sø- og Handelsrettens formulering må forstås sådan, at der ikke dette konkrete tilfælde var grundlag for at fastslå, at der er sket en krænkelse af varemærkeloven – formentlig allerede af den årsag, at retten tilsyneladende ikke har haft lejlighed til at se annoncens udformning. Det havde dog været at foretrække, hvis Sø- og Handelsrettens pen lige på dette punkt havde været lidt mere skarp, så der ikke kunne opstå nogen tvivl om, hvad retten mener.

5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
3
8. april 2013 kl. 14:24

"Rettens bemærkning om, at brugen af et varemærke som AdWord ikke findes at udgøre en krænkelse af varemærkeloven er dog kryptisk."

Jeg tror pointen her er at forbrugerne aldrig ser varemærket i denne situation, det optræder kun i den usynlige mekanik bagved.

4
9. april 2013 kl. 15:08

Jeg tror pointen her er at forbrugerne aldrig ser varemærket i denne situation, det optræder kun i den usynlige mekanik bagved.

Det tror jeg ikke har været Sø- og Handelsrettens pointe. EU-Domstolen har i afgørelsen Interflora vs. Marks & Spencer fastslået, at en AdWord-annonce der ikke indeholder søgeordet (varemærket) i teksten også efter omstændighederne kan udgøre en varemærkekrænkelse, se evt. min kommentar af 20. november 2012 til mit tidligere indlæg om AdWords. Jeg tvivler på, at Sø- og Handelsretten har haft til intention at skrive noget, der går imod EU-Domstolens praksis.

I øvrigt ser forbrugeren jo faktisk varemærket, eftersom forbrugeren selv indtaster det og det står i søgefeltet, når annoncen toner frem.

2
8. april 2013 kl. 14:19

Hvis man ser på det i forhold til lovens intention, at beskytte forbrugere mod vildledning, så ser jeg ingen grund til at forbyde navne på konkurrerende mærker som AdWords når annonceteksten ikke engang nævner det konkurrerende mærke.

Jeg kan muligvis blive irriteret hvis jeg søger på "Nike Løbesko" og ser en reklame for "Jensens Løbesko", men det er mellem mig og Google. Hvis jeg ikke kan lide det kan jeg nemt skifte til en konkurrerende søgemaskine.

På intet tidspunkt bliver jeg vildledt til at tro at "Jensens Løbesko" har noget med "Nike Løbesko" at gøre. Jeg får blot et tilbudt som et firma mener er godt for købere som er interesseret i samme slags løbesko som Nike laver. Det er da netop sådan effektiv konkurrence fungerer, hvilket giver bedre og billigere produkter til forbrugerne.

1
8. april 2013 kl. 09:47

Hvad nu, hvis Debitor Registret ikke havde indtastet "RKI" og "Ribers" hos Google AdWords men alene sat flueben ved et felt a la "Søgeord der relaterer sig til kreditvurdering" (forudsat at Google AdWords udbyder en sådan funktionalitet, hvilket vel netop er den slags funktionalitet, som Google er ekspert i at bygge).

Resultatet for slutbrugerne ville være det samme. Men det kan vel dårligt være forbudt med henvisning til samme regler som den her citerede afgørelse?

5
9. april 2013 kl. 15:15

Men det kan vel dårligt være forbudt med henvisning til samme regler som den her citerede afgørelse?

Jeg tror faktisk at resultatet havde været det samme i den situation, som du beskriver, Christian. I dommen er det Debitor Registrets reklamebureau, der har lavet kampagnen og Debitor Registret har tilsyneladende ikke været vidende om, at RKI og Ribers blev brugt som søgeord. Retten fastslår imidlertid, at Debitor Registret hæfter for bureauets handlinger. I din situation ville Debitor Registret hæfte over for Experian for Googles valg af søgeord, også selvom Debitor Registret ikke vidste, at RKI og Ribers var blevet valgt. I øvrigt tror jeg ikke, at Google ville lave en sådan funktion uden at gøre det muligt for Debitor Registret at se, hvilke søgeord Google havde valgt, og det ville derfor være muligt for Debitor Registret få RKI og Ribers fjernet, så snart Debitor Registret blev opmærksom herpå.