I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Manglen på kvindelige it-folk starter i folkeskolen

27. maj 2022 kl. 05:0025
Elisa Nadire Caeli og Jeppe Bundsgaard
Illustration: Aarhus Universitet.
Kønsbalancen er stadig skæv, på de datalogiske uddannelser - og grunden til den lave andel af kvinder i it-faget starter allerede længe inden, at børnene skal vælge uddannelse, skriver Elisa Nadire Caeli og Jeppe Bundsgaard.
Artiklen er ældre end 30 dage

Der har i mange år været fokus på, at langt flere mænd end kvinder søger ind på datalogiske uddannelser. Udviklingen lader dog til at gå i den rigtige retning, hvor skævvridningen bliver mindre og mindre år for år. Universiteterne har været gode til at sætte initiativer i værk for at gøre flere kvinder interesserede i it. Blandt andet har Datalogisk Institut på Københavns Universitet iværksat techworkshops, og IT-universitetet har gennemført it-camps for kvindelige gymnasieelever.

Disse indsatser er bestemt positive. Men til trods for fremgangen er kønsbalancen fortsat meget skæv. Eksempelvis var blot én ud af fem optagede på Datalogisk Instituts bacheloruddannelse i datalogi kvinder i 2021. Tilsvarende var kun godt hver fjerde af de optagne på IT-universitetets bacheloruddannelse i softwareudvikling kvinder i 2020.

Hvorfor er det et problem?

Man kan med rette spørge, hvorfor det er et problem, at nogle uddannelser er overrepræsenteret af et bestemt køn. Om det forklarede professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, Pernille Bjørn, i et oplæg i efteråret, formidlet i en artikel af Version2, hvordan teknologiske løsninger indeholder bias, og at vi, når vi skaber teknologi, skal »tage højde for de forskelligheder, der er i den befolkning, som vi skaber til.«

På den baggrund argumenterede hun for, at der er for få kvinder inden for datalogi, og at det er et demokratisk problem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Velkendte eksempler på, at verden i højere grad er designet til mænd end kvinder, er sikkerhedsseler, der er testet med dukker på størrelse som en gennemsnitlig mand og på den måde mindre sikre for kvinder, og medicin, som hovedsageligt er testet på mænd med den risiko at kvinder i kraft af biologiske forskelle reagerer anderledes på den.

Yderligere kan der ligge en begrænsning for kvinder i, at it-området i vores kultur er blevet præsenteret for os som ”noget mænd gør”, og som kvinde skal man således være villig til at skille sig ud fra mængden, hvis man vælger en it-karriere.

Skævvridningen sker tidligt

En af årsagerne til skævvridningen skal måske findes i, at den sker langt tidligere, end når elever i for eksempel gymnasiet står over for deres uddannelsesvalg.

Allerede i 1980’erne diskuterede to folkeskolelærere i forbindelse med et forsøg med obligatorisk datalære i 5.-7. klasse, at det stort set kun var drenge, der viste »forventning til, interesse for og diskussionslyst om de tekniske aspekter, medens pigerne deltog på lige fod med drengene i interessen for og debatterne om de samfundsmæssige og sociale aspekter ved indførelsen af den nye teknologi.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Pigernes indfaldsvinkel til data er et indhold af menneskelig interesse, mens drengene hellere vil programmere og lære sprog,« konkluderede de.

Og i forbindelse med et udviklingsarbejde i en 5. klasse beskrev gruppen bag det som en »kendsgerning, at færre piger i skolen og senere i deres voksentilværelse vælger fagområder inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder.«

’Tekniske drenge’ og ’sociale piger’

Spoler vi frem til i dag, finder vi lignende resultater. I 2018 undersøgte vi danske elevers teknologiforståelse.

Analyserne viste blandt andet, at »væsentligt flere drenge end piger mener de kan bruge it til tekniske opgaver, væsentligt flere drenge end piger bruger it til tekniske opgaver, væsentligt flere drenge end piger bruger it til kommunikation om problemløsning; flere piger bruger it til kommunikation om sociale emner, væsentligt flere drenge end piger kan forestille sig at de vil bruge it i deres fremtidige arbejdsliv.«

I vores diskussion af resultaterne skriver vi blandt andet, at vi må kigge på den kultur, vi har udviklet, hvor drenge og piger opdrages forskelligt med stereotype kønsbilleder til følge. Vi er for sent på den, hvis vi først påbegynder indsatser, når de unge skal vælge uddannelse.

Dermed ikke sagt, at universiteternes indsatser i blandt andet gymnasiet er ineffektive – tværtimod viser tallene, at de er effektive – men de ’behandler’ symptomer skabt af årsager langt tidligere. Vi må i stedet sigte mod at ændre den kultur og de forestillinger, der bliver skabt, mens børnene er helt små – allerede i grundskolen som den vigtige kulturformidlende institution, den er.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores debatredaktion på debat@ing.dk

25 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
25
1. juni 2022 kl. 21:29

Kvinder i Danmark behøver ikke en teknisk uddannelse for, at markere sig på en klasse-rangstie. Uanset hvad de vælger at uddanne sig som vil der altid være en mulighed for, at klare sig godt - og godt handler ikke om tjene mange penge.

Som land er Danmark rigt - på mange måder - så kvinder kan frit følge deres ønsker om at uddanne sig i en mere humanitær retning. Det har tilsyneladende været en menneskelig miljømæssig retning kvinder ønsker at gå.

Jeg vil - uden at kende tallene - ikke være overrasket over, at mængden af færdiguddannede kvinder på tekniske uddannelser er stort set de samme som for 10 år siden.

Hvorfor skulle man uddanne sig til noget teknisk hvis man har andre professionelle drømme.

Der bliver prøvet for hårdt ift. den retoriske diskussion omkring, at kvinder skal kunne det samme som mænd. Det skal de ikke. Det skal mænd ikke. Folk skal gøre det de synes giver mest for dem selv. Og det gør de heldigvis også - i Danmark ihvertfald.

Se på tallene for nationer som ikke har et så rigt fundament for frihed og social konstruktion som vi har, så kan i se, at langt flere kvinder søger tekniske uddannelser. Fordi de er nødt til det.

20
30. maj 2022 kl. 12:47

"og medicin, som hovedsageligt er testet på mænd med den risiko at kvinder i kraft af biologiske forskelle reagerer anderledes på den."

Det argument hører man tit. Synes dog sjældent man hører begrundelsen.

Det er jo ikke fordi kvinder er laverer rangeret end mænd. Tværtimod. Medicin er gennem tiden blevet testet mest på mænd for at beskytte potentielle gravide kvinder (aka. fostre). Det er simpelten billigere/bedre at ofre en mand som testperson frem for en kvinde.

At konkludere at verden er designet til mænd pga. ovenstående er vist så meget sagt.


Det nævnes eks. her:https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/medicin-er-ofte-testet-paa-maend-kvinder-faar-dobbelt-saa-mange-bivirkninger

21
30. maj 2022 kl. 12:57

Bare så det står utvetydigt:

Ovenstående er ikke en debat om kvinder og mænd generelt. Det er kun argumentet om medicin, jeg anfægter.

18
30. maj 2022 kl. 11:24

Gad vide hvordan en diskussion om kønsfordelingen på lægestudiet så ud tilbage i tiden: Hvorfor vælger kvinder ikke at bliver læge? Der har sikkert være mange biologiske forklaringer på kønsforskelle, der kunne forklare, at det var et mandefag. Men nu er det et kvindefag, men det der så sikkert også nogle biologiske forklaringer på. Mon ikke vi bare skal acceptere, at vores kultur så meget mere end biologi, og den kan ændre sig - også hvad der regnes naturligt for et køn.

11
28. maj 2022 kl. 20:05

Der har i mange år været fokus på, at langt flere mænd end kvinder søger ind på datalogiske uddannelser. Udviklingen lader dog til at gå i den rigtige retning, hvor skævvridningen bliver mindre og mindre år for år.

Der er ikke "for få kvinder" i IT-fagene. Der er bare alt, alt, alt for mange mænd - i min anekdotiske erfaring. Det skyldes nok en kombination af uheldige forhold:

  1. For mange IT-uddannelser i hovedstadsområdet.
  2. Der uddannes for mange "mors drenge" til PhD-niveau.
  3. PhD'erne sidder fast i hovedstaden, fordi de sjældent laver noget pratisk.
  4. Der mangler IT-uddannelser i provinsen.

Til disse hypoteser skal naturligvis knyttes anti-teser med mere. F.eks.:

  • at der er "for mange" provins-universiteter, der har institutter i hovedstaden.
  • at DPU er en overbygning på lærer-uddannelsen.

Så længe disse uddannelser ikke producerer "aktive" udøvere, er de næppe med til at rette op erhverslivets mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Et skridt i en bedre retning af udviklingen kunne måske være DTUs selvforeslåede opdeling i 5 fagcentre, 3 i Jylland, 1 på Fyn og 1 på Lolland. Skulle der være behov for "myndighedsbethening" kunne man måske bevare en mindre PhD-uddannelse på Lundtofte Sletten eller på Falster.

Udflytning af de københavnske IT-uddannelser til Island, Grønland, Tyskland og Frankrig er måske heller ikke en dårlig idé.

Danmark er for skævvredet i forholdet mellem hovedstad og provinsen; både i boligs- og uddanneksessektorerne. Det har virket andre steder f.eks. i Sverige, Tyskland, Frankrig og USA. Hvor det er mere almindelig at flytte mellem regioner/delstater/departementer.

Men det er jo kun min "sysning", der vil kræve praktiske eksperimenter og forskning at komme videre med.

16
30. maj 2022 kl. 09:11

Hvorfor har det nogen betydning der mangler IT-uddannelser i provinsen, og er for mange IT-uddannelser i hovedstadsområdet? Hvordan påvirker det der er for mange mænd? Der bor trods alt flere kvinder i København end der bor mænd, så jeg kan ikke helt følge logikken bag

17
30. maj 2022 kl. 10:52

Du svarer på et længere indlæg med flere spørgsmål . og det er fint nok ..., men

Hvorfor har det nogen betydning der mangler IT-uddannelser i provinsen, og er for mange IT-uddannelser i hovedstadsområdet?

Fordi, der er flere distrationer i hovedstaden. Det er dyrere at bo der. Tilsammen betyder det færre potentielle medarbejdere.

Hvordan påvirker det der er for mange mænd?

Følge af forudgående. Danske mænd er mere griske. Tænker mere på "mulvarpen". Højere uddammelse - mere løn.

Der bor trods alt flere kvinder i København end der bor mænd, så jeg kan ikke helt følge logikken bag

Har du tjekker aldersfordelingen; det kunne jo være de mange kvinder er de overlevende af par, hvor manden er død?

Desuden er DPU i Emdrup en del af Århus Universitet.

Jeg tror mere IT i folkeskolen betyder mere tænksomme medarbejdere - men det vil fremtiden vise. Det var "synsninger" - beklageligt bogstavudfald.

22
1. juni 2022 kl. 09:19

Nu er det i høj grad unge single-kvinder der er et overskud af i hovedstaden og Århus, og unge single-mænd der er overskud af i landområderne. Så ud fra land/by-betragtningen burde der allerede være flere kvinder end mænd på de videregående uddannelser. Det er der nok også - bare ikke på datalogi. Så: Hovedstadsargumentet holder ikke - tværtom ligger de lige der hvor der er forholdsvist flest kvinder i målgruppen for IT-uddannelserne.

19
30. maj 2022 kl. 12:23

Jeg kiggede faktisk på fordelingen af køn i alderen 18-30 år, hvor der er flere kvinder end mænd, da jeg vurderede den aldersgruppe er dem der primært er aktuelle i at skulle tage en IT-uddannelse.

Men det også lidt for at udfordre dig på det skyldes at i storbyer er der for mange mænd. For mange IT-uddannelser har udfordringer ved at få fyldt holdende ud, hvilket afspejles i manglende adgangskvotienter på uddannelserne. Så derfor vil jeg mene der er for få kvinder på IT-uddannelserne, og ikke for mange mænd.

12
29. maj 2022 kl. 15:10

Men det er jo kun min "sysning", der vil kræve praktiske eksperimenter og forskning at komme videre med.

I social ingeniørkunst er dette fuldstændig uhørt.

10
28. maj 2022 kl. 12:29

Den her udsendelse om ligestillingsparadokset er både sjov og oplysende, synes jeg:

https://youtu.be/tiJVJ5QRRUE

Og stik hovedet direkte i Google's ID fishing robot;-)

9
27. maj 2022 kl. 16:23

I Indien lykkes man med at få kvinder til at programmere. Man skal bare sørge for, at de ikke har råd til at arbejde med det, der egentlig interesserer dem. Spørgsmålet er vel så, hvorfor man skulle gå den vej?

Den her udsendelse om ligestillingsparadokset er både sjov og oplysende, synes jeg:

https://youtu.be/tiJVJ5QRRUE

7
27. maj 2022 kl. 12:58

xx eller xy

Jeg ville ønske jeg kunne påstå, at elever også drengene er mere interesserede (i faget), når de har en kvindelig underviser. Men det kan jeg ikke; selvom (eller måske især fordi) beviset er anekdotisk; jeg kan ikke engang finde beviser på, at piger giver flere opad tommelfingre og drenge flere nedad tommelfingre.

I denne tråd savnes kvindelige kommentarer indtil nu. Men jeg har den omvendte observation fra de unger, jeg selv har været med til at opdrage: drenge er mere tænksomme og piger mere frygtløse; selvom man skulle tro det var omvendt?

"Tænksom og frygtløs" var netop min karakteristik af min gruppe i kurset "Introduktion til Numerisk analyse" (vi var tre drenge) på DTU. Vi læste til eksamen med en pige, som kunne skaffe (fra sin projektmakker) en 12-tals løsning af en projektopgave, som lod sig optimere væsentligt med teknikker fra samme kursus.

På kurset om "Videnskabteori" var det en pige, som trak "hussarene" med; hun fik 12 og "hussarene" 7 ved mundtlig eksamen - vi var godt tilfredse svjh.

Så i lyset af sidstnævnte kursus er det måskeb fordi kvinder mere til Kuhn (pardigmeskift) og mænd mest til Popper (modbeviser).

I min verden er begge dele nødvendige.

14
29. maj 2022 kl. 21:56

Men jeg har den omvendte observation fra de unger, jeg selv har været med til at opdrage: drenge er mere tænksomme og piger mere frygtløse; selvom man skulle tro det var omvendt?

Min oplevelse, da jeg læste til edb-assistent, var den stik modsatte. Drengene styrtede til terminalerne, så snart vi havde fået en opgave, pigerne sad og kiggede på hinanden. Så begyndte de at danne små grupper og diskutere problemet.

Når pigerne (må man bruge sådan et ord?) endelig gik til terminalerne, var drengene næsten færdige.

Når pigerne havde afsluttet opgaven og var på vej hjem, var drengene næsten færdige.

Vi var så to drenge, der ofte brugte samme metode. Måske var det en forløber til Extreme Programming?

15
30. maj 2022 kl. 00:39

Når pigerne (må man bruge sådan et ord?) endelig gik til terminalerne, var drengene næsten færdige.

Når pigerne havde afsluttet opgaven og var på vej hjem, var drengene næsten færdige.

Jeg håber selv kan se smutteren?

Vi var så to drenge, der ofte brugte samme metode. Måske var det en forløber til Extreme Programming?

Måske? Her havde et årstal hjulpet. Der er sket meget i de 47 år jeg har arbejdet med programmering. For eksempel har 3 lag caching ændret spillereglerne for standard hardware i ikke kritiske systemer. Særlig de seneste 20-30 år. Der virker endda med byte-code sprog, men selvfølgelig ikke så godt på mobile enheder uden cache af betyning.

Det vi diskuterer her, er om en feminin arbejdsforn kommer i mål, hvis de har lignende forudsætninger.

23
1. juni 2022 kl. 09:24

Smutteren? Ditlevs tekst er lige i øjet: Fordi kvinderne startede med at tænke, endte de med at blive først færdige. Mens mændene blev ved med at være "næsten færdige", uden at indse at de var styrtet til terminalerne med hovedet under armen. Det er velkendt, både fra IT-projekter der trækker ud, og fra gammel visdom: "Godt begyndt er halvt fuldendt".

6
27. maj 2022 kl. 11:54

Min søn har ikke en eneste IT time i de 10 år han skal gå i skole. Til gengæld har han Kristendom...............

Han går i en almindelig folkeskole og er 12 år.

4
27. maj 2022 kl. 10:42

Hvorfor er der "mangel på kvindelige it-folk"? Kan det ikke være lige meget, hvilket køn IT-folk har? Hvad med bare at vælge de bedst egnede?

Det kan da kun være et problem, hvis man pålægger sig selv nogen kønskvoter, som man så efterfølgende har svært ved at opfylde.

13
29. maj 2022 kl. 15:42
  1. Udvælg "problem" ud af et uendeligt antal at beskæftige sig med
  2. Anvend metoder, som man på forhånd ved ikke vil have en effekt for at løse problemet
  3. Profit
3
27. maj 2022 kl. 10:30

Harvard hostede en god debat om emnet: https://www.youtube.com/watch?v=9bTKRkmwtGY

Læg mærke til at man kan spore kønsforskelle i interesse mellem ting og personer før børn er en uge gammel. Skal vi sætte ind før det tidspunkt? (Steven Pinkers slide nummer 48 har referencerne, og kan findes gennem video beskrivelsen).

Hvorfor skal målet være 50%, og gælder det alle uddannelser?

24
1. juni 2022 kl. 12:32

Hvorfor skal målet være 50%, og gælder det alle uddannelser?

Nej og nej.

Målet er langt højere end 50%, for der skal tages revanche for de årtier hvor det var omvendt. Det har mænd af idag nemlig stadigvæk noget skyld for.

Og nej, det gælder kun de fine uddannelse og direktørgangene, det er helt ligemeget med mænds dominans indenfor fag som jord- og betonarbejdere, asfaltarbjedere, renovationsfolk og kloakarbejdere.

5
27. maj 2022 kl. 10:58

Ja, allerede i 60erne, hvor "køn er en social konstruktion" også var på mode, lavede man forsøg med abeunger, som blev taget fra deres mor ved fødslen eller endnu tidligere ved kejsersnit. Der var altså ikke nogen til at give dem "lyserøde eller lyseblå sparkedragter" på. Når abeungerne så en sjælden gang i mellem fik lov at være sammen, legede hannerne vilde tumle-slås-lege og hunnerne sad stille sammen i en "venindegruppe". Hvis ungerne blev udsat for noget skræmmende (fx en forsker med en uhyggelig maske) kiggede hunnerne ned og væk, mens hannerne rejste børster og pustede sig truende op. Man har altså vidst i mindst 50 år, at der er biologisk forskel på de to (!) køns mentalitet og interesser. Så hvorfor lader et naturvidenskabeligt fagtidsskrift som om der ikke er det, og gør det til et problem at folk vælger uddannelse og fag efter interesse?

8
27. maj 2022 kl. 14:08

Så hvorfor lader et naturvidenskabeligt fagtidsskrift som om der ikke er det, og gør det til et problem at folk vælger uddannelse og fag efter interesse?

Det er et problem, at vi ikke får uddannet nok it-folk, til at kunne dække erhvervslivets behov. Det øger problemet, hvis 50% af de mulige kandidater fravælger uddannelserne på forhånd. Hvis der er nogle sociale strukturer, der får kvinder, der ellers kunne være interesserede i en it-karriere, til at vælge det fra, kunne der være ekstremt god fornuft i at ændre disse strukturer.

2
27. maj 2022 kl. 09:44

De sociale ingeniører bevæger sig nu bagud i tid med deres indgreb, hvor de til sidst havner i fostertilstanden.

1
27. maj 2022 kl. 09:07

Er det i virkeligheden ikke meget tidligere, når drenge får legetøjsbiler og piger får dukker ?

...og starter det egentligt ikke allerede med den første sparkedragt - lyseblå til drengen og lyserød til pigen (nogen skulle jo nødigt tage fejl af kønnet).

Forældre, familie og børnehave former piger og drenge til en virkelighed som endte engang i halvtredserne (og måske endda tidligere) og det fortsætter bare op gennem folkeskolen.

Da jeg ikke selv har børn så kikker jeg lidt koldt og brutalt på problemet.