Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

IT-folk ud af IT-politik

26 kommentarer.  Hop til debatten
Blogindlæg16. august 2013 kl. 11:26
errorÆldre end 30 dage

Jeg har gået og undret mig lidt over IT områdets interesseorganisationer.

Her er dem jeg lige kan komme i tanke om:

Der er PROSA, en fagforening som har noget fagligt på hjerte.

Der er IDA-IT som er et lille hjørne af en fagforening uden specielt fokus på IT.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er SAMDATA fagforeningen HK's data-fraktion, der f.eks tilbyder efteruddannelse i "Introduktion til CMS".

Der er IT-politisk forening, der har noget IT-politisk på hjerte.

Der er DKUUG, hvad deres status så end er i dag.

Der SSLUG, som virker noget nødlidende

Der BSD-DK, som spiser burgere og drikker øl engang imellem.

Der er "Rådet for større IT-sikkerhed" som sikkert mener det godt, eller noget.

Der er "Rådet for for Digital Sikkerhed", som øh...

Der er Dansk IT som lige har ansat en ny pilot til at ro lokomotivet i land.

Der er IT Branchen Som vist nok kun er for virksomheder.

Og så alle dem jeg ikke lige kan huske eller har opdaget. Der er sikkert også foreninger for internetudbydere, domæneregistranter, webhostingfirmaer osv.

(Opdatering: Og dem jeg bare glemte, ITEK under Dansk Industri f.eks.)

For at sætte det i perspektiv: Iflg. Danmarks Statistik er der ca. 83-84.000 fuldtidsansatte i "IT & Kommunikationsbranchen". Der er sikkert nogle telefonkabelsplejsere med i det tal, til gængæld mangler vi selvstændige, men give&take, det er noget i den størrelsesorden.

Og selvfølgelig er disse små hundrede tusinde mennesker ikke enige.

Men overvej nu hvorledes en lægperson, nyudpeget som IT-ordfører, opfatter denne kakofoni.

Mit gæt: Et sandt Balkan, hvis ikke ligefrem Mellemøsten, af folk og organisationer der råber og skriver underlige abstrakte begreber og forkortelser, alle sammen som om alene de kender den endegyldige sandhed.

Jeg kan egentlig godt se hvordan en IT-ordfører, på ganske få dage, kan nå den konklusion at IT er for vigtigt til at overlade det til IT-folket.

Kan der gøres noget ?

phk

26 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
26
20. august 2013 kl. 02:46

Uenighed i interesseorganisationer eller i et fælles politisk budskab opstår i nutiden fordi man skal "profilere sig" og have "mærkesager". Det kan let løbe ud i at man promoverer en, for samfundet generelt, uholdbar eller skadelig særinteresse. Jeg er enig i at et navn som "Kræftens Bekæmpelse" kommunikerer et præcist budskab og formentlig gør det nemmere for en politiker at finde interesseorganisationen. Men en sådan organisation skubber på bedste postmodernistiske vis andre interesser til side som måske har information og budskaber som kan være mindt lige så værdifulde. Men nu til det væsentlige:

Jeg mener vi her skal adskille hvad der er IT-teknik og hvad IT egentligt er i det samfundsmæssige perspektiv. For eksempel softwareudvikling og IT-drift er tekniske områder som ikke er direkte politisk relevante. Selv IT-projekter som når op på politisk bevågenhedsniveau behandles mest som enlige fugle på aftenhimlen. Det som er politisk relevant er den rolle som IT spiller i samfundets funktion. Jeg mener IT i dag er et kerneområde i samfundet. Men som denne diskussion også viser er det ikke rigtigt på den politiske dagsorden i vores lille udkants-kongedømme som et kerneområde. Det er de traditionelle områder der styrer dagsordenen og det er nok rigtigt at jurister og økonomer har stor indflydelse her. Jurister skaber struktur og styring gennem jura og økonomer balancerer brugen af ressourcer og finanser. Politikere skal så balancere disse områder i forhold til samfundets funktionsområder - som f.eks. fødevarer, transport, finans, sundhed, bolig, energi, uddannelse og militær/forsvar - og særinteresser og magtkoncentrationer - som f.eks. industri-. landbrug- og finanssektor og magtfulde enkeltspillere/virksomheder. Og så er vi med i EU som styrer størstedelen af vores samfund og vores polikere er i dag derfor mest placeret i en rolle som administratorer og karrierebeslutningstagere med ansvar for mindre vigtige ting. Det sætter rammerne for det lille kongedømme, men det er stadig muligt at påvirke og vælge hvad vi gør indenfor kæmpe-EU's rammer. Og her kan IT og teknologi være et vigtigt element. Vi kan udnytte at EU ikke endnu er nået til at lovgive om grænser for innovation, nytænkning og gode ideer.

Det kan være at det er begrebet teknologi som skal på dagsordenen sammen med de ovennævnte traditionelle områder. Det vil så være al teknologi sammen med IT. Der snakkes meget om innovation og at innovation er fremtiden. Der er bare ingen traditionelle spillere som har nogen interesse i innovation og det er derfor der ikke sker noget synderligt. De traditionelle spillere opfatter deres interesse som bestående i at opretholde status quo. Den store teknologiske udvikling der så faktisk foregår ses lidt som noget nymodens der kører på sidesporet. Og når først potentialet overskrider den kritiske masse så indsluses udviklingen i status quo. Det er dér hvor vi er lige nu. I modsætning til f.eks. produktionsteknologi (selve teknologien, ikke dens produkter) så spiller IT en rolle i alle samfundets områder. Alt arbejde, al produktion, al service er i dag informationsbærende og mange områder er informationstunge. Det er hér IT har en af sine hovedroller. Behandling af information, transmission af information og deling af information. Her er IT en driver i samfundet fordi vi kan udnytte ressourcer bedre. Vi kan servicere bedre. Vi kan producere bedre. Vi kan uddanne bedre. Og med bedre mener jeg mere effektivt og mere efficient og med højere kvalitet (her undlader jeg en postmodernistisk diskussion af at dele af stats- og samfundsapparatet vil have en iboende interesse i aktivitetsskabende ineffektivitet og inefficiens). Dét er politisk vigtigt og det er dette som skal kommunikeres til politikerne!!

Vi kan vælge at overlade hele IT-spillet til amerikanere - som ikke har hæmninger vedrørende innovation og som ikke lider under jantelovens ulidelige tyngde - eller de spredte europæiske storspillere som ikke fylder meget eller overlade hele produktionen og fremdriften til Østen - Kina, Indien og andre - hvor vi er talmæssigt, produktionsmæssigt og efterhånden uddannelsesmæssigt totalt underlegne. Eller vi kan gøre noget for at komme videre. Og der er nok kun to typer spillere der sætter tingene i gang: Iværksættere og politikere. Iværksætteri, i et omfang der vil og kan noget, er stort set slået ihjel i Danmark af status quo folket i uskøn forening med den danske nationalmentalitet, vi er jo altså en nation af lønmodtagere, og vi har derfor kun det politiske system som igangsætter. Kriserne raser og de traditionelle områder kan ikke levere ret meget værkst selvom politikerne håber og satser på at de kan. Vi kan altså ikke spise ret meget mere, vi kan ikke varme vores boliger ret meget mere, vi kan ikke køre i ret mange flere biler, vi kan ikke statsadministrere og -servicere ret meget mere og det er ikke nemt at eksportere meget mere feta, bacon og legoklodser. Væksten - og det er ikke kun økonomisk værkst, men især kvalitativ vækst - vil komme fra nye metoder som giver øget livskvalitet og forbedrer samfundet. Og her er IT kernen - med informationsbehandling, informationsdeling og IT's evne til at drive effektivitet og efficiens, især - og det skal understreges - især drive menneskeligt potentiale og drive forbedring på alle områder gennem informationsbehandling og -teknologi.

Spørgsmålet er så hvilken interesseorganisation der kan samle og sætte dette på den politiske dagsorden. Det spørgsmål må jeg som PHK lade stå åbent…

23
19. august 2013 kl. 15:27

Måske handler det ikke så meget om at tale med en stemme, men om at finde den gruppe som taler med ens egen stemme.

Hvis PHK har svært ved at 'finde sig til rette' hos en af de nævnte organisationer forstår jeg det godt; jeg har det selv på samme måde.

Mit bedste bud er stadig en dansk gruppe under ACM eller IEEE. Den kunne give grobund for lokale diskussioner og samtidig skabe lidt forbindelse til verden uden for lille danevang. Selv hælder jeg mest til ACM....

Er der nogen der vil være med?

Og nej, jeg mener ikke at svaret på at der er N organisationer, er at oprette en til :-) http://xkcd.com/927/

21
19. august 2013 kl. 09:49

Der er - ligesom sikkert med mange andre af de meget udbredte og mere nørdede fag (fx. ingeniør og økonomi) - en ret stor forståelseskløft mellem brugere og fagfolk. Som IT-folk skal vi blive bedre til at skelne mellem hvornår vi kommunikerer internt og hvornår vi forsøger at gøre os forståelige for omverdenen.

Martin Bøgelund har fat i noget med at IT (bare) er et værktøj for udenforstående (inkl. IT ordførere). Men det er også vigtigt at vi har nogle fora, hvor man løbende og forpligtende (i modsætning til alm. internetkommentarer som disse) debatterer hvad der virker indenfor nogle hovedområder.

I praksis kunne det være godt med fx. et par organisationer eller 3 indenfor følgende hovedområder:

- Udvikling - Drift - Forretningsunderstøttelse

Eller simpelthen 2-3 organisationer enige om at føre debatten under disse tre faner.

18
17. august 2013 kl. 10:07

Du rammer plet med spørgsmålet: Hvad skal vi dog med alle de foreninger ? Svaret er: Et eller andet skal alle de skatte penge vi betaler jo gå til. Tilskud til foreninger og organisationer er i overflod indenfor alle fag og brancher.

15
16. august 2013 kl. 17:27

...velfærdssamfundet gennem avanceret teknologi!

Der er meget få her som mener at IT er et mål i sig selv, det er rent faktisk primært folk som har meget overfladisk kontakt med teknologi (f.eks. politikere) som har denne fejlagtige opfattelse.

14
16. august 2013 kl. 16:04

IT er for bredt et område, som nok er mere farvet af hvor det anvendes, end af at det er IT.

Resultatet er en fragmentering, hvor hverken fællesmængden eller foreningsmængden kan skabe et område der har pondus og sammenhængskraft.

IT er et middel, og ikke et mål i sig selv.

Og flosklen "Danmark skal være førende på IT-området." viser at nogen har misforstået dette. Det er kun en halv sætning, hvis afslutning starter med "... fordi", og desuden vil indeholde en definition af "førende".

En IT-ordfører vil eksempelvis have det problem, at ordførerens udtalelser både skal matche partiets ideologi, samt det område som IT anvendes i's ordfører; Cyberkrig med forsvarsordfører, e-valg med indenrigsordfører, IT-uddannelse med uddannelsesordfører, osv.

IT-området er vigigt, fordi IT er infrastruktur som andre områder kan bæres løftes af, og ikke fordi IT er vigtigt i sig selv. Diskussionen om hvordan IT kan hjælpe med at visionerne for fremtidens danske samfund når i mål er ikke-tilstedeværende, fordi vi ("danskerne") slet ikke er enige om målene, og derfor bliver IT blot opfattet som en universalhammer til at banke omkostninger nedad med. Ikke andet. Og det er synd. Men diskussionen skal udgå fra de relevante samfundsområder, ikke fra IT-området selv, for så får vi netop en IT-fokuseret tilgang på en ikke-IT udfordring.

Behovet er at vi som branche skal forstå de andre områder, ikke at de andre områders ordførere skal forstå IT i dybden.

Det skal vi erkende, i stedet for at bilde os selv ind at alting drejer sig om - og udspringer fra - vores område, og dem der ikke anerkender denne indbildte hovedrolle, har vi lov til at kalde inkompetente eller dumme. (Her står der ingen smiley...)

Kunsten bliver at sætte os selv i førersædet for IT-relaterede samfundsspørgsmål, uden at miste blikket for det overordnede mål, som aldrig eller kun sjældent vil være IT.

19
18. august 2013 kl. 12:50

Jeg tror du rammer sømmet ret godt med det indlæg.

IT er jo mange ting, og mange områder så det er jo svært lige at samle alt under en paraply uden den bliver ret u specifik i forhold til den måde mange af os herinde nok tænker IT.

Debatten om e-Valg drukner jo næsten i lav niveaus debat (på den gode måde) om metode og værktøjsvalg, og fra vores side tænkes der jo ikke på samfundsaspekter m.v. omkring en sådan løsning. Så hvad skulle vores fælles organisation byde ind med?

Prøv bare at se på debatter herinde om metoder, open source, for ikke at tale om sikkerhed hvor resten af Danmark måske slet ikke ser, kender eller interesserer sig for dette på det niveau - de ønsker en løsning der gør det let for slutbrugeren, nemt for dem der driver det, giver en besparelse for dem der betaler det - og bliver man nogen siden enige om hvad der så er den bedste løsning i en bred forsamling?

10
16. august 2013 kl. 15:19

Først og fremmest er jeg meget enig i de fleste af Peter Müllers kommentarer. Vigtigheden af kommunikation og forståelig kommunikation er nok langt vigtigere end antallet af interesse-organisationer.

For at vende tilbage til PHKs kommentar kom jeg til at tænke på to spørgsmål: Er der egentlig mange interesse-organisationer - og hvad er det et tegn på?

PHK lister en række, hvor jeg åbenbart repræsenterer et lokomotiv (PHK, du er velkommen til at komme en tur forbi Bredgade og se, hvad vi laver). Der er sikkert flere, end PHK nævner. Men Wikipedia lister 16 interesseorganisationer inden for landbrug. De har ikke tal på tilsvarende inden for sundhed, men jeg vil mene der er mellem 50 og 100.

Så er pointen i virkeligheden rigtig? Og er bredden i interesseorganisationer ikke i virkeligheden et sundt, demokratisk træk - og hvorfor skulle vi handle det af for at gøre livet nemmere for en IT-politisk ordfører?

Samtidig synes jeg, at vi trods alt på en række områder arbejder rigtig godt sammen, fx omkring sikkerhed og andre politiske spørgsmål. Men DANSK IT repræsenterer nu en gang enkelt-medlemmer mens ITB og ITEK skal varetage erhvervslivets interesse. Ikke desto mindre er der en god dialog og vi er i stand til at sende koordinerede budskaber til det politiske system og befolkningen.

Men først og fremmest er jeg altså ikke sikker på, at antagelsen om, at der er mange IT interesseorganisationer er det, der er spørgsmålet.

Per Andersen, DANSK IT

12
16. august 2013 kl. 15:39

Men Wikipedia lister 16 interesseorganisationer inden for landbrug.

Men mig bekendt repræsentere "Landbrug & Fødevarer" stort set alle bedrifter i Danmark.

Vi har ikke en tilsvarende paraply indenfor IT.

Det betød f.eks at der kom 3-4 modstridende meldinger om eValg, hvilket fik politikerne til at se bort fra dem allesammen.

Det er ikke effektiv kommunikation.

Og er bredden i interesseorganisationer ikke i virkeligheden et sundt, demokratisk træk

Ja og nej.

Ja i den forstand at selvfølgelig skal enhver gruppe af 3 buspassagerer der står og venter have lov at lave en forening, der er selve hjerteblodet i vores samfund og demokrati.

Nej i den forstand at når der bliver så mange grupperinger at branchen bliver ignoreret fordi den er "totalt umulig at finde hoved og hale på" (Citat: MF'er) er det et problem for branchen og samfundet generelt.

Et argument som er særligt interessant i den forbindelse er beskyldningen om "tordenskjolds soldater": Det er de samme der er medlem af alle disse organisationer for på den måde at "blæse sig op".

Andre brancher har indrettet sig med en fælles paraply-organisation og fraktioner derunder og prøver at tale med nogenlunde fælles og koordineret stemme overfor politikerne.

Men ikke IT branchen.

PS: Når jeg kaldte dig "Piloten der skal ro lokomotivet i land" er det naturligvis en henvising til den problematiske periode DIT har været igennem.

20
19. august 2013 kl. 02:31

Men mig bekendt repræsentere "Landbrug & Fødevarer" stort set alle bedrifter i Danmark.</p>
<p>Vi har ikke en tilsvarende paraply indenfor IT.

Landbrug og Fødevarer er en ren producentorganisation:http://www.lf.dk/Om_os/Landbrug_og_Foedevarer/Om_Landbrug_og_Foedevarer.aspx

Når det gælder IT har man da for nylig trods alt formået at lave en fælles paraplyorganisation, der tæller både arbejdsgiver-, lønmodtager- og forbrugerorganisationer, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder samt virksomheder af forskellige art, for hvilke IT har betydelig relevans.

http://www.digitalsikkerhed.dk/om-raadet/organisation/raadets-medlemmer/(hvor du finder adskillige af de i toppen af denne debat nævnte organisationer)

Egentlig ganske godt gået på den måde at overhale fødevareområdet, som har eksisteret siden stenalderen, mens vi kun har kendt til IT i godt et halvt århundrede ;)

Problemet er måske at IT-folk generelt snakker for meget og gør for lidt for selv at føre idéerne ud i praksis. Hvis vi bliver bedre istand til at kommunikere agendaer til politikerne, som sætter disse istand til at sætte handling bag ordene, er der nok større chance for at blive lyttet til.

24
19. august 2013 kl. 22:46

Problemet er måske at IT-folk generelt snakker for meget og gør for lidt for selv at føre idéerne ud i praksis.

Næeh ... umiddelbart tror jeg, at grunden er den simple, at vi ganske enkelt ikke er enige på mange områder i vores branche.

Hvis man kigger på sundhedssektoren, så er der vel en interessegruppe/org for stort set hver eneste sygdom. Men det er vel relativt begrænset, hvor mange grupper der er i sundhedsområdet, hvor man er uenige om, hvilke interesser en givet gruppe har? Hos "os" kan man jo finde divergerende meninger på stort set alle områder - om det drejer sig om softwarepatenter, open source, e-valg, åbne standarder etc.

Hvis en politiker vil vide noget om kræft og have en anbefaling om noget, så tager man fat i kræftens bekæmpelse. Hvis en politiker vil vide noget om softwarepatenter, er det så lige så åbenlyst, hvem man skal snakke med?

25
19. august 2013 kl. 23:36

Hvis en politiker vil vide noget om kræft og have en anbefaling om noget, så tager man fat i kræftens bekæmpelse. Hvis en politiker vil vide noget om softwarepatenter, er det så lige så åbenlyst, hvem man skal snakke med?

Du har vist fat i noget dér! Måske skal man organisere sig omkring mærkesager som "Kræftens bekæmpelse" og "Dyrenes Beskyttelse" for bedre at kunne udgøre et pejlemærke for politikere. "Europæisk Patentbekæmpelse" siger vist mere end f.eks. IT-Branchen eller IT-politisk Forening.

Dog vil der jo altid være modsat rettede synspunkter. Nogle politikere vil læne sig op af Dyrenes Beskyttelse når det gælder kastration og kupering af smågrise, mens andre vil læne sig op af Landbrug & Fødevarer. Generelt vil politikere lige som andre mennesker intuitivt favorisere fagpersoner, hvis argumenter kan understøtte deres forudfattede intuition.

22
19. august 2013 kl. 11:01
7
16. august 2013 kl. 14:25

Kan vi ikke bare putte de gode holdninger i en wiki og sende folketinget et link? [/ironi off]

Tak til PHK til et godt indlæg og Müller for yderligere indspark :-) Bitbureauet mangler.

Personligt (medlem af it-pol) synes jeg det ville være fedt hvis græsrodsorganisationerne som f.eks. IT-Pol kunne få styr på organisationen så de blev en platform som kunne komme ud over at være en håndfuld rigtigt aktive. Der skal mange engagerede folk til få IT-politik på dagsordnen.

Betragt det iøvrigt som en invitation til læseren om at gi' den gas via IT-Pol, imens vil vi prøve at gøre det nemmere og mere transparent. Man kunne f.eks arrangere et medlemsmøde med Karin Gaardsted eller et medlemsmøde omkring PRISM etc.

5
16. august 2013 kl. 13:54

"Hvis man vil sælge foderblandinger, så skal man vide lidt om smågrise"

Hvis det der kommer fra branchen er en kakafoni, så er første trin vel at komme så langt, at man i det mindste forstår begreberne?

3
16. august 2013 kl. 12:54

Kan der gøres noget ?

PHK der går ind i politik? ;)

Jeg må indrømme, det roder lidt... jeg følger nok mest ACM og individuelle (i.e. Schneier) af samme årsag. Prosa meldte jeg mig ud af, da de tog en misforstået kamp op med CSC, der så ud til meget vel at kunne sende mit arbejde til udlandet.

1
16. august 2013 kl. 12:23

For at påvirke beslutninger i et demokrati er det ikke nok at forsøge at påvirke enkeltpersoner som midlertidigt bestrider det hverv at tale på vegne af parti eller regering om et bestemt politisk område.

Selv hvis det lykkes at overbevise en af disse få personer på er personligt plan, selv til en sådan grad at de beslutter sig at tage kampen op internt, selv hvis de beslutter sig for at tage kampen op eksternt og stille deres fremtidige karriere på spil, så er det en kamp mod vindmøller.

Vi bør indse at vi ikke lever i et teknokrati. At vi ved bedre, hvilket vi bør blive bedre til at indse at vi ingenlunde gør, giver os ingen magtfuld position eller vægt.

For at nå til politikerne som helhed er det nødvendigt at påvirke debatten fra flere vinkler, og en af disse er sværere end nogen anden, men også essentiel for at en politiker kan tillade sig at ændre et partis eller sågar en regerings politik. Det er den folkelige holdning og forståelse af et emne.

Jeg vil tillade mig at destillere Trine Bramsens ellers uheldige indlæg i debatten til et enkelt usagn, som jeg mener er sandt. Vi som mener vi er vidende på et område, som har noget på hjerte og som vil rette den fejlagtige kurs vi mener landets politikere har sat for os, bør blive bedre til at kommunikere.

Problemet er ganske reelt. Vi har brugt årevis på at opbygge en forståelse for vores specifikke område. Nogle af os har specialiseret os dybt. Vi har mistet overblikket og vores prioriteter er anderledes end den almene danskers. Det er rigtig godt til at dyrke vores interesser og udføre vores arbejdsopgaver, men det stiller os også overfor en stor udfordring i at destillere denne viden til forståelige bidder, til gode overblik. Ikke til politikerne, men til venner, bekendte, tilfældige bordherrer og borddamer og til den ukendte offentlighed.

Vi bliver alt for hurtigt tekniske, vi antager for meget baggrundsviden og en forståelse af sammenhænge som modtageren ikke har forudsætninger for. Vi bliver alt for hurtigt skingre. Det er dem mod os, alle andre er dumme, idioter sågar. Det fremmer ikke vores sag.

Specialister skal om nogen besidde tilsvarende kommunikationsevner for at kunne videregive deres speciale til lægmænd. Og det er her vi kommer til pointen. Vi skal påvirke samfundsdebatten. Når vi har formået at gøre det, så er vi kommet et skridt tættere på at politikere tør investere deres karriere i et modigt politisk træk. Lige nu er det selvmord. Vi hjælper ikke.

Det er muligvis en kamp mod vindmøller. Men det er vores kamp. Din og min. Hvis vi ikke tager den, og vedbliver at være forstående overfor vores modtageres forståelsesniveau, så er det garanteret at politikerne vi vælger heller ikke gør.

2
16. august 2013 kl. 12:39

Vi bør indse at vi ikke lever i et teknokrati

Du rammer temmelig langt fra min pointe...

Min pointe er ikke hvad IT-folks forventninger er eller skal være, det er et internt slagsmål, men derimod hvorledes vi organiserer os og kommunikerer med resten af samfundet og politikerne.

Er det en gevinst at have 20 organisationer for et så lille fagområde ?

4
16. august 2013 kl. 12:54

Jeg kan ikke se hvorfor jeg skulle ramme så meget ved siden af. Min pointe er at hvis vi ikke påvirker samfundet på en måde hvor snak om IT ikke udelukkende fører til svaret "IT interesserer mig ikke", så er det komplet ligegyldigt hvordan vi organiserer os.

Du er velkommen til at kalde det en organisation at skabe en fælles forståelse for at formidle vigtigheden af dansk IT infrastruktur og forståelsen af den. Jeg vælger ikke at gøre det, og jeg vil ikke være en del af at drive en sådan organisation. De har det med at gå for meget op i bureaukrati og møder mens jeg i højere grad foretrækker græsrodsarbejde.

13
16. august 2013 kl. 15:42

Og du har ikke overvejet at den måde vi organiserer os på kan være årsag til at folk siger "IT interesserer mig ikke" ?

Det "vi" du refererer til er jo ikke nogen homogen gruppe. Der er:

  1. Big Money / Mastodonterne (IBM, Microsoft, Cisco, Oracle osv.)
  2. Små og mellemstore virksomheder
  3. Selvstændige
  4. Brugerne

(og der er sikkert flere)

Der er ikke mange politik-områder hvor alle taler med en stemme... hvis nogen? (software patenter, åbne standarder, ophavsret, privatliv / overvågning, SKI)

Og inden for hver gruppering er der jo også fraktioner - fx. ifht. Microsoft økosystemer og SKI. Der er jo nogle aktører der synes at det er en god idé SKI-aftaler øremærkes til Windows / Office osv. (fordi de tjener på det) mens andre synes at det er en dårlig idé (fordi de ikke har mulighed for at byde ind). Osv.

Og det er jo heller ikke fordi der ikke bliver lyttet til IT folk... nogle bliver der lyttet rigtig meget til.

Spørgsmålet er så hvorfor politikerne ikke lytter til den gængse "gospel" her på Version 2?

Mit gæt er at der mangler nogle (gratis) frokoster, golfture, foto-ops og ikke mindst kampagne-bidrag for at få lyttetid hos politikerne. Og så selvfølgelig personer der kan tale djøfsk.

Mao. en forening som IT-Politisk forening mangler et par mio. for at kunne udrette noget. :-)

9
16. august 2013 kl. 14:48

Og du har ikke overvejet at den måde vi organiserer os på kan være årsag til at folk siger "IT interesserer mig ikke" ?

Folk som sådan, eller folk som er politikere?

Den brede befolkning tror jeg er ret ligeglad med hvordan vi organiserer os. I hvert fald så længe at vi ikke tror at det er vigtigt for dem at forstå hvorfor vi organiserer sig sådan som vi gør. Jeg mener at Peter Müller har en god pointe om hvordan vi generelt gør befolkningen mere åbne over for hvordan IT påvirker vores samfund.

Men ser vi på interesseorganisationer med et politisk virker tror jeg du har ret i at det ville styrke branchen at vi organiserede os lidt mere forståligt.

Med hensyn til SSLUG og BSD-DK anser jeg dem ikke længere for interesseorganisationer med politisk virke. Det aspekt er blevet opslugt af IT-politisk forening og Prosa. (Jeg ved ikek om jeg nogen siden har betragtet BSD-DK som havende et politisk virke. De har været medafsender på ting, men jeg har aldrig fornemmet at det var et fokusområde).

11
16. august 2013 kl. 15:22

Den brede befolkning tror jeg er ret ligeglad med hvordan vi organiserer os.

Well, den brede befolkning ved hvem "Dansk Industri" er, ellers kan de regne det ud.

"Rådet for større færdselssikkerhed" er også nogenlunde lige til højrebenet.

Men meget få er formodentlig klar over at "Dansk IT" er alt andet end.

Men ser vi på interesseorganisationer med et politisk virker tror jeg du har ret i at det ville styrke branchen at vi organiserede os lidt mere forståligt.

Det er ikke kun politisk, det er også fagligt, sådan noget med kvalitetsnormer og faglige etiske regler der kunne være brug for.

Jeg er enig med dig om BSD-DK og SSLUG, men jeg tog dem med, af den simple grund at der er en grænse for hvor mange generalforsamliger en IT-person, eller orienterende møder en MF'er kan klemme ind i kalenderen.

8
16. august 2013 kl. 14:28

Og du har ikke overvejet at den måde vi organiserer os på kan være årsag til at folk siger "IT interesserer mig ikke" ?

Jeg er temmelig sikker på at hvis du spørger den almene dansker om hvad en hvilken som helst af ovenstående foreninger er og gør, så vil de ikke kunne svare. De er ikke engang på radaren. Dette er naturligvis en personlig antagelse som kan være forkert.

Det betyder så også at den måde vi organiserer os på indtil videre har været inderligt ligegyldig for den offentlige debat. Organisationerne indtil videre har været harmløse og uden gennemslagskraft på dette punkt.

Jeg kan medgive at der i så fald også er en eklatant mangel på organisation som har gennemslagskraft.

Som tidligere skrevet tror jeg dog ikke på at den generelle oplysning af folket til forståelse af grundlæggende koncepter, førende til en kvalificering af det offentlige debatniveau, kan håndhæves af en sådan organisation. Jeg tror det er en græsrodsbevægelse der skal til for at bringe debatten ud til de små hjem og vende skuden langsomt.

En lobbyorganisation kan ikke påvirke en politiker til at vende sig mod populisme i det nuværende politiske klima. Uanset hvor forkert jeg mener den udvikling er, så er der intet vundet ved at ignorere den.