Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Here we go again ...

Af Torben Mogensen19. september 2014 kl. 15:5418
Artiklen er ældre end 30 dage

Dekanen på SCIENCE på KU har besluttet, at Datalogisk Institut (DIKU) og Institut for Matematiske Fag (MATH) skal lægges sammen. Det samme forslag var oppe for to og et halvt år siden, men det blev skudt ned af KUs bestyrelse, som ikke var enige med fakultetsledelsens argumentation.

Argumenterne for en sammenlægning er igen de sædvanlige management-floskler, der bruges ved fusioner: "En sammenlægning af de to institutter vil skabe en langt mere slagkraftig enhed med et større råderum til udvikling af fagområderne matematik og datalogi, hvor fælles visioner, strategier og handlingsplaner kan højne forskningen, uddannelserne og erhvervs- og myndighedssamarbejdet til gavn for instituttets studerende og medarbejdere, for SCIENCE, Københavns Universitet og dermed for det danske samfund."

På et møde i tirsdags, der blev indkaldt med 22 timers varsel, blev planen fremlagt, og begrundelserne uddybet. Det startede med, at påpege, at både DIKU og MATH performer (en anelse) lavere end gennemsnittet på fakultetet på et par udvalgte parametre: Antal ECTS optjent per indskrevet studerende på de to hoveduddannelser, datalogi og matematik samt antal forskningskroner fra fondsmidler per medarbejder. Behændigt var tallene valgt, så DIKUs store bevilling HIPERFIT var året før de viste år. Derudover blev der heller ikke taget hensyn til, at forskningsbevillinger i fysik, kemi, biologi osv. ofte er større på grund af behov for dyrt laboratorieudstyr, så man slet ikke kan forvente bevillinger i samme størrelsesorden til matematik og datalogi. Hvornår blev der sidst bygget noget af samme størrelsesorden som LHC eller ESS til datalogi eller matematik?

Hvad angår antal indtjente ECTS point, så blev kun uddannelserne Matematik og Datalogi nævnt. Men DIKU og MATH udbyder andre uddannelser, f.eks. Kommunikation og IT, Forsikringsmatematik og Matematik-økonomi, hvor antal ECTS point per studerende ligger en del over gennemsnittet for SCIENCE. Derudover var tallene behændigt valgt, så de viste årligt gennemsnitligt antal ECTS point optjent per indskrevet studerende, og ikke årligt gennemsnitligt antal ECTS point indtjent per ansat. Både MATH og DIKU tjener langt over gennemsnittet for SCIENCE, hvis man tæller ECTS point per ansat. Dertil kommer, måske endnu vigtigere, at der ikke er nogen som helst følgeslutning, der kan godtgøre, at de nævnte parametre skulle forbedres som følge af en institutsammenlægning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De samme "Problemer" blev nævnt sidst, forslaget om fusion var på bordet, men da fakultetets daværende plan blev skrinlagt sagde man, at man ville se, om ting blev bedre, og hvis dette ikke var tilfældet, ville man se på en fusion igen. Men, som dekanen indrømmede på mødet, er parametrene blevet forbedret, og det endda efter kun lidt over to år. Så at bringe de argumenter på banen igen efter så kort tid og efter tegn på forbedring, er at gå imod den tidligere beslutning. Mens vi er ved gamle argumenter, så sagde dekanen specifikt "Lad os ikke høre de samme argumenter mod sammenlægning som sidst". Så modstanderne skal finde nye argumenter (uanset validiteten af de gamle), men fakultetsledelsen kan fint genbruge de samme, også uanset validitet (eller i dette tilfælde mangel på samme).

Det eneste nye argument, der kom på bordet, var, at den (i tidligere blogindlæg omtalte) planlagte udflytning af både MATH og DIKU til den nye Niels Bohr Bygning (NBB, tidligere Niels Bohr Science Park), der er ved at blive gravet ud til nu, ikke kan lade sig gøre, fordi der ikke er plads på grund af begge institutters vækst, siden planen oprindeligt blev lavet. Men der vil være rigelig plads på H.C. Ørsteds Institut, når Fysik og Kemi rykker over i NBB, så der kunne man jo passende lægge et samlet matematisk-datalogisk institut! Her skal bemærkes, at det ikke er nogen nyhed, at der ikke vil være plads til begge institutter i NBB, og at MATH havde tilbudt at blive på HCØ, så det større DIKU kunne sprede sig ind i det areal, der ellers var afsat til MATH. Så som sådan er der med dette løsningsforslag ikke pladsproblemer på NBB -- ikke for så vidt angår DIKU. Ved mødet blev der ikke nævnt, hvad de frigjorte arealer i NBB i givet fald skulle bruges til, hvis hverken MATH eller DIKU rykker derover, men da dekanens eget institut (Niels Bohr Institutet) og diverse herunder hørende forskningscentre i forvejen fylder en stor del af det samlede areal, er det nok mere af det samme. Så hvis man er en lille smule konspirationsteoretiker, kan man forledes til at tro, at et af de reelle formål med at lægge DIKU og MATH sammen er at skubbe begge ud af NBB, så der bliver mere plads til fysik. Et andet andet muligt bagvedliggende formål, der har været nævnt i gangene, er meget personcentreret, så det vil jeg ikke uddybe her.

Men, uanset om der er en skjult dagsorden eller om det blot er misforstået New Public Management, der er begrundelsen til en sammenlægning, så synes stort set alle ansatte og studerende ved de to institutter, at en ideen om en sammenlægning (ligesom sidst forslaget var på bordet) ligger et sted mellem en ualmindelig dårlig ide og en ren katastrofe.

Man kan håbe, at dekanen ikke vil gennemtrumfe en sammenlægning på et tyndt grundlag og imod institutternes ønske, eller hvis han alligevel vil, at planen (ligesom sidst) bliver stoppet af mere fornuftige kræfter længere oppe i systemet.

18 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
17
24. september 2014 kl. 12:47

Glimrende indlæg, men giv os lige en s/LHG/LHC/g...

16
23. september 2014 kl. 11:34

Det der sker er vel det, at dekanen for SCIENCE på KU bare gør det han er hyret til, nemlig den sædvanlige New Public Management optimering på de parametre, bureaukraterne tilfældigvis har udvalgt. Der er ingen rationel, virkelig begrundelse med rod i videnskabelige eller andre hensyn fra den virkelige verden, det eneste er at man ønsker et udslag på de valgte parametre.

14
21. september 2014 kl. 14:08

For hvis MATH bliver på HCØ, er der jo plads nok til DIKU i NBB. Men ved at gøre det til et institut, kan man sige, at det er bedst at holde instituttet samlet på en adresse (selv om det argument ikke har hindret dem i at sprede DIKU på nu fire adresser).

Offergørelsen ærgrer mig en smule. Da universitetet blev ændret til en pyramidestruktur med ministeriet og rektor i toppen, er det naturligvis blevet meget svært at danne en selvstændig profil på institutniveau. Men er det ikke den lokale ledelse på instituttet, som skal have ansvaret for at DIKU bor ét sted?

11
19. september 2014 kl. 22:18

Er vi ikke bare tilbage til den gode gamle fortælling om mennesker, magt og deres bekymringsniveau for omgivelserne? Man kunne sige noget om at være inden eller uden for pædagogisk rækkevide. Men underforstået heri er at man har en indbygget grænse for hvilken pædagogik der kan anvendes. Hvilket tydeligvis ikke gælder for den anden side af bordet.

12
19. september 2014 kl. 22:31

Peter Sestoft kunne ikke have skrevet det bedre med hans gamle Stokastisk rapportgenerator

Ja, den er en klassiker. Mon ikke DIKU har rigeligt med talentmasse til at automatisere generering af management-speak og organisationsændringer? Hvilket der måske også kunne være en eller flere artikeler i (øvelse: få artiklen optaget på en konference og fremlæg den uden at knække sammen af grin).

Hermed kan man argumentere for at der slet ikke har brug for en dekan da hele processen kan automatiseres med langt bedre resultater og højere kvalitet end noget (magt-)menneske kan. Hvilket også kan have den fordel at man kan køre generatoren indtil der fremkommer anvendelige forslag. Og hvem ved måske har man hermed også en syntetisk tekstforfatter til den årlige DIKU-revy?

Kom ikke og sige at der ikke kan laves IT der virker (selv for DJØF'ere)!

Ja, faktisk kan der argumenteres for at man herved har oprettet et helt ny forskningsområde: DJØF-syntese!

PS: Var der nogen der råbte "BINGO!" under mødet?

7
19. september 2014 kl. 21:30

Det er vel det politiske budskab ?

Ryst flasken Gammel vin på flasker uden prop smager bedre Men spareskruelåg er endnu bedre Tis lidt i flasken og hæld resten ud

Så har vi vundet et nyt akademisk system - hvor alle lærer mindre men ser mere stressede ud

Og så var alt godt til deres dages ende...

DUD Lars Ole

5
19. september 2014 kl. 19:58

Håber man blot på at indtjening af ECTS point pr. indskrevet vil stige ved at slå MATH og DIKU sammen, eller har man noget andet kvalificeret at bygge dette på? Eller sagt på en anden måde, er det målet med sammenlægningen, at hæve antal ECTS point pr. indskrevet ved at lægge de to institutter sammen? Og er strategien at man håber det sker?

Jeg er iøvrigt enig med Jesper i at datalogi ikke er billigt, hvis der skal laves seriøs forskning.

6
19. september 2014 kl. 20:13

Der blev spurgt gentagne gange af de 200-300 kritiske studerende, forskere og ansatte som forslaget blev præsenteret for.

Svarene kunne generelt reduceres til: "Vi har ikke noget empiri/forskning/ekspertundersøgelser/nærmere analyse af problemernes årsager at basere beslutningen på, men hvis vi foretager visionære ændringer kan det være at tallene bliver bedre. Vi kan jo ikke bare gøre ingenting."

De fremmødte var ikke imponeret med ledelsen af Naturvidenskabeligt Fakultet.

4
19. september 2014 kl. 17:25

Jeg er generelt af den opfattelse at en sammenlægning er dum.

Men hele pointen med at datalogi har brug for færre forskningsmidler end Fysik, Kemi eller biologi grundet udgifter i forbindelse med eksperimenter og laboratorier, det er skudt helt ved siden af.

Hvis du vil forske i computer science, sådan rigtigt, så bliver du nødt til at se en 20-30 år fremad. Det betyder at du i dag skal have adgang til materiel der er 15 år på forkant med hvad en laptop computer kan i dag mht. parallelle beregninger og regnekraft. Det betyder nemlig at du kan ofre noget optimering og hastighed mod at du hurtigere kan få noget til at fungere. Og du skal have råd til at bygge robotter, have råd til at indkøbe seriøst hardware og råd til at udføre en masse ting hvor 60% af dem ikke bliver til noget.

Det er en skrøne at datalogi er billigere, hvis du vil lave forskning.

13
20. september 2014 kl. 20:14

Ja, man kan sagtens bruge store penge til datalogisk og matematisk forskning, men det blegner mod det, fysik, kemi og biologi kan bruge. Og, mere vigtigt, hvor meget forskningsråd og andre fonde er villige til at give.

2
19. september 2014 kl. 16:36

Ville man ikke bare kunne smide DIKU over på HCØ sammen med matematikerne uden at vi blev slået sammen?

Jeg er sikker på at det for mange dataloger er vigtigere at blive samlet ét sted, end at det er et bestemt sted.

(Personligt så jeg dog helst at vi blev samlet i Universitetsparken 1 igen)

3
19. september 2014 kl. 16:59

Ville man ikke bare kunne smide DIKU over på HCØ sammen med matematikerne uden at vi blev slået sammen?

Jo, men man ville ikke have nogen god begrundelse for det. For hvis MATH bliver på HCØ, er der jo plads nok til DIKU i NBB. Men ved at gøre det til et institut, kan man sige, at det er bedst at holde instituttet samlet på en adresse (selv om det argument ikke har hindret dem i at sprede DIKU på nu fire adresser). Så hvis de vil have DIKU ud af NBB, så skal det ske gennem en sammenlægning med MATH -- eller er det for tydeligt, at det er fordi man hellere vil have nogle andre derind.

Og, jo, jeg ville heller ikke have noget imod, at DIKU blev samlet på Universitetsparken 1 igen -- hvis bygningen blev sat lidt i stand. Men det blev blankt afvist af dekanen, fordi bygningen "er for dyr at opvarme". Hvilket nok er rigtigt sammenlignet med nye bygninger som NBB, men HCØ er bestemt heller ikke billig at opvarme. Tænk blot på de store vinduer med enkeltlagsglas i vandrehallen. En mere reel grund er nok, at SCIENCE efter NBB står færdig kan afstå hele UP1 tilbage til bygningsstyrelsen og dermed spare penge.