Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

eValg: Næste offentlige IT-skandale

14. maj 2012 kl. 10:1232
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Jeg skal til "workshop om elektroniske fremmødevalg" i morgen og jeg har allerede nu en grim smag i munden om det projekt.

Ikke alene for dets muligheder for at lave lort i vores mest fundamentale og på mange måder eneste demokratiske magtmiddel, men også fordi tilgangen til projektet på alle måder ser ud til at være it-analfabetisk.

Jeg har endnu ikke fundet noget sted, hvor nogen formulerer hvorfor vi har brug for elektroniske fremmødevalg, på en form der bare kommer i nærheden af en problem-beskrivelse.

Spindoktorens ministercitat til pressen lyder:

Artiklen fortsætter efter annoncen

”Vi skal modernisere den offentlige sektor, så det er oplagt at udnytte de muligheder, ny teknologi giver os – også i forbindelse med valg. Forsøgene skal vise, om der er væsentlige fordele ved elektroniske valg, som gør, at vi skal overveje at digitalisere valghandlingen på længere sigt. En af fordelene er, at vi slipper for bunken af stemmesedler med ugyldige stemmer, hvor de valgtilforordnede er i tvivl om, hvor vælgeren har sat sit kryds. En anden fordel er, at synshandicappede kan få mulighed for at stemme uden hjælp. På længere sigt kan den manuelle optælling desuden blive overflødig, og det kan spare kommunerne for nogle ressourcer. Udfordringen bliver så, om det kan gøres sikkert nok og samlet set inden for en forsvarlig økonomisk ramme, og det skal forsøgene også være med til at afdække. Jeg håber, at kommunerne får gode erfaringer med forsøgene med e-valg, så de kan blive bredt ud til hele landet.”

Problemet med de ugyldige stemmer ?

Dem var der 0.3% af ved sidste valg, de var ikke i nærheden af at afgøre noget som helst vigtigt. For en meget stor del af de ugyldige stemmer efterlader vælgeren ikke skyggen af tvivl om beskeden. (Hint: Hvis vi havde "write-in" ville nogen snart komme på den tanke at skrifte efternavn til "fuck").

Synshandicappede: Bestemt et alvorligt problem for de ramte, men der er ikke væsentlig flere af dem end der er af de ugyldige stemmer. Hvor dyrt vil det være at trykke 20 tusinde stemmeseddler med brailleskrift ?

At den manuelle optælling skulle blive overflødig håber jeg sandelig ikke, risikoen for at blive afsløret i en manuel optælling skal være stor og konkret nok, til at ingen prøver at fuske med computerne. Dvs. mindst 1/3 af stemmerne skal tælles manuelt og man skal ikke per valgsted vide det på forhånd.

Så man skal "spare nogle resourcer" men samtidig ska det ske indenfor "en forsvarlig økonomisk ramme" ?

Det bliver altså dyrere og eventuelle besparelser er i bedste fald spekulative.

Vores seneste valg kostede 110 milloner, vi har ca. valg hvert andet år = 10 kr per dansker per år.

For mig lyder det som en god forretning. Jeg er sikker på at både Ægyptere, Russere og USAnsere gerne betalte den pris, for at få deres valghandling til at blive så fri, fair og præcis som den danske.

Efter mit blogindlæg på ing.dk er der kommet forskellige reaktioner, bla. på twitter, men de holder heller ikke vand.

De valgtilforordnede mener arbejdet er for hårdt og tager for lang tid.

Fint nok, lad os effektivisere hvorledes de arbejder og lad os få nogle flere af dem.

F.eks virker KMD's system med stregkoder på valgkortet fint, uden at kompromitere vores valgs integritet og kontroltællinger kunne gøres en del hurtigere med en simpel 5kg elektronisk køkkevægt.

Desuden er jeg sikker på, at hvis nogen tog Knuths bind 3 og tænkte lidt over opgaven, kunne man helt sikkert gøre sorteringsarbejdet smartere end det jeg har set, selvom det er valgtilforordnede og ikke MIX der skal gøre arbejdet.

Valgtilforordnet er forresten et borgerligt ombud og betalingen er 750kr per dag, en million vil næsten skaffe en valgtilforordnet mere per valgsted.

Så er der nogen der peger på brevstemme problemet for danskere i udlandet, der er sikkert et reelt problem, men det er slet ikke det der stilles forslag om, forslaget gælder kun fremmøde valg.

Nogen tror ligefrem at valgdeltagelsen vil stige, hvis vi får lov at spille tetris i stedet for at fumle med en blyant.

Yeah, Right...

Alt i alt, ligner det et projekt hvor man indfører computere alene for at indføre computere.

Med snart 30 år I IT-branchen burde jeg klappe i mine små hænder, men som ham der alt for ofte har været piloten der måtte ro lokomitivet i land, har jeg udviklet et meget skarpt blik for forskellen imellem "Elektronisk Data Behandling" og "Unødvendig Data Behandling" og vores valghandlinger hører helt klart til i sidste ende.

phk

32 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
32
15. maj 2012 kl. 09:38

Hvis "hanging chad" er problemet ved hulkort (at papiret fra hullet stadig hænger fast og kan forstyrre aflæsningen), så er det noget som kan løses. Det må være muligt at lave hullemaskinen med indbygget sug el. lign. så afklippet fjernes. "Mekaniske tællere" giver desuden vælgeren mulighed for at kontrollere aflæsningen - dvs. urnen tælles manuelt hvis en vælger kommer ud og siger "den aflæste forkert". Alternativt kunne man lave noget lignende, men med blæk i stedet for huller?

29
15. maj 2012 kl. 02:19

Din analyse og dine konklusioner kunne dårligt være mere præcise, både her og på ing.dk. Jeg bakker op helt og fuldt. Vi må endelig ikke miste muligheden for at overskue og gennemskue valgprocessen, selv ikke for børn og barnlige sjæle.

Jeg håber virkeligt, at du får ørenlyd og får formidlet budskabet.

Disse e-valgstanker ligner i uhyggelig grad en løsning, der søger et problem.

27
15. maj 2012 kl. 01:34

For mig at se drejer en sådan ændring af valgsystemerne sig om mindst 3 forskellige ting:

-1. Ændring af de eksisterende valg og optællingssystemer

Sikkert en udmærket ting, men der var nok andre områder hvor forenklinger og besparelser kunne opnås med væsentligt større effekt og succes rate.

Svindel, sporbarhed og andre uhensigtsmæssigheder er imidlertid så store problemer at ethvert valg vil blive betragtet med mistro.

-2. Ændring af tid og frekvens af de eksisterende valg systemer.

Man kunne sagtens forestille sig at en regering ville prøve at indføre en meget kortere valghandling frem for de ca 3 uger der i dag går fra udskrivelsen af et valg til afholdelsen. Dette vil fjerne en del af den diskussionsperiode som er en del af forudsætningen for demokratiet.

Så at ændre valgsystemerne uden at give en (forholdsvis) lang periode op til valget ville være ønsket (og muligt) af visse for at udnytte en folkestemning, men stærkt uhensigtsmæssigt for demokratiet som institution.

http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/FAQ/Valg%20til%20Folketinget_VALG.aspx#ID20091001T161700

-3. Nye valgområder

En forenkling og billiggørelse kunne sagtens føre til at andre områder end de i dag brugte, blev udsat for demokratiet.

Skal vi vælge top embedsmænd lig som i USA? Skal borgerne i en kommune stemme direkte om kommunens budgetter? Skal borgerne i EU stemme direkte og samtidigt og således være flyttet mere i retning af en sammenhængende entitet?

26
15. maj 2012 kl. 00:43

Synshandicappede: Bestemt et alvorligt problem for de ramte, men der er ikke væsentlig flere af dem end der er af de ugyldige stemmer. Hvor dyrt vil det være at trykke 20 tusinde stemmeseddler med brailleskrift ?

For det første er det kun ca. 1.500 af de ca. 25.000 blinde og stærkt svagtsynede, der kan læse braille. For det andet skal man anvende en vis minimumsbredde pr. linje, for at braille er "læsbart" for de blinde, der overhovedet kan læse det. Det ville betyde, at stemmesedlerne - der i forvejen nærmer sig plakatagtige dimensioner til kommunalvalget i visse kommuner - ville blive aldeles uhåndterbare. Tro mig - vi har undersøgt det. For det tredje ville vi få et problem med stemmehemmeligheden, selv hvis vi kunne lave særlige stemmesedler i f.eks. braille til de blinde, i hvert fald på små valgsteder, hvor der måske kun er en enkelt eller to blinde vælgere. For det fjerde er der mange blinde og svagsynede vælgere, der bestemt ikke synes det er lige meget med at udnytte de teknologiske muligheder, så de kan stemme uden hjælp - de føler sig i dag meget krænket over, at de er efter reglerne SKAL have en valgstyrer eller tilforordnet vælger med ind og sætte krydset for dem.

Problemet med de ugyldige stemmer ?</p>
<p>Dem var der 0.3% af ved sidste valg, de var ikke i nærheden af at afgøre noget som helst vigtigt. For en meget stor del af de ugyldige stemmer efterlader vælgeren ikke skyggen af tvivl om beskeden

Jeg er ikke enig med dig i, at "for en meget stor del af de ugyldige stemmer efterlader vælgeren ikke skyggen af tvivl om beskeden" - det er tværtimod min erfaring, at den allerstørste del af de ugyldige stemmer IKKE er gjort ugyldige med vilje. Uanset, om antallet er stort nok til, at det potentielt kunne have ændret udfaldet af valget, må det da være et demokratisk princip, som er værd at holde fast i, at så mange som muligt af de vælgere, der har ulejliget sig hen til valgstedet, rent faktisk også får talt deres stemme med i sidste ende - som de jo regner med, når de lægger stemmesedlen ned i stemmekassen.

Valgtilforordnet er forresten et borgerligt ombud og betalingen er 750kr per dag, en million vil næsten skaffe en valgtilforordnet mere per valgsted.

Problemet er ikke løst ved at skaffe nogle ekstra millioner til at rekruttere nogle flere valgtilforordnede. Særligt de store kommuner har stigende problemer med overhovedet at finde et tilstrækkeligt stort antal borgere med et tilstrækkelig stort demokratisk sindelag til, at de vil give en dag for demokratiet på valgdagen. Problemet er altså ikke penge til de valgtilforordnede, men at finde nok, der vil påtage sig opgaven.

Om disse grunde så er gode nok til, at vi skal digitalisere valghandlingen, er jo det, vi bl.a. skal diskutere på workshoppen, og jeg ser frem til at fortsætte diskussionen med dig om disse og andre af dine pointer i morgen.

28
15. maj 2012 kl. 02:08

De ordinære stemmesedler kunne måske forsynes med forhøjede, følbare markeringer ud for partiers og kandidaters navne. Kombineret med udstyr med en hovedtelefon, hvor man kan få læst partiers og kandidaters navne op i rækkefælge, vil det gøre den blinde eller svagtseende i stand til at føle sig frem til det rette sted at sætte sit kryds. Alle stemmesedler ville være ens, og synshandikappede ville kunne stemme uden hjælp.

Vedr. mangel på tilforordnede: Hvem spørger man? Er det stadig kun medlemmer af de politiske partier? Måske skulle man spørge lidt bredere.

25
15. maj 2012 kl. 00:07

Jeg er bekymret. Nogle embedsmænd har fået den strålende idé, at der skal laves besparelser i et valg, der koster 110 mio. kr. at gennemføre. Hvorfor? Det er da indlysende, at dette, i forhold til udviklingen af nyt isenkram, er billigt. Rejsekort, anyone? Og med samme niveau af sikkerhed, ikke?

Spørgsmålet er, hvem der har fået idéen og hvad vedkommende får ud af gennemførelsen? Et endnu mere uigennemsigtigt og overfladisk valgsystem, som endnu færre forstår at sætte sig ind i?

Jeg er klar fortaler for opretholdelse af status quo. Som det er nu bruger en stor procentdel af familien Danmark en aften foran fjernsynet og ser valgprogram. I løbet af de timer det tager at tælle stemmer op, analysere og bearbejde samt lave midlertidige prognoser, sker der en uvurderlig uddannelse. Alle får et indblik i dele af demokratiets væsen og funktion og deltager i folkestyrets fest, som jeg mener det er.

Hver gang der er valg, tager jeg mine unger med op i forsamlingshuset og gennemgår valgets procedurer. Forklarer dem, at det kryds jeg sætter er hemmeligt og at de derfor ikke må se, hvor jeg sætter det, for sådan er det i Danmark og det skal vi være glade og taknemmelige for. Hver gang køber vi slik og sodavand og lader ungerne være længe oppe, for en valgaften er ren samfundsfagsundervisning forklædt som en fest. Vinder Pia, aflyser vi dog festen og tager gravøllene frem ;-)

Hvis vi kaster vores nuværende system ud, bliver den hidtidige praksis erstattet af et ½ times "breaking news"-indslag på TV2 Fox News, der i 24 timer kører endeløs sløjfe. Ingen lærer noget og festen er aflyst. Gennemgangen af valghandlingen bliver uigennemsigtig og vanskelig at forklare for ungerne.

Måske er demokratiet så bøvlet for nogle, at det hellere blev reduceret til et kort news flash? Eller er det et spørgsmål om at de afgivne stemmer til valgene, ikke kan kontrolleres af PET og at dette skal ændres? Eller at magthaverne har fundet ud af at dette er den bedste måde at kunne blive ved magten på uden folkets velsignelse?

Damn. Forgot my tin foil hat again. Sorry, my bad.

21
14. maj 2012 kl. 22:46

Kunne man ikke lave et system med en slags "mekaniske tællere" der tæller samtidigt med at vi afgiver stemmen? Jeg forestiller mig flg:

  1. man får valgkortet udleveret som i dag
  2. går ind i en valgbås og der benytter man en hullemaskine til at lave et hul i valgkortet (det kan laves med en computer)
  3. nu kan man kigge på kortet og se at hullet sidder det rigtige sted (evt. er der forstørrelsesglas så man kan se kandidatens navn ud for det hul man har lavet).
  4. kortet puttes nu i en sprække så det falder ned i stemmeurnen. På vejen bliver det "mekanisk/optisk" aflæst
  5. der er en tæller for hver kandidat - plus en tæller der tæller samtlige afgivne stemmer. Tælleren hørende til den kandidat man har valgt tælles op - og det gør sum-tælleren også. Dette kan man selv kontrollere (en lysdiode ud for den kandidat man har valgt lyser i 3 sekunder eller lignende).
  6. man forlader nu båsen

En svaghed ovenfor: personen før og efter kan afskrive tællernes værdier - og trækker man det fra fås hvad jeg har stemt. Dette kan undgås ved at tællerværdierne ikke vises - men kun en lysdiode der bekræfter korrekt aflæsning (så kan tællerne senere aflæses af valgtilforordnede).

Fordele ved systemet er at hvis ingen vælgere brokker sig må vi formode at "urnen har registreret alle stemmer rigtigt". Ellers kan urnen tælles manuelt (eller ved at man putter alle stemmerne i en anden urne der er tømt/nulstillet).

Man kan også lave stik-prøve-kontrol. F.eks. kan alle urner tømmes/aflæses i løbet af formiddagen - og afgivne stemmer indtil nu bruges til at verificere tælle-værket.

Jeg forestiller mig at de "mekaniske tællere" kan laves med simpel digital elektronik - dvs. NUL software. Disse kredsløb kan altså laves så de er simple og verificerbare. OG ovenstående metode gør at vælgeren selv kan kontrollere optællingen af sin egen stemme og hulkort-stemmesedlerne gør det muligt at lave kontrol og finde tælleværker der ikke tæller korrekt.

24
14. maj 2012 kl. 23:29

Folk, der kan huske hvad en "Hanging Chad" er, vil forhåbentlig betakke sig for den løsning.

18
14. maj 2012 kl. 16:55

De mulige problemer med sikkerhed er alvorlige nok. Men hvis vi kunne stemme elektronisk hjemmefra og få valglovgivningen ændret, så kunne meget mere komme til afstemning og det problem, at vores demokrati er repræsentativt og lovgivningen laves af politikere som vi stoler - i det mindste en smule - på, ikke efter valget føler nogen særlig tilskyndelse til at opfylde de løfter, de er valgt på, kunne mindskes - i hvert fald i teorien. Måske kunne der ligefrem indføres en protestfunktion, hvor tilstrækkeligt mange mennesker i enighed kunne stoppe gale indfald - tænk bare på tanken om at satellitkontrollere alle bilers position og hastighed.

15
14. maj 2012 kl. 16:37

Hi all,

As usual with articles that intersect notions of democracy and security in Denmark, I am enthusiastic about both Poul's position as stated above, as well as with the engagement of the Version2 readership.

Many of the participants in this first workshop on e-voting in Denmark have asked many of the same questions that you have, Poul. Many have pointed out the same issues with regards to modifying the means by which Denmark's democracy works. Critics include everything from e-voting researchers like myself to government bureaucrats, Municipality workers, and activist citizens. The whole point of the workshop is to get everyone together, including approximately equal numbers of critics and proponents, to discuss the issues in depth, face-to-face, and at high bandwidth.

As (partially) stated in the workshop's introduction, the reason we are going through this exercise is that many Municipalities have requested that the government permit experiments in kiosk-based e-voting in upcoming elections. The government said, "Ok, you want to experiment? We'll push a bill through Parliament to let you experiment."

If that experiment fails, then we have learned something, and the advocates will be surprised.

If that experiment succeeds, then we will learn something too, and the critics will be very surprised.

As an independent researcher and public employee, I simply want Denmark to do what is best for Denmark and its citizens, learning from the past successes and failures of other countries and companies.

I'm posting this same message on both discussions on this topic today.

Best, Joe Kiniry (co-PI of DemTech)

22
14. maj 2012 kl. 23:19

Of course the experiment will appear to succeed. The votes will be counted correctly and the voters will express satisfaction with the e-voting experience. Civil servants will be happy to have been relieved of much work that you and you colleagues are now doing for free on their behalf, and the press will be full of silly stories of the "now you can vote with your iPhone during a game of Angry Birds" category, and you will be able to write a gleaming report and apply for more public funds. With the outcome given in advance, you do in fact not need to perform the experiment at all, though the angry birds PR will be slightly harder to get if you do not.

As long as your experiments are just experiments and do not contribute to the actual election results, or only contribute to some small degree, there will be no value for someone trying to influence the results. As long as the systems are few and new, no skilled hackers will bother with trying to attack them. Only when the voting machines become omnipresent and represent real power, like in the US, will skilled attackers be motivated to try and attack them, and until then you are not learning anything important.

14
14. maj 2012 kl. 16:24

Man kan spørge sig hvad der er den egenlig årsag til at elektroniske folkeafstemninger er interessante. Skyldes det industriens ønske om at sælge flere IT løsninger til det offentlige? Skyldes det politikernes ønske om automatiseret genvalg?

Problemet med elektroniske folkeafstemninger er at det kan være meget svært at afgøre om valgresultatet rent faktisk afspejler de afgivne stemmer. Selv om man har adgang til alle kildetekster for applikationer og underliggende operativsystem kan der stadigvæk snige sig ny kode ind der gør at afstemningsmaskinerne optæller på anden måde end den demokratisk tilsigtede.

Sagt med andre ord er der risiko for at vælgerne mister tilliden til troværdigheden af valgresultatet. Hvorved konsekvenserne på længere sigt kunne være særdeles omfattende protester - og måske det der er værre.

Personligt ser jeg ønsket om elektroniske folkeafstemninger - og i særdeleshed elektroniske folketingsvalg - som et ønske om at bevæge sig væk fra demokratiets spilleregler og over mod en mere magthaver centreret linje. Det får man naturligvis ikke nogen politiker til at indrømme. Så man må studere det politiske systems handlinger nærmere end deres udtalelser for at kunne se udviklingsretningen.

12
14. maj 2012 kl. 14:41

Kunne ikke vaere mere enig. I USA hvor man har elektronisk optaelling er der evig tvivl om hvorvidt det er folket eller maskinerne (fx Diebold) der afgoer udfaldet i svingstaterne, det er vi med det gamle system dejligt fri for i DK.

10
14. maj 2012 kl. 12:46

Vi skal modernisere den offentlige sektor, så det er oplagt at udnytte de muligheder, ny teknologi giver os – også i forbindelse med valg. Forsøgene skal vise, om der er væsentlige fordele ved elektroniske valg, som gør, at vi skal overveje at digitalisere valghandlingen på længere sigt.

Så langt så godt - det er altid positivt at være åben for mulige forbedringer.

En af fordelene er, at vi slipper for bunken af stemmesedler med ugyldige stemmer, hvor de valgtilforordnede er i tvivl om, hvor vælgeren har sat sit kryds. En anden fordel er, at synshandicappede kan få mulighed for at stemme uden hjælp. På længere sigt kan den manuelle optælling desuden blive overflødig, og det kan spare kommunerne for nogle ressourcer.

Så faldt det til jorden - man har tilsyneladende allerede besluttet sig for hvilke fordele man finder og skal nu "bare" eftervise at det kan gøres "sikkert nok" indenfor en "forsvarlig økonomisk ramme".

...

8
14. maj 2012 kl. 12:00

Håber det lykkes dig at overbevise nogen beslutningstagere om det hovedløse i projektet.

7
14. maj 2012 kl. 11:59

Som tidligere valgstyrer og tilforordnet forstår jeg altså ikke helt at de synes det er så slemt. Ja, optælling er ikke specielt sindsoprivende, men så er det heller ikke værre.

Poul-Henning: Jeg ved at man tidligere har kørt med digitale valglister, og det synes jeg man burde udbygge. Her er det nemt for borgeren at kontrollere at han får lov at stemme jo (hvis han får en stemmeseddel er det gået godt) og det giver mindre køer på valgstedet da det både gør checket hurtigere og giver mulighed for at folk fordeler sig i køer ligeligt, istedet efter det skal være køen til at bestemt område (og områder stemmer oftest samtidigt).

Derudover kunne man fint til grovoptællingen overveje præcise vægte når først stemmesedlerne er sorteret, sorteringen er som regel rimelig nem og hurtig, og når man kan veje penge præcist nok i banker, så burde det da være muligt med de noget større og tungere stemmesedler.

Blindeargumentet køber jeg heller ikke, da de fint kan få assistance af de tilforordnede (eller efter de nye regler også delvist af egen familie)

23
14. maj 2012 kl. 23:20

Som tidligere valgstyrer og tilforordnet forstår jeg altså ikke helt at de synes det er så slemt. Ja, optælling er ikke specielt sindsoprivende, men så er det heller ikke værre.

Jeg har også været valgtilforordnet en enkelt gang, hvilket jeg synes gav en god og betryggende indsigt i valghandlingen.

Og så var det en hyggelig dag, tilbragt i praktisk samarbejde med andre politisk interesserede, hvoraf kun en mindre del var meningsfæller, hvilket også kan være lærerigt.

Jeg ser intet som helst behov for eller potentiale ved e-valg.

9
14. maj 2012 kl. 12:09

Derudover kunne man fint til grovoptællingen overveje præcise vægte når først stemmesedlerne er sorteret, sorteringen er som regel rimelig nem og hurtig [...]

Jeg har kun overværet et par stemmeoptællinger og det er ikke mit indtryk at det altid foregår optimalt. F.eks virkede det som om flere af de tilforordnede havde mere travlt med at finde perifere resultater (personlige stemmer) end at finde hovedresultatet.

Vægtene kunne bestemt have gjort det hurtigere at finde de stemmesedler der var røget i forkert bundt sidst jeg overværede en valghandling.

11
14. maj 2012 kl. 12:58

Jeg har kun overværet et par stemmeoptællinger og det er ikke mit indtryk at det altid foregår optimalt. F.eks virkede det som om flere af de tilforordnede havde mere travlt med at finde perifere resultater (personlige stemmer) end at finde hovedresultatet.

Jeg skal ikke kunne sige hvordan det foregår alle steder, men de steder hvor jeg har været med har der kun været optalt partistemmer, og der har den store byrde været den præcise optælling af bundter med 100 sedler.

17
14. maj 2012 kl. 16:42

Jeg har været valgstyre/tilforordnet til en del valg. Og jeg ønsker mest at få elektroniske valglister - når der fx nu er kø i 3 ud af 4 border ud af salen kan man ikke med de nuværende valglister flytte dem til det ledige bord. Med elektronisk valglister kan alle benytte alle bordene.

Det jeg har oplevet med ugyldig stemmer er at de har fået et personlig kendetegn, fx et tegning eller en tekst. De fleste som sætter en kryds lidt forkert, bliver godkendt, fordi man ikke er i tvivl om, hvad de vil stemme på.

Som Loko skriver - sortering i partier tager ikke langt tid. Det kan godt taget lidt tid at folder en stemmeseddel ud og finde krydset - men det er småting. Det er optælling af de sorteret bundter, som tager tid.

På valgdagen vil med elektronisk afstemning ikke spare særlig meget. Vi bliver alligevel betalt med en meget lav takst. Og det er vist ikke blevet reguleret i årevis... Men dagen efter vil kommunerne kunne spare løn til fintællingen med elektronisk valg, når det meste af arbejdet er gjort elektronisk. Men vil det vær at spare det i bekostning af, at vi nu har i dag et system, som er gennemskuelig.

Ellers synes jeg det er brevstemmerne, som er flest problemer med. Fx de kommer ikke frem til valgstedet i tide. Men det vil de ikke gøre noget ved.

6
14. maj 2012 kl. 11:54

Ja - Lad os basere systemet på Java med "NemID"-login så vi alle kan sidde mageligt hjemme og være vidne til hvad div. vira stemmer for os.

Sig mig: Hvad er der egentlig galt med god gammeldags motion ned til valgstedet? Selv dit "X" er en form for motion :-)

4
14. maj 2012 kl. 11:43

Man må gå ud fra, at der så vil være en eller anden form for login / identifikation ifbm. det at stemme. I det mindste så man ikke kan stemme flere gange.

Dvs. man er nødt til, at have en eller anden database over, hvem der har stemt og ikke? Ligeså hvad de har stemt på, hvis man elektronisk vil lave valg optælling.

Hvad skete der med anonyme valg - det er jo en hjørnesten i demokratiet?

5
14. maj 2012 kl. 11:44

Sæt dig lige ind i det konkrete forslag, det er kun fremmødevalg.

2
14. maj 2012 kl. 11:29

En måde at anskue det her på er at denne udvikling er ustoppelig, og derfor er det vigtigt at vi får etableret de korrekte systemer. Det projekt som er nedsat (Demtech) er netop etableret for at skabe forudsætningen for et transparent system.

Kan anbefale Paul Virilio 'Speed and Politics: An Essay on Dromology' for dem som interesserer sig for hvorfor alting altid bevæger sig mod større hastighed, hvilket jo så også gælder for f.eks. en valghandling.

1
14. maj 2012 kl. 11:17

Tak fordi du tager kampen op mod offentlig IT-spild. God kamp, jeg tror du kæmper forgæves, men man har lov til at håbe.