Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Er store rammeudbud og brugerklubber gavnlige for it-danmark?

1 kommentar.  Hop til debatten
Blogindlæg18. september 2012 kl. 13:53
errorÆldre end 30 dage

I øjeblikket er den kommunalt funderede "Brugerklubben SBSYS" i sidste fase af et EU-udbud af vedligeholdelse og videreudvikling af klubbens ESDH-system SBSYS.
ESDH systemet SBSYS ejes af brugerklubben. Den konkrete videreudvikling og vedligeholdelse af systemet er på bestilling af brugerklubben og dens medlemmer hidtil foretaget af en privat leverandør. Det er denne opgave, der i øjeblikket er i udbud.

Udbuddet har tiltrukket sig en del opmærksomhed. Dette skyldes primært to forhold: 1) At brugerklubben, som ejer af SBSYS systemet, i praksis optræder som it-leverandør i konkurrence med det eksisterende private marked 2) Der etableres en rammeaftale med næsten 100 primært kommunale parter, der som (mulige) kommende medlemmer af brugerklubben kan benytte systemet og få leveret vedligeholdelse og videreudvikling under rammeaftalen. Udbuddet kan derfor teoretisk være med til at lukke konkurrencen på ESDH til kommunerne i Danmark.

Disse forhold har fået Dansk Industri til i stærke vendinger at kritisere udbuddet og MF Michael Aastrup Jensen (V) til at stille to § 20 spørgsmål til Indenrigs- og økonomiministeren.

Et af spørgsmålene fra Michael Aastrup Jensen lyder som følger: "Mener ministeren, at det er foreneligt med ønsket om et marked i sund konkurrence, at offentlige myndigheder (kommuner, regioner og styrelser) indgår i meget brede brugerklubber, der med udbud (som f.eks. det aktuelle ESDH-udbud fra brugerklubben SBSYS) indebærer, at der på området kun er én leverandør til det offentlige?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvortil ministeren svarer: "Jeg finder det meget fornuftigt, at offentlige myndigheder trækker på hinandens kompetencer og viden og går sammen om at lave fælles udbud. Det er en hensigtsmæssig udnyttelse af de offentlige ressourcer, og desuden undgås det, at to myndigheder får udviklet det samme produkt til overpris. Når opgaven udbydes, afprøves markedet og derved understøttes konkurrencen på markedet. Udbudsreglerne medfører, at opgaverne løbende skal konkurrenceudsættes"

Ministeren svarer efter min mening alene på en del af spørgsmålet og leverer herudover alene helt overordnede betragtninger om værdien af konkurrenceudsættelser i almindelighed.

Det er vanskeligt at være uenig i, at det er fornuftigt at myndigheder trækker på hinandens erfaring samt at det bør undgås, at offentlige myndigheder (uanset antal) får udviklet produkter til overpris.
Hvad ministeren ikke forholder sig til, er at netop ESDH markedet i Danmark er kendetegnet ved at være et modent marked med en intensiv konkurrence mellem leverandører, der næste uden undtagelse leverer løsninger baseret på standardsystemer. En standardisering, der ikke mindst har sit udgangspunkt i de tidligere offentligt fastsatte FESD-krav, der bl.a. sikrer at ESDH-systemer opfylder de grundlæggende danske forvaltningskrav.

Mit bud er, at mange af de myndigheder, der indgår som parter på den udbudte rammeaftale ser det som en mulighed for at undgå hvad de oplever som omkostningstunge og bøvlede EU-udbud, herunder i form af interne og eksterne omkostninger (bl.a. til de rådgivere på ESDH-området, jeg selv er én af). Det er derfor forståeligt, at der har været stor interesse for rammeaftalen.

Men når et udbud i en stor-skala som SBSYS afvikles, kan det potentielt have betydning for en hel branche og for konkurrencesituationen på nationalt plan. Inden den næste brugerklub ser dagens lys bør der derfor efter min opfattelse stilles en række kritiske spørgsmål:

  • Er der i forvejen modne løsninger og en effektiv konkurrence på det pågældende marked?
  • Hvilken effekt vil en væsentlig konsolidering (monopolisering) af markedet have på den fortsatte konkurrence og prissætning?
  • Sikres den fornødne innovation i det planlagte arrangement?
  • Bør det offentlige konkurrere med private virksomheder på det pågældende område?

Hvis der samlet set er en positiv business case for et stor rammearrangement, var det så bedre at overlade opgaven til en central myndighed eller organisation frem for at f.eks. lokale myndigheder bruger tid og kræfter på det?

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
18. september 2012 kl. 15:05

Det virker i mine øjne som om det gælder om at gøre udbud rigtigt store her i lille DK. Både FM og SKI er jo per definition konkurrence forvridende da dem som ikke kommer på enten den ene eller anden af aftalerne så mister halvdelen af sit potentiele hjemmemarked - det iøvrigt uanfægtet om leverandøren måske kunne levere den bedste ydelse i det enkelte tilfælde - en del af pointen er nemlig at undgå at lave enkelt udbud og på den måde får man konsolideret en meget stor del af IT indkøbene på relativt færre leverandører, som qua deres volumen er de eneste der kan byde igen på næste udbud og så kører møllen - brugergrupperne er vel principielt samme princip - lav et bunkeudbud og undgå mange små udbud og konsolider dermed ydelsen til en eller få leverandører (jeg formoder i det refererede tilfælde at det ikke ender med at man kan vælge andre end "leverandøren" og ikke får 2-3 leverandører at vælge imellem).

Jeg er enig i at hvis der er en case for at konsolidere tingene i f.eks. Statens IT regi og de så laver løbende udbud på deres opgaver så kan det give mening, men det nuværende system er hul i hovedet og jeg er også ret overbevist om at det ikke nødvendigvis er billigst.