I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Er din it-organisation i balance?

14. oktober 2022 kl. 15:11
 PA Consulting
Illustration: PA Consulting.
Artiklen er ældre end 30 dage

It-organisationer er langt fra ens – det skyldes eksempelvis industriers forskellige forretningsfokus og modenhedsniveauer. Men i 2022 har it-organisationer en ting til fælles: De møder konstant nye udfordringer og muligheder, og dermed en øget kompleksitet, der skal håndteres. 

I forbindelse med fusioner og opkøb, skal it-platforme og funktioner integreres. Ved udvikling af nye digitale services skal it-organisationen bruge nye teknologier eller modernisering af legacy it-systemer. Effektivitetskrav, samt sikkerheds- og compliancekrav kræver omprioritering, fokus og investering i it-organisationen. Der stilles løbende krav til omstillinger – og dermed et behov for at justere eller redesigne it-operationsmodellen.

At afklare og etablere den balancerede it-organisation er en væsentlig ledelsesopgave, og den kræver et skarpt blik for både den forretningsmæssige kontekst og nuværende modenhed. Derudover skal opgaven løses i en tid med øget fokus på ressourceknaphed og et faldende investeringsrum. Det kalder på at prioritere benhårdt i et komplekst landskab af både udfordringer, forudsætninger, behov og muligheder. Det er ganske enkelt ikke muligt at løse alle forandringsbehov på én gang, hvilket stiller krav om en systematisk tilgang med fokus på at etablere en balanceret it-operating model.   

Strategisk fokus og it-operating model 

Når vi rådgiver virksomheder om udvikling og modning af it-organisationer, støder vi oftest på to hovedtemaer, der skal gennemtænkes, før man kan identificere konkrete ændringsbehov. 
Det første tema handler om, hvilken værdi, kunden efterspørger. Det kan være et øget behov for kundevendte digitale services, teknologidrevet innovation, agile udviklingsmodeller, nye industristandarder, hybride leverancemodeller eller konkrete omstillingsbehov (f.eks. grøn omstilling). Det kan også komme til udtryk ved lovgivning eller compliancekrav, som skal overholdes.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forretningsværdi kan også være modsatrettet, fx stiller transaktionstunge forretningsbehov krav om høj sikkerhed og driftsstabilitet, mens kundevendte services skal leveres sammenhængende og intuitivt med krav om løbende tilpasninger og hastighed (time-to-market). Det er to helt forskellige krav til it-organisationen, som sagtens kan findes i samme virksomhed – og skal balanceres rigtigt.

Det andet tema handler om it-organisationens optimale sammensætning og udnyttelse af markedets løsninger. Det er decipliner som sourcing, enterprise arkitektur, cloud transformation, nye teknologier, øgede krav til brug af data og cyber security. Det er mange forudsætninger og kapabiliteter som it-organisationen skal navigere i for at kunne eksekvere og levere værdi til forretningen. Det stiller krav om en prioriteret tilgang, da det er vanskeligt at gennemføre flere omstillinger samtidigt, hvis det skal være succesfuldt.

Først når det strategiske fokus står klart, er tiden kommet til at diskutere de mere klassiske spørgsmål: Har vi de rigtige kompetencer og roller? Er vi organiseret korrekt? Har vi de rette processer? Har vi de rette teknologier og værktøj? 

Hvordan arbejder vi med it-operating model i praksis?  

I konkrete vurderinger eller forandringer af it-organisationens it-operating model anvender vi en velafprøvet metode med fire trin som omdrejningspunkt. Metoden skal understøtte, at it-organisationen kan komme frem til, hvordan en balanceret it-operating model ser ud i den konkrete kontekst, den befinder sig i, samt at man fastlægger en prioriteret og realiserbar tilgang. 

Trin 1: Afklar strategisk ambition og fokus 

Begynd med at vurdere og afsøge sammenhænge til forretningsstrategi, digitale ambitoner og it-strategi. En interessant vinkel på det arbejde er at afdække forretningens oplevelse af it-organisationen. Her arbejder vi med fire forskellige arketyper, som kan udtrykke både, hvordan it-organisationen er i dag, og hvad organisationen ønsker sig i fremtiden – og dermed hvad en fremtidig it-operating model skal kunne imødekomme. Arketyperne spænder over en ”steady sailor” som er karakteriseret ved, at it-organisationen supporterer forretningen med basale it-ydelser, men ikke bidrager til teknologidrevet forretningsudvikling, til en ”first mover”, hvor teknologi er integreret i forretningsudviklingen, og virksomheden konstant innoverer og investerer i digitalisering for at bevare sin relevans.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pointen i trin 1 er at afklare ambitionsniveauet for it-organisationens værdiskabelse i den samlede organisation, samt hvor den har både udfordringer og muligheder. Resultatet er et fælles ambitionsniveau og målbillede for den fremtidige it-organisation, som danner et solidt afsæt for de næste trin.

Trin 2: Vurder og udpeg forandringsbehov 

I trin 2 er der ofte en skillevej. Enten står ens organisation overfor et større strategisk retningsskifte, f.eks. efter en fusion eller opkøb eller et forretningsstrategiskifte. Her ser vi et behov for et re-design af hele it-operating modellen. Hvis forandringsbehovene i stedet er drevet af konkrete forhold som f.eks. performance-udfordringer, cloud transformation eller øgede sikkerhedskrav er det typisk en mindre ressourcekrævende og indgribende forandring. Her anbefaler vi et afgrænset fokus på at justere operationsmodellen. 

Afklaring af forandringsbehov gennemføres i en gap-analyse med afsæt i det fastlagte målbillede. Med resultaterne fra trin 2 kan vi udpege de forandringsbehov der er nødvendige for at kunne levere den efterspurgte værdi.

Trin 3: Analyser og fastlæg forandringer 

I trin 3 udfører vi en analyse af de forandringsbehov, der er udpeget. Det kunne eksempelvis være overgang til DevOps og agile udviklingsmetoder, teknologiadoption, opbygning af cyber-enhed, it-porteføljestyring, innovationsmodeller eller ny cloud-organisation. Her kommer den klassiske it-operating model for alvor i spil, fordi den strukturerer analysen af hvordan it-organisationen påvirkes af forandringer på de klassiske dimensioner henholdsvis kapabiliteter (kompetencer og kapacitet), processer og styring, organisering og teknologi. 

Resultatet af trin 3 er et indsatskatalog, der er struktureret efter de emner som forandringsbehovene har adresseret. Indsatsbeskrivelserne skal være afklaret i formål, scope, indhold, organisatorisk ejerskab og investeringsbehov. Det vil efter en grundig prioritering og kalibrering indgå i trin 4.   

Trin 4: Planlæg og implementer forandringer 

I trin 4 vil alle indsatser skulle indplaceres i en samlet implementeringsplan, hvor tidsplan og gensidige afhængigheder afdækkes. Hertil kommer et behov for at afklare kommunikationsstrategi og forandringsledelse, da ændringer i operationsmodeller kan have stor betydning for brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Via trinmodellen, kan ledelsen skabe det fulde overblik på både den forretningsmæssige kontekst og it-organisationens modenhed, hvilket er helt centralt for at kunne foretage en prioritering i et komplekst landskab af udfordringer, forudsætninger, behov og muligheder. Det giver dermed ledelsesopgaven en retning mod at etablere den balancerede it-organisation. 

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger