Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

De stærke argumenter for agile metoder i enhver organisation

4 kommentarer.  Hop til debatten
Blogindlæg5. december 2016 kl. 13:20
errorÆldre end 30 dage

Agile metoder er ikke forbeholdt bestemte, særligt innovationsramte opgaver eller virksomheder. Alle typer organisationer kan – og bør – bruge lean og agile metoder til at arbejde, lære og innovere hurtigere.

Mange virksomheder har endnu ikke implementeret de agile metoders evige stræben efter forbedringer i små tværfaglige og selvorganiserende teams. Og hvis man endnu ikke oplevet på egen krop og virksomhed, hvor radikal og effektiv en forandring det er at arbejde i Scrum-teams og agile metoder i stor skala, kan det være svært at overbevise tvivlende chefer eller kolleger.

Agile metoder er ganske vist opstået som et værktøj til it-udvikling, men potentialet er efter min opfattelse langt, langt større. Jeg er ofte blevet spurgt, om alle organisationer – også it-drift, andre brancher og offentlige myndigheder – kan drives efter agile metoder. Og det mener jeg faktisk, at de kan.

Nu til dags er det ikke kun visse arbejdsopgaver eller virksomheder, som er innovationsramte. De agile metoder imødekommer et krav om konstant innovation og hurtig omstilling, som vi i dag ser overalt i vores samfund.

Agile metoder duer også til rutineprægede processer

Agile metoder handler om at skabe et procesflow, der åbner op for hurtigere produktion, læring og innovation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er selvfølgelig processer, hvor agile metoder giver mere værdi end andre, f.eks. meget dynamiske processer, hvor der kræves hurtige og hyppige leverancer. Standardindvendingen mod agile metoder er så, at det netop ikke kan bruges i rutineprocesser – men intet kunne være mere forkert!

Selv i rutineprægede processer er det efterhånden nødvendigt at optimere flowet og at procesinnovere. Når konkurrencen er hård, gælder det om at udnytte selv de mindste detaljer til at differentiere sig fra sine konkurrenter.

Derfor handler agile metoder ikke bare om at skabe innovation i form af nye produkter og services, men om hele tiden at forbedre og optimere eksisterende processer. Tænk på, hvordan lean-principperne gik fra at handle om at bygge biler mere effektivt til nu at være en fast del af alle mulige typer organisationer og processer.

Det næste skridt, vi kommer til at tage af dén kaliber, bliver omkring agile metoder med minimum viable products, sprint planning møder med kunder, retrospectives, etc.

Fem stærke argumenter for at gå agilt

Men hvordan kommer man i gang – især hvis ens kolleger er en smule skeptiske overfor selv at skulle inddrages og lægge ressourcer i processen? Og hvis de er vant til at tænke i gammeldags vandfaldsmodeller, hvor de bliver præsenteret for et færdigt produkt, måske endda ved en stor intern event?

Min egen erfaring er, at det handler om at vise værdien – om at vise, hvordan agile metoder og den dynamiske, iterative tilgang skaber langt mere værdi for kunderne (og deres kunder).

Her kommer mine bud på de gode argumenter, som kan tages i brug overfor den skeptiske chef eller kollega:

 • I kan se, hvad der foregår. Åbenhed, transparens og den direkte dialog mellem kunde og udvikler er en nøglesten i agile metoder. Her i Roskilde arbejder vi med daglige stand-up-møder foran et whiteboard, og kunder/ledere kommer på besøg for at se på fremdriften. På den måde får forretningsejer og kunde større indsigt i, hvilke muligheder der findes, og måske endda større indsigt i egne behov.

 • I får hurtigere feedback. Med en vandfaldsmodel er der selvfølgelig også indlagt feedback og evalueringer – men altid efter større leverancer og aldrig som en så integreret del af processen som med agile. Den hurtige feedback i Scrum giver kunden mulighed for at tilpasse produktet løbende efter muligheder og behov – og mindsker den risiko, som følger af at skulle udarbejde store, tunge kravsspecifikationer på forhånd.

 • Risikoen for (alvorlige) fejl er mindre. Langt mindre, faktisk. Netop fordi udviklingen foregår iterativt og dynamisk, vil kunden ikke blive udsat for, at et afleveret produkt i sidste ende ikke virker efter hensigten. Selvfølgelig kan der opstå fejl og blindgyder i agile processer også, men pointen er, at de kan findes og rettes så hurtigt, at skaden aldrig bliver stor.

 • I får et bedre produkt. Det følger vel egentlig af de tre første punkter, men alligevel kan det være nødvendigt at skære ud i pap: Når man øger dialogen, får hurtigere feedback og færre fejl, ender man med et bedre produkt. Man ender ikke med en stor og færdig produktpakke, som kan vises frem og showcases, nej. Men man får altså et bedre produkt, fordi alle de fejl og mangler, som først viser sig efter lanceringen ved den traditionelle metode, på forhånd er luget ud via den agile proces.

 • Show, don’t tell. Ofte virker det faktisk at lave et lille, simpelt projekt først, så kunden kan se, hvordan det foregår, og hvad han får ud af det. Og når først man har indset fordelene ved agile, går man aldrig tilbage – det er min påstand!

Ledelsen skal gå all-in

Før du overbeviser din kunde, skal du have din organisation med dig. Som i alle forandringsprocesser er det altafgørende, at der skabes forankring og buy-in helt fra toppen.

Det agile mindset skal simpelthen dække alle niveauer i organisationen, ellers er processen ikke tilstrækkelig troværdig. Du kan ikke forvente, at medarbejderne går all-in, hvis du ikke selv gør det.

I BEC har vi gjort det, at den øverste teknologiledelse og direktørgruppen – bestående af et team på syv chefer samt mig selv – mødes hver mandag morgen foran vores Kanban-whiteboard. Vi mødes et sted, hvor vi åbent kan ses af medarbejdere.

Vi ved også, at de formelle ceremonier og processer ikke er nok i sig selv. Derfor arbejder vi hårdt på at skabe en kultur, hvor det er helt o.k. at bringe problemer frem i lyset.

På den måde skaber vi både fremdrift OG troværdighed omkring det agile i virksomheden.

Fremtiden tilhører agile virksomheder

Fremtiden tilhører de virksomheder, som formår at omstille sig om at skabe værdi for deres kunder. I den forstand skal agile metoder ses som et værktøj til at komme tættere på sine kunder og deres forretning. Men det er til gengæld et værktøj, som alle kan anvende – og som vil definere, hvem der vinder og taber fremtidens konkurrence.

I en så omskiftelig verden, vi oplever lige nu, er det altafgørende, at vi lærer at omstille os. De ydre betingelser, vi som virksomheder operer under – politiske, markedsmæssige, teknologiske – har altid ændret sig. Men i øjeblikket foregår ændringerne så hurtigt, at det ikke længere er muligt at planlægge lineært ud fra faste antagelser.

I stedet må vi bruge agile metoder til hele tiden at se kritisk på vores egne processer og produkter – og hele tiden optimere og innovere.

Det kan godt være, at din virksomhed kan overleve et stykke tid ved at gøre, som I altid har gjort. Men har du virkelig lyst til at tage den chance?

4 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
7. december 2016 kl. 12:04

Dejligt at høre fra en der sidder som leder ;-)

Det sværeste ved at skifte til agile, er at indse at de traditionelle roller forvinder, fordi det er en ny tankegang :-)

3
5. december 2016 kl. 21:34

Det var bestemt heller ikke ment som at tidl. projektledere og lign. ikke kan blive super gode scrum mastere eller product owners, men som du selv nævner så kræver det vilje, passion og ikke mindst oplæring.

Hvis vedkommende tilgengæld ikke er parat til en sådan omstilling og egentlig interesserer sig mere for mere traditionel top-down styring, så bliver det næppe en success - og det ses desværre ganske ofte, fordi der ikke er blevet investeret nok i at sikre at medarbejderne har forstået værdien i scrum.

Så ender man nemt med at tingene i praksis kører videre som hidtil, blot under et nyt navn og med en lidt anden mødestruktur - vaner og virksomhedskultur er svære at ændre og kræver en yderst aktiv indsats.

2
5. december 2016 kl. 20:34

Jeg er enig - der er mange steder, hvor Scrum og agil skalering kan gå galt. Men her i Roskilde ser vi faktisk også gode eksempler på, at projektledere, tidligere afdelingsledere o.l. bliver super dygtige Product Owners eller Scrum Masters i vores agile transformation. Det kræver en god portion træning - og en ægte vilje til at investere i uddannelse samt et hårdt "pivot" fra vandfaldstankegangen til agil udvikling med MVP'er, koordinerede sprints og retrospectives. Det skal prøves!

1
5. december 2016 kl. 17:54

Scrum er for mange desværre ikke meget andet end endnu et buzzword der lover at løse alle problemer. Det skyldes først og fremmest at det generelt implementeres forkert.

Et par eksempler på hvordan det ofte sker:

 1. Den tidligere projektleder gøres til enten Scrum Master eller Product Owner (eller begge dele) og derefter arbejder vedkommende videre efter samme mindset som tidligere.
 2. Management er blevet enige om at Scrum er smart, men de ansatte har begrænset forståelse for scrum og forventer at blive fortalt hvad de nu skal gøre - man undlader at sende folk på kursus og dermed ender det med folk arbejder videre efter samme mindset som før.
 3. Man laver stadig en kæmpe kravsspecifikation og dokumenterer systemet på 2000 sider, men vælger så at implementere dette med sprints og scrum møder etc., hvorefter man nu betragter dette som agil udvikling.
 4. Man glemmer at give udviklerne ansvar for opgaverne, hvilket både inkluderer at udviklerne selv vælger hvor meget de kan gennemføre i et sprint og gives lov til at organisere sig bedst muligt i forhold til hvem der laver hvad i sprintet.
 5. Man glemmer at lave veldefinerede opgaver, hvor alle spørgsmål er afklaret inden udviklingen går igang - dermed mistes en stor del af effektiviteten ved scrum.
 6. Man glemmer at den enkelte udvikler også skal afsætte tid i løbet af sprintet til at refine opgaver til næste sprint, så man ikke skal sidde og glo 10 mand på hinanden i et mødelokale imens der nu laves ad-hoc refinement istedetfor sprint planning - dermed ryger hele effektiviteten ved sprint møderne.

og jeg er sikker på der er mange mange flere...

Men jeg har også oplevet på egen krop hvad effektiv scrum vil sige og hvilket boost det kan være både i effektivitet og bedre arbejdsmiljø (Skal man kun indføre ét tiltag fra Scrum, så må det være retrospektion - det er guld værd for at få klarlagt og lavet actions for alle de små ting der går folk på i hverdagen).