Sponseret indhold

Forsvaret i enorm it-modernisering: Ny teknologi, nyt datacenter og ny strategi

Forsvaret er gået i gang med en gennemgribende it-modernisering, hvor man både vil introducere ny teknologi og nye folk. Målet er at få flere ressourcer ud i “den skarpe ende”.
Af TECH RELATIONS for Forsvaret
»Grundlæggende er en server en server, og et netværk er et netværk. Teknologien er den samme. Derfor har vi besluttet at lave en ny model for, hvordan vi styrer og leverer it i Forsvaret,« siger Forsvarets CIO, Kristian Vengsgaard. Illustration: Jeppe Carlsen

De er i gang med at vende grundigt op og ned på it-systemerne i Forsvaret.

De skal både blive hurtigere til at udvikle nye teknologiske løsninger, opgradere en stribe it-systemer og ikke mindst samle 50 datacentre i færre centralt centre. Og så er der alle fremtidsvisionerne.

»Vi skal have nye processer, nye strukturer og nyt produktionsapparat for al it i hele koncernen. Set med it-øjne er det ufatteligt spændende og meget omfattende,« siger Forsvarets CIO, Kristian Vengsgaard.

Lige uden for hans kontorvindue vejer et fuldvoksent Dannebrog og minder om, at det er hele nationen, der i sidste ende er arbejdsgiver. For rigtig mange i Forsvaret er der ud over et meningsfuldt job tale om et livsvalg.

»Folk, der arbejder hos os, ved godt, at det i sidste ende handler om soldaters liv eller død. Vi arbejder ikke bare for at skabe overskud til aktionærerne. Det er serious business, det her,« forklarer Kristian Vengsgaard.

»Vi skal hele tiden tænke på, hvordan vi bliver bedre set som en samlet organisation – og hvordan vi gavner evnen til at producere styrke og beredskab,« forklarer Kristian Vengsgaard.

Undervejs taler han både entusiastisk og engageret, og han lægger især vægt på de fire kerneværdier, som gælder for koncern-it.

»Vi skal være kundecentriske, videndrevne, hurtige og forbindende. Vi skal gøre det både bedre, billigere og sikrere,« siger Kristian Vengsgaard.

It har levet i skyggen

»Forsvarets kernefunktion er, at vi producerer styrke og beredskab. Derfor er vi naturligt nok meget orienterede mod kapaciteter såsom kampvogne og andre våben,« siger Kristian Vengsgaard.

Som CIO er han chef for Koncern IT der består af ca. 400 it-folk. Og selvom det lyder af meget, så udgør de kun en lille del af Forsvarets ca. 20.000 ansatte.

Men det betyder også, at it nogle gange står i skyggen i Forsvaret, erkender han.

»Vi har så meget isenkram, at man næsten ikke forstår det. I flåden har vi masser af skibe og helikoptere. I Hæren har vi alt fra kampvogne til skærme på soldaternes arme. I Flyvevåbnet har vi avancerede kampfly og helikoptere.«

»Sådan et kampfly som F-35 – det indeholder så mange sensorer, at det næsten er til at få ondt i hovedet af. Det er mest af alt it, datakraft og sensorer med et par jetmotorer og en mand ovenpå,« Siger Christian Vengsgaard med et smil på læben.

Alle de it-systemer, en nation har brug for

Selv om omstrukturering og ny teknologi er en velvoksen opgave i sig selv, så skal det tillige ske i en organisation, der er lige så kompliceret som en lille land.

»Forsvaret er jo nærmest en mini-stat i sig selv. Vi har vores eget politi, egne dommere og egne læger. Vi har vores egen bygningsstyrelse, der designer bygninger, vore egne skoler og egne overenskomster med næsten alle tænkelige faggrupper.«

»Vi har også Danmarks største indkøbsorganisation, der står for indkøb af 380.000 varenumre. Det er alt, lige fra toiletpapir til delene i et kampfly.«

Det medfører automatisk, at Forsvaret skal kunne drive alle de forskellige typer af funktioner med alle de it-systemer, der følger med, forklarer Kristian Vengsgaard.

Forsvarets lange historie og struktur betyder også, at der har været en tendens til, at hvert af de tre værn – Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet – har opbygget hver deres it-infrastruktur. Her har man tillige skelnet meget mellem udstyr til militære formål – ”grøn it” – og udstyr til civile formål – ”hvid it”, mener Kristian Vengsgaard. Den opdeling vil Forsvaret gerne rydde op i.

»It i Forsvaret bruges til et utal af meget forskelligartede formål, men grundlæggende er en server en server, og et netværk er et netværk. Teknologien er den samme. Derfor har vi besluttet at lave et konsolideringsprogram og en ny model for, hvordan vi styrer it og leverer i Forsvaret.«

Klassificeret viden overalt

Han har særligt fokus på at styrke Forsvarets cybersikkerhed.

»Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi måske bliver udsat for cyberattacks, for det gør vi allerede. Her skal vi nedbringe antallet af angrebsflader. Jo færre steder vi har servere, desto bedre kan vi bokse det ind og nedbringe risikoen.«

Da det også er et mål at gøre tingene billigere i de kommende år, vil det være oplagt, at Forsvaret benytter de samme it-systemer, som man benytter i den civile verden. Det er også langt hen ad vejen et mål, men Forsvaret kan i mange sammenhænge ikke bare gøre det samme som andre.

»Hvis vi vil skabe forbindelse mellem en soldat ude i marken og hans familie derhjemme, så er løsningen ikke så nem som for alle andre. For os er lokation en meget sårbar oplysning, og selv om vi skabte et lukket chatrum og beskyttede det godt, så ville der helt sikkert være nogen, som ville hacke det på et tidspunkt.« understreger Kristian Vengsgaard.

Det er ikke bare lokationer, der er vigtige. Et værksted, der reparerer en helikopter, har måske brug for en oversigt over dens bestykning, når man skal reparere den, men den oplysning kan fortælle meget om, hvilke opgaver helikopteren kan løse.

»For alle andre er internettet en god ting. For os er det ofte noget, vi har stor respekt for,« konstaterer Kristian Vengsgaard.

Satser på softwarerobotter og personalisering

Et af de områder, Forsvaret i først omgang satser på, er RPA – Robotic Process Automation, hvor man allerede er i fuld gang med at bygge en ny afdeling op.

Her er ideen at skabe en stribe software-robotter, som skal automatisere og kvalitetssikre rutineopgaver og dermed spare tid rundt omkring i Forsvaret, så medarbejderne får mere tid til kerneopgaverne.

»Fordelen ved RPA er, at det kan gå lynhurtigt i forhold til at bygge noget i de gamle systemer. Vi er vant til, at et almindeligt system i Forsvaret måske holder i 30 år. Her skal vi lave noget på højst 8 uger, og så er det fint, hvis det virker de næste 5 år,« siger Kristian Vengsgaard.

Forude ser han også en it-verden, der er mindre centreret om store og komplekse it-systemer og i stedet mere personaliseret.

»I fremtiden passer applikationerne til hver enkelt person og den situation, de arbejder i. Det gælder lige fra generalen til soldaten ude i marken. Det kan give en enorm effekt, fordi koncernen er så forskelligartet.«

Vision: Et samlet datacenter

Selv om meget militært isenkram er lavet til at holde i mange år, så er der også lagt op til store forandringer.

En af de helt store forandringer bliver, at Forsvaret vil bygge nye datacentre.

»I dag har vi 50 datacentre. Vi håber at kunne samarbejde med Statens IT om at bygge et samlet datacenter helt fra bunden. Det er en utrolig spændende opgave, hvor vi skal definere alt helt fra bunden: Hvordan bygningen skal se ud, hvilke typer servere der skal bruges, og hvilken køling skal vi benytte – alt sammen på en måde, så det også giver mening mange år frem i tiden,« siger Kristian Vengsgaard.

Datacenteret bliver dog kun et af mange initiativer. Forsvaret er også i gang med et større projekt, hvor man undersøger, hvordan man kan digitalisere hovedværkstederne.

»Man kan nemt forestille sig, at fremtidens it-mekaniker, der skal reparere en helikopter, kunne bruge en augmented reality-hjelm, som på en skærm viser ham præcist, hvor han skulle skifte en enhed. Det kunne gøre reparationen langt hurtigere og sørge for, at helikopteren kom hurtigere tilbage til slagmarken.«

Men det er ikke bare augmented reality, som han spår gode muligheder.

»Det er også oplagt, at vi kommer til at arbejde mere med IoT og Edge Computing, og mon ikke der også venter nogle projekter med kunstig intelligens forude?«

Forsvaret er ikke bare et job

Når man bevæger sig rundt på Koncern-IT i Hvidovre, lægger man hurtigt mærke til, at det er meget blandet, om medarbejderne arbejder i civil eller i uniform.

Kristian Vengsgaard er selv klædt i civilt – hvid skjorte og blåt slips – og har ikke selv en fortid i Forsvaret, men han ser blandingen af civile og militærfolk som en stor styrke.

»Mine kollegaer i uniform har ikke bare taget et job. De har som regel taget et livsvalg: at nu passer de den her vigtige samfundsopgave. Det er en ekstrem stærk kulturbærer, som man ikke finder så mange andre steder.«

»Hvis man ser på det som it-person, så er der en mulighed for at arbejde i et felt, med en kompliceret og ekstrem vigtig samfundsopgave. Og bl.a fordi vi er ved at forandre alting, er det nu, man kan være med til præge det, hvis man bliver en del af styrken,« siger Kristian Vengsgaard.