Fokus

Ny Toldforordning

Den nye toldforordning fra EU (EUTK), har afstedkommet et offentligt it-projekt i milliardklassen. 19 it-systemer skal enten udskiftes eller justeres for at understøtte de nye regler, og implementeringen kompliceres af, at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles systemer.
Alle lande i unionen skal indrette deres it-systemer på toldområdet efter EUTK, men Danmark står tilsyneladende over for en større udfordring end andre EU-lande. Det skyldes paradoksalt nok, at vi herhjemme digitaliserede told-processen meget tidligt, og derfor er mange af de danske systemer gamle og ufleksible.
Deadline for it-understøttelse af EUTK er allerede blevet udskudt, og lige nu hedder bagkanten 2025.

Dækkede emner