Sponseret indhold

Få gratis viden serveret uden at skulle gå til chefen for at få bemidlet kursusdage

SPS/Nexus, Go og krytovaluta. Et af IDAs hurtigst voksende faglige fællesskaber, IDA IT, holder her i foråret gå-hjem-møder og konferencer for alle IT-faglige. Bliv gratis medlem af IDA og få fri adgang til alle arrangementerne.
Formålet med IDA IT er at sikre vedligeholdelse af faglige kompetencer og et fagligt stærkt netværk. Billedet er taget fra arrangementet Driving IT 2017, som er IDA IT's store årlige konference Illustration: IDA

Sidste år lavede ingeniørforeningen IDA en befolkningsundersøgelse, der viste, at mange danskere mangler efteruddannelse. Det gælder også for IT-folk. Mange får simpelthen ikke pudset deres faglige profil af.

Blandt andet derfor har IDA skabt det fagtekniske selskab IDA IT, som henvender sig til alle, der beskæftiger sig med IT.

Selskabet har i øjeblikket mere end 8.000 medlemmer og er et af de største og hurtigst voksende faglige netværk i IDA. Det er ikke så mærkeligt, for IDA IT har nemlig specialiseret sig i at arrangere fagtekniske møder, som giver indsigt i de aktuelle emner, der sætter IT-dagsordenen.

»Vores medlemmer får gratis viden serveret uden at skulle gå til chefen for at få bemidlet kursusdage. Hos os kan man på en uforpligtende måde komme forbi efter fyraften og lære noget arbejdsrelevant eller bare noget, man synes er spændende,« siger Kåre Løvgren, der er formand for IDA IT.

Giver værdi til medlemmerne

IDA IT afholder hovedsagelig gå-hjem-møder, hvor emnerne kan være alt fra EU’s persondataforordning til kodeteknik eller kunstig intelligens. Hovedsagen er, at det skal være aktuelt, lærerigt og give værdi til medlemmerne.

Temaerne for møderne vælges for det meste af bestyrelsen, men medlemmer kan også komme med forslag eller arrangere møder, hvor IDA IT stiller lokaler til rådighed.

På et typisk gå-hjem-møde vil der være oplæg fra eksperter og indlagt tid til diskussion.

»Der findes masser af måder, man kan efteruddanne sig på, men det kan være svært at finde ud af, hvad man skyder penge efter. En af visionerne med vores møder er derfor at skabe mere klarhed om, hvad der er aktuelt og relevant af efteruddanne sig inden for,« siger Kåre Løvgren.

Møder giver konkrete værktøjer til det daglige arbejde

En af IDA IT’s menige medlemmer er Lars Skovbo. Han er uddannet IT-ingeniør og arbejder som programmør i firmaet iMotion, der laver software til opsamling af biometriske data.

Han bruger primært IDA IT som en genvej til spændende arrangementer, der kan hjælpe ham i arbejdet.

»Jeg arbejder til daglig med kodning, så jeg er interesseret i at holde mig opdateret på den front. Det er gå-hjem-møderne velegnede til,« siger han.

For nylig deltog han i et arrangement om kodekvalitet og kodeanalyse.

»Det fik jeg rigtig meget ud af. Jeg fik blandt andet nogle nyttige værktøjer, som jeg kunne implementere direkte på mit arbejde,« siger Lars Skovbo.

På det mere personlige plan får han også plejet sine interesser gennem arrangementerne.

»Jeg har været til en del gå-hjem-møder, som jeg faktisk ikke kan bruge i mit arbejde, men som bare har vakt min personlige interesse,« siger Lars Skovbo.

Drevet af nysgerrighed

IT-ingeniøren lægger vægt på, at IDA IT’s arrangementer er drevet af en oprigtig interesse og nysgerrighed, som man sjældent finder på almindelige kurser.

Til forskel fra enetalen på et kursus eller i en Youtube-video giver gå-hjem-møderne anledning til at stille spørgsmål og diskutere med ligesindede.

»Det giver et helt andet udbytte, og man kan få afklaret de spørgsmål, man måtte have. Og så giver det noget, at man taler med kolleger, der har de samme interesser,« siger han.

IDA IT vil skabe faglige netværk

Ifølge Kåre Løvgren er en af visionerne for selskabet at forbedre netværksmulighederne for medlemmerne.

Der er blandt andet lavet en Slack-kanal, hvor man kan diskutere arrangementer og andre tiltag i IDA IT, og der kommer flere arrangementer, hvor networking er i fokus.

»Branchen er så omskiftelig, at det er vigtigere end nogensinde før at finde sammen med kolleger og udveksle viden og erfaringer«, siger Kåre Løvgren.

Et eksempel er EU’s persondataforordning, GDPR, som træder i kraft den 25. maj 2018. Den kræver som bekendt, at virksomheder får en databeskyttelsesansvarlig – en DPO – der skal sørge for, at virksomheden overholder kravene.

I den forbindelse har IDA IT arrangeret et møde for kommende DPO’er, hvilket giver anledning til at danne en netværksgruppe, hvor de kan udveksle erfaringer.

En stemme i samfundsdebatten

Endelig arbejder IDA IT også for at påvirke den politiske dagsorden.

»Som faggruppe vil vi gerne blive hørt og taget med på råd, når politikerne skal tage beslutninger, der vedrører IT-verdenen. IT-professionelle skal have en større en stemme i samfundsdebatten, og det vil vi arbejde mere på i fremtiden«, siger Kåre Løvgren.