Senest kommenterede indhold

Af Peter Sjøntoft 
Re: Omsætning eller overskud?

Dagrofa og DLGs struktur med et væld af selskaber gør det meget uigennemskueligt at finde et reelt tal for overskud.

Begge selskaber udgiver koncernregnskaber. Det skal man.

Har du grund til at betvivle at de er retvisende?

Du er velkommen til at finde andre store grossistvirksomheder og kigge på dem hvis du foretrækker.

Pointen var at det er en forretningsmodel der er efterspurgt, men som har lav overskudsgrad og som derfor får svært ved at eksistere med OMS. Er du virkelig uenig i det?

Mvh
Peter

Af Peter Sjøntoft 
Re: Omsætning eller overskud?

A O Johansen havde i 2015 en omsætning på 2631 millioner, og et bruttoresultat på 712 millioner, dvs. 27%

Tak.

Du bliver naturligvis nødt til at se på det efter de har afholdt deres driftsomkostninger. Det gjorde jeg meget klart da jeg skrev "indtjening før skat af deres omsætning".

De bliver trods alt nødt til at betale for husleje, medarbejdere etc. Det bliver også nødt til at betale finansieringsomkostninger.

Resultatet før skat er 135,4 millioner kroner. Det svarer til 4,7%.

Jeg håber at udredningen af mit forarbejde er tydelig.

Det ville være skønt som virksomhed hvis man ikke havde omkostninger til at drive virksomheden, men det har man.

Mvh

Peter

Af Peter Jølving 
Re: Gør det simpelt...

Det der var artiklens mål var at finansiere samfundet i en situation hvor økonomisk aktivitet i stor stil er automatiseret.


Klart nok, men selv fuldkommen automatisering eliminerer jo ikke personbeskatningsgrundlaget - det flytter det bare fra lønindkomst til kapitalindkomst - så man kan stadig fint adskille de to.

hvorfor er det så bedre at beskatte økonomisk aktivitet (med 5%) end beskatning af tilført værditilvækst (i dag med 25% moms plus selskabsskat)?


Som jeg ser det, for at mindske muligheden for svindel og kreativ bogføring a la transferpricing.

Af Christian Nobel 
Re: Omsætning eller overskud?

Hvis du kigger på nogle af de store grossister i danmark (Dagrofa, AO Johansen, DLG etc.) finder du ikke ret mange der har over 5% indtjening før skat af deres omsætning.

Nu du selv er ude efter manglende tal, så ville det klæde dig hvis du selv også gjorde dit eget forarbejde.

A O Johansen havde i 2015 en omsætning på 2631 millioner, og et bruttoresultat på 712 millioner, dvs. 27%

Dagrofa og DLGs struktur med et væld af selskaber gør det meget uigennemskueligt at finde et reelt tal for overskud.

Af Peter Sjøntoft 
Re: Gør det simpelt...

Umiddelbart bud, så sælges og udlejes der for omkring 1.000 - 1500 milliarder om per år, samlet set for både boliger og erhverv.

Finans og forsikringsbranchens omsætning vil jeg gætte på ligger på samme niveau.

Jeg ved ikke hvad du mener med "sælges og udlejes", men den lave ende du opgiver svarer til halvdelen af danmarks BNP. Det ville virkelig overraske mig hvis det skulle være tilfældet. Den lave ende af dit range svarer til næsten 200.000 kr pr år per dansker. Det tror du ikke selv på vel?

Kan vi ikke godt få nogle bare nogenlunde realistiske tal frem med en kildehenvisning?

Mvh

Peter

Af J A Thomsen 
En kvindestemme forstås simpelthen bedre

I omgivelser med lavfrekvent støj fx. en bil, så skiller en kvindestemme med et højere frekvensniveau sig bedre ud end en fyldig mandebas.
Det er også kendt, at man skal skrue ned for bassen og op med diskanten i højttaleranlæg for at forbedre forståelsen af en taler i offentlige forsamlinger.

Af Christian Nobel 
Re: Simpelt, visuelt og billigt værktøj

Nu kender du jo min holdning til open source...

Nah det gør jeg nu ikke, omend du nu har udtrykt den - fair nok.

Det er ikke nødvendigvis et kvalitets stempel eller noget som i min verden overtrumfer brugsværdi m.m.

Rimeligt nok, jeg ser bare lidt anderledes på det.

Hellere et super godt closed source program end et halvdårligt open source (jeg taler generelt og har ikke selv praktisk kendskab til NodeMCU som sikkert er et glimrende valg til mange ting.

Ja, men problemet er bare, ved jeg om det er et "super godt" closed source program?

Det jeg især godt kan lide ved OSS er også den tryghed i, at jeg ved at der som regel er mange rigtigt dygtige folk, spredt ud over hele kloden, som er rigtig gode til at pille OSS tingene i stykker, og dermed finde eventuelle sikkerhedsfejl.

Og så et stort community som man ikke altid kan finde for et lille lukket produkt.

Men der er selvfølgelig ingen garanti, hverken i den ene eller den anden model.

At Visuino også er Windows only (lige nu) afskrækker mig heller ikke, da jeg arbejder 24x7 ved sådan et bæst og ikke er forskrækket over den ;)

Sover du ikke? ;-D

Anyways, det er da sikkert også fint nok for dig, jeg ville bare fremhæve at det er en begrænsning, og for nogen en showstopper.

Af Peter Sjøntoft 
Re: Omsætning eller overskud?

Det kan jo sagtens være at der kan realiseres rationaliseringsgevinster højere end de 5% eksempelvis ved opbygning af et grossistnetværk, som så sælger til individuelle forhandlere - husk på at grossisterne kan også være interesseret i at undgå for høj en kapitalbinding.

Og jeg tror ikke PHK's 5% er helt i skoven, hvis vi også inkluderer dem der kører på frihjul som f.eks. den finansielle sektor (som i dag ikke er momspligtig!), forsikring mv., samt ejendomme.

5% er helt i skoven hvis det ikke blot er MOMS og selskabsskat vi taler om. Hvis I mener noget andet må I komme med nogle tal der viser noget andet. Ikke bare tro.

Hvis du kigger på nogle af de store grossister i danmark (Dagrofa, AO Johansen, DLG etc.) finder du ikke ret mange der har over 5% indtjening før skat af deres omsætning. Det indikerer for mig at de tilfører værdi men ikke i udgangspunktet ville kunne eksistere hvis kravet er at man skal tilføre en vare mindst 5% værdi ud over sine egne omkostninger for at have en forretning.

Mvh

Peter

Af Christian Nobel 
Re: Gør det simpelt...

Kunne du ikke give et bud med baggrund i nogle rigtige tal?

Umiddelbart bud, så sælges og udlejes der for omkring 1.000 - 1500 milliarder om per år, samlet set for både boliger og erhverv.

Finans og forsikringsbranchens omsætning vil jeg gætte på ligger på samme niveau.

Men det er gæt, så det kan da godt være at det ender på 8% i stedet for 5%, men samtidig vil statens omkostninger også blive lavere, da det vil være væsentlig billigere at sende hele fedtlaget på borgerløn, end de høje lønninger der udbetales nu.

Tænk eksempelvis på at Skat kunne reduceres til det rene ingenting, hvis man ikke skulle bruge kræfter på et byzantinsk monster af bureaukrati.

Af Jesper Louis Andersen 
Re: Zen er rimeligt interessant

Nøjagtigt det samme kan siges om Intels HyperThreading teknologi...

SMT har udviklet sig temmeligt meget over årene, så i det store og hele klarer workloads sig ofte bedre med SMT i dag end uden. Du skal dog ikke forvente en faktor 2 i ydelse, for det har aldrig været intentionen med SMT.

Historisk set har problemet været at den ene thread smider den anden thread ud af cachen og omvendt. Og så får du ringere ydelse end hvis du slår SMT helt fra. For AMD er SMT nyt, så der er nok nogen tuning der skal til, men på den anden side kan de jo undgå at falde i samme problemer som Intel gjorde i sin tid.

I hvis jeg er fan af noget, så er det RISC V :)

Af Peter Sjøntoft 
Re: Gør det simpelt...

På den baggrund kan man erstatte moms og selskabsskat med en OMS på 6,3% og så er vi tæt på PHK's overslag.

Men det PHK ville var jo en helt ny beskatning af vores samfund. Hvis det bare handler om Moms og selskabsskat, hvorfor er det så bedre at beskatte økonomisk aktivitet (med 5%) end beskatning af tilført værditilvækst (i dag med 25% moms plus selskabsskat)?

Det giver de samme issues med at specialisering i udgangspunktet står overfor en ekstra beskatning, omend i mindre målestok.

Det der var artiklens mål var at finansiere samfundet i en situation hvor økonomisk aktivitet i stor stil er automatiseret.

Mvh

Peter

Af Christian Nobel 
Re: Alle hjul skal beskattes

Synes du ikke, at det er en temmelig forsimplet antagelse, at alternativet til innovation og udvikling er et samfund, der går i opløsning?

Tak for stråmanden, det var ikke det jeg sagde - jeg taler lidt mere nuanceret end din one-liner om hvad der vil ske, hvis ikke vi laver en beskatning af alle steder der skabes en værdi, og at alle bidrager til vores samfund.

Prøv lige at se hvad der sker i verden omkring dig.

Den sociale ulighed eksploderer, og vi er meget tæt på at indføre middelalderen version 2.

Det er ikke et spørgsmål om alternativet til innovation og udvikling giver et samfund der går i opløsning (hvilket er noget vrøvl, da udsagnet udgør en falsk dikotomi), men et spørgsmål om hvordan man får lavet fremtidens beskatning - for hvis ikke man får den model på plads, så går samfundet i opløsning.

Af Christian Nobel 
Re: Omsætning eller overskud?

I dit OMS system er der ingen handel med varer der kan udføres hvis ikke den ud over de omkostninger som den handlende har ved at levere ydelsen tilfører værdi der modsvarer OMSens størrelse (i mit eksempel mindst kan intet specialiseret mellemled svare sig hvis det ikke ud over sine egne omkostninger tilfører 15% værdi til den handlede service eller vare).

Det kan jo sagtens være at der kan realiseres rationaliseringsgevinster højere end de 5% eksempelvis ved opbygning af et grossistnetværk, som så sælger til individuelle forhandlere - husk på at grossisterne kan også være interesseret i at undgå for høj en kapitalbinding.

Og jeg tror ikke PHK's 5% er helt i skoven, hvis vi også inkluderer dem der kører på frihjul som f.eks. den finansielle sektor (som i dag ikke er momspligtig!), forsikring mv., samt ejendomme.

Af Kim Madsen 
Re: Simpelt, visuelt og billigt værktøj

Nu kender du jo min holdning til open source... Det er ikke nødvendigvis et kvalitets stempel eller noget som i min verden overtrumfer brugsværdi m.m.
Hellere et super godt closed source program end et halvdårligt open source (jeg taler generelt og har ikke selv praktisk kendskab til NodeMCU som sikkert er et glimrende valg til mange ting.
At Visuino også er Windows only (lige nu) afskrækker mig heller ikke, da jeg arbejder 24x7 ved sådan et bæst og ikke er forskrækket over den ;)
mvh
Kim Bo

Af Peter Jølving 
Re: Gør det simpelt...

I 2016 var danske virksomheders totale salg ca 3.900 mia


På den baggrund kan man erstatte moms og selskabsskat med en OMS på 6,3% og så er vi tæt på PHK's overslag.

Den simplere og mere retfærdige løsning er at beskatte alle virksomheder på omsætningen og droppe personskatten...


Jeg tror man får gevaldig svært ved at skaffe et flertal til at afskaffe personskatten til fordel for OMS. Venstrefløjen vil stensikkert stejle over at skatte- og afgifter belaster høje og lave indkomster relativt lige hårdt.

Hvordan vil du håndtere det?


De handlende får i begge tilfælde det samme hjem. Spørgsmålet bliver om bilhandleren vil have en sådan afhængighed af en leverandør alene for at kunne tilbyde bilen 5% billigere...

Af Lars Jørgensen 
Re: Alle hjul skal beskattes

Synes du ikke, at det er en temmelig forsimplet antagelse, at alternativet til innovation og udvikling er et samfund, der går i opløsning?

Af Peter Sjøntoft 
Re: Omsætning eller overskud?

Hvis de mindre handlende og disse mellemled tilfører værdi, så er kunderne per definition også villige til at betale for det - Det er nemlig selve definitionen af "tilføre værdi".

Nemlig. Derfor eksisterer de i dag. Derfor betaler en mindre handlende mere til en grossist en denne betaler hos sin leverandør.

Problemet er bare at du ikke beskatter den tilførte værdi (altså det som den mindre handlende betaler mere til grossisten end hvad denne betaler leverandøren). Du beskatter værdien en gang mere.

I dit OMS system er der ingen handel med varer der kan udføres hvis ikke den ud over de omkostninger som den handlende har ved at levere ydelsen tilfører værdi der modsvarer OMSens størrelse (i mit eksempel mindst kan intet specialiseret mellemled svare sig hvis det ikke ud over sine egne omkostninger tilfører 15% værdi til den handlede service eller vare).

Hvis du bare vil beskatte den værdi som tilføres er vi tilbage til MOMS.

Mvh

Peter

Af Christian Nobel 
Re: Alle hjul skal beskattes

På den måde kan vi effektivt begrænse enhver udvikling

Og alternativet - et samfund som går i opløsning.

Hvor meget udvikling mon det giver?

Af Christian Nobel 
Re: Simpelt, visuelt og billigt værktøj

https://www.visuino.com/

Skruet sammen af Boian Mitov som er kendt for de fantastiske AudioLab, VideoLab, IntelligenceLab, SignalLab, PlotLab og InstrumentLab software pakker.

Closed source, udelukkende for Windows - hmmm.

Satser nok mere på NodeMCU - det kan så godt være at man kan få et C program til at blive mindre, men hvis resultatet er man får pointet sig selv direkte ned i helvede, og der ellers er plads nok, så tror jeg faren for at nosse i det er langt mindre med NodeMCU.

Men det er selvfølgelig en temperamentssag.

Mht. sikkerhed er min holdning at IOT dimserne på ingen måde skal være tilgængelige fra ydersiden, kun den interne (web)server som samler trådene.

Af Peter Sjøntoft 
Re: Gør det simpelt...

Jeg vil også beskatte udenlandske selskabers salg i Danmark, til gengæld vil jeg ikke beskatte danske virksomheders salg i udlandet.

Mit "back of the envelope" tal er ca. 5%, men usikkerheden er meget stor, for der er tilsyneladende ingen præcise opgørelser af hvor meget omsætning udenlandske firmaer har i Danmark.

Kan du ikke være god at begrunde (back of the envelope) hvordan du når frem til noget der er i nærheden af 5%? Det virker useriøst (og det erindrer jeg ikke tidligere at have ment om noget du har skrevet!)

Momspligtige virksomheder sælger i danmark for ca 2500 mia kr. Det inkluderer rigtig mange danske datterselskaber af udenlandske virksomheder.

Hvis du vil erstatte ca 665 mia kr i skatter og afgifter, skulle det samlede salg du har OMS på være 13300 mia kr. Altså den manglende omsætning i danmark fra udlandet (vel at mærke den som ikke i dag er momsbelagt) er ca 10800 mia kr. Eller godt 5 gange det danske bruttonationalprodukt. Kan vi godt blive enige om at det nok ikke passer?

Hvis vi holder holder fast i mine 15% er der plads til at udenlandske selskaber sælger for 1933 mia kr i Danmark. (Det er temmelig usandsynligt at tallet skulle være så højt al den stund Danmark har overskud på samhandel med udlandet).

Jeg har svært ved at se at det skulle blive mere ineffektivt hvis netto skattetrykket forbliver det samme og papirarbejdet bliver meget simplere.

Det har bare ikke det store med skattetryk at gøre. Det bliver mere ineffektivt fordi hvis en virksomhed skal outsource en funktion, skal leverandøren ikke bare være billigere/bedre end at gøre det in house. De skal være mindst 15% (5% i dit eksempel) billigere/bedre før der overhovedet er nogen der gider kigge på det. Det giver et incitament for virksomheder til at gøre tingene mindre effektivt.

Derfor, selvom det ikke giver de bedste produkter, bedste service eller mest effektive produktion giver det mening for et supermarket der gerne vil sælge mel at overveje at have sin egen bondegård og melproducent.

Så er der kun en omsætning. I dag er der
- Bondemandens salg
- Grovvareselskabets salg (efter kornet er købt hos bonden)
- Melproducentens salg (efter at det rigtige korn er leveret at grovvareselskabet
- Muligvis en grossist
- Supermarkedets salg

Selvom supermarkedet sikkert ikke er de bedste til at drive landbrug, opbevare korn, male mel eller distribuere samme, giver det mening at have sin egen ineffektive produktion fordi man sparer OMS i 3-4 led.

Begge transationer rammes af OMS, så hvis de synes det er sjovt er det da fint nok...

Tag bilforhandleren som eksempel (andre afgifter er udeladt her for eksemplets skyld)

I dag sælger en bilproducent en bil til en forhandler for f.eks. 200.000 kr.
Forhandleren sælger så den bil til en kunde med 10% fortjenste for 220.000 kr.

Der er to salg. Samlet dansk omsætning er 420.000 kr som du kan pålægge OMS. Fair nok.

Hvis du tillader kommisionsmodellen får du i stedet
Du køber en bil hos en forhandler. Du betaler 20.000 kr til forhandleren for hans salgsservice og på en separat regning betaler du 200.000 kr til producenten direkte.

Du har nu reduceret den samlede omsætning du lan pålægge OMS til 220.000 kr Dit skattegrundlag er næsten halveret.

Hvordan vil du håndtere det?

Peter

Af Lars Jørgensen 
Alle hjul skal beskattes

På den måde kan vi effektivt begrænse enhver udvikling

Af Christian Nobel 
Re: Omsætning eller overskud?

Man kan overveje hvor en mindre håndværker får sine produkter fra (næppe direkte fra producenter over hele verden)

Det kan jeg så godt fortælle dig.

De får dem f.eks. fra AO, Brdr. Dahl, Solar mv. som alle har en listepris hvorpå de giver installatørerne en rabat på 50-70%, så håndværkerne efterfølgende kan bilde kunderne ind at de har fået en god pris, når håndværkerne giver slutkunden en symbolsk rabat på 10-15%.

Der er så meget profit i det område, at en OMS ville fuldstændig forsvinde i det spil.

Af Christian Nobel 
Re: Gør det simpelt...

Mener du at en sådan omsætningsskat kan indføres af en nation alene eller tænker du at det er en ide som kun kan gennemføres i global (eller stor international) skala?

Man må starte i det små, så nok først nationalt, dernæst på EU plan - hvad amerikanerne finder på er jo uransageligt.

a. Hvis det skal inføres nationalt alene, skal eksport omsætning så også beskattes?

Ja.

Hvor stor forestiller du dig at skatten skal være?
I 2016 var danske virksomheders totale salg ca 3.900 mia, hvoraf salget indenlandsk udgjorde godt 2.500 mia kr
kilde: http://www.statistikbanken.dk/FIKS11
Til sammenligning udgjorde Moms ca. 195 mia kr, personskat til staten ca. 145 mia kr, personskat til kommuner ca. 235 mia kr arbejdsmarkedsbidrag (ser du det som en personskat?) 90 mia kr, selskabsskatter ca 52 mia kr. Det bliver til samlet ca 665 mia kr. Hertil kommer så en række andre skatter og afgifter, men dem skriver du ikke om.
Kilde: http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter
Er det nogenlunde rimeligt at forestille sig at vi taler om noget der i hvert fald andrager ca 15% af en virksomheds omsætning? (det bruger jeg nedenfor)

Jeg tror sagtens satsen kan være mindre, for det skal også indbefatte finansiel virksomhed, forsikring, husleje og salg af ejendomme, simpelthen alt, dvs. hver gang der sælges en vare eller ydelse.

Hvordan vil du undgå at samfundet bliver meget mere ineffektivt? Jeg tænker her på at selv hvis det er op til 15% mindre effektivt giver det mening for en virksomhed at integrere fremad og bagud i værdikæden? Man kan forestille sig supermarkeder der har egen fødevareproduktion og industrivirksomheder der ejer hele værdikæden bagud. På trods af at det er ineffektivt og ikke fordrer specialiseret innovation, men da de i udgangspunktet sparer 15% (et antal gange hvis de integrerer mere end et led) giver det mening at gøre ting ineffektivt. Eller på et helt lavpraktisk plan, hvordan undgår den lille købmand som bliver nødt til at købe varer fra en grossist og ikke selv kan eje det led at være 15% dyrere end supermarkedskæden?

Ud fra forgående mener jeg at satsens vil blive langt lavere end 15%, så det er stadig et spørgsmål for en virksomhed om det kan betale sige at beskæftige sig med noget uden for dens egen kerneområde, hvis der kan hentes en besparelse som jeg vil mene ligger langt under 10%.

Som sagt, store virksomheder har også en tendens til at blive ineffektive.

Hvordan vil du undgå "omsætningsspekulation"? På et helt simpelt plan videresælger en handlende (f.eks. en bilforhandler, hvis den ikke er overtaget af bilproducenten eller et supermarked for de produkter de ikke selv producerer) ikke længere en vare. Den handlende tager i stedet varen i kommision, og handlen er så to transaktioner, en med producenten for varen og en med sælgeren for hans "salgsservice"? Hvis ikke du kan forhindre det, tror jeg det er rimeligt at forestille sig at den samlede omsætning du kan beskatte falder ganske betragteligt.

Det vil kun være hvis der er et grossistled som forventer også at skumme fløden at dette vil være et problem - fsva. biler vil det pga. størrelsen (og er det i virkeligheden ikke også sådan det foregår i dag) være importøren der reelt har den økonomiske binding i bilen.

Hvordan forholder du dig til at de steder der har prøvet noget lignende i samtlige tilfælde har haft temmeligt dårlige erfaringer med øvelsen.

Der er nok ikke nogen der har ført tanken konsekvent ud i livet, men vi kan jo efterhånden også se at den traditionelle økonomi vi ser for tiden også udviser nogle ret dårlige erfaringer, uden der er nogen vilje til at tænke på om det kan gøres på en anden måde.

Første gang jeg hørte om tanken vil jeg også gerne medgive at jeg anså den for værende dødfødt, men des mere man tænker den igennem, og tænker muligheder, des mere tiltaler den mig.

Men uanset hvordan vi end vender og drejer den, så har dels vores nuværende økonomiske system spillet fallit, dels har vi ingen planer for hvordan vi forholder os i et fremtidigt samfund, hvor mere og mere arbejde vil blive overtaget af robotter, og dermed gør os nogle meget seriøse overvejelser om hvordan vi tilvejebringer indtægter til at holde vores samfund sammen.

Af Kim Schulz 
Nærmest et krav..

Kan huske at da vi afholdte en Gnome konference i København i 2001 var det nærmeste et krav (set i forhold til forespørslen) at vi havde klistermærker tilgængeligt som merchandise. Ligeledes blev sponsorer og samarbejdspartnere også anbefalet at have klistermærker. De røg selvfølgelig på laptops, kufferter og hvor folk ellers kunne finde plads til dem.
Personligt har jeg i dag en 5-6 stickers af forskellig størrelse på min arbejdslaptop - en af de få på min arbejdsplads som har dette.

Af Poul-Henning Kamp 
Re: Omsætning eller overskud?

Jeg tror der er temmelig mange mellemled der er essentielle for at mindre handlende overhovedet har mulighed for at eksistere.

Hvis de mindre handlende og disse mellemled tilfører værdi, så er kunderne per definition også villige til at betale for det - Det er nemlig selve definitionen af "tilføre værdi".

Af Poul-Henning Kamp 
Re: Omsætning eller overskud?

Det vigtige er, at samfundet vil blive financieret.

Helt enig, det er den centrale indsigt.

Og den sekundære indsigt er at indkomskat plejede at være en skat der var proportional med en virksomheds produktivitet og at automatiseringen, som Bill Gates korrekt nu har indset, ikke har erstattet dette beskatningsgrundlag med noget andet.

Ideelt set ville jeg helst beskatte den ikke-offentlige del af noget der lignede BNP, men i praksis er en skat på køb/salg transaktioner det mest realistiske at gennemføre.

Af Peter Sjøntoft 
Re: Omsætning eller overskud?

Men hvor mange af disse led tilfører faktisk værdi for slutkunden og hvor mange af dem er bare "rent-seeking" ?

Jeg tror der er temmelig mange mellemled der er essentielle for at mindre handlende overhovedet har mulighed for at eksistere.

Man kan overveje hvor en mindre håndværker får sine produkter fra (næppe direkte fra producenter over hele verden) eller hvordan en købmand der konkurrerer med supermarkedskæder og 7Eleven har mulighed for at have et fornuftigt sortiment (han handler nok ikke med producenterne direkte i de fleste tilfælde).

Peter

Af Poul-Henning Kamp 
Re: Gør det simpelt...

I 2016 var danske virksomheders totale salg ca 3.900 mia

Jeg vil også beskatte udenlandske selskabers salg i Danmark, til gengæld vil jeg ikke beskatte danske virksomheders salg i udlandet.

Mit "back of the envelope" tal er ca. 5%, men usikkerheden er meget stor, for der er tilsyneladende ingen præcise opgørelser af hvor meget omsætning udenlandske firmaer har i Danmark.

Hvordan vil du undgå at samfundet bliver meget mere ineffektivt?

Jeg har svært ved at se at det skulle blive mere ineffektivt hvis netto skattetrykket forbliver det samme og papirarbejdet bliver meget simplere.

F.eks kunne man gøre det helt trivielt at blive iværksætter: Dankortterminalen sender automatisk 5% direkte til skattevæsnet og dermed er den nystartede virksomheds papirarbejde reelt set elimineret.

Ligeledes vil der spares meget store beløb der i dag bruges på at prøve at undgå store virksomheders systematiske skatteundragelse, både i firmaerene, hos disses externe revisorer og hos skattevæsnet.

Det faktum at OMSen er lavere end MOMsen betyder også at sort arbejde bliver væsentligt mindre attraktivt.

Den handlende tager i stedet varen i kommision, og handlen er så to transaktioner, en med producenten for varen og en med sælgeren for hans "salgsservice"?

Begge transationer rammes af OMS, så hvis de synes det er sjovt er det da fint nok...

Af Christian Nobel 
Re: Omsætning eller overskud?

Men hvor mange af disse led tilfører faktisk værdi for slutkunden og hvor mange af dem er bare "rent-seeking" ?

Sandheden ligger nok et sted midt i mellem - typisk fordi firmaet henter konsulenter/specialister ind til et område hvor de ikke selv har masse nok til selv at ansætte en medarbejder.

Så det kan sagtens tilføre virksomheden værdi at få løst en given opgave, men de må også betale prisen for opgaven, hvor de så må afveje hvad der er den bedste business case, intern eller ekstern - omkostningen vil altid være der.

Det vigtige er, at samfundet vil blive financieret.