Senest kommenterede indhold

Af Torkild Johansen 
Re: Alternativer

Jeg har altid lært, at en god handel er, hvor begge parter er lige utilfredse ;).

En god handel et hvor begge parter kommer ud så vinder.

Af Henrik Prange 
Re: Frederiksberg Hospital: Organiseret Skygge-IT

Han arbejder der så heller ikke længere...

Af Thue Kristensen 
Ikke så forskellig fra guld

Selv om guld har nogle industrielle anvendelser, så er gulds værdi jo heller ikke begrundet af denne anvendelse. Hvis guld ikke havde nogle anvendelser, ville guld jo stadig have "værdi".

Jeg er enig i at bitcoin er en boble, men jeg synes at "En bitcoin har ikke rod i noget eller noget" argumentationen er logisk fejlagtig.

Af Benjamin Bach 
Re: Forskning eller forretning?

ITU Business Development er en seperat virksomhed fra selve universitetet, og deler kun i navnet og beliggenheden.

Okay... *slår det op på cvr.dk*

Stifter: ITU.
Ejer: 100% ITU
Beliggenhed: ITU

Så jeg må antage, at pengene i nogen grad kommer fra ITUs indskud, og at det er midler, der ellers kunne have været anvendt til forskning...

(edit: men jeg kan da se, at der er sket gevaldig meget med virksomhedens finanser på blot få år)

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Ole Kofod 
Kobling af CPR-data

Inspireret af opmærksomheden på nationale trivselsmålinger og lidt selvstændig tankevirksomhed i forbindelse med kommunens kvalitetsrapport (der er en kvantitetsrapport, og som jeg skulle forholde mig til som skolebestyrelsesmedlem) kom jeg til at tænke over: "Hvordan kan man egentlig vide, hvordan hvilke elevresultater passer sammen med hvilken uddannelsesbaggrund og etnicitet?" Det kan vel kun ske ved at samkøre en elevs CPR-nummer med begge forældres, hvilket jeg hverken er blevet spurgt eller blot orienteret om.
Så jeg ringede til undervisningsministeriet,
der ikke vidste det, men henviste til
deres IT-support,
der ikke vidste det, men henviste til
STIL (Styrelse for IT og Læring)
der ikke vidste det, men henviste til
en af deres chefkonsulenter,
der kunne fortælle, at bestilte et datatræk for Danmarks Statistik. Dem har jeg så en rimelig høj (og muligvis naiv) tillid til, så på kort sigt blev jeg lidt roligere, men som andre her anfører: når først data ER i systemet kan man godt blive fristet til at bruge dem til noget andet senere.

Jeg overvejer i hvert fald seriøst at lade min børn udfylde papirudgaven, selvom det på kort sigt nok giver dem mindre anonymitet.

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Torkild Johansen 
Lovhjemmel

Med hvilken lovhjemmel kan undervisnings ministeriet forlange en elev at deltage? Kan kalde det en del af undervisningen, og der sige at der er deltagelse pligt er meget tyndt. Hvad er det barnet skal lære? Hvad er formålet? Formålet er staten vil have data, og formålet er ikke at lære barnet noget. Men derfor ikke sige at det er en del af undervisningen.

Hvis børnene skal lære at udfylde spørgeskema, som en del af deres undervisning, så kan det gøres under at børnene skal svare på noget personligt, og under at man gemmer svarene bagefter.

Af Hans Nielsen 
Men værdier er meget høj - På grund af spekualtion

Om den er for høj ved jeg ikke, noget er jo det værd, man er villig til at betale.
Renten var jo også særdeles lav i Danmark på grund af spekulation mod kronen. Af den grund, blev den jo ikke erklæret værdiløs.

Men værdien er for høj, hvis man regnet med at det skulle bruges som det betalingsmiddel og konkurrent til banker/kreditkort/myndigheder det var tænkt. Og det synes jeg personligt er kedeligt.

Af Henrik Madsen 
Re: Naivt

Retten til privatliv gør at jeg f.eks. kan køre hen på swinger klub i en fremmed by og der fordrive mine lyster uden at min ægtefælle eller politiet opdager/optager dette og her er vi ved kernen i ”no-hits” registeringen i din ANPG businesscase.

Det er nemlig et ret godt eksempel.

Desuden er der jo også en vis risiko for at en "se og hør kilde" ville kunne sælge data om hvilke biler der er er set hvornår og så videre.

Derudover er risikoen jo også at hvis det viser sig (Og det gør det nok engang) at de her data faktisk slet ikke bliver slettet som man ellers har sagt, så vil de blive lækket eller endnu værre, engang i fremtiden kan de måske bruges til at straffe folk for noget som ikke var ulovligt da de gjorde det.

F.eks hvis min bil ofte er scannet i nærheden af en kendt bøsse-swingerklub, så vil det være problematisk for mig, hvis vi på demokratisk vis om 10-20 år beslutter at homoseksualitet igen skal være ulovligt. (Ikke totalt urealistisk, mig bekendt bliver der flere og flere i Danmark som vedkender sig en religion som ikke bryder sig synderligt om den slags).

Mener det var Østrig hvor det første Hitler gjorde da han invaderede landet, var at hente folkeregistrene som indeholdt religiøs tilhørsforhold og på den måde vidste han lige præcis hvem der var jøder.

Nok derfor man ikke registrerer den slags nu om dage.

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Twan Manders 
Overdriver man ikke efterhånden

Jeg synes efterhånden diskussionen om trivselsmålingen er ved at kamme over i proportionsforvrængning. Min 9 årige søn har udfyldt den og den er inberettet med cpr nummer til styrelsen. Så nu ved myndighederne om han er glad for sin skole og om han synes toiletterne er rene. Men har i overhovedet læst spørgsmålene??? Der spørges ikke om han er homoseksuel, muslim eller om hans far og mor skændes hele tiden.

Der er INTET i de spørgeskemaerne som på nogen måde indeholder "følsomme" oplysninger. Et cprnr er på ingen måde "følsomme" oplysninger medmindre man betragter køn og alder som sådan.

Få hellere styr på jeres børns (mis)brug af sociale medier end at være bekymret for om en oplysning som "Er du glad for din klasse?" kan misbruges af Big Brother.

Til gengæld kan oplysningerne måske bruges til at forstå den trend der er i tiden med at børn har stadig større mentale problemer og mistrives. Hvis min søns data kan bidrage til at belyse de problemstillinger er jeg godt tilfreds.

Af Lasse Frøding 
Tak for artikel - Info: interview med bl.a Aleksandr Kogan

det må afstedkomme en reaktion fra EU og databeskyttelses forordningen

Af Henrik Madsen 
Re: Skåltale

Hvordan vil du ellers finde ud af om det er et hit, hvis du ikke registrerede folk?

Men systemet er jo ifølge politiet lavet fordi det så bliver nemmere for betjentene at finde dem der kører ude i trafikken selvom de ikke må.

De stationære kameraer er jo KUN til registrering, ikke til ordenshåndhævelse.

Desuden er der forskel på om jeg ringer til dig og siger "Hey, er der noget galt med nummerplade AB12345" og du glemmer alt om at jeg ringede hvis du svarer nej og så at jeg ringer og siger "Hey, noter lige at jeg har set bil med nummerplade AB12345 på GPS position idag klokken 12.12 og fortæl mig så om der er noget galt med den".

Det er FULDT ud muligt at lave systemet så det laver et simpelt opslag og glemmer alt om opslaget hvis alt var ok, men det er så ikke det system man har valgt.

Det har jeg da ikke den fjerneste idé om. Men da politiet sletter deres mailbokse efter 30 dage, så kan man da håbe at den samme praksis gælder generelt i Politiet ;-).

Jeg anser det for værende ekstremt usandsynligt at, data'ene ikke i det mindste kopieres af et af de danske "3 letter agencies" inden de "slettes".

At tro på politiet er troværdige, netop med den sag du nævner in mente, er vist naivt.

Af Henrik Madsen 
Re: Alternativer

Nu gentager jeg et par kommentarer fra tidligere:
"Alt sammen skal følge lovene og øvrigheden ..." ... og vi mangler en diskussion om hvad der er etisk og uetisk. Og jeg er i mod Cambridge Analytica og Facebooks brug af data kommercielt (hurra for GDPR lige om lidt), men jeg vil gerne give Politiet spillerum, til at gøre Danmark til et trygt land at færdes i. Vil du ikke det?

Skulle det virkeligt være nødvendigt at debattere om mine rettigheder er vigtigere end politiets mulighed for at efterforske forbrydelser ?

Det vil givetvis være en stor fordel for politiet hvis der var kamera i alle rum i mit hus og jeg blev implanteret med en sporingschip.

Det du har gang i er sådan en omgang "Man skal ikke give køb på sine rettigheder........MEN...." (Og så er det at der kommer et argument som alligevel gør at du mener at man skal give køb på sine rettigheder, fordi ....et eller andet som på overfladen virker nobelt)

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Jakob Møllerhøj 
»Det har ingen følger for eleverne, hvis de ikke besvarer ...«

Hej Jesper.

Måske du er opmærksom på det, under alle omstændigheder er der denne formulering på uvm.dk: »Det har ingen følger for eleverne, hvis de ikke besvarer trivselsmålingen.«

Der er en lignende pointe i et forældre-brevudkast, kommunerne kan anvende.

Jeg læste et sted - jeg husker ikke hvor - at ikke alle kommuner havde fået pointen med i brevet til forældrene.

Jakob

Af Michael Johansen 
Må give PHK ret

Administrerer heller ikke selv en FB-profil.
Ja, jeg skriver "administrerer". Folk siger ofte "Min facebook...". Sorry. Det er ikke din side. All your data are belong to Facebook. Du administrerer den bare - lidt.

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Tine Tuxen 
Min datter skal ikke svare

Jeg har fortalt min datter i 9. klasse at hun skal fortælle, at hun ikke må deltage for sin mor
Samtidig har jeg skrevet til skolen at hun ikke deltager.

Jeg har ikke fået svar fra skolen endnu

På undervisningsministeriet har jeg læst, at det ikke har konsekvenser for eleverne ikke at svare og at man ikke skal tvinge børn til at svare, der ikke vil.

Her står mere om trivselsmålinger.
https://uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/...

Bemærk at der under "kan en elev fritages fra trivselsmålingen?"
står følgende:

"Ligesom det forudsættes, at eleverne deltager i al anden aktivitet i undervisningen, forudsættes det også, at eleverne deltager i trivselsmålingen. Folkeskoleloven indeholder ikke regler, der giver mulighed for, at forældrene kan få fritaget deres barn fra at deltage i målingen.

Lærerne skal gøre det tydeligt for eleverne, at det er vigtigt, at alle elever deltager i undersøgelsen og besvarer spørgsmålene ærligt. I dette særlige tilfælde, hvor der er tale om, at elever skal besvare en række spørgsmål af personlig karakter, kan det dog være uhensigtsmæssigt at presse elever, som fx ikke har det godt med at deltage.

På den baggrund og af hensyn til kvaliteten af undersøgelsens resultater bør en lærer derfor respektere det, hvis en elev i forbindelse med afviklingen af målingen giver udtryk for ikke at ville deltage i trivselsmålingen. Som udgangspunkt skal alle elever dog deltage i trivselsmålingen. Det har dog ikke følger for den enkelte elev, hvis den pågældende ikke besvarer trivselsmålingen."

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Christian Nobel 
Nægt at lege med.

Lær dit barn at skrive RMIR, og lad hende så skrive det ud for alle spørgsmål.

Det vil sikkert flagge familien i kommunens predictive system (især hvis vi taler Gladsaxe), men nogen gange er man altså også nødt til at råbe op.

I øvrigt skræmmende at vi har en styrelse, som i sig selv handler direkte ulovligt, og vil tvinge forældre ind i en undersøgelse som helt klart er i strid med GDPR.

Velkommen til DDR version 2, revision 5.

Af Peter Christiansen 
Nagacoin

Nagacoin laver stort set det samme.

Af Christian Nobel 
Re: Alternativer

men jeg vil gerne give Politiet spillerum, til at gøre Danmark til et trygt land at færdes i. Vil du ikke det?

Uha, uha, terrorkortet kan også klaskes på bordet.

Nej politiet skal ikke ubetinget ikke have mere spillerum til at "gøre Danmark mere trygt", når den reelle effekt faktisk er det modsatte, nemlig vi får et overvågningssamfund som Erich Honecker ikke engang havde kunnet forestille sig i sin vådeste drøm.

Og politiet har jo gang på gang vist at de ikke kan leve op til det ansvar de pålægges, så nej jeg vil i hvert fald ikke - og det skal ikke misbruges til at fyre en stråmand af om, at så må jeg være terrorist, narkoforbryder, pædofil, eller hvad ved jeg.

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Bjarne Nielsen 
https://www.uddannelsesstatistik.dk/

Her kan man se de mange interessante data i anvendelse.

Jeg har f.eks. lige kigget på fordelingen af svar for de 5 danske drenge, som kommer fra "Christians Ø" (der er åbenbart kun dansker og kun drenge derfra).

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Jesper Lund Stocholm 
Re: Anonym for de fleste eller for alle...?

Så er det nok, at du kan gemme dig i mængden, eller bør vi forlange at anonymitet for Abel også er anonymitet for Kain?


Jeg har overvejet dette, og du har bestemt en pointe. Jeg har ikke noget åbenlyst godt svar til dig - endsige en løsning.

PS: Når din datter kommer i 4. klasse, så indeholder de udsendte spørgeskemaer en mulighed for at svare "Jeg ønsker ikke at svare" - hvad man så kan gøre på alle 40 spørgsmål. Den mulighed findes åbenbart ikke for de 20 spørgsmål i "indskolingen".

Jo - dette er også en mulighed. Af pædagogiske årsager (ifht vores opdragelse af vores pige) synes jeg ikke specielt godt om denne løsning. Og det ender hurtigt i et cirkulært argument - for hvis man tillader "jeg vil ikke svare" på alle spørgsmål - hvorfor så ikke bare tillade, at man ikke deltager i undersøgelsen?

Rent principielt bør det også være mit valg som forælder at bestemme. Det er for fanden mit barn og ikke statens ... omend jeg er klar over, at nogle i ministerierne er af en anden overbevisning.

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Søren Hardenberg 
Og hvad med kvaliteten af data

Vores mindste på 8 har også udfyldt trivselsundersøgelsen. Nu var det så bare lige det, at da de små poder skulle svare på spørgsmålene, så havde de behov for hjælp. Det løste man så fra skolens side ved at lade nogle 5. klasses elver hjælpe de små.

Fint nok at lade de store hjælpe de små, det er et rigtig godt princip.

Men, når det kommer til data som vil forfølge vores børn (og deres familie) resten af livet, så er kvaliteten af besvarelserne ikke til at spøge med. Hvad har vores datter svaret? Og er hendes svar påvirket af at hun sad sammen med et barn fra 5. klasse?

Jeg græmmes

Af Christian Nobel 
Re: Fejlslutning og ulækker antydning

Inden vi fortsætte diskussionen, så syntes jeg, at du skal læse følgende links:
https://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/afsloeret-af-aktivist-h...
https://www.fyens.dk/Fredericia/30-aarig-sigtet-for-haervaerk-mod-politi...
https://frihedsaktivisten.net/tag/anpg/
https://frihedsaktivisten.net/2018/01/20/13-tilfaelde-af-anpg-sabotage-h...
Specielt det link sidste er ikke god, da der står "Lad os arbejde for, at 2018 bliver året, hvor mange flere anlæg møder deres skæbne. Husk i den anledning, at Frihedsaktivisten stadig giver 10.000 kr i dusør for hver ødelagte stander. Betingelsen er blot, at ødelæggelserne grundigt dokumenteres med foto og video. Dusøren udbetales herefter i bitcoins." Og så henvises der til anpg.dk ...

Nu er du faktisk ude i noget der minder om en børnepornoargumentationsform.

Fordi nogle enkeltindivider er nogle svin, så skal vi indføre regler der rammer hele samfundet (undtagen forbryderne), og hjemmesideejere af et helt legitimt site kan risikere at sitet på rent Kafkask vis er blevet blokeret uden nogen rettergang.

Så jeg synes du skal passe meget på med at bruge nogen få personers adfærd til at legitimere et våbenkapløb - det bringer lidt mindelser om second amendment.

Af Michael Cederberg 
Re: Tak for artikel - Info: interview med bl.a Aleksandr Kogan

Jeg har åbenbart fejlet i at få det formidlet ordentligt, men det er vigtigt, at "almindelige" mennesker bliver opmærksomme på, hvad der foregår.
Det er pinedød nødvendigt, at der bliver skrevet mere om det her.

Når denne her historie bliver stor nu, så er det ikke pga. facebook delen. Så er det fordi andre journalister dygtigt har fået fat i CA og fået dem til selv at fortælle om deres metoder. Det virker. Og det gør det nemt for folk at forstår facebook delen af historien.

Sagen handler om:

  • CA har fået Facebook data ulovligt (CA siger de ikke har brugt det, facebook var meget passive)
  • CA hævder at deres metode kan optimere målretning af budskaber til enkeltpersoner
  • CA beskæftiger sig i øvrigt med at lave politiske budskaber som har maksimal impact - nogen gange er disse løgn, andre gange skabt vha entrapment

Når det er her er fantastisk interessant, så er det fordi det fuldstændigt kan vende det politiske system om. For hvis folk kun udsættes for de politiske budskaber som vurderes at påvirke dem selv bedst, mens de ikke udsættes for de budskaber som de vil være imod, så ryger hele ideen med det repræsentative demokrati.

For med repræsentativt demokrati stemmer på vi en pakkeløsning. Vi vurderer kandidaters egnethed både for de gode og dårlige sider. Det har til dels været muligt tidligere fordi den kommunikation jeg modtog var den sammen som naboen og dem der bor i Jylland.

Det her har potentialet til at reducere folketingsvalg til at handle om enkeltsager - hvor alle kan stemme på lige præcist den enkeltsag som de går mest op i uden at kende alle de andre.

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Denny Christensen 
Nægt

Det er helt åbentlyst at forventningen om at data om din datter (og dermed andre) formodes ejet af staten.

Så nægt....

Kommentar til: Giv mig dit barns data
Af Bjarne Nielsen 
Anonym for de fleste eller for alle...?

Dette burde kunne gøre det - der er tilpas mange familier ude hos os, der matcher dette perfekt

Det er sikkert sandt. Men bare nogle få af de attributter, som du nævner, vil kunne identificere nogle. Dem, som ikke er så heldige, at de matcher "tilpas mange familier". På mange skoler vil "anden etnicitet" end flertallet være nok.

Så er det nok, at du kan gemme dig i mængden, eller bør vi forlange at anonymitet for Abel også er anonymitet for Kain?

PS: Når din datter kommer i 4. klasse, så indeholder de udsendte spørgeskemaer en mulighed for at svare "Jeg ønsker ikke at svare" - hvad man så kan gøre på alle 40 spørgsmål. Den mulighed findes åbenbart ikke for de 20 spørgsmål i "indskolingen".

Af Poul-Henning Kamp 
Re: Kan I gennemskue det ?

Mit bud er at den effekt er der ikke og det er en and....

Dit bud er i bund og grund at vi bare skal stirre stift på regningen der kommer til den 1ste, så klarer fremtiden nok sig selv.

Mit bud er at pensionskasserne kiggede 30-40 år ud i fremtiden og besluttede sig for at det gør den nok ikke.

Af Gert Agerholm 
Re: Spionage

Jeg tror det er ligegyldigt hvor tingene ligger i cloud, så er der risiko for spionage eller at "en af de store", f.eks. NSA, snager.

Egen hosting er heller ikke løsningen, her er det jo måske mindst lige så stor sandsynlighed for at der kommer en eller anden bagvej ind, med mindre man vil total issolere systemet. Men så kan man jo heller ikke sende/modtage mail, så det dur heller ikke.

Lige gyldigt hvem, hvor eller hvordan man håndterer tingene, så findes der ingen skudsikker løsning.

Af Michael Aggerholm 
Tror mere det handler om...

...at Allianz ikke tjener penge på folks investeringslyst i Bitcoin.

Man kunne jo med samme sæt argumenter konkludere, at guld ikke har nogen "iboende værdi" og derfor ikke er et godt investeringsobjekt. Men her får Allianz nok historikken imod sig.

Hvis noget opfattes som værdifuldt så opstår der en efterspørgsel og så ER det værdifuldt.

Af Jens Jönsson 
Kan I gennemskue det ?

https://www.computerworld.dk/art/242851/waoo-skovler-nye-kunder-ind-men-...

"Ifølge selskabet kom der faktisk 80.000 nye kunder til. Men samtidig opsagde 40.000 eksisterende kunder deres aftaler."

Hvorfor ? Det er kunder der graves forbi og de siger ja tak for at få kablet ind. Efter 6 måneder er de tilbage på deres gamle "billige" forbindelse....

Det er altså ikke noget jeg opfinder for at tale fiber ned. Teknologien fejler ikke noget, men det er ekstremt svært at få fiber til at hænge sammen økonomisk, især når der findes andre teknologier i et område, som fint kan levere de høje hastigheder og som er billigere. Så vælger folk det.
Det er også derfor at TDC opsætter fremskudt centraler, når de hører der pippes om fiber i et område (Som Baldur nævner ovenfor).
TDC ved da udemærket at godt at kunderne hopper tilbage, hvis de kan levere....

Så hvor fornuftigt er det at investere i, hvis der skal ske en forrentning af pensionsmidlerne ?

Og PHK's argument med Startup IVS er noget decideret vrøvl. Der findes jo rigtigt meget fiber rundt i landet, så pensionsselskaberne kan da sagtens mærke den effekt, som han fisker efter, hvis den skulle være gældende....

Mit bud er at den effekt er der ikke og det er en and....

Af Jens Jönsson 
Re: Enig - men ser virkeligheden sådan ud?

så mener jeg det giver fortællingen om at der noget galt hos kabelselskabet en vis troværdighed.


Igen, så er det selskabet og ikke >alle< selskaber. Fordi et selskab kan have problemer med teknikken, er det ikke ensbetydende med at >alle< selskaber har det og teknologien er ustabil....

Vi har da tekniske udfordringer på vores fibernet. F.eks. en firmware der drillede i kunde CPE'en. Er det så fordi fiber er ustabilt ? Nej vel...
Samme har vi oplevet med firmware til en CMTS. Den droppede alle kabel-modem efter ca. 72 timers drift.
Da den blev opdateret, har det kørt lige siden...

close
Får du vores nyhedsbreve?expand_lessmail_outline
Nej tak