Senest kommenterede indhold

Af Joakim Crafack 
Clickbait overskrift

Det er ukorrekt at sige at der foregår mørklægning af anvendelsen af positionsdata.

Som i oplyser i artiklen findes der ingen tilgængelige data der opsummerer antal og typer af editionskendelser. Det er også det billede i citerer kilderne for.

At gå fra "der findes ingen data" til "politiet ønsker at mørklægge anvendelsen" kræver imho at artiklen demonstrerer motiv og hensigt, eller i det mindste sætter ord på at det er det man tror der sker.

Jeg er principielt selv imod den lette adgang til postionsbestemmelse af individer, både i form af logning af mobile positionsdata, og ved anvendelse af rejsekortet. Jeg mener adgangen til disse data bør reguleres på niveau med adgang til meddelelseshemmelighed.

Af Bjarne Nielsen 
Re: Besynderligt....

Hvad med at starte med at optimere brugen af de data, man i forvejen har - så kunne man åbenbart måske have undgået det tragisk drab.

Ja, det er en utroligt tragisk hændelse, og det berører mange mennesker voldsomt. Det er fint at benytte lejligheden til at reflektere over, hvordan det kunne ske, og om der er noget, som kunne gøres bedre - vi skylder alle, som blev ramt af det, ikke bare at være ligeglade.

Jeg ser to indfaldsvinkler til debatten:

Den ene er, at man kunne så meget i bagklogskabens skarpe lys, og når man har rigeligt med tid til at danne sig en en mening og et overblik. Det gør det nemt at være meget kritisk overfor dem, som fik den skæbne at være direkte involveret, og det er ikke altid lige retfærdigt. Det er også meget nemmere at skelne imellem vigtigt og uvigtigt, når man kender udfaldet og kan regne baglæns. Pas på med bagklogskaben.

Den anden er, at mere information kunne gøre en forskel. Information som man allerede har eller information som nogle drømmer om. Personligt tror jeg ikke, at mere information gør det nemmere at tage en korrekt beslutning i en presset situation. Den rigtige information ville kunne, men det er ikke mere information, det er bedre information (og gerne mindre information, så det kun er den gode, som er tilbage). Faktisk er jeg overbevist om, at for meget information kan føre til handlingslammelse. Som nogen har udtrykt det: hvis man leder efter nåle, er det sidste man har brug for en større høstak.

Af Mogens Ritsholm 
Prøv lige at se Helge Sanders svar til Folketinget i 2006

Spørgsmålet om udlevering af oplysninger efter reglerne ved indgreb i meddelelseshemmelighenden eller edition var oppe i Foketinget i forbindelse med den lov, der pålagde teleselskaber at logge.

Der var bekymring for, at politiet kunne undergrave betingelserne for indgreb i meddelelseshemmeligheden ved at få oplysninger helt eller delvist udleveret ved edition.

Sådan svarede Helge Sander ved et skrifligt svar under lovbehandlingen (spm 8):

"Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt der er foretaget ændringer i retsplejelovens regler om edition, indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, der har oplyst følgende:

”I retspraksis var det tidligere uafklaret, om politiets adgang til at indhente lagrede teleoplysninger skulle behandles efter reglerne om indgreb i meddelelseshemmeligheden eller efter de væsentligt lempeligere regler om edition.

I to afgørelser gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1993, side 1, og 1995, side 374, fastslog Højesteret, at retten kun kan give telefonselskaber pålæg om edition med hensyn til teleoplysninger, hvis betingelserne i retsplejelovens § 781 om indgreb i meddelelseshemmeligheden også er opfyldt.

Denne retstilstand indebærer, at både de materielle betingelser for indgreb i meddelelseshemmeligheden og de proceduremæssige krav til edition skal være opfyldt, før retten kan afsige kendelse om adgang til lagrede teleoplysninger.

Der er ikke foretaget ændringer i bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse og edition for så vidt angår oplysninger om teletrafik.”

Jeg kan henholde mig hertil. "

Han siger altså: Bare rolig, selv om data udleveres proceduremæssigt efter de lempeligere regler for edition, vil domstolen alligevel kræve samme rammebetingelser som verd indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Det har domstolene bare ikke levet op til - især efter en højesteretsdom i 2009 - og ingen har fulgt op på det.

Jeg foreslår, at den nuværende justitsministeri et § 20 spørgsmål konfronteres med det, som Folketinget fik oplyst i 2006. og bliver spurgt, om svaret fra 2006 stadig er retvisende for praksis i 2016.

Af René Nielsen 
Utroværdigt

"Der findes imidlertid ingen statistik over, hvor mange editionskendelse der bliver udstedt herhjemme, hverken om udlevering af positionsdata eller andre typer af data."

Eftersom politiet betaler hver gang de beder om "editionsdata", kan de ikke være svært at ringe ned i Rigspolitiets økonomiafdeling og spørge. Fakturaerne er jo afleveret elektronisk

Ellers er jeg sikker på at teleudbyderne kan oplyse tallet til rigspolitiet.

Det er måske ikke en direkte løgn at sige at man ikke har tallet, men tallet er relativt let at fremskaffe - hvis man vil.

Af Kenn Nielsen 
Re: Det er svært at være kritisk her

Der var jo masser af meningsmålinger og eksperter som sagde at det stod MEGET mere lige end den etablerede presse sagde, men ingen gad bringe disse meningsmålinger eller interviewe disse eksperter for at nuancere.

En del af problemet er også at når et medie's journalister skal interviewe en ekspert, så finder de en anden journalist, som de kalder "ekspert".

Derfor kan det ikke undre at meningsboblen går i selvsving , lige omkring "frekvensen på den politisk korrekte ønsketænkning".

K

Af Yoel Caspersen 
Re: Wouw... tillykke med DAWA

Tak for god feedback. Du kan have ganske ret i at dokumentationen af data kunne være mere fyldestgørende. Det er altid en balancegang, hvor man vil bruge ressourcerne.

Det er helt sikkert en balancegang, og I har ramt det ret godt indtil nu - det virker som et godt valg at anbringe jeres system på en platform, der skalerer, og det er jo en forudsætning for at systemet kan integreres til andre platforme, både i privat og offentligt regi.

Når I ikke har en engelsksproget dokumentation p.t., er det så et bevidst fravalg, eller er det et prioriteringsspørgsmål - og er det på tegnebrættet?

Ved at fravælge engelsk dokumentation bliver det sværere for the usual suspects (IBM, KMD, CSC osv) at outsource de opgaver, der involverer DAWA.

Det kan man både se som en fordel og som en ulempe, afhængigt af hvem man spørger ;-)

Af Tom Paamand 
Re: Det er svært at være kritisk her

Trump havde en chance

Det var ikke ligefrem et imponerende eksempel, du der fandt frem. Fx undertegnede fastholdt at Trump kunne vinde, da Steve Bannon kom til og hjalp med talerne. Find nu lige den der flotte påstand om cyberangreb og valgfusk, som Infowars sad alene med i månedsvis, og som viste sig at være korrekt.

Af Povl H. Pedersen 
Hvad med server

Der er fuld gang i Arm server farme. Vil Microsoft også være med her ? Eller har de givet op til Linux ?

Af Flemming Jacobsen 
Re: Politik

Man kunne forstå hvis Enhedslisten ville have dette, men hvor er de såkaldt liberale politikere?


Ehl er faktisk ret liberale når det drejer sig om IT og/eller overvågning af os.
Det er de anti-liberale i S, R, V og K du skal være bekymret for.

Af Kennet Madsen 
Re: Politik

Men det vil Enhedslisten faktisk ikke:
https://enhedslisten.dk/71650

Af Finn Jordal 
Re: Wouw... tillykke med DAWA

Tak for god feedback. Du kan have ganske ret i at dokumentationen af data kunne være mere fyldestgørende. Det er altid en balancegang, hvor man vil bruge ressourcerne. Til ny funktionalitet, bedre driftsmiljø, dokumentation eller andet? Din ide med at linke til retsinformation, synes jeg, er god. Den vil vi forsøge at bruge fremover.

Du kan finde beskrivelsen af valglandsdele i §8 i "Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget"(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180149#idcd3d30f7-2dc...). En bebyggelse er en samling af bygninger.

Af Peter Sørensen 
Prøv at gennmgå SP's træningsvideoer

Jeg har siddet og gennemgået nogle af undervisningsmodulerne, og jeg er næsten rystet over hvor vanvittig tungt systemet er designet - og med så mange click og skjulte undermenuer. Det er som om, at lægerne nu skal til at 'programmere' en journal, fremfor tidligere bare at diktere den.
Det kommer til at tage meget længere tid.
Systemet er ganske givet lavet af nogle vældig dygtige programmører, men der er desværre ingen brugervenlighed overhovedet.

Og jeg er fuldstændig enig mere jeres gode betragtninger om den molbo-agtige opgaveglidning opad i systemet.

Af Simon Mikkelsen 
Politik

Er der ikke gået politik i det her? Nogen har set sig lune på, at det her skal vi bare have, uanset hvad det koster, om det kan bruges og hvor stort et indgreb det er.

Det gamle Stasi ville savle af fryd hvis de kunne få dette her, og vi indfører det blindt i vores såkaldte demokrati.

Man kunne forstå hvis Enhedslisten ville have dette, men hvor er de såkaldt liberale politikere? Hvor er pressen, der ellers skulle være vores vagthund?

Af Mark Klitgaard 
Clickbait artikel?

Hvor ligger bomben? Artiklen tager selv udgangspunkt i problemet primært ligger i de gratis løsninger, og samtidig pointerer artiklen også at disse gratis løsninger typisk ikke er særligt store, måske et par GB.

I det tilfælde at Dropbox f.eks. skulle gå konkurs så tænker jeg at man har en lokal kopi især når der kun er tale om et par GB? Og selv hvis man har en 1 TB løsning, så har jeg svært ved at se hvordan de lukker og slukker fra den ene dag til den anden, uden at have en grace period hvor man kan downloade sin data?

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Besynderligt....

"Der findes imidlertid ingen statistik over, hvor mange editionskendelse der bliver udstedt herhjemme, hverken om udlevering af positionsdata eller andre typer af data."

Det er li'godt utroligt! Og alligevel kommer det jo ikke helt bag på en.

Det kom frem på et pressemøde med politiet i forbindelse med det tragiske politimord, at den vagthavende ikke havde adgang til de alarmerende oplysninger om gerningsmanden, som nok burde have fået alarmklokkerne til at ringe. Vagthavende kunne se, at han havde en dom for 4 år siden for at trænge ind på en politistation og forsøge at skyde betjente med en softgun, men ikke oplysningerne om, at han i den forbindelse havde truet yderligere med at skyde betjente, eller begge forældres uafhængige (så vidt jeg har forstået) henvendelser og advarsler til politiet om, at han atter truede med det samme. Derudover havde vagthavende så anmeldelsen med navn på mistænkte fra skytteklubben. Talsmanden på pressemødet (og politiet i øvrigt, ser det ud til) mente derfor, at vagthavende, på baggrund af det, han havde tilgængeligt, traf den rette beslutning.

Det kan meget vel være, at det ud fra det beskrevne var den rigtige beslutning (det håber jeg) - men i betragtning af, at Pind jo altså var, og Pape sikkert stadig i et eller andet omfang er, i gang med at indføre totalovervågning af hele befolkningen, så kan det undre, at vagthavende ikke engang har mulighed for at søge i det oplysninger, vi i forvejen har om mennesker, vi i forvejen ved er kriminelle.

Hvordan kan det være? Hvis politiet og politikerne i forvejen ikke engang har prioriteret adgang til deres egne eksisterende relevante oplysninger, hvordan kan det så være tvingende nødvendigt at overvåge hele befolkningen, hvoraf de fleste ikke har gjort noget strafbart?

Hvad med at starte med at optimere brugen af de data, man i forvejen har - så kunne man åbenbart måske have undgået det tragisk drab. Næste gang er det måske en terrorhandling, man på trods af advarsler ikke lige får dæmmet op for, selv om man har de relevante oplysninger i systemet - man kan bare ikke lige finde dem, når man skal bruge dem.

Af Henrik Madsen 
Re: Det er svært at være kritisk her

man er til den slags gak

Det er stærke sager at sige at dem som konsekvent havde de meningsmålinger der passede og som blev ved med at sige at Trump ville vinde nu skal kaldes gak-gak.

Ikke at det kan komme bag på nogen, for RV segmentet som du åbenlyst tilhører sagde jo allerede før valget at det var gak-gak, at infowars påstod at Trump havde en chance.

Jeg syntes ærligt talt at man som "Tror man på Trump vinder så er man gak-gak" segment burde have været en kende mere ydmyg og indrømmet at man tog fejl, i stedetfor at blive ved med at regurgitere det samme nonsens om at Trump og dem som støtter ham må være gak-gak.

Desværre er ydmyghed, realitetssans og så videre, ikke noget som bruges helt vildt meget i det segment, hvor selvfedheden og troen på egen ufejlbarlighed er skyhøj.

Uanset hvad så kunne man som presse spørge sig selv "Hvad mon det er der gør at folk begynder at tro mere på disse alternative medier end de gør på os".

Jeg syntes da at medierne har et voldsomt stort troværdighedsproblem hvis folket anser deres dækning for så talentløs at 2 mænd med en mikrofon kan tiltrække så mange følgere.

MÅSKE man burde overveje om ens dækning måske IKKE er specielt neutral og IKKE er specielt afvejet. Ikke mindst når man vedblivende under en hel valgkamp, gætter så forkert.

PS. Grunden til at medierne gættede så forkert var en blanding af deres egne indbildske forestilling om at Trump virkeligt ikke HAVDE en chance og så at man på baggrund af dette, valgte kun at medtage de meningsmålinger som viste at Clinton stod til at vinde.

Der var jo masser af meningsmålinger og eksperter som sagde at det stod MEGET mere lige end den etablerede presse sagde, men ingen gad bringe disse meningsmålinger eller interviewe disse eksperter for at nuancere.

Af Mads Hjorth 
Re: Findes der en svensk pendent

https://www.geodata.se/ er et godt bud... og hvis man graver lidt blive man let skuffet "Produkten omfattas av upphovsrätt. Avtal för användning krävs, avgifter för användning tas ut. Användningen förutsätter ändamålsprövning."

Men hvis du skulle få lyst til flere lande kan starte på http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/

Af Mads Hjorth 
Wouw... tillykke med DAWA

Det ser sgu' godt ud. Elegant og velbeskrevet!

Hvis man må komme med lidt ønsker, så mangler der måske lidt semantik. Ord som 'bebyggelse' og 'valglandsdel' er desværre ikke selvforklarende. Og hvis man for alvor ønsker at bruge API'en er det også vigtigt at forstå den præcise betydning af det beskrevne.

Og den kan man formentlig finde i lovgivning, så man kunne jo lige smide en European legislation identifier (/eli/lta/2016/416) på og et link til retsinformation.

Men så vil man måske bare opdage at det svært at finde en god definition eller endda en beskrivelse af 'valglandsdel'. Vi har tre af dem, og det ser ud til at de følger regionsgrænserne.... men det er lidt svært at se i loven :-)

Af Jn Madsen 
Re: Og hvad med billige etværkskameraer

Alle mine har faste IP og firewall blokering. Jeg vil tro at mange/alle af disse har en bagdør, så kineserne kan bruge dem til at opnå adgang til dit netværk.

Hø, jeg har et overvågningskamera (kinesisk), der hoster og hakker, hvis man prøver at ændre default user/PW. Det kan softwaren ikke lide.
Nå, men softwaren er også noget skod,- selv med default.

Af Henrik Hansen 
Re: Bagdør?

Ordet "bagdør" implicerer at der er tale om noget nogen har lavet med vilje, med det formål selv at kunne opnå adgang (igen) på er senere tidspunkt.

Præcis. Der er vidst tale om, at SONY har udstyret deres IoT (Internet of Trash) -udstyr, med det man fagterminologien kalder: "en åben ladeport".

Af Mikkel Mikjær 
Bagdør?

Et default-password er ikke en bagdør.

Ordet "bagdør" implicerer at der er tale om noget nogen har lavet med vilje, med det formål selv at kunne opnå adgang (igen) på er senere tidspunkt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon's_razor

Af Tom Paamand 
Re: Det er svært at være kritisk her

Er der noget konkret du mener ikke passer?

Bortset måske fra klokken, alt andet - du kunne aktuelt se på hans idioti omkring pizzagate. Men hvis vi virkelig skal lege denne leg, så nævn et eksempel, hvor hans forvrøvlede misforståelser har ramt plet. Af hensyn til den blog vi nu er på, helst inden for emnet - der er nok at vælge fra der.

Af Anders Lorensen 
Re: Sundhedspersonale?

Og x0.000 har adgang til at et 1-2 cifret antal journaler.

            Det var dog et lavt tal. Jeg har forstået E-journals velsignelser derhen at man netop kan se alle danskeres journal.  


Jeg antog (dumt af mig måske) at hvis nogen begyndte at gennemse et hav af journaler, så rejste systemet automatisk et flag for at stoppe det - for at undgå data scraping etc. Hvis en sygeplejeske får lov at hente uanede mænger data ud hver eneste dag vil jeg være chokeret.

Af Steffen Sølling 
Re: Det er svært at være kritisk her

Infowars er dejligt underholdende, hvis man er til den slags gak, men troværdigheden i et Anders And-blad er altid langt højere.


Er situationen ikke bare at den røde pille er meget stor? Er der noget konkret du mener ikke passer?

Det er de etablerede medier der systematisk lyver for at fremme de etablerede magthaveres interesser. Eksempelvis med Saddam og WMD som du selv nævner.

Af Tom Paamand 
Det er svært at være kritisk her

oven på bunken af konspirationsfolk. Infowars er dejligt underholdende, hvis man er til den slags gak, men troværdigheden i et Anders And-blad er altid langt højere.

Men hvad skal folk dog mene og gribe efter, når samtlige USAs alt for mange officielle efterretningsagenturer skriver under på denne historie (kun FBI besynderligt nok er på tværs). Og hvor USA skræmmende nok lader til at pønse på et modangreb, uden at nogen former for beviser er lagt frem.

En historie om Putin-styrede hacks af USA, som selv Infowars ville have afvist som værende for spekulativ. Og de samme efterretningsfolk stod lige så klippefast bag beviserne for Saddams WMDer, så pålideligheden er i top...

Af Henrik Madsen 
Re: Skribenten er vist godt og grundigt indoktrineret

Der er desværre RIGTIGT mange skribenter og journalister som er indoktrinerede.

Så sent som idag så jeg en artikel omkring Airforce One hvor skribenten direkte skrev at Trump aldrig kom til at flyve med den fordi den jo først var færdig i 2022 og der var jo et valg inden da.

Det vil sige at et af de medier som havde travlt med at grine af Trump og ikke spåede ham en chance, ikke engang kunne vente til at han blev indsat som præsident før de begynder at påstå at han ikke har en chance for at genvinde posten om 4 år.

Det eneste positive der er at sige er at de etablerede medier ser ud til at miste mere og mere af deres "magt" (evne til at indoktrinere) og at alternative medier er begyndt at få mere momentum.

Dette ses også ved at gammel-medierne nu har kastet sig over de frie alternative medier og kalder deres nyheder for "fake news"

Sjovt nok var nyhedsmedier såsom infowars, dækning af det amerikanske præsidentvalg meget mere nøgtern og ramte meget bedre, end snart sagt alle de etablerede gammel-medier.

Desværre er der INGEN tegn på at de store etablerede gammel-medier har tænkt sig at kigge indad og overveje om deres dækning måske ikke var så neutral og upartisk som de ellers ofte påstår.

Jeg ser kun 2 muligheder og det er at gammel-medierne hurtigt får revideret deres syn på den rolle de spiller i samfundet eller også dør de ud, i kampen mod de alternative medier.

Af Henning Voldtofte 
Re: "Googles" miserable måde at håndtere personlige oplysninger

"Jeg ved godt der har været nogle skræmmende eksempler, men vi må holde fast i at det ikke er raketvidenskab. Selvfølgelig kan vi godt, og billigt, lave et centralt alternativ til google drive (og en masse andre ting), som det er nemt for skolerne at bruge, så de kan koncentrere sig om at drive skole."

Aarhus Universitet har 40.000+ studerende som udveksler filer og andre informationer med hinanden og med undervisere, styret helt ned til individuel fag og kursus. Det efterspurgte system findes altså allerede i Danmark.

Af Allan Petersen 
Re: Min crasher bare :(

Hvilken i7 er det?
Er det kun Civ5?
Hvis du har flere end 8 vCPU'er så prøv at lukke Steam og start Civ5/Steam med: taskset --cpu-list 1-8 steam steam://rungameid/8930

Af Steffen Sølling 
Skribenten er vist godt og grundigt indoktrineret

Påstandene om russiske hackere er der ingen beviser for. Det var desperate forsøg på at aflede opmærksomheden fra substansen om bl.a. metoderne i DNC. Afledningsmanøvren lader til at have virket på dig. Seriøse medier forholdt sig til substansen, herunder dens sandfærdighed.

Her er lidt medicin du kan starte med at tage hvis du vil forstå den virkelige cyberwar:
http://www.infowars.com/james-okeefe-the-media-is-dead-we-killed-it/

Men det vil muligvis ikke synke ind da gabet mellem din verden og den virkeligheden jeg oplever lader til at være ret stor. Den røde pille er muligvis større end du kan gabe over.

Af Henrik Hansen 
Re: Ps

Denne artikel er sponsoreret af Dropbox, Google og Microsoft

Jeg troede ellers det var byggeprojekt.dk der var sponsoren, men hvad ved jeg..?