Senest kommenterede indhold

Af Poul-Henning Kamp 
Re: EU copyright API

Brugerne kan næppe forvente, at de kan skrive frit, hvis Version2 får det fulde ansvar. Det vil være temmelig urealistisk.

Flot eksempel på overhovedet ikke at forstå Copyright.

Alt hvad brugerne selv skriver har de selv copyright på. Version2 har derfor, som allerede idag, brug for at gøre det klart at skriver du i deres debatforum, giver du dem licens til at publicere det skrevne.

Hverken idag eller efter direktivet, må du taste andre copyright holderes værker ind i version2s debatsystem, med mindre de explicit har givet dig en licens til det.

Det nye er alene at Version2 ikke kan bruge "Vi troede Ane i Kæret selv havde skrevet Harry Potter" forsvaret.

Af Denny Christensen 
Ikke bedre end sit input

PSRM kan jo aldrig blive bedre end kvaliteten af de data der puttes i det - og så lige kompleksiteten i lovgivningen.

Så som Søren Laugesen foreslår så skal der være et filter der kvalitet sikrer input, så data er korrekte, men om kildesystemet har styr hvor vidt data skulle være sendt afsted og er faktuelt korrekt ift. kildesystemet er ikke op til PSRM.

Med 98 kommuner og deres frihed til at indkøbe løsninger optimalt til den enkelte kommune, herunder at overholde den økonomi der er til rådighed, så vil det give udfordringer.

PSRM bør derfor naturligvis tages i brug i trin. Enkelte fagområder, enkelte kommuner, behørigt kvalitet sikret undervejs.

Som en kommentar var i et andet indlæg, så er det god arkitektur at kommunen samler sine data i et enkelt system og derfra sender dem til PSRM, når de er klar til det. Evt. efter manuel gennemgang.

Med andre ord er det utopi at forvente at PSRM sættes i produktion med fuld dækning og så kører det hele i løbet af et par uger.

Et andet aspekt er lovgivningen. Der er mange regler der beskriver om en fordring kan inddrives, den lovgivning er opstået over tid for at beskytte borgere mod at gå fallit og at kunne have et tåleligt liv, samtidig med at lovgivningen skal sikre at der inddrives de penge der faktuelt skal inddrives.

Sidst, men ikke mindst, så er kompleksiteten så høj at eksperter på området ikke med sikkerhed kan udtale at det hele fungerer som ønsket, og hvordan er man så stillet som borger, når man er uenig?

Af Kenneth R.B. 
Re: Sammenligning

Hvornår hører vi noget om, hvordan overgangen til LPR3 er foregået vest for Storebælt.

Det er vist kun Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden som er overgået til LPR3 endnu (medmindre de andre er kommet på i de sidste par weekender).
Mener februar og marts er sat af til go-live i regionerne.

EDIT: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2019/februar-19/nyt-land...

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Vejledende

De politikere der er ved at spare Danmark ihjel burde sættes i fængsel!


Når man dertil lægger, at man med den hovedløse digitaliseringsstrategi ift. alle offentlige opgaver gør landet til ta' selv bord for inden- og udenlandske fjendtlige kræfter, så kan man med lidt god vilje opfatte det som tæt på (måske ubevidst?) landskadelig virksomhed - noget som regeringen jo netop gør til et mere og mere omfattende begreb i øjeblikket - i hvert fald når det gælder ytringer på internettet - men hvorfor kun der?

"Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Det giver os mange fordele, men det gør os også ekstra sårbare. Alvorlige cybertrusler er blevet et grundvilkår for vores samfund, og vellykkede angreb mod den digitale infrastruktur kan få kolossale konsekvenser."
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7035175/Ny-cyberlov-er-vigtig...

Så regeringen gør med sin digitaliserings- og disruptiondagsorden landet mere og mere sårbart? Hvordan kan det ikke være landsskadelig virksomhed - og dermed strafbart?

Af Henrik Holm 
spændende projekt

hvorfor kravet om at Kilden ikke må vide at data er sendt videre? Hvis datasættet valideres hos kilden, ved "de" besked aligevel.

Af Simon Mikkelsen 
Vejledende

Nu er det altså ikke kun færdselsloven, men også skatteloven, der i praksis kun er vejledende.

De politikere der er ved at spare Danmark ihjel burde sættes i fængsel!

Af Magnus Jørgensen 
Re: Utroligt

marginalomkostninger

Software skal jo
1. Vedligeholdes.
2. Udruldes.
3. Supportes.
4. Videreudvikles

Der er jo masser af marginal omkostninger.

Af Kjeld Flarup Christensen 
Re: Ikrafttræden

så kan Jyllandsposten (bare som eksempel) da fint undlade at bringe det, uden at nogen kan kalde det for censur.


Du kan slet ikke sammenligne de to ting.

Problemet er at internet medierne pålægges at indføre Algoritmisk censur.

Meningen fra lovgiverne er klar, der her vil ramme Memes, for disse vil næsten per definition indeholde materiale som kan siges at være copyrigthed. Typisk i form af et pressefoto af den politiker der kritiseres.

Derfor er det smart at lave sådan en censurlignende foranstaltning.

Af Ditlev Petersen 
Re: Ikrafttræden

Og så har vi Danmark hvor direktivet strider imod grundloven.


Det er kun et juridisk problem. At private firmaer af lyst eller nød undlader at gengive visse sager, som folk uploader, er ikke censur. Det virker bare på samme måde. Altså hvis jeg skriver et ondskabsfuldt læserbrev om et firma, så kan Jyllandsposten (bare som eksempel) da fint undlade at bringe det, uden at nogen kan kalde det for censur. Det er redaktion. Vi forventer faktisk, at medier redigerer det indhold, de bringer. At de sorterer det værste fra. Et filter er kun censur, hvis filteret er både påbudt og kontrolleret af en myndighed. Hvis de private selv skal sætte det op eller betale erstatninger, så er det ikke censur. Sådan rent juridisk.

Noget af problemet er, at mange firmaer på internettet har fået en rolle, som om de var Hyde Park Corner (og en hel masse andet). For hele eller halvdelen af verden. Den rolle magter de ikke. Og politikerne (eller os selv) aner heller ikke, hvordan det skal håndteres. Jeg har en formodning om, at mange tror, at ytringsfrihed er retten til at skrive alt på Facebook (og andre steder), måske er de også klare over, at det EFTERFØLGENDE kan få konsekvenser. Men Facebook og Youtube m.v. har ingen PLIGT til at agere "vægavis".

Så der skal jages pædofile og terrorister. Der skal jages krænkere af ophavsret (eller dem der tjener på at andre krænker ophavsret). Og der skal kæmpes mod fake news og folk, der skaber splid og mistillid til myndighederne (det mener i hvert fald vor egen krigsminister). Det hele er noget forfærdeligt rod.

Jeg kan heller ikke hitte rede i det længere. Altså vi kan lave en national eller "europæisk" konkurrent til Facebbok, WhattsApp, Google, Youtube og alt muligt. Altså noget statsligt eller megastatsligt. Det er vist det, Kina har gjort. Så er det i det mindste ikke længere uklart, om det er censur eller forretning. Men er det en god løsning? Vil vi klappe af en sådan konstruktion? Vil det fungere?

Jeg tror faktisk, vi ender i den situation. Med en fed "Cyber-Limes" uden om EU. Så vi kan holde Putins trolde væk og vore trafiksignaler og elværker kørende. Mure og hegn er jo meget populære for tiden, det er ikke kun Kina, der drømmer om fordums Store Mur.

Af Gert Madsen 
Man kan ikke

Man kan ikke lave en business case på en digitalisering, når man i samme ombæring omdefinerer opgaven, og dropper den væsentligste opgave, som er tilfældet med matrikelstyrelsen.
Det er heller ikke svært for en murer at levere et billigere hus, hvis han dropper alt om, mure i lod, og at rette gulvene efter betonkanonen har været der.

Af Jesper Lund 
Re: EU copyright API

Og det er vel i bund og grund helt på sin plads, alt den stund at det er version2 der høster reklameindtægten ?

Brugerne kan næppe forvente, at de kan skrive frit, hvis Version2 får det fulde ansvar. Det vil være temmelig urealistisk.

Visse rettighedshavere har som bekendt nogle ret vilde forestillinger om hvad de skal have i erstatning og godtgørelse for krænkelse af deres ophavsret. For eksempel de rettighedshavere hvis advokater forlanger 5000 kr af personer, som måske eller måske ikke har set en amerikansk B-film via Popcorn Time.

Gang det op med antal potentielle visninger på et site med mange brugere, og der kan ret hurtigt komme nogle meget vilde krav.

Derfor vil platformenes fokus være på de tiltag, som sikrer dem en ny "safe harbour" ansvarsfrihed. Ligesom de har det i dag. Det betyder aggressive uploadfiltre. Disse tiltag kolliderer med vores internetfrihed.

Hvis artikel 13 alene havde drejet sig om rimelige licensaftaler for store platforme som YouTube, der reelt konkurrerer med streamingtjenester, ville der ikke være så mange protester. Men som artikel 13 er formuleret er fokus på uploadfiltre og censurmaskiner.

Der var faktisk fornuftige ændringsforslag (fra IMCO-udvalget), som ville skabe en artikel 13 alene om licensaftaler. Men de blev nedstemt den 12. september 2018.

Af Jesper Lund 
Re: Hvem stemmer for

Artikel 13 er ødelæggende for det frie internet.
Kan vi få at vide hvem der stemmer for, så vi kan stemme dem ud næste gang der er valg til EU parlamentet.

Hvem der stemmer for i marts/april kan kun fremtiden vise.

Men her kan du se hvordan de 13 danske MEP'er stemte den 12. september 2018 (rød = for uploadfiltre, grøn = imod).

Der er på websiden en forklaring af hvordan for/imod er opgjort.

Bag hjemmesiden #SaveYourInternet står bl.a. EDRi, som IT-Politisk Forening er medlem af.

Af Poul-Henning Kamp 
Re: EU copyright API

Artikel 13 handler om, at Version2 fremover skal have ansvaret (erstatning og godtgørelse), hvis det viser sig at din kommentar (eller min) krænker ophavsretten, for eksempel fordi den er kopieret fra en anden persons værker.

Og det er vel i bund og grund helt på sin plads, alt den stund at det er version2 der høster reklameindtægten ?

Eller mener du at YouTube skal kunne fortsætte deres "hæleri" af stort al IP der kan laves om til en video ?

Af Frithiof Jensen 
Re: EU copyright API

Er det ikke en meget bedre ide at lade eksperterne i lovgivning og politik lave lovene og lade de tekniske eksperter lave teknikken? Begge parter er jo dygtige inden for deres felt og amatörer udenfor!

Hvis man for eksempel läser EU's "EMC Direktiv" så står der reelt kun et par simple ting:

At teknisk udstyr ikke skal forstyrre andet udstyr, at teknisk udstyr skal väre immunt i forhold til det miljö det skal fungere i og at teknisk udstyr ikke skal forstyrre sig selv. Det er cirka seks A4 sider (så vidt jeg husker).

Teknikerne og Experterne finder så ud af hvordan man gör det her og det leder til (mener jeg) 16000 standarder i IEC/EN 60000-hierakiet og der er endda stadigväk fuldt ud den mulighed at man selv kan verificere "compliance" hvis det er nyt udstyr som der ikke findes standarder for.

Hvis man siger at der cirka går 8 standarder til et produkt som skal väre EMC-directive compliant, så findes der ud fra tre mål for EMC omkring "4000 API'er" til EMC-compliance så det er korrekt at det er et stort arbejde også for "copyright-compliance" og det er ekstra svärt fordi software er en umoden disciplin så man har ikke rutine i standardisering og alle er mere eller mindre nödt til at opfinde de samme tallerkener.

Sådan var det også med ingeniörarbejde for omkring 80 år siden.

Pointen er at EU lovgivning er skrevet efter "önskvärdige resultater" og ikke "hvordan". Den politiske side beskriver de udfald man vil have og så er det ellers op til "kvalificerede personer" at lave det i praksis.

Dette er helt modsat systemet i USA. I USA indeholder lovgivningen särdeles detaljerede forskrifter om hvordan eksperterne skal udföre deres arbejde for at opfylde lovens bogstav og man har "på jorden" ofte den holdning at hvis der ikke er nogen lovgivning om präcis det system man arbejder med, så gälder der ingen regler overhovedet. Eller at man ingenting kan fordi det man behöver ikke er "code".

De problemer har vi ikke. "Vores måde" er enklere, sikrere, skalerbar og langt mere decentral end USA's.

Af Morten Christensen 
Sammenligning

Hvornår hører vi noget om, hvordan overgangen til LPR3 er foregået vest for Storebælt.

Af Jesper Lund 
Re: Ikrafttræden

Hvis loven bliver vedtaget - hvornår træder den så i kraft? Før eller efter valget?

Det er et direktiv, som først har retskraft når det er omsat til national lov.

Først skal direktivet vedtages af EU, dvs. Rådet og Europaparlamentet. Det forventes at EP skal stemme om det ultimo marts eller i april.

Derefter vil EU-landene typisk have to år til at omsætte direktivet til lov, og ofte bruger de 2-3 år. Så starten af eller medio 2022 er et fair bud på hvornår dette reelt kan træde i kraft.

I forhold til det kommende EP-valg vil afstemningen ligge ret tæt på valget i maj 2019. Censur af internettet kan næsten ikke undgå at blive et tema i valgkampen, også fordi der er mindst et andet forslag i EU's pipeline, som tvinger platforme til at censurere brugernes indhold.

Af Jesper Lund 
Re: EU copyright API

Er der simpelthen nogen her der ikke forstår hvordan Copyright virker ?

Her er 8mm krydsfiner-udgaven:

Det er korrekt, men det er slet ikke det som artikel 13 handler om.

Artikel 13 handler om, at Version2 fremover skal have ansvaret (erstatning og godtgørelse), hvis det viser sig at din kommentar (eller min) krænker ophavsretten, for eksempel fordi den er kopieret fra en anden persons værker.

I dag har Version2 en begrænset ansvarsfrihed baseret på artikel 14 i e-handelsdirektivet (lidt misvisende kaldet "safe harbour", selv om dette refererer til amerikansk lovgivning om platformes ansvarsfritagelse under DMCA).

Det betyder, at sålænge Version2 ikke er bekendt med din (eller min) eventuelle krænkelse af ophavsretten, er Version2 fritaget for ansvar. Ansvarsfriheden forudsætter, at Version2 reagerer og fjerner det krænkende indhold, når Version2 bliver gjort opmærksom på det, fx via en klage. Derfor kaldes det ofte "notice and takedown".

Hvis artikel 13 vedtages, vil Version2 have ansvaret for det indhold, som læserne bidrager med i samme øjeblik de har trykt "Gem", og indholdet er tilgængeliggjort for andre. Også selv om Version2 ikke aner hvad vi skriver.

Hvis Version2 vil undgå et sådant ubegrænset ansvar, skal Version2 på "best effort" basis, whatever that means, gøre følgende (alle tre ting)

  1. Prøve at indgå licensaftaler med de (formentlig ukendte) rettighedshavere, som kunne have retten til teksten i de indlæg, som Version2 brugerne skriver i fremtiden (altså rettighedshavere ud over brugerne selv).
  2. Forhindre tilgængeligheden af tekstmateriale, som ikke er dækket af licensaftaler, og som Version2 har modtaget information om fra rettighedshavere.
  3. Efter modtagelse af en klage om krænkelse af ophavsretten, skal Version2 hurtigt fjerne den krænkende tekst (som kravene i dag), og forhindre at den gen-uploades (denne del, "staydown", er ikke et generelt krav i dag, men kan af domstolene pålægges som en pligt for platformen i nogle situationer jf. C-324/09).

Krav 2+3 kan i praksis ikke lade sig gøre uden et automatisk upload-filter, og derfor indeholder artikel 13 krav om upload filter, selv om Jens Rohde hårdnakket påstår at det ikke er tilfældet.

Hvis der overhovedet ikke eksisterer teknologi, som kan "genkende" den type værker som uploades via Version2 (tekst), og derved forhindre tilgængeligheden af ikke-licenserede værker ("piratkopieret tekst"), kan Version2 muligvis slippe for kravet om upload filtre. Artikel 13 og de tilhørende betragtninger må dog skulle læses som at dette er en klar undtagelse.

Men samtlige platforme, selv de mindste som er omfattet af den SMV-undtagelse som Jens Rohde fremhæver på Twitter, skal søge at indgå licensaftaler med de ukendte rettighedshavere, som kunne have retten til det materiale som brugerne af platformen uploader.

Man kunne sagtens forestille sig, at disse byrder vil være så store, at Version2 slet ikke har lyst til at have en selvstændig kommentarfunktion..

Måske ender vi med at bruger-genereret indhold kun er muligt på de platforme, som de amerikanske techgiganter kontrollerer. De har, som de måske eneste, de nødvendige ressourcer til at sikre sig ansvarsfritagelse under de nye "safe harbour" regler, herunder ikke mindst teknologi til upload filtre.

TL;DR Ja, det er virkelig så åndssvagt..

Jesper Lund
Formand, IT-Politisk Forening

Af Yoel Caspersen 
Re: EU copyright API

Se, det er så forskellen på teori og praksis:

https://boingboing.net/2018/09/05/mozart-bach-sorta-mach.html

Selv ens egen opførelse af flere hundrede år gamle værker bliver blokeret, og det inden de nye ansvarsregler.

Her har du fat i noget meget essentielt og vigtigt: Overlader man kontrollen af copyright til nogle få, store virksomheder, overlader man også magten til disse.

Medmindre kravet om copyright-censur følges op med store bøder til dem, der uretmæssigt kræver at have copyright på et værk, og en instans, menige mennesker kan klage deres nød til, kommer vi til at se rigtig mange af disse tilfælde fremover.

At store virksomheder som Youtube og Facebook m.f. i dag tjener penge på copyright-overtrædelser er skidt. Men at de i fremtiden vil få magten over, hvad der må siges eller udbredes på nettet, er endnu værre og et skridt i den helt forkerte retning.

Af Christian Bruun 
Ikrafttræden

Hvis loven bliver vedtaget - hvornår træder den så i kraft? Før eller efter valget?

Af Kjeld Flarup Christensen 
§ 77

Algoritmisk censur. Det var rart at få navn på skidtet.

Jeg kan ikke se at dette nogensinde kan blive til en del af dansk lov.
Grundlovens § 77: Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Den danske regering sover i timen her.

Af Bjarne Nielsen 
Re: EU copyright API

Regel nummer 2: Har du en licens, f.eks fordi det er dig eget værk? Hvis ja, så kan du uploade værket.

Se, det er så forskellen på teori og praksis:

https://boingboing.net/2018/09/05/mozart-bach-sorta-mach.html

Selv ens egen opførelse af flere hundrede år gamle værker bliver blokeret, og det inden de nye ansvarsregler.

Af Martin Boel 
Re: Let’s talk!

Ja, det er et super spændende emne, som virkelig kan få tingene til at fungere godt, hvis det lykkes at få de rigtige folk i tale. Jeg har sendt dig en email, så vi kan få gang i tænketanken igen.

Af Bjarne Nielsen 
Af Leif Neland 
Re: EU copyright API

Regel nummer 4: Du kan ikke uploade værket.

Det er jo ikke det, der er problemet.

Problemet er, hvis jeg vil lave MeTube, så kan jeg ikke blot skrive til mine brugere at de ikke må uploade deres egne kattevideoer, det bliver mit ansvar at undersøge om der er nogen et sted, der har taget copyright på den. Og jeg skal ud og scanne en masse andre stedet for at se om den allerede er uploadet et sted.

Et copyright API ville gøre at jeg kunne sende filmen til gennemsyn og enten få den registreret som tilhørende min bruger, eller få et vide at den allerede var registreret til en anden bruger. Måske ville jeg så også få en pris og en "EU-nemkonto", hvis jeg vil vise filmen og betale ud af reklameindtægten.

Af Poul-Henning Kamp 
Re: EU copyright API

Jeg mener at hvis EU, død og pine, vil have copyrightscreening ved upload, bør de stille et API til rådighed, der kan benyttes til formålet.

Er der simpelthen nogen her der ikke forstår hvordan Copyright virker ?

Her er 8mm krydsfiner-udgaven:

Regel nummer 1: Antag at alt er copyright beskyttet.

Regel nummer 2: Har du en licens, f.eks fordi det er dig eget værk? Hvis ja, så kan du uploade værket.

Regel nummer 3: Er det du er igang med omfattet af en af undtagelserne i Ophavsretsloven ? Hvis ja, så kan du uploade værket indenfor de begrænsninger loven pålægger dig.

Regel nummer 4: Du kan ikke uploade værket.

Af Kasper Hovgaard 
Pushet af de store forlag?

Når jeg ser formuleringerne, kan jeg næsten kun konkludere, at de har været i hænderne på lobbyister fra alle de etablerede mastodonter i udgiverbranchen for at åbne en ladeport for automatisk scanning af alt onlineindhold, så hver en eurocent kan blive kradset ind til de rettighedshavere, der har råd til at være med i klubben af store rettighedshavere. Politikerne fra de store partigrupper i udvalget og parlamentet må have talt mere (så har jeg ikke sagt for meget) med rettighedshaverne end med alle os andre.

Vi kender jo fortilfælde med f.eks. MPEG-LA, som i 25 år har skovlet penge ind på op til 15-20 år gamle softwarepatenter pga. elendig lovgivning. Nogle af modtagerne er patenttrolde. Blandt andet et tysk firma, som intet selv udvikler eller producerer. Det lever af royalties og sagsanlæg.

... Jeg kan forestille mig, at en lignende uduelig/korrupt lovgivning på dette område på lignende vis kan bane vejen for en "malkemaskine". I hvert fald ser jeg intet, der åbenlyst kan forhindre, at rettighedshaverne går for vidt.

To ting er i hvert fald sikkert:
1) Advokaterne kommer ikke til at sulte.
2) Og brugeres praktiske mulighed for at linke til artikler til at dokumentere påstande kan i praksis blive undermineret, da det næppe vil være alle kildemedier, som umiddelbart vil/kan give tilladelse til citater eller linking. Mindre udgivere har formentlig indivudelle aftaler, så rettighederne vil variere fra artikel til artikel. Derfor må de bare sige generelt nej.

Af Hans Nielsen 
Roligt- Problemet bliver løst

Når der bliver en dræbt eller der kommer en svært tilskadekommende, på grund af dette hack.

/s

Af Hans Nielsen 
Gælder vel kun for EU ?

Det kan virkeligt blive noget rod.

Hvis man bare linker til et sted uden for EU, eller opbevare dem uden for EU, og sikkert også USA. Så er man vel nogenlunde sikkert.

Firma, service og ansatte skal nok også binde finde sig uden for EU.

Men det kan da godt være at retighedeshaverne tror at de nu vinder, men i sidste ende er det vel dem som bliver kan blive de store tabere.

  • Hvis man vil piratkopiere, så betyder denne lovgivning intet. det er jo lige så uloveligt i dag.

  • I fremtiden kan film, aviser og andre miste rigigt meget "gratis" reklame og omtale. Hvis facebook-Yourtube sletter link eller henvisninger til fim, så bliver omtalen mindre. Visning af traler og andet bliver ikke delt. De kan så i stedet betale for link og reklamer, men de forsvinder jo i de fleste add blockere.

  • Tror ikke de skal regne med de store indtægter. De kan serfølge godt prøve at komme efter mennesker der deler indhold. Men hvis de er for aggressive kan de hurtigt miste flere kunder i butiken, på grund af dålig omtale. Som med LEGO der ville forhindre små stopmotions filmmed kloserene, og andet kunstrisk udnyttelse. Dårlig omtale og shitstorme kan hutigt ødelægge mere.

  • Desuden kan loven jo nemt omgåes. Man laver bare et firma i hvert enkelt land. Hvis et firma bliver for "stor", så lukker man det og laver et andet, hvert 3 år. Eller man spitter firma om i 2 nye, med hvert deres specale hvis man bliver for store. Desuden hvordan vil man håndre denne lovgivning angående hits og bruger. Det er vel foretningshemmelikgheder, og de kan nemt manipuleres.

  • Og alt i alt, så ser jeg ikke at rettighedshaver mistere noget som det er u. Hvis denne lov kommer til at virke som mange frygter. Så vil optale, snak eller sjov med figuer, video og klip helt forsvinde, og dermed også kenskabet til produkterne og den meget store reklame . Tror ikke helt de har forstået hvad der kan ske med deres produkt.
    Som i . Hvad taler du om.

Så jeg vil stille mig op i køen af kritikere. Som loven er udformet, løser den ikke mange problemmer. Heller ikke foreretighedshaverne.

De enste vindere bliver advokaterne, mens censuren kan få lov til at brede sig.

close
Får du vores nyhedsbreve?expand_lessmail_outline
Nej tak