Senest kommenterede indhold

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: De mangler fagfolk der ved noget om sundheds IT

Kim Henriksen:

Dvs. de IT tekniske / sundhedsfaglige ting, bliver fuldstændig op til den enkelte leverandør.


Forståelsesspørgsmål, da du lyder til at have indsiderviden: Mener du, at det er de enkelte leverandører, der bestemmer, hvilke data, der indsamles? Min hjerne slog lige en kolbøtte - jeg håber, at jeg har misforstået dig.

Af Denny Christensen 
GDPR

I øvrigt må AI være i modstrid med GDPR forordningens tekst om profilering og automatiske afgørelser.

Eller opfattes AI i stedet som en videreudvikling af de mange IT programmer der i dag håndterer regler? I min verden er der stor forskel på regler kodet ind i et program og AI, der forsøger at skabe sin egen intelligens, som vi som samfund blindt tror på.

Jeg forstår RPA, jeg forstår almindelig kode, men AI er et barn lige før kravlestadiet og dette barn skal som alle andre have en ordentlig opdragelse og holdes godt øje med så det ikke udvikler en skidt karakter. Specielt da hvis AI ender som overdommer og ingen tør stille spørgsmålstegn ved afgørelserne da inden aner hvad der foregår.

Af Kim Henriksen 
De mangler fagfolk der ved noget om sundheds IT

Jeg har nævnt det et par gange herinde, men et af problemerne er at der i højgrad ikke er IT fagfolk, med sundheds IT protokoller og standarder, som deres ekspertise, som er med til at system forvalte.

Dvs. de IT tekniske / sundhedsfaglige ting, bliver fuldstændig op til den enkelte leverandør.

CIMT virker mest af alt kun lige nøjagtigt gearet til at drifte en eller anden form for standard Windows baseret enterprise IT platform.

Med ITIL og hvad der ellers høre til er af skrækkelige metoder/strukturer at arbejde efter, som kvæler alt form for kreativitet og fleksibilitet, samt fjerner alt for form glæde og faglig stolthed

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Statskup...

"det er en datarevolution"

Hvis en revolution ikke skal være et diktatorisk statskup, skal det være baseret på folkets røst. Hvor er den ift. denne totalitære dataindsamling, reduktion af borgere til datamalkekøer, "Al magt til Singularity University", elitens (magt- og pengeelitens) "Winner takes it all"-ideologi?

De tager i den grad fusen på os i øjeblikket. Vi bliver snydt, så det driver af os af skruppelløse, egoistiske, psykopatiske elitesoldater i dataherremændenes hære.

"Da der ligger en uafvendelighed i udviklingen, mener han, at Danmark aktivt bør forsøge at styre den."
Så AI har allerede taget magten fra os - vi har intet at skulle have sagt ift., om vi faktisk ønsker denne udvikling - løbet er kørt, sejrherrerne er fundet - og det er bestemt ikke "folket".

"»Det er sgu svært at spå om, hvordan forandringen sker. Men der er en udvikling i gang, og det er bedre at sidde oppe foran og styre end blot at blive trukket efter vognen,« siger han."

Ja - og lige nu er det præcist det, der sker: Borgerne bliver trukket efter vognen og politikere, pengemænd og topembedsfolk pisker den af sted i den tro/ håb om, at de selv personligt kan klamre sig til førersædet, og ikke falde ned under vognen til os andre hjælpeløse tosser, som ikke har fattet, hvad AI-revolutionen går ud på, før det er alt, alt for sent.

Af Frithiof Jensen 
Re: Medarbejderne er sjældent arkivarer

De allerfleste arbejspladser har slet ikke engang tænkt over et system til sagsbehandling og arkivering.

E-mail bliver default “systemet”, ofte suppleret med nogle confluence sider vedligeholdt af enthusiastere rundt omkring.

De fleste emails kan roligt slettes 1 uge efter den sidste mail i kæden.

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Forklaring udbedes...

"opgaver i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse". Det kræver ikke samtykke.


Elastik i metermål, som fuldstændigt undergraver borgerens rettigheder, som man ellers fra magthavende politikeres side påstår at sikre. Totalitært samfund for fuld udblæsning. For vil f.eks. Kinas ledere eller Tyrkiets ledere ikke sige nøjagtigt det samme?

Af Denny Christensen 
Herligt

...at ens telefon kan fjernstyres, så slipper man helt for selv at sætte den op så Google kan snage maks..

</ironi>

Af Simon Kamber 
Re: Forklaring udbedes...

""Gdrp siger klart at brugeren/borgeren skal informeres og give sin accept (med mindre at der er lovhjemmel for ikke atindhente accept)""

Det er en sandhed med modifikationer. Samtykke er en af de seks forskellige "behandlingsgrundlag" man skal have, men der er fem andre.

Et af de andre er (forkortet): "opgaver i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse". Det kræver ikke samtykke.

Det er så rigtigt nok at det kræver lovhjemmel, ja. Der skal være nogen der har givet regionerne den opgave de er i gang med at løse.

Nu kender jeg ikke lovgivningen på området i detaljer, men jeg ville blive overrasket hvis ikke regionerne har hjemmel til at bruge data til kvalitetssikring og -udvikling.

Af Jesper Frimann 
Jeg synes Martin har fat i noget af det rigtige.

Det Martin beskriver som værende et 'gap' mellem strategien og business casen er klart noget jeg også har set en hel del af.

Problemet er bare er det strategien, der er ude af trit med virkeligheden.. og at business casen bare er udarbejdet fordi det er noget man skal ?

Eller er det business casen (og dermed projektet), der er på vej ud af en tangent ?

Når vi så specifikt ser på Sundhedsplatformen, og specifikt ser på de nationale måltal, så er det jo lidt sigende, hvor langt fra Lægerne og patienternes virkelighed de er.

F.eks. et måltal (KPI) som Gennemsnitlig erfaret ventetid til planlagt sygehusoperation

Det er jo et tal man så absolut ikke kan bruge til en skid, pardon my french. Antallet af dage man venter fortæller jo ikke folk bliver opereret i tide, som egentlig er det der er vigtigt.

Så IMHO så lugter det af at de KPI'er det bliver sat oven fra, har meget lidt med virkeligheden at gøre. Jeg vil endda påstå at de er verdensfjerne, fra det som egentlig er målet med "Sundhedsvæsnet".

Og at der i dette tilfælde er et disconnect mellem KPI'er (og derfor formodentlig også strategien) og virkelighed.. og at lige netop her.. er problemet ikke i bunden.

Jeg kommer til at tænke på det her citat:

This planet has - or rather had - a problem, which was this: most of the people living on it were unhappy for pretty much of the time. Many solutions were suggested for this problem, but most of these were largely concerned with the movement of small green pieces of paper, which was odd because on the whole it wasn't the small green pieces of paper that were unhappy.

// Jesper

Af Claus Juul 
Re: Forklaring udbedes...

men ikke har haft et klart formål, overhovedet lovligt?

I det offentlige Danmark har vi samlet alle mulige data ind fra alle mulige steder, nogen mener at dette giver hjemmel til stadig at gøre det.

Gdrp siger klart at brugeren/borgeren skal informeres og give sin accept (med mindre at der er lovhjemmel for ikke atindhente accept)
det skal selvfølge ikke være sådan at en borger kan bede politiet om at blive glemt osv. Og derved få slettet sin straffeattest, men jeg vil mene at fx mine oplysninger i div. Sundhedsregistere skal kunne styres af borgeren selv for de er ikke kritiske for samfundet, med mindre jeg selvfølge får taget en prøve og prøven viser at jeg er gå og spreder en dødelig sygdom (luftbåren).

Hvad med SKAT, er de kritiske, de er ikke unødvendige men i mine øjne vil jeg nødigt ende som Grækenland.

Af Benny Højvælde 
Telefon

Samme med konens Vernee Apollo Light og min Vernee Apollo.

Af Martin Kirk 
Lidt for sent

Ifølge Bryan Lunduke er Linus lidt på vej ud af sin rodebutik

https://youtu.be/Hzj4zIZJkWg

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Forskellige - og dog så ens.....

Væksten af nye sygdomstilfælde tidligt i en influenzaepidemi er også eksponentiel....

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Forklaring udbedes...

Jeg troede, at man ikke måtte samle data, som man ikke har et klart formål med og en klar lovhjemmel til at samle. Så er den fremgangsmåde, hvor man for en sikkerheds skyld samler en masse ekstra data, men ikke har haft et klart formål, overhovedet lovligt?

Hvilke ekstra data har man samlet - sådan bare for en sikkerheds skyld?

Historien er endnu et indicium for, at direktion og politikere enten er blevet forført af usaglige hensyn såsom Harry Potter World, udsigten til internationale pennevenner og mange spændende rejser, eller måske for nogles vedkommende (ikke nødvendigvis alle, og det er heller ikke sikkert, at det er det, der er foregået) ligefrem grader af "smøring"?

Eller var der allerede før købet magtfulde embedsfolk og politikere, som var på sommerferie på Singularíty University, og fik smag for at samle data - jo flere, jo bedre, til et kommende AI-monster?

Af Baldur Norddahl 
Re: Linux mangler features

Smæk en pcap op på hovedinterfacet, fang hver gang en DHCP-request kommer ind

Har du prøvet det på en boks der flytter 10 Gbps og 1 million pakker/s? Jeg har ikke men tvivler stærkt på et positivt resultat.

Af Benny Lyne Amorsen 
Re: Linux mangler features

Selv hvis man i princippet kunne oprette tusinder af VLAN interfaces, så har ingen lyst til at manage en boks der kører på den måde.

Jeg forstår stadig ikke denne modvilje mod mange interfaces. En Juniper-kasse har ligeså mange subinterfaces.

Juniper har en BNG funktion, hvor routeren opsamler pakker med en ukendt VLAN kombination og herefter spørger en radius server om opsætning for denne VLAN kombination. Den slags er også svært at lave i en Linux løsning.

Smæk en pcap op på hovedinterfacet, fang hver gang en DHCP-request kommer ind, hvis den kommer fra et subinterface som ikke er oprettet så send en RADIUS-request og opret subinterfacet.

Men ja, man får ingen MPLS. Man kan rimeligt nemt lave VRFlite, men rigtig tagged MPLS er ikke en realistisk mulighed.

Af Baldur Norddahl 
Re: Forskellige - og dog så ens.....

I mine øjne er der store forskelle på Vækstfondens formål med at investere og støtte virksomheder, og Singularitys visioner og forudsigelser om uhæmmet eksponentiel vækst som en ideologi, der kan og skal løse alle verdens problemer.

Jeg gider ikke interessere mig nok for Singularity til at kunne give dig et detaljeret svar. Jeg kan dog sige at du ikke har overbevist mig om at der er noget særligt at komme efter her.

En ting falder mig for og det er at de fleste ikke forstår eksponentiel udvikling. Der er mange ting der er eksponentielt. Herunder vores samfundsøkonomi det sidste århundrede. 2% i rente, det er en eksponentialfunktion. Inflationen er eksponentiel. Befolkningstallet på jorden er eksponentiel men det må nødvendigvis stoppe nu (ellers går det galt).

Så jo, bankerne, herunder også Vækstfonden, forlanger eksponentiel vækst i alt de investerer i. Du har ret i at de ikke snakker om det på samme måde, men det er der altid.

Børsens Gazelle uddeles til virksomheder der over fire år har fordoblet omsætningen. Det er eksponentiel vækst.

Lønmodtagere forlanger årlig lønstigninger målt i procent. Det er eksponentiel vækst.

Så hvad er det ved de her fyre fra Singularity der gør dem så skræmmende? Det de siger er faktisk ret banalt. Ok de glemmer måske at alt eksponentiel vækst før eller siden må stoppe, men det er de ikke alene om.

Af Torben Jensen 
Selvbetjening

Det bliver farligt hvis vi lader for meget AI tage beslutninger om borgerne ud fra de love Folketinget laver.
Til tider ødelægger det familier, hvis der sker noget loven ikke har taget højde for, noget der burde have en menneskeligt vurdering.
Big Brother er ikke født endnu.

I tilfældet med ATP og den digitale assistent.
Danmark bliver mere og mere digitalt, og det er svært at være borger uden adgang til computer.
Hvis firmaer generelt set var bedre til at kunden/borgeren selv via web kunne følge detaljer for en sag, ville der være meget lidt behov for assistenter.

Flere og flere varer købes idag via web butikker.
Og flere af disse butikker er ret gode til at holde orden i kundens ordrer, og giver mulighed for at kunden løbende kan logge ind og følge status for en ordre.
Lad os generelt set få mere af dette selvbetjening.

Af Povl Hansen 
Re: Tag lige og vågn op !

Det er jo ikke Apples skyld at Odder vælger at give alle elever en iPad

Af Bjørn Damborg Froberg 
Re: Jeg bliver bare lidt træt af den evindelige

Når hovedparten af PC'ere i handel leveres med Windows10, så gør leverandørerne af USB dimser og kort jo deres bedste for at sikre der er drivere og support i Windows10.

Det kan være det har ændret sig, men jeg husker da en anekdote for en række år tilbage, om at Microsoft faktisk leverer langt flest drivere.. netop fordi at brugerne forventer at deres printer de købte i XP tiden stadig er understøttet i Windows 10. Uagtet at producenten for længst har vasket hænderne.

Af Christian Nobel 
Den dag revolutionen kommer ...

Erstat selv Sirius Cybernetics Corporation med Digitaliseringsforstyrelsen:

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy defines the marketing division of the Sirius Cybernetics Corporation as “a bunch of mindless jerks who’ll be the first against the wall when the revolution comes,” with a footnote to the effect that the editors would welcome applications from anyone interested in taking over the post of robotics correspondent. Curiously enough, an edition of the Encyclopedia Galactica that had the good fortune to fall through a time warp from a thousand years in the future defined the marketing division of the Sirius Cybernetics Corporation as “a bunch of mindless jerks who were the first against the wall when the revolution came.”

Af Christian Nobel 
Re: Det var den mest skod.... - evindelige skyttegravskrig

Og Ja Hr og Fru Rødkål har ikke styr på det - det skal vi være glade for, så der arbejde til support folket.

Øhh, så er det at filmen knækker - for standardargumentet mod Linux plejer jo at være at Hr. og Fru Frikadelle ikke selv kan løse deres problemer.

Af Jakob Peterhänsel 
Chrome too..

Men Chrome har ikke Baggrunds-effekten slået til default, som en skrive ri kommentarene.
Slår man experimentelle Features til, crasher Chrome også.. 😉

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Jamen...

Præcist min tanke, da jeg læste det. Der er en følelse af at blive mentat voldtaget.

"»Der har før været optimisme omkring kunstig intelligens og machine learning, der så har lagt sig og i stedet er blevet til desillusion. Jeg tror, det er anderledes denne her gang, og at de her teknologier i løbet af de næste tyve år kraftigt vil forandre vores arbejde og mange andre aspekter af vores liv« siger han.
Da der ligger en uafvendelighed i udviklingen, mener han, at Danmark aktivt bør forsøge at styre den."

Har han være på Singularity University - kursus?

Har vi andre overhovedet noget at skulle have sagt? Bliver det et valgkamptema, om vi skal underkaste os dette AI-tyranni? Mon ikke det bliver den slags, vi andre først for alvor hører om, når det i en eller anden situation kører os fuldstændigt over?

Af Carsten Olsen 
Tag lige og vågn op !

Ja app.udviklerne på Android er måske: "nogle være slemme nogen" ,men det er ikke noget imod Apple Ipad Systemet.

Her er det apple systemet der stjæler f.eks. 4000-13000kr fra forældre hvis forbrydelse det er at de sender deres barn hen i folkeskolen:

Se bare her

Men Apple er ikke på hade-listen hos in-humansegmentet: Politikere/Journalister/DJØFer+Margrethe Vestager (Konkurence-obstruktions-kommisær EU)

Af Ivan Skytte Jørgensen 
Medarbejderne er sjældent arkivarer

Udstyrstyper, firmwareversioner, API-dokumentation, firmakunde-sager, ...
Disse typer information kommer desværre ofte kun i emails, og medarbejderne har ingen steder at putte dem hen, så de forbliver i emailarkiverne. Og man får nogle gange brug for dem efter 5 år.

Artiklen ignorerer den problemstilling, og anbefaler at slette alle emails efter <x> år fordi "mange snildt kan indeholde følsomme personoplysninger". Hvad med at man opdragede medarbejderne til at ikke bruge emailarkivet til sådanne ting. Det ville nok være billigere end slette alt, eller implementere systemer til forskelligartede ikke-følsomme data.

Af Christian W. Moesgaard 
Re: Når businesscase giver bagslag

Det er ikke bare at holde sig på sporet og være fokuseret, det er også at undersøge, om sporet fører et godt sted hen. Det er ofte en cost-benefit analyse.

Et eksempel kunne være tyveri i en butik. Der findes systemer, som du kan placere på alle varer, som forhindrer et tyveri ved at detektere tyve, der forlader butikken. Dette bruges ofte i butikker til tøj, sko, elektronik, osv. men det bruges sjældent til f.eks. mad.

Det er jo ikke fordi folk ikke stjæler mad; derimod er det en analyse der siger, at der bliver stjålet for færre penge end det ville koste at smide tyverialarmer på hver eneste æble, og derfor kan det ikke betale sig.

Jeg mener det samme gør sig gældende med nogle IT projekter. Forskellen på, at det offentlige laver sådan en fejl, og at det private laver sådan en fejl, er det private går konkurs, mens det offentlige går over budget og hæver skatten unødvendigt og skaber kontrovers over deres inkompetente brug af folks penge.

Af Henrik Schack 
Re: Bloker alle mails.

Begge dele vil reducere mulighed for phising forsøg.


Ja bestemt, specielt hvis folk ville smide en DMARC reject policy på nogle af de mange typosquatting domæner de har købt gennem tiden :-)
Et firma som Danske Bank har gjort det rigtigt godt på det område.

Til interesserede, det er ganske nemt at beskytte et domæne man ikke bruger (implementeringstid under 5 min)
https://dmarc.dk/2014/03/dmarc-for-parkerede-domaener/

Af Olav M.J. Christiansen 
Re: Projekt vs Produkt

I din analogi om huset, så vil alle håndværkere være til stede hele tiden. Elektrikkeren vil hjælpe til med at støbe fundamentet, maleren vil hjælpe med at lægge murstenene osv. Man er et team, og ikke en række specialistfunktioner.

Hov - lige en ny kommentar til dette. Jeg misforstod muligvis din hensigt.

Der er jo den mulighed at man har alle håndværkere til stede, så man kan reagere hurtigt hvis der er problemer, og det var den jeg svarede på.

Men hvis du mener at alle håndværkere umiddelbart kan hjælpe hinanden, så er det jo noget helt andet. Det er faktisk én af de essentielle ting i f.eks. Scrum og faktisk også noget der jævnligt bliver kritiseret. Man prøver at ignorere at der i det virkelige liv rent faktisk er brug for specialister, og at ikke alle kan udføre en hvilken som helst opgave.

Jeg har mødt udviklere, der ikke kan lide at teste og testere, der ikke vil udvikle (eller ikke kan) osv. osv. Faggrænser kan man nu ikke ignorere, selv om det lyder smukt at vi alle er i samme båd og skal hjælpe hinanden.

close
Får du vores nyhedsbreve?expand_lessmail_outline
Nej tak