Senest kommenterede indhold

Af Axel Nielsen 
Re: Det er jo det rene cowboy land

når man ikke kan føre pengepolitik og gennem denne stimulere økonomien, hvad gør man så?

Man kunne jo overveje om sådanne former for ekstern "stimulation" i virkeligheden ikke er utidig indblanden, som forårsager langtidseffekter man ikke kan overskue konsekvensen af - Effekter som på et senere tidspunkt forårsager tilstande, der kræver "stimulation".

Hele det finansielle system har efterhånden bevæget sig så langt væk fra den faktiske værdi det bygger på, at selv den mindste utilsigtede hændelse kan lægge nationers økonomi i grus.
Vi taler "too big to fail" - På verdensplan.

Jeg tror det er sundt at udfordre den model - Ikke at den nødvendigvis skal forkastes, men der ses tydeligvis et behov for en tilpasning af nuværende tilstande.
Digitale, "uregulerede" valutaer kan være et vigtigt værktøj til dette - Og til at lære os nye ting omkring værdiansættelse.

Af Karsten Jørgensen 
Re: Jeg savner....

Er det så et sikkerhedsproblem - eller betyder det ikke noget?

Jeg kender ikke til, at det er et sikkerhedsproblem, men jeg er performance-ekspert og ikke sikkerhedsekspert, og jeg udtaler mig ikke på Version2 om emner uden for min ekspertise.

Af Christian Schmidt 
Re: Vi bør stadig udforske de digitale muligheder

Et valg er kun demokratisk, hvis vælgerne forstår valghandlingen fra start til slut.

Præcis. Hvis folk har mistillid til valghandlingen, har de valgte politikere ingen legitimitet, og opbakningen til de politiske institutioner, skattevæsnet osv. vil dale.

I Danmark ville et elektronisk valgsystem blive implementeret som et offentligt IT-projekt af et stort konsulenthus som dem, der står bag Rejsekortet, Sundhedsplatformen, Skats inddrivelsessystem, Bane Danmarks signalprogram osv. Uanset om systemet var fantastisk og 100% fri for børnesygdomme, ville folk på forhånd nære en dyb skepsis til, at det fungerede korrekt.

Forud for det seneste præsidentvalg i USA var der en del rapporter om fejl i de valgmaskiner, de benytter ved afstemningen. Trump var ude og meddele, at hvis han tabte, ville han ikke anerkende resultatet i de stater, der bruger en bestemt type maskiner. Tænk engang hvis Trump havde tabt og gjort alvor af den trussel. Det skulle nok kunne mobilisere en del af hans vælgerskare (hvoraf mange i forvejen hader autoriteter) og skabe en større virak.

Valgets tabere må ikke kunne så tvivl om selve valghandlingen.

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Jeg savner....

Samt for dem der ikke ved det, så er der noget der hedder at man underskriver et tavshedsløfte.

Højesterets dom og Folketingets Ombudsmands udtalelse understreger, at offentligt ansatte har en vidtgående ret – og undertiden pligt – til at ytre sig om forhold på arbejdspladsen, som de finder kritisable.


Lidt et catch 22, må man sige. Sådan set er det vel fair nok, at man har tavshedspligt vedr. ting, som direkte kan bringe sikkerheden i fare - men er det kun den slags, man set fra ledelsens side ikke må udtale sig om?

Karsten Jørgensen:
De sidste 2,8% skyldes snarere lokale specialbehov til afviklingen af EPJ, som det tager lidt længere tid at imødekomme på Citrix.


Er det så et sikkerhedsproblem - eller betyder det ikke noget? Og er evt. tidsforbrug en gyldig begrundelse for evt. at tilsidesætte sikkerheden?

Under alle omstændigheder er der mange gode grunde til at få oprettet whistleblowerordninger - selv om ledelsen jo ofte er klar over forholdene i forvejen (og selv er ansvarlige for dem). Men så kan det i det mindste dokumenteres, at de har vidst det. Noget andet er så, at whistleblowerordninger nok ikke altid er nok til at undgå, at whistlebloweren kan identificeres - der er måske ofte tale om små faglige miljøer.

Men for at følge op på Jonas Jacobsens forslag: Kan man ikke få sat fokus på, hvor mange midler der rent faktisk sættes af til it- og datasikkerheden ift. andre områder?

Af Karsten Jørgensen 
Re: Stor skala

Tager man Region Midt, så har de Citrix adgang og der er på sin vis godt, for Citrix miljøet er lettere at sikre. Problemer et blot at der ikke er kapacitet nok i det, og at der derfor står masser af seperate computere på hospitalerne og kører EPJ klienter.

Jeg er performance engineer på MidtEPJ, så jeg kan fortælle at i de seneste 7 dage er 97,2% af al MidtEPJ-aktivitet blevet afviklet på vores Citrix-servere.

I det omfang, der stadig kører EPJ-klienter lokalt på pc'erne, er det ikke pga. kapacitetsproblemer i Citrix-miljøet. De sidste 2,8% skyldes snarere lokale specialbehov til afviklingen af EPJ, som det tager lidt længere tid at imødekomme på Citrix. Men jeg ved, at nogle af mine kolleger fortsat arbejder på, at vi kommer tættere på at 100% af MidtEPJ kører på Citrix :o)

Af Jesper Frimann 
Re: Næsten kaffen galt i halsen...

Som jeg skriver tror jeg aldrig af noget af det jeg foreslår kommer til at ske. Jeg er sikker på at leverandør siden, ikke vil sælge ting de vil tjene så lidt på.

Jeg er sådan set enig i præmissen for dit argument, men ikke enig i dit eksempel/foreslåede løsning nødvendigvis er billigere. Der vil skulle indkøbes en masse hardware i form af skærme, tastaturer, mus og infrastruktur. Der er det bare nemmere med en bærbar, som man kan tage sig over alt.

Jeg ville så foretrække at en sådan bærbar kørte noget anden end windows, fordi jeg kan ikke se værdien det bringer.

// Jesper

Af Erik Trolle 
Re: Næsten kaffen galt i halsen...

@Jesper Frimann

Som jeg skriver tror jeg aldrig af noget af det jeg foreslår kommer til at ske. Jeg er sikker på at leverandør siden, ikke vil sælge ting de vil tjene så lidt på.

Men sådan er verden!

Mit eksempel er bare. at man ville kunne lave noget der er lige så godt og efter min mening bedre, for færre kroner end en mærkevare enheder.

Det jeg selv er udstyret med er en 10" Android Phablet, som er ret god til kr. 530,- jeg er vildt overasket hvor hurtig den er. Jeg har en virkelig god Smartphone til ca. 1700,- Begge dele er i aluminium chassis og med gorilla glas og kan tåle en del. Begge hedder nogle kinesertegn jeg ikke kan læse. Og så min desktop, som jeg godt nok ikke har endnu, den er fra Korea. Mine egne udviklede apps, vil kunne køre på alle 3 platforme. Og til alle 3 platforme vil man kunne få remote arbejdstation til. Alt virker på dansk.

Alle mine ting virker ret godt, om jeg er på mit LAN eller jeg er på mobil nettet. Jeg syntes bare jeg har så mange flere muligheder end børn der går i skole har, med en mærkevare dims. Jeg har en lille skuldertaske hvor jeg har min Phaplet og mobil i, når jeg er på farten, og et rigtigt godt MS folde tastatur, hvis jeg skulle lave større arbejder på min tablet.

Jeg er klar over at min løsning vil aldrig blive brugt, der er ingen der vil sælge den, fordi der skal sælges alt for mange enheder for at opnå samme fortjeneste som salg af mærkevare ting. Men sådan er det - money rules.

Jeg syntes bare jeg kan så meget mere.

Det er lidt det samme som artiklen handler om, nemlig at blande ting op gør livet besværligt. Min verden er Linux/Android og ville på ingen måde blande proprietære ting ind i det. Jeg har prøvet det blandede miljø før og jeg har fået det til at virke og så kommer en opdatering og så skal man kæmpe igen. Jeg forstår godt at man har valgt side. At jeg har valgt Linux siden, er fordi jeg syntes jeg har det bedre der og med mit behov mangler jeg ikke noget.

/Erik

Af Kjeld Flarup Christensen 
Raspberry Pi3

Det er reelt en computer. Nok kan det ikke gaming, men hvis man vil behandle fortrolige oplysninger, så var det måske en ide.

ARM er dog på v ej med virtualization support også, så pas på.

Af Kjeld Flarup Christensen 
Stor skala

Den slags finder man også i det private. Forskellen er blot, at her er det en kæmpeorganisation der rammes når den rammes. Og at det vrimler med fortrolige oplysninger.

Omvendt så burde organisationen have ressourcer nok til at arbejde med de her ting.

Tager man Region Midt, så har de Citrix adgang og der er på sin vis godt, for Citrix miljøet er lettere at sikre. Problemer et blot at der ikke er kapacitet nok i det, og at der derfor står masser af seperate computere på hospitalerne og kører EPJ klienter.

Af Jesper Frimann 
Re: Næsten kaffen galt i halsen...

@Erik Trolle

Du glemmer at eleverne opholder sig i mange forskellige klasseværelser, tager deres Bærbare med på udflugter til museer m.m. måske i SFO'en. Desuden så er der mange skilsmisse børn i dag, som så ville skulle have et setup på mere en lokation. Desuden så kan børnene med en bærbar lave lektier m.m. når de f.eks. er på efterårsferie, eller f.eks. hvis de bliver hentet og passet af f.eks. en bedsteforældre. De kan også lave lekter hvis/når de f.eks. tager fra og til skole med bus eller tog.
En bærbar giver bare nogle muligheder.

// Jesper

Af Søren Porskrog 
Re: Det er jo det rene cowboy land

Andreas når man ikke kan føre pengepolitik og gennem denne stimulere økonomien, hvad gør man så?
Vi har i EU en fælles valuta men ingen fælles finanspolitik. Det har givet EU store problemer.

Er en ustabil valutalurs ønskelig og hvis ikke hvordan vil man så få den stabilisetet?

Af Magnus Jørgensen 
Re: Imens

Det er egentligt ikke svært at forklarer. Men der er flere faktorer der spiller ind.

Den køber jeg ikke.
1. Systemernes forskellighed har ikke en sammenhæng med monokulture, da implementeringer sagtens kan være ens nok til at forskellige produkter kan konkurrere på samme marked. Bare se på biler og deres human interface. De er alle en smule forskellige men de er alligevel ikke mere forskellige end at en person med et kørekort kan betjene de fleste af dem.
2. Ja, hvilket er grunden til at vi skal prøve at regulere markedet for at modarbejde markeds dominans som karteller og monopoler. Det er jo netop mit argument.
3. Muligvis, men patenter og intellektuelle rettigheder findes også indenfor andre brancher hvor vi ikke ser det samme fænomen dominere på samme måde.

Af Magnus Jørgensen 
Gad vide

Gad vide om der så kommer en Vulkan lignende udvidelse til webgl.

Af Jesper Ravn 
Re: Jeg savner....

I følge højesteret og ombudsmanden kan man ikke skjule eller undskylde sin egen faglige inkompetence under den såkaldte tavshedspligt.

Citat:
Højesterets dom og Folketingets Ombudsmands udtalelse understreger, at offentligt ansatte har en vidtgående ret – og undertiden pligt – til at ytre sig om forhold på arbejdspladsen, som de finder kritisable.
http://www.horten.dk/Viden/Artikel%202016/Ny-praksis-om-offentligt-ansat...

Derudover burde diverse uduelige it-direktører og mellemledere hældes ud på røv og albuer.

Af Finn Christensen 
Re: Suk.. suk.. og atter suk

Jeg syntes ikke du kan antage dette. IT sikkerhed handler i høj grad om hvad ledelsen ønsker eller afsætter ressourcer til.

Begge dele eksister da hånd i hånd.. de gode samt sikkerhedsbevidste søger ikke jobbet eller fordufter hurtigt igen, de resterende bliver med tiden udvandet til "en bestemt kultur - som Herren så hunden" ;)

Som andre nævner, så skal der både 1) penge, og 2) det faglige mandskab til, samt 3) datasikkerhed forankret højt oppe i organisationen. Plus 4) uvarslet ekstern kontrol sikre ledelsen, at alt er i orden.

Og alle tre skal virke 24/7. Den 4. er desværre nødvendig for at ledelsen undgår, at både penge og arbejdsindsats er spildt.

De fleste steder har vel kun et par stykker af de tre førstnævnte på lystavlen i en let (meget let) version, samt den 4. eksister åbenlyst ikke. Derfor kan Rigsrevisionen m.fl. gang på gang sukke og sukke uden der sker meget andet end lidt paper-pushing.

Af Finn Christensen 
Re: Jeg savner....

Vi har forladt det offentlige, os der snakkede højt blev presset ud af ledelsen

Ja den trafik er velkendt visse steder. Samt for dem der ikke ved det, så er der noget der hedder at man underskriver et tavshedsløfte.

Det er særdeles udbredt overalt, samt også ifm. eksterne konsulenter m.fl. Afhængigt af situationen kan samme person have mere end et tavshedsløfte, der er aktive.

Og ja - tavshedsløfter gælder gerne også, efter at personer fratræder stillingen, går på pension etc.

Af Lise Gerd Pedersen 
Demokratisk dannelse

Jeg er enig med Dansk IT! Uanset om man kan sikre et valgsystem effektivt mod hacking og sporing af stemmeafgivelsen eller ej, vil det give anledning til konspirationsteorier og mindske tilliden til demokratiet.

Benyt lejligheden på tirsdag til at tage børnene med hen på valgstedet og giv dem en anskuelsesundervisning i, hvordan et valg foregår (selv om de ikke må være i stemmeboksen, når I sætter kryds). Giv dem indtryk af, at en valgdag er er en festdag, og lær dem, at alle skal deltage. Glæd jer over at se medborgere strømme til for at stemme, og læg mærke til, hvordan de valgforordnede samarbejder på tværs af partitilhørsforhold for at sikre, at alt går rigtigt til.

Af Carsten Gehling 
Re: Vi bør stadig udforske de digitale muligheder

Et interessant startup projekt til Online voting baseret på Blockchain og anonymitet igennem transparente krypteringsteknologier

Hvordan vil du forklare blockchains og kryptering til almindelige vælgere uden mere end almindelig it-forståelse?

Et valg er kun demokratisk, hvis vælgerne forstår valghandlingen fra start til slut.

Af Niels Danielsen 
Farlige USB ladere

Der bliver lavet en del USB ladere i Kina som har et meget dårligt design, og en meget dårlig isolation mellem primær og SELV. Denne problematik er ikke specifik for Apple.
https://www.youtube.com/watch?v=wi-b9k-0KfE
Ved en isolations fejl i laderen, er det farligt at berøre mobil telefon, samt et evt. defekt USB kabel. (indirekte berøring)
Det er korrekt at man skal berøre noget andet der er jordet, men det er ikke tilladt for alm. udstyr at bero sikkerheden på at man ikke har jordforbindelse.

Af Thomas Hedberg 
Re: Suk.. suk.. og atter suk

Her i 2017 er medarbejderne stadig uvidende, mangler efteruddannelse, ikke sikkerhedsbevidste, uansvarlige og åbenlys inkompetente til at beskytte it-systemer og vores it-sundhedsdata.

Jeg syntes ikke du kan antage dette. IT sikkerhed handler i høj grad om hvad ledelsen ønsker eller afsætter ressourcer til.

Jeg arbejder ikke for regionen eller har nogen interesse i rapporten udover faglig interesse.

Af Mikkel Bruun 
tragisk...

Men, der er noget der ikke hænger helt sammen i denne historie:

"Politiets teori er foreløbigt, at han blev udsat for dødbringende elektriske stød, da hun i søvne rullede oven på opladeren."

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Økonomi, økonomi og økonomi

God forklaring, Michael Rasmussen. Men trist.

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Er det rigtigt forstået...

Tak for svar, Flemming Madsen. Jeg håber, at du har ret.

Af Michael Rasmussen 
Re: Økonomi, økonomi og økonomi

Og det er svært at forstå argumentet om manglende penge, når man samtidig sætter masser af penge af til nye initiativer, som kun kan komplicere tingene yderligere.

Det følger da af, at den moderne leder ansættes til at sætte skibe i søen, så de bliver målt på antallet af skibe under bygning i dokken, og ikke på nuværende skibes sejlbarhed, og om de over hoved taget er i stand til at flyde. Ansvaret for skibe i drift påhviler tidligere ledere, hvilket følger af paradigmet bag åremålsansættelser!

Af Flemming Madsen 
Re: Er det rigtigt forstået...

Jeg tror at der er tale om det bagvedliggende system hvori de forskellige valgsteder indberetter stemmerne. Det foregår allerede i dag elektronisk, men der er så åbenbart et nyt system på vej.

Sådan som jeg forstår det, så vil både stemme afgivelsen og optællingen forbliver analogt.

Af Tobias Volfing 
Re: Automatiske updates...

... Xubuntu 17.04.

Den idiot der fandt på at lave uautoriserede, uovervågede, silent updates uden mulighed for simpel tilbagerulning, skulle tages ud bag ved og skydes med et storkalibret våben.

Hvis din Firefox laver silent updates uden mulighed for simpel tilbagerulning, så er det fordi du aktivt har valgt ikke at benytte den Firefox der fulgte med Xubuntu.

Hvis du bruger APT til at styre Firefox og den opdaterer af sig selv, er det igen et aktivt valg du har truffet, men uanset hvordan den har opdateret via APT, har du mulighed for let at trille tilbage til en tidligere udgave. https://askubuntu.com/questions/138284/how-to-downgrade-a-package-via-ap...

sudo apt-get install <package-name>=<package-version-number>

Af Finn Christensen 
Re: Automatiske updates...

Den idiot der fandt på at lave uautoriserede, uovervågede, silent updates uden mulighed for simpel tilbagerulning, skulle tages ud bag ved og skydes med et storkalibret våben.

Alt alt for godt til den type personager.. alt for godt ;)

Jeg vil tvangsansætte dem alle i Digitaliseringsstyrelsen m.fl. på livstid, så de ikke går løse rundt blandt os herude, samt med garanti får tilsvarende "gode ideer". Derinde laver de jo alligevel de samme ugennemtænkte tosserier, men så er man da i det mindste forberedt.

Konstaterede her torsdag, at Microsoft automatisk tvang tirsdagsopdateringen.. KB4011264,
4048957, 4911265 og 4911205 ifm. boot da maskinen tændes.

Min Win 7 har alt spærret, lukket og slukket ifm. opdatering, så jeg selv har kontrollen når der er tid, men MS har åbenbart ændret signaler igen, således Win 7 herefter også skal forpestes på samme måde som Win 10.

Suk.. må igen spilde tid på deres nye finte og få luskeriet stoppet :(

Af Søren Løvborg 
Re: Modernisering er dog stadig tiltrængt

Til FV2015 blev 11.153 stemmesedler kasseret som ugyldige (alle årsager, ikke blot fordi de ikke kunne aflæses). Det er 0.3 % af de afgivne stemmer, hvilket lige er nok til et halvt mandat. Ugyldige stemmer har ingen betydning for valgresultatet.

Af Palle Kjær Laursen 
Re: Sikkerhed?

Hvis man vil logge på bibliotekernes system og reservere en bog, så skal man indtaste sit personnummer. Så en vis sandsynlighed for at der ikke er installeret en key logger er da ikke af vejen.

Af Gert Agerholm 
Re: Næsten kaffen galt i halsen...

Hvilken skole kan stille krav til at det skal være Windows - Folkeskolen kan ikke!

Men mange steder stiller de krav til at det SKAL være MSOffice og af bagveje få Windows ind i form af at de fraråder andet. Og hvad gør de forældre som ikke selv ved bedre?

Skolernes anbefalinger siger ikke meget om det tekniske, men meget om deres egne IT evner og evnen til at lære noget nyt. Tja..... tænk lige over den :-)

close
Får du vores nyhedsbreve?expand_lessmail_outline
Nej tak