Senest kommenterede indhold

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

Peter Hansen:

Der er, mig bekendt, ingen tvangsovervågning nævnt i KL's rapport.


Hvad er så dette?
'følsom privatlivsdata anonymiseres og bruges til at kortlægge ressourcekrævende borgere, så adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres - for bedre synergi med kommunen og bedre service for borgeren"

Af Peter Hansen 
Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

"Adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres"? Hvordan kan dette ikke være dybt, dybt totalitært i en grad, ingen for blot 5 år siden ville turde sige højt?

Kommuner, stat og private virksomheder har "altid" kortlagt adfærdsmønstre og efterfølgende optimeret servicen/produktet. Det er der intet nyt eller hemmeligt i. Kortlægning af adfærdsmønstre er nødvendig for, at kunne levere en kommunal service uanset om indsamlingen og analysen foregår analogt eller digitalt. Hvori består det totalitære? Der er, mig bekendt, ingen tvangsovervågning nævnt i KL's rapport.

KL's oplæg er naturligvis til provokation og inspiration, det kommer nok til at gå et par år inden vi er Alexa i samtlige børnehaver ;-)

Af Martin J. Ernst 
Re: Hvorfor ikke?

Grunden til at jeg skrev denne sætning "Det går bare ikke ... " er at min undersøgelse viser at 3/4 af alle bidrag til business cases i det offentlige kommer fra procesoptimering. For at få penge i kassen efter en sådan optimering så kræver det en fyreseddel. Mit postulat er at hvis man tæller besparelser fra business cases sammen i den offentlige sektor, så vil man over en kort årrække have fyret samtlige medarbejdere der, hvis deres lønomkostninger skal finansiere de investeringer.
Business casen er netop til for at sikre, at vi får analyseret, hvor vi kommer fra ("as-is") og hvad vi godt vil opnå ("to-be"). Her skulle gerne vise en mere omkostningseffektiv resultat af vores initiativ. Det skal ses i et holistisk perspektiv, hvor der også er bidrag fra omkostninger fra at drive it, hvordan lovene påvirker det offentlige og ikke mindst lønomkostningerne. God gammel TCO tankegange (som Gartner introducerede det til os).
Hvorfor så de administrative enheder vokser alligevel, det er en helt anden diskussion ,-).

Af Martin J. Ernst 
Re: En sortseer mere

Der er rigtig meget praktik i at gøre love digitaliserbare. Bl.a. ved at pille vurderinger ud af lovene. Sådanne vurderinger har it-systemer normalt svært ved.
Men lovene kan også "optimeres", så vi netop sikre rigtig afgørelse hurtigere, ved at basere det på informationer, det offentlige har. Bl.a. Grunddataprogrammet er et godt eksempel på at man har en ambition om at dele data til brug for sagsbehandlingen.

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Er jeg den eneste, der får mareridt?

"Hvad nu hvis... ...højtalere som Alexa ‘lytter med‘ og kan spore mobning og misbrug i det øjeblik det sker?"

Hvad nu, hvis vi pga. af ovenstående opremsning af "Hvad nu hvisser" får generation på generation af behandlingskrævende paranoide borgere?

Hvad nu hvis udnyttelsen af de opremsede muligheder gør det fuldstændigt umuligt at slippe af med et diktatur eller rette op på accelererende magt- og midler-koncentration i toppen af samfundet?

Hvad nu, hvis mange af de nævnte mål kunne opnås blot ved at prioritere disse samfundsområder så meget, at man sætter tilstrækkeligt med midler og normeringer af til, at de kan fungere godt, uden at vi og vore børn skal have Alexa med helt ind i soveværelset døgnet rundt?

"•'følsom privatlivsdata anonymiseres og bruges til at kortlægge ressourcekrævende borgere, så adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres - for bedre synergi med kommunen og bedre service for borgeren"

"Adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres"? Hvordan kan dette ikke være dybt, dybt totalitært i en grad, ingen for blot 5 år siden ville turde sige højt?

Jeg håber, at oplægget er ment som en provokation - ellers ved jeg snart ikke, hvad jeg skal gøre....

Af Allan Stampe Kristiansen 
2-faktor-autentifikation

Virker ikke hvis man som jeg bruger MS Outlook som mail klient.

Af Henrik Madsen 
Re: Ak

Ja, hvis du kan finde ud af at holde dine nøgle sikre. Og det kan 99.9% af danskerne ikke. Jeg kan ikke se hvorfor man skal lave special løsninger til de sidste.

Bavl.

Hvis min nøgle befinder sig på en ikke-internet-opkoblet device, så er min nøgle da sikker.

Denne formynderiske "Det kan folk ikke finde ud af, så vi "umyndiggør" dem da bare" holdning er tosset.

Mener du så også at folk som er registreret i RKI, eller ender i "luksusfælden" skal have frataget retten til at administrere sine egne penge.

Det er min påstand at 99,9% af befolkningen ikke vil være i stand til at bruge alle deres penge fornuftigt, så staten må hellere overtage styringen af alle folks økonomi.

I så stiller du mig som modpart i en ubehagelig situation. For hvordan kan jeg være sikker på at du ikke bare kommer og siger at det ikke var din signatur der var brugt? På den måde kan en snyder rende fra de aftaler han har indgået.

Min pointe er at du ender med at "staten" (eller nogen) skal sige god for at din nøgle er ok. Du og jeg ender med at stole på at de opfører sig ordentligt.

Når jeg skal have lavet et nyt pas, så skal jeg aflevere mit fingeraftryk og billede.

KUNNE man forestille sig en løsning så jeg skulle i min bank (Som i hvert fald godt kender mig) og aflevere min public key på en maskine hvor jeg fik taget mit fingeraftryk og billede.

Det virker mest at alt som om du slet ikke har lyst til at løse problemet og derfor blot bastant siger "det kan ikke lade sig gøre".

Intet kan lykkedes når man slet ikke gider forsøge.

ChipTan har et 20x2 tegns display. Den slags kan bruges til at signere meget simple transaktioner. Jeg har forstået at når man bruger ChipTan til at signere mere komplicerede transaktioner, så signerer man på en checksum og så er vi tilbage ved at man stoler på banken.

Chiptan er efterhånden mere end 10 år gammelt.

Der var også engang hvor en mobil havde 20*2 liniers display...Eller endda ringere.

Mon ikke en lignende ny boks ville kunne udstyres med en lille farveskærm idag.

Hvis checksummen er beregnet baseret på min public key som jeg selv har genereret og checkes op mod min private key som ligger i min "chiptan" så behøver jeg ikke skulle stole på banken, for så kan de ikke snyde. (Med mindre der findes fejl i implementeringen, bevidst eller ubevidst).

Enig. Min pointer er blot at det er dyrt og det er ikke noget der har interesse for de fleste.

Men hvis du mener at de færreste er i stand til at passe på deres nøgle, så vil jeg i den forbindelse gerne sige at det er min påstand at de færreste ved nok til at tage en reel beslutning

Det er kun godt nok for folk, fordi de ikke er i stand til at overskue den risiko de løber ved at lade et amerikansk firma styre deres digitale signatur.

De færreste ville vel finde at det var smart hvis et amerikansk firma kom og installerede en elektronisk lås på deres dør, hvor kun det amerikanske firma kendte koden til døren og den eneste måde forbrugeren kunne få låst døret op på, var ved at ringe og sige et kodeord til en operatør som sad i Norge som så kunne låse døren op.

De fleste ville nok tænke "Gad vide om de kunne finde på at låse døren op for andre, eller låse døren op og gå ind og snage"

Når det gælder folks bankdata, skattedata, sygehistorik og så videre så giver folk gladeligt adgang....Mest fordi de ikke rigtigt har fattet at det er det de gør med NemID.

De fleste vil have noget der gør det nemt at logge på netbank og offentlige myndigheder. De har ikke brug for digital signatur. De har brug for en løsninger der virker med deres smartphone, tablet, computer uden special software og uden at de skal slæbe ekstra hardware med rundt (man kan nok leve med et nøgletoken).

Men lige her....Der hvor det bliver teknisk, er der nogen der bør sætte sig ned og sige...

Vi skal have et system som overholder de krav du opstiller ovenfor, men som samtidigt sikrer folk at DE er de eneste som har adgang til de data (Via NemID, selvfølgelig skal lægen kunne se lægejournal, skat se skattepapirer osv).

Det er forfejlet at sige "Sikkerhed < Brugervenlighed"

Desuden er det også fantastisk at man overhovedet vil bruge NemID som digital signatur eftersom den ikke overholder, hvad der nærmest må betegnes som "regel 1" for digital signatur, nemlig at JEG skal have hele eller dele af min digitale signatur, for at forhindre at nogen kan "underskrive" som om de var mig.

At du finder dig i at verifikationen af din online identitet slet ikke foretages af dig, reelt set, men af et amerikansk firma som har data'ene liggende på en server i Norge, må være dit "problem".

JEG kommer aldrig til at finde mig i det og den eneste måde jeg har lige nu, for at bevise at jeg ikke har signeret noget digitalt med NemID, er ved, aldrig at have aktiveret det.

Af Henrik Madsen 
Re: ret og ret ?

Dine planer er kun i transit hos posten - du har en rimelig forventning om at kuverten er lukket under hele transporten. Og når planerne ligger i modtagerens postkasse, er der ikke mere posten kan gøre ved dem.
Post Danmark ville i høj grad have et medansvar, hvis de beholdt en kopi af dine planer, og klistrede dem op på væggen, hvor alle kunne se dem. Og det er lige på det punkt, at folk der tænker på Facebook som værende bare et postbud, tager fejl.

Det er vist at stramme den at sige at alle kan se det.

Der er jo ikke det samme som de klistrede det op nede på posthuset så alle der gik forbi, kunne se det.

Det kræver at der er nogen der aktivt sender dig et link, ellers har du ingen chance for at finde det.

Svarer til at sige at det er for dårligt at Facebook lader en nål ligge frit fremme i en høstak på 1 kubik-kilometer.

Men med din logik så må kan jeg forstå at har en bank en kunde som opbevarer børneporno i sin bankboks og låner nøglen ud til 10 af sine venner som smutter forbi og kigger i materialet, ja så er banken ansvarlig for at distribuere børneporno.

Hvis du mener at ikke alle har adgang til bankboksen, så er det min påstand at sandsynligheden for at gætte linket til børnepornoen på facebook's side, uden hjælp, svarer ca. til at gætte bitting-koden på nøglen og lave en duplikat.

Skal facebook slette børneporno og andet ulovligt indhold så snart de, via anmeldelse eller lignende, bliver bekendt med at det er der....JA SGU

Skal facebook være ansvarlig for alt deres milliarder af brugere deler via private beskedder og som de aldrig har fået en anmeldelse om...NEJ SGU.

Vi ser jo at politiet nu forsøger at anklage folk der blot har "været i besiddelse af" materialet (Haft linket)

Hvis man skal dømmes for det, så skal facebook da også dømmes for deling af børneporno, blot een bruger har sendt noget BP til een anden bruger een gang.....Også selvom facebook af egen drift slettede indholdet.

Af Christian Nobel 
Hvorfor ikke?

Det går bare ikke at fyre folk, for så er der ikke flere ansatte i den offentlige sektor.

Hvofor dog ikke?

Der sidder overflødigt mange personer i styrelser og ministerier som gør mere skade end gavn - digitaliseringsstyrelsen er oplagt for nedlæggelse, og hovedparten af energistyrelsen som f.eks står fadder til den dybt tåbelige energimærkning, for bare lige at nævne nogen.

For ikke at tale om at antallet af administrativt personale, stik mod intentionen, er vokset voldsomt i kommunerne efter kommunalreformen, på bekostning af de varme hænder.

Så jo, en del af business casen kunne sandelig godt være at fyre rigtig mange papirnussere, som Glistrup kaldte dem, og så ansætte flere varme hænder til at højne den kernevelfæd som er under voldsomt pres.

Af Claus Juul 
En sortseer mere

Angående det offentlige :
Jeg tror ikke det kommer til at ske, hvis det skal blive bedre skal det også være målbart, og hvordan måler man lige en lov er blevet mere digitalisering klar, og hvad nu hvis loven samtidig omformuleres så resultatet ikke er der det samme, altså at du skal betale 2% mere i skat, hvad nu hvis loven delvist gøres digitalisering klar, men der stadig er mangler, hvordan indgå den så i vægtningen?

Desværre tror jeg ikke det sker og det handler ikke bare om praktik, det handler også og politiske fingeraftryk.

Af Claus V. Christensen 
Re: Hov.. "kurser" ?

Hvis Version2 kun er til IT faglig debat hvorfor tillades denne tråd så overhovedet? Der er jo tale om markedsføringsloven og om gogglers retningslinjer og ikke om IT faglighed.

Det er tydeligt at du ikke finder det sjovt at blive afsløret i at Version 2 fungerer med betalte links i strid med Googles regler men så må du jo fjerne hele tråden eller stå tilbage som dobbeltmoralsk. Ikke?

Af Henrik Rathje 
Hvad nytter det?

Jeg har min gmail på pc og android mobil(google vs google). På mobilen har jeg kun et 'lock pattern' der forhindre folk at få adgang til min gmail. Hvis de få adgang til min mobil, som jeg ikke altid har på mig.
Lock pattern er så primitivt at man ikke må genbruge samme punkt flere gange. Så med total lowtech talkum eller lignende på skærmen, så kan man se aftrykket, incl start og stop. Selvom man går igennem brugte punkter, så er kombinations mulighederne med ruten meget få med de kun 9 punkter.

Af Mogens Hansen 
Re: Hov.. "kurser" ?

Debatten her på Version2 er reserveret til en it-faglig debat.


Se for eksempel https://www.version2.dk/blog/usa-uland-1083927 for en en artikel og debat, der af redaktionen betragtes som IT faglig.

Af Mogens Hansen 
Re: ret og ret ?

Post Danmark er vel heller ikke medskyldige i bankrøveri, hvis jeg sender planerne for et bankrøveri til mine medsammensvorne i et brev.


Dine planer er kun i transit hos posten - du har en rimelig forventning om at kuverten er lukket under hele transporten. Og når planerne ligger i modtagerens postkasse, er der ikke mere posten kan gøre ved dem.
Post Danmark ville i høj grad have et medansvar, hvis de beholdt en kopi af dine planer, og klistrede dem op på væggen, hvor alle kunne se dem. Og det er lige på det punkt, at folk der tænker på Facebook som værende bare et postbud, tager fejl.

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Forsikringerne smuldrer....

.... selvfølgelig...
https://www.nrk.no/norge/listhaug-og-hoie-svarer-pressen-om-dataangrepet...

Det, jeg ikke fatter, er, at man åbenbart kører videre i systemet, selv om man ikke ved, om hackerne stadig har adgang til det. Kan man få nogle fagfolks vurdering af det?

I øvrigt er der masser af danske forskningsprojekter, som har databehandlere i det norske sundhedsvæsen, og som sender danske sundhedsdata derop. Det , jeg endnu ikke har kunnet finde ud af, er, hvor disse data så behandles, når de kommer til Norge? Proppes de ind i f. eks. den sundhedsplatform, som er ramt her - eller behandles de i separate systemer?

Potentielt - afhængigt af svaret på det spørgsmål - er danske sundhedsdata også eksponerede i denne sag - hvis vi er uheldige.

Af Carsten Andersen 
Re: Overraskende mange

Men når folk så bliver hacket er der ikke grænse for strømmen af beklagelser over produktets ringe sikkerhed.

Af Henning Jørgensen 
Dobbelt moralsk

Jeg synes at det er utroligt dobbelt moralsk af Version2, og måden der bliver svaret på relevante spørgsmål om deres metoder er arrogant. Der bliver vasket hænder uden gode argumenter, og samtidig har de ikke noget problem med at hænge andre ud.

For at tage eksemplet om de kurser Mads nævner. Jeg kan bestemt ikke se, at det kommer fra en anden side, eller hvad det gør. Og hvis jeg har det sådan, er jeg nok ikke den eneste, og dermed betyder det at det skal markeres som sponsoret, på den ene eller anden måde.

Jeg støtter ikke de såkaldte PBN's, men man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus, og det er præcis hvad Version2 gør her.

Jeg kan ikke andet end, at forestille mig at der er en del på Version2's redaktion der sidder med en dårlig smag i munden...

Af Martin McDougall 
Der må mangle et par nuller

Finansudvalget blev i den forbindelse bedt om at godkende ekstraudgifter på 52,9 kroner.

Det er forholdsvist billigt sluppet, vil jeg mene ;-)

Af Mogens Ritsholm 
BBC anklaget af Facebook

Inspireret af dagens artikel i politiken. er historien fra UK her. Desværre er politikens artikel bag en betalingsvæg.

http://fox6now.com/2017/03/07/bbc-alerted-facebook-to-child-porn-then-fa...

I korthed er historien:

Facebook beder om dokumentation for, at der på Facebook findes børneporno, som de ikke har lukket for trods anmeldelser.

BBC sender et billede fra Facebook, hvorefter Facebook aflyser et planlagt interview og anmelder BBC for at distribuere børneporno (billedet de sendte).

Af Anne-Marie Krogsbøll 
En by i Rusland...

"Det har ikke været muligt at finde dokumentation for, at vi har ført tilsyn med leverandørens overholdelse af databehandleraftalen, så det har vi formodentlig ikke,"

Så ikke nok med, at man "formodentligt" ikke har ført tilsyn - man har åbenbart heller intet styr på, hvad man har af databehandlere, og ingen plan for, hvordan man vil føre tilsyn med dem. For hvis man havde det, ville man også have et overblik over, om man har ført tilsyn eller ej, og hvem der står næst på listen til at skulle have tilsyn.

Det er jo meget foruroligende, hvis det er standarden i det offentlige (hvilket jeg på basis af diverse aktindsigter har en fornemmelse af, at det er ). Det er jo umuligt at undgå den konklusions, at datasikkerhed stadig nok står allernederst på diverse offentlige "to do"-liter.

Nu har vi i mange år hørt på den evige sang om det offentliges høje standard på dette punkt. Enten er politikerne totalt udvidende, eller også taler de mod bedre vidende. Så hvorfor skulle vi dog tro på de forsikringer, vi netop i øjeblikket - i forbindelse med regeringens vækststrategi - tudes ørerne fulde med, med det formål at få os til at sænke paraderne overfor diverse amokløbende offentlig dataregistrering og videregivelse, såsom "Det Nationale Genom Center"?

Hvis de virkeligt mente noget med, at det fremover skal andre boller på suppen, så havde man startet der, med at få styr på datasikkerheden rundt om i det offentlige. Når man i stedet starter med at sætte de nye megaprojekter i søen, i stedet for at få fundamentet af datasikkerhed, etik og lovgivning på plads først, så er det i mine øjne udtryk for, at skåltalerne om datasikkerhed stadig ikke er andet end netop det : Skåltaler.

I samme øjeblik politikere, topembedsmænd, lobbyister og forskere har fået deres nye kæmpeprojekter igennem, så ryger datasikkerheden ned på bagerste side igen - for den er og bliver kun i vejen, når man gerne vil i gang med at sælge den danske dataguldåre til grådige golddiggers af enhver art.

Mogens Nørgaard har netop i dag et munter/tragisk indlæg om dette her:
https://www.computerworld.dk/art/242203/mogens-noergaard-data-diktatoren...

Efterhånden synes jeg, at man må kunne sidestille hele det offentliges håndtering af datasikkerheden med bankernes hvidvask af penge. Data bevæger sig - med det offentliges fulde velsignelse - ad utallige snørklede og uigennemskuelige veje rundt i hele verden - og derved opdager ingen borgere, at deres privatliv videregives til alle mulige formål, som ikke tåler dagens lys.

Både Norge og Sverige har haft deres skandaler, hvor det er kommet frem, at data ad omveje er havnet i uautoriserede hænder i udlandet. I Danmark gider vi slet ikke forsøge at holde styr på den slags.

Af Lars Andersen 
Ethereum blockchain

Den tilbyder et slags "operativ system", så du kan kode præcis det IBM og MAERSK ønsker.
Ethereum er på vej fra "prove of work" (meget energi krævende GPU mining) til "Prove of stake" (koster kun minimalt CPU kraft).
Er dog i tvivl om skiftet vil ske i 2018 som lovet.

Af Robert Winther 
Link...

...til der hvor man slår to-faktor-autentificering til:

https://myaccount.google.com/security#signin

(Tip: Log på Gmail FØR du følger linket).

Af Michael Cederberg 
Re: Ak

I forhold til "digital signatur" så hæver det da sikkerheden for mig væsentligt.

Ja, hvis du kan finde ud af at holde dine nøgle sikre. Og det kan 99.9% af danskerne ikke. Jeg kan ikke se hvorfor man skal lave special løsninger til de sidste.

Hvis nogen fik genereret en ny digital signatur så kunne jeg i det mindste bevise at det ikke var "min" digitale signatur som var brugt, men en anden som modparten så måtte bevise at jeg var i besiddelse af.

I så stiller du mig som modpart i en ubehagelig situation. For hvordan kan jeg være sikker på at du ikke bare kommer og siger at det ikke var din signatur der var brugt? På den måde kan en snyder rende fra de aftaler han har indgået.

Min pointe er at du ender med at "staten" (eller nogen) skal sige god for at din nøgle er ok. Du og jeg ender med at stole på at de opfører sig ordentligt.

Det kommer da ganske an på hvordan den er lavet.

Tag nu f.eks Chip-tan systemet som de bruger i Tyskland, der bliver du netop, på din hardware-dims-som-ikke-er-sluttet-til-computeren, bedt om at verificere, først at det kontonummer der vises er det nummer du ønskede at overføre til og bagefter vises beløbet.

ChipTan har et 20x2 tegns display. Den slags kan bruges til at signere meget simple transaktioner. Jeg har forstået at når man bruger ChipTan til at signere mere komplicerede transaktioner, så signerer man på en checksum og så er vi tilbage ved at man stoler på banken.

Men du har ret i at ChipTan kunne være en model for en løsning. I mine øjne skal en løsning således ud:

  • Den skal have en skærm der er stor nok til at man kan læse PDF lignende dokumenter i detaljer. Det er ofte detaljerne der betyder noget.

  • Dokumenterne skal være i et format sådan at der ikke er tvivl om hvordan dokumentet skal "renderes" - fx. må der ikke være kode i dokumenterne, konditionelle segmenter, etc.

  • Den må ikke have netværks adgang

  • Den skal have "knapper" (fysiske eller virtuelle) sådan at jeg fysisk skal trykke på noget for at signere transaktionen

  • Den skal have en simpel bidirektional kommunikationskanal mellem devicen og computer/tablet/smartphone. Denne kanal skal kun tillade specifikke typer kommunikation (fx. "Request: Her er et dokument der skal signeres", "Svar: Signeret dokument), sådan at almindelige mennesker kan forstå hvad der sker (dvs. de skal kunne forstå hver eneste byte som kommunikeres).

Det er jo netop DERFOR det er så vigtigt med en dims som IKKE er koblet til netværket og du som uber-leet-hacker, ikke kan hacke.

Enig. Min pointer er blot at det er dyrt og det er ikke noget der har interesse for de fleste.

De fleste vil have noget der gør det nemt at logge på netbank og offentlige myndigheder. De har ikke brug for digital signatur. De har brug for en løsninger der virker med deres smartphone, tablet, computer uden special software og uden at de skal slæbe ekstra hardware med rundt (man kan nok leve med et nøgletoken).

Af Bjørn Damborg Froberg 
Overraskende mange

Tør ikke tænke på hvor mange konti gMail har i alt, men det er nok et ret stort antal - inklusive alle de abuse-konti som måtte findes.
Tæller de deres business kunder med?

Jeg havde faktisk ventet at tallet ville være noget lavere end det er. Jeg kender ingen andre, ikke IT Folk, som gider have to-faktor på noget som helst.

Af Thor bsn 
Hvad der deles online er svære at slette end skriften i en bog

Når først noget er delt online, så kommer det aldrig væk igen.

Dvs. dem som ejer en tjeneste hvor billederne/video er blevet delt på har ansvaret for at ikke sker igen og samt ændre deres procedure for billeder og videoer.

Online tjeneste skal hjælpe meget mere, ellers må EU, Danmark etc. bare blokkere dem indtil der er fundet en løsning.

Nu til dags kan man snildt fjerne et par online tjeneste uden det vil gøre noget som helst. På den måde hjælper man også til at nye tjenester ved hvad man skal overholde

Af martin nielsen 
Re: Det skal vi også have!

Hvilken Dansk institution vil du stole på er i stand til at varetage en sådan opgave på selvstændig manér, og samtidig udføre opgaven tilfredsstillende?

Af Mogens Ritsholm 
Tak

Tak til V2 for at tage spørgsmålet op.

Og tak til debattører for mange indlæg om teknisk mulighed og Facebooks ansvar.

Men jeg er bange for, at det er mere simpelt og kynisk.

Når Facebook og Google hjælper politiet, er det primært pga. risikoen for søgsmål med krav om erstatning.

Hvis materiale med opskrift til terror kommer ind, skal de nok finde det hurtigt. For her risikerer de - specielt under det amerikanske retssystem - erstatningskrav i milliardklassen, hvis nogen kommer til skade.

Hvis den danske børnepornosag var sket med borgere i USA, ville advokater stå i kø for at sagsøge Facebook pro bono mod en andel af en eventuel erstatning.

Så en børnepornovideo rettet mod amerikanere ville næppe kunne ligge to år på serverne uden at FB selv fandt den og slettede den.

Teknisk muligt? selvfølgelig er det muligt. I vil blive forbavset over hvor meget man kan opsnuse alene ud fra mønstre i metadata. Og som andre siger, kan materiale også checkes maskinelt.

Men i Danmark risikerer de ikke noget, Og derfor gør de heller ikke så meget målrettet over for dansk materiale.

Og så er dansk politi ikke så gode til at kontakte Facebook. I hvert fald har Sverige ca. 10 gange så mange forespørgsler som Danmark.

jf. transparency report fra Facebook.

https://transparency.facebook.com/government/

Af Peter Hansen 
Re: Hvad sker der?

Woooaaahh, hvordan/hvornår gik det fra at snydekoder til spil blev distribueret via månedsmagasinerne, til at det giver fængselsstraf at anvende?


Du blander æbler og bananer sammen.

Det er i diktaturstaten Kina, at anholdelserne er foretaget.

Google Translate:

"According to the "Criminal Law" stipulates: "The crime of damaging the computer information system serious consequences, shall be sentenced to not more than five years in prison or criminal detention; the consequences are particularly serious, sentenced to five years or more imprisonment." Therefore, users involved in the production, dissemination of the game plug-in, will face the law severely punished."

https://xw.qq.com/cmsid/20171222B0C4I400

Af Gert G. Larsen 
Hvad gør vi så?

Helt enig i at skepsis er sundt. Bare vi passer på ikke at blive for konspirationsteoretiske. Nogle gange tror jeg vi kommer til at tillægge for mange kompetencer og hensigter, til NSA m.fl.

Men et rigtig godt spørgsmål; hvad gør vi hvis krypteringen ikke er sikker nok, eller hvis vi bliver ramt af sidechannel-angreb (f.eks. meltdown, spectre, m.fl.) ?

close
Får du vores nyhedsbreve?expand_lessmail_outline
Nej tak