Senest kommenterede indhold

Af Kurt Frederiksen 
Re: Problemet...

... er vel ikke kun hvordan de kom ind på telefonen - selvom jeg afgjort ikke er glad for at de brugte fysisk tvang, da det er en glidebane vi skal holde os langt fra - men lige så meget at de ransager en telefon uden kendelse.

Det følger jo den praksis der allerede er for ransagning. Politiet kan jo også gå ind i dit hus uden dommerkendelse, hvis det er nødvendigt for at sikre beviser mod at blive ødelagt.

Du tror vel ikke du bare får lov til at brænde papir o.l. mens politiet står uden for din dør og venter på en dommerkendelse?

Det er heller ikke helt ualmindeligt at politiet tager fingeraftryk og blodprøver under tvang, hvis du nægter at samarbejde. Så heller ikke her er der sådan set noget skred i praksis.

Det er dækket af retsplejelovens § 792 og temmelig mange paragraffer frem. Der er mange undtagelser for dommerkendelse. :-)

Af Anne-Marie Krogsbøll 
kommuner vil have flere værktøjer imod socialt bedrageri...

Ja, selvfølgelig vil de det.... og det kræver heldigvis begrundet mistanke, og i så fald kan man få en dommerkendelse.

Hvis ikke mistanken er begrundet nok, så må man jo altså lade være med at overvåge og snage. Ellers er vi kun milimeter fra Kina-syndromet - Singularity Univesity-proselytternes (og dem er der desværre mange af herhjemme på topembedsniveau) drømmescenarie.

Af Henrik Biering 
Re: E-Boks og kommunerne ??????

Er det ikke Digitaliseringsstyrelsen der betaler for E-Boks løsningen (kontraktansvarlig)? I så fald er kunden vel Digitaliseringsstyrelsen og det er sandsynligvis også Digitaliseringsstyrelsen, der er overordnet dataansvarlig.


Jo, det virker absurd, hvis kommunernes relation til E-boks ikke er omfattet af en pendant til denne aftale, der lægger ansvaret for indgåelse af databehandleraftaler på Moderniseringsstyrelsen og hermed fritager de benyttende statslige myndigheder og selvejende institutioner for at skulle indgå lokale databehandleraftaler med leverandører, der er valgt af staten.

Af Jens Christensen 
Problemet...

... er vel ikke kun hvordan de kom ind på telefonen - selvom jeg afgjort ikke er glad for at de brugte fysisk tvang, da det er en glidebane vi skal holde os langt fra - men lige så meget at de ransager en telefon uden kendelse.

Hvis dommerens analogi om husnøgler skal holde, svarer det lidt til at de vrider armen om på manden, til han fortæller hvor husnøglerne er, og derefter roder huset igennem uden kendelse. I dét perspektiv er det vist mindre væsentligt om de kom ind ved at bruge mandens nøgler eller en låsesmed.

Af Hans Nielsen 
Re: Et generelt problem

Det er pest eller kolera.


Nej det er peronlig databekyttelse som der bare ikke har været taget hensyn til før, da det stor set var gratis at overtræde loven.

At noget har været billigt, fodi man ikke har overholdt regler, de også næsten samme regler som har været gældene i over 20 år. Det har bare betydet at de lovlydige firmaer, før han konkuret med firmaer, som kan sammelignes med dem, som kke betalter skat eller moms.

Det ser jo også ud til, at der kun er de viksomheder som tuder, som før har overtrådt loven, og som ikke har brugt de mindst 3-4 år, hvor de har haft mulighed for at implamentere den nye direktiv.

Så tag en tudekiks, overhold loven, eller find noget andet at lave.

Af Johnny Daugaard 
Re: Et generelt problem

Man kan vel også sige at konsekvenserne ved overtrædelse af GDPR-bestemmelserne er så omfattende at man som leverandør kan vælge mellem

  1. enten at etablere et kontrolapparat, som kunderne i de fleste tilfælde ikke ønsker. Fordi det enten kræver en adgang til persondata eller fordi det kraftigt forøger omkostningen for kunden - eller begge dele eller
  2. At lave en databehandleraftale, hvor kunden påtager sig ansvaret.

Det er pest eller kolera. Og stat og kommuner vælger altid pengene fordi offentlige myndigheder i retssystemet igen og igen har vist sig at være ansvarsfri. Offentlige myndigheder kan i modsætning til private virksomheder påberåbe sig at man ikke har kunnet følge loven af økonomiske årsager.

Af Peter Holm Jensen 
Enig

Helt enig

Af Bjarne Nielsen 
Re: Et generelt problem

Det her er et af de punkter hvor GDPR ikke står mål med virkeligheden..

Tjo, jeg vil faktisk nærmest sige, at det kan være en af GDPRs store successer, for det har bragt en konstruktion frem i lyset, hvor ansvaret bliver væk.

Vi har set alt for mange situationer, hvor kunderne ikke har kompetencerne eller tyngden til at holde leverandøren i ørerne, og hvor leverandøren skubber ansvaret over på kunderne. Det går simpelthen ikke.

en SAAS platforms udbyder med 1000 forskellige kunder kan jo ikke have 1000 forskellige DBA'r med individuelle krav... Så dør virksomheden i administration .....

Der er to vinkler på dette:

  1. Kan ansvaret ikke gives til platformen, så må man fravælge platformen. Det er ikke den rette løsning til problemstillingen.
  2. Kan den, så må platformen leve op til sit ansvar i stedet for at prøve at tørre det af på andre.

Lectio er et eksempel på dette:

Birgit Kleis fastslår på forhånd, at ansvaret for oplysninger om eleverne ligger hos det enkelte gymnasium. Og hvis databehandleren – Lectio og Macom – ikke tilbyder et system, der lever op til gymnasiernes ønsker og de fastsatte regler, må gymnasierne finde et andet system.

https://www.version2.dk/artikel/datatilsynet-undersoeger-gymnasie-platfo...

DAMD/Sentinel er et andet eksempel på, at ansvaret bekvemt blev skubbet over på den svage part.

Ansvaret må ikke blive væk, bare fordi at der ikke er nogen, som vil have det - og det skal placeres der, hvor beslutningerne bliver truffet.

Af Hans Nielsen 
Re: EU copyright API

Nej, det er ikke ligegyldigt, når han fremturer med stråmænd der absolut intet har med sagen at gøre


Nu synes jeg ikke jeg fremturer med stråmænd, det klare du så udmærket for os allesammen.

Som jeg skriver i mit indlæg, du er så fastlås på komaer og punktumer i direktivet, og fortolker det ud for din viden om et emne. Men ser ikke de overordnet problemer, som ingen ved hvordan de umønter sig. Og det er her jeg synes det er farligt, man laver en lov, som INGEN i virkeligheden kender kosekvense af.

Jeg prøver at holder mit øje på bolden, som du kan se af overstående ;-)
- og det er de ting som jeg mener kan være farligt og ødelægende i det nye direktiv.

Der bliver sikkert mere censur, og stop for satier og comic, og unges brug af gamle musik på en ny kreativ måde. Eller 1000 andre ting vi ikke lige har set.

Men jeg er helt sikkert på, at retighedshaverne ikke får mange flere kroner eller klik via google og de andre store. De vil i sidste ende, bare lave indhold selv, eller der sker noget helt 3. Noget som vi slet ikke ved hvad er, men det vil helt sikkert ikke give et frier og åben internet.

Og det er usikkherheden om at vi ikke anner hvor vi er på vej hen, men at vi er sikkert på at det vil indførre mere selv censur eller mindre eksponering af noget nyt eller anderledes, som gør at jeg er imod direktivet som det er udformet nu.

Af Magnus Jørgensen 
Konsekvens

Konsekvensen af EU's lovgivning er at virksomhedderne er blevet tvunget til at implementere de tekniske midler til at drive et totalitært regime som ikke engang Orwell kunne have forestillet sig.

  1. Retten til at blive glemt har tvunget alle til at implementere memory hole.

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_hole

Det er faktisk et problem at glemme permanent da IT systemer generelt er designet til ikke at miste data. Det kan godt være at teknikken ikke oprindeligt er ment til dette, men det er egentligt ligegyldigt, for teknikken diskriminerer ikke.

  1. Copyright lovgivningen tvinger alle til at implementere sofistikerede filtre til upload af indhold. Denne teknik kan bruges til at filtrere alle de uønskede informationer fra. Det kan godt være at formålet med lovgivningen er at beskytte folks ophavsret, men teknikken kan bruges til at filtrere mange andre ting.

Nu mangler vi bare en magtfuld politiker der ikke ser noget problem i at erklære nødrets tilstand og udskrive dekreter der tvinger internettet til at gøre alvor af ideen.

Af Michael Sall Timm 
Et generelt problem

Det her er jo et generelt problem, Der findes et hav af platform og service's, hvor man som kunde køber et abonement eller indgår kontrakt med udbyderen.
Det er kunden der benytter platformen og i givet fald indsamler data.
der er dataansvarlig, og det er den data ansvarlige der skal skrive databehandleraftalen(DBA) instruktsen af hvor dan data må behandles, aftalen som databehandleren skal skrive under på

Når man på den måde lejer sig ind på en platform kan man som kunde ikke forlange at levrendøren, laver om på sine interne processer mv.
...
Jeg har set det løst ved at Kunden skriver en DBA med alle de vigtige hoved punkter, hvor der så er vedlagt en DPA - Data Processing Agreement.
...
Det her er et af de punkter hvor GDPR ikke står mål med virkeligheden..
en SAAS platforms udbyder med 1000 forskellige kunder kan jo ikke have 1000 forskellige DBA'r med individuelle krav... Så dør virksomheden i administration .....

Af Poul-Henning Kamp 
Re: EU copyright API

Det er sådan set ligegyldig om Hans kan ophavsretsloven forfra og bagfra eller ej,

Nej, det er ikke ligegyldigt, når han fremturer med stråmænd der absolut intet har med sagen at gøre, fordi han ikke har gidet sætte sig ind i hvad ophavsret overhovedet, hvad det beskytter og i særdeleshed hvad det ikke beskytter.

Af Robert Winther 
Magnacrest er IKKE en GDPR-bøde!

Ifølge https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/02/...

A limited number of criminal enforcement cases – including this case - are still being dealt with under the provisions of the Data Protection Act 1998 because of the time when the breach of the legislation occurred.

Altså ikke dømt som en overtrædelse af GDPR!

Af Claus Juul 
E-Boks og kommunerne ??????

Er det ikke Digitaliseringsstyrelsen der betaler for E-Boks løsningen (kontraktansvarlig)? I så fald er kunden vel Digitaliseringsstyrelsen og det er sandsynligvis også Digitaliseringsstyrelsen, der er overordnet dataansvarlig.
Postnord er jo heller ikke dataansvarlig for de data der er i brevene/pakkerne.

Af Knud Larsen 
Re: Gældsstyrelsen har overtaget og kører sit eget løb

Hej Rasmus.
Nej det tror jeg ikke men der er væsentlige nye oplysninger de nu viser hvor galt det står til.
- Gældsstyrelsen kører sit eget løb
- Gældsstyrelsen il ikke oplyse på hvilket grundlag den holder pebege tilbage
- Skattestyrelse sender hemmelige dokumenter til Gældstyrelsen men ikke til skatteborgeren
- Skattestyrelsen fortæller og begrunder ikke sine handlinger
- Ankestyrelsen blåstempler det hele på en forældelsesfrist uden substans i øvrigt
- Dette er russsiske tilstande

Af Christian Nobel 
Re: En business case der sparker røv

Ingen beskatning af virksomheder.

Ja det er en sikker opskrift på velfærdssamfundets endelige kollaps.

I takt med at mere og mere formue genereres i virksomhederne, og der bliver mindre og mindre lønarbejde, så vil der blive mindre og mindre beskatningsgrundlag, dvs. samfundsøkonomien udhules.

Det eneste rigtige er at indføre en omsætningsskat, som gælder for ALLE, samt en kapitalgevinstskat, jævnfør Piketty.

Af Bjarne Nielsen 
Re: balancen - Vi prøver bare ?

En læge skal have mod til at gå i aktion.

...og til at lægge skalpellen, hvis det er for farligt.

Man skal have mod til at tænde raketten.

Og modet til at lade være: https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Challenger_disaster

Jeg har lige ovenfor argumenteret for værdien i cross-functional teams, men husk: "None of Us is as Dumb as All of Us".

I grupper kan ansvaret nemt bliver væk, og mod bliver erstattet med dumdristighed. "Never share a foxhole with anyone braver than yourself".

Det er ikke nok, at folk sidder i samme rum. Der skal også lyttes respektfuldt.

Af Christian Nobel 
Re: EU copyright API

Læs venlist Ophavsretloven inden du blander dig i denne debat igen.

Jamen halløj kammerat Napoleon, hvad skete der lige med at gå efter bolden og ikke manden - moral er godt, men dobbeltmoral åbenbart dobbelt så god.

Det er sådan set ligegyldig om Hans kan ophavsretsloven forfra og bagfra eller ej, det store problem som denne diskussion primært drejer sig om er egentlig ikke så meget om hvad der står i loven, men om hvordan virksomhederne vil agere, når de skal til at lave automatisk indholdsfiltrering.

Og her er det helt sikkert at man vil holde sig til et better-safe-than-sorry princip, som så vil være endnu et lille skridt på vejen mod den totalte censur (som du jo også slår på tromme for, når folk har en anden mening end dig!).

Af Bjarne Nielsen 
Re: Problemet er ofte kontrolfreaks

Derfor er det vigtigt at få alle aspekterne fra drift, udvikling og forretning ind i samme rum, så de kan afveje fordel og uleme i forhold til en løsning.

Her er "i samme rum" vigtigt, det må ikke være "i samme hovede".

Ikke bare pga. "4-eyes-principle", men mindst lige så meget fordi at der er værdi i at skulle forklare sig; alle som har udviklet mere end bare en lille smule, ved at kode-bamser er magiske.

Cross-functional betyder, at teamet kan trække på flere dybe kompetancer, ikke at man deler en kasse med 'kasketter' og deraf følgende ansvar ud til folk, som ikke har kompetencen.

PS: Og med et nik til Chris, så ser jeg også alt for tit, at man ofte er meget villig til at dele ud af ansvaret, men ikke af myndigheden.

Af Martin Boel 
Re: balancen - Vi prøver bare ?

En læge skal have mod til at gå i aktion. Man skal have mod til at tænde raketten. Man skal forberede sig omhyggeligt og afveje risiko. Sundhedsplatform opgradering gik godt selvom der var en risiko, men det er også en risiko, at lade stå til. Hvis man ikke får opgraderet, står hackere i kø. Jeg foreslår blot at dem med ekspertise i afvejningen skal mødes i et rum, i stedet for at sidde hvert sit sted, med hvert sit mål.

Af Morten Nissen 
Få det nu fikset.

Jeg har før fået netværksudstyr hvor password var unikt og skrevet på en label på udstyret. (Og stadig skulle ændres ved første login)
Det bør være standard for alt man kan logge på.

Af Lars Vosgerau 
Re: Danmark: 0 bøder

Dansk Datatilsynet, det er ubrugeligt !

De har ingen kompetence, de er langsomme, anmelde dem til EU General Data Protection Regulation.

Pligt forsømmelse i at håndhæve de europæiske direktiver .

Right of access

In order to allow data subjects to enforce their data protection rights, EU data protection law obliges controllers to provide data subjects with access to their personal data.

Af Hans Nielsen 
balancen - Vi prøver bare ?

" Hvis man har mange teams skal de så hver især have lov til at gå i luften (produktion) med deres eget produkt, og se konsekvenserne af deres afvejning. "

Som i Sunndhedplatformen, hvor mennesker risikere at dø ?

Men hvis man bare løber med hovedet under armen, med andre agender, uden styring så ender man med til sidst at have noget der fungere, men det koster liv.

Som Apollo 1 "Phillips Report", og når den er glemt så får vi en Challenger "episode".

Hvis din metode, med "se konsekvenserne af deres afvejning" skal virke. Så bør der være teamet der udvikler, der sider i sæderne eller bliver taget under kniven.

https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_1

https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Challenger_disaster

Af Martin Boel 
Re: Problemet er ofte kontrolfreaks

Ja, balancen er typisk hvor problemet er. Og især hvis man ikke har samme mål. Jeg tror ikke der er nogen i organisationen der betegner sig selv som kontrolfreaks, men de styrer måske efter nogle andre mål. Dit facebook eksempel er godt til at fortælle at noget der engang var målet (hurtig udvikling) er udskiftet med et andet mål (stabil drift). Hvis alle forstår hinanden, er der en bedre chance for at man ikke modarbejder hinanden. Derfor er det vigtigt at få alle aspekterne fra drift, udvikling og forretning ind i samme rum, så de kan afveje fordel og uleme i forhold til en løsning. Hvis man har mange teams skal de så hver især have lov til at gå i luften (produktion) med deres eget produkt, og se konsekvenserne af deres afvejning. Og måske hurtigt ændre på noget.

Af Chris Bagge 
Re: DIstraktion eller stråling

indenfor strålingsradius


Der er ikke noget der hedder en strålingsradius. Hvis vi snakker om tilstedeværelsen af elektromagnetiske felter så er det nærmere WiFi systemet og Mobiltelefonnettet der genererer de nære felter, for ikke at tale om "helios" der midt på dagen om sommeren rammer os med en effekt på omkring 1 kW / m2 i et meget bredt spektrum.

Af Chris Bagge 
Tilstedeværelse

Er, som en der er over efterlønsalderen, vandt til at tage notater med papir og blyant. Dog oplever jeg ofte unge mennesker der hellere vil skrive ned på PC'en "for det er hurtigere". Hvis de nu er hurtigere til at tage notater på Pc'en, hvordan får man så vist dem at de derved mister deres "tilstedeværelse i rummet"?

Af Chris Bagge 
Problemet er ofte kontrolfreaks

Sidder i et lille team i en stor organisation hvor teamet, som jeg ser det, er meget tæt på den verden du taler om. Det kræver fleksible kollegaer. Det passer dårligt i en verden med kontrolfreaks.

Når virksomheden så pludseligt vil være agil så glemmer man at analysere. Man kaster sig over udvikling men glemmer at se på hvor det er forsinkelserne opstår. Det er ofte i beslutningslagene. Hvornår gør man noget ved forsinkelserne der?

Der er samtidigt i den agile verden en mangel på forståelse for at der er en drift. Det er muligt der er defineret et sprint med en række opgaver, men det er ret uinteressant når der pludseligt er produktionsproblemer. Den agile verdens mantra med vi retter undervejs er ikke altid en mulighed. Der er rigtigt mange steder hvor fejl i drift er et no-go. Der er ikke noget med at "lige" ruller tilbage.
Jeg fandt for et stykke tid siden følgende i en diskussion på Linked In
"Another thing that gave me hope was during Facebook's IOP - I know this from my venture IP days - Their philosophy was "move fast and break things." And recently while I was at Facebook headquartes, I saw that motto had been replaced: there were signs on the wall that said, "Move slowly and fix your sh_t."

Når der så indføres "agile processer" så er det som man går over i den anden grøft og helt glemmer noget af det der står i The agile manifesto.
"That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more".
Man glemmer balancen.

Af Hans Nielsen 
Re: Forslag til gode BC eksempler.

NemKonto primære gevinst har været, at kunne indføre digitalisering uden forøgelse af omkostninger, og har samtidig givet serviceforbedringer for borgere og virksomheder.

Man burde nu tage hele springet, og omdanne nemkonto til en "rigtigt bank" og give brugere et Dankort til denne.

Det vil især hjælpe de økonomiske svageste, men sefølgelig ikke bankerne. Men de vil alligevel miste 2/3 af deres omsætning, de næste 10 til 30 år.

Ved at tilbyde denne helt enkelte bankvirksomhed, en konto uden gebyer og renter, med et tilknyttet betalingskort, det ville kunne erstatte banken som en udgift for mindst 1/3 af de kunder, som ellers kun har udgifter ved en "bankrådgiver"


Dette forslag er da smartere for samfundet , end forslaget om nul skat til virksomheder. Og slet ikke extremistisk og nemt gennemførligt. Bankerne kan da få lov til, at tilbyde noget tilsvarede.

Af Hans Nielsen 
Re: En business case der sparker røv

En business case der sparker røv


LA juble idiot i forlædning ?

Hvorfor skal skal virksomheder ikke beskattes ?

Eller skal vi bare alle lave en virksomhed, og sælge vores arbejdskraft der i gennem til nul skat ?

Den business case rammer hvis kun rent, hvis røven sidder i toppen.


Jeg menre personligt at LA er lige så ekstreme og ensretten og tudeidioter, som enhedlisten eller andre extremister. Der er bare forsklellige grøfter de er faldet i.

Af Lars Anton Jensen 
Re: digitaliseringens bagside

Henrik Biering: Hvis det er tilfældet har den pågældende ikke udført sit arbejde ordentligt, og du vil nemt kunne få medhold i at arbejdet skal laves om. - Og undskyld jeg siger det, men jeg har meget svært ved at tro at der er tale om en praktiserende landinspektør - måske en landmålingsteknikker der har spildt nogle timer af sin fritid, men næppe en professionel landinspektør.
Sådan arbejder man simpelt hen ikke, selv om der selvfølgelig kan være fjolser i alle brancher. - Men det er jo ikke så meget de dårlige matrikelkorts "skyld" som en i givet fald udygtig landinspektør :)
Problemet med kortene er ikke så meget at de har en dårlig kvalitet rent geometrisk - det ved landinspektørerne alt om - problemet er at mange private stoler for meget på dem, og det kan man ikke. - De fleste steder er de ikke spor bedre end de matrikelkort i målforholdet 1:4000 som de er fremstillet på grundlag af, og skal man fastlægge et skel skal man sammenholde de oprindelige udstykningsmålinger med forholdene på stedet. - Matrikelkortet benyttes slet ikke til det formål.- Det er "børnelærdom" for alle landinspektører, og har der været en der har gjort noget andet kan du indklage ham/ hende for landinspektørnævnet.

close
Får du vores nyhedsbreve?expand_lessmail_outline
Nej tak