Senest kommenterede indhold

Af Thomas Toft 
Er en 3. part server farligere for Android enheder?

I hvert fald én app med tilsvarende funktionalitet er tilgængelig for Android, men vi kan ikke garantere for, at den er sikker at bruge.

Men det kan i med iOS app'en? Eller hvor i ligger forskellen i omtalen mellem en app til Android og til iOS? Uanset hvad statestikken siger om de to appstores, så siger det intet om sikkerheden på en 3. part der optager ens samtaler. Det er præcist lige så usikkert fra en iPhone som fra en DORO...

Af Søren Nielsen 
Højt betalte slags

Det er jo helt sikkert jobs til en god løn, hvor lønnen bestemt udbetales i fiat penge.

Nogle få af dem er dog nok i startups, hvor lønnen oftere er en lodseddel i en fremtidig succes.

Af Jørgen Ingolf Larsen 
Teknologiforståelse

Tak til flere vedr. Tifingersystem/Maskinskrivning, ikke for småt til at være stort - eller med Stort.
Diskussionen helt i tråd med den meget velskrevne artikel.
Jeg husker fra starten af min professionelle EDB-karriere i 1970'erne postyret omkring den seneste udvikling i datamaternes kunnen: Ville nu maskinskriversker blive arbejdsløse pga. de nye avancerede "Tekstbehandlingsprogrammer" ? Dengang frygtede man konsekvenser for arbejdsmarkedet, og tiltagene var opkvalificering på teknisk niveau (PC-kørekort, tifingersystem til cheferne mv.). Som omtalt i artiklen er det i dag yderst vigtigt at børn og unge opnår indsigt og forståelse for den digitale teknologis muligheder og farer - og naturligvis fortsat som permanent fag i skolen ud over den treårige prøveperiode.
Stor tak til Elisa Nadire Caeli for en relevant historisk opfriskning!

Af Søren Nielsen 
Bitcoin er ikke lig blockchain

I ved godt at Bitcoin er version 1, ikke?

Der er en del andre implementeringer, der ikke brænder energi af på den måde. Der er masser af fungerende coins der bruger Proof-of-stake i forskellige varianter, som ikke lider under det enorme strømforbrug.

Den næste store spiller Etherium (som er i forvejen er langt mindre strømslugende) er også ved at skifte over til Proof-of-stake.

Så der er faktisk styr på den del af teknikken, men når man arbejder med store værdier, så tager udrulningen nogen gange lidt tid.

Bitcoin .... ja det kører nok videre uden ændringer. Men når mining værdien falder, vil der komme færre minere, så ligevægten igen findes. Færre minere er lig mindre energiforbrug.

Af Michael Fjeldsted 
Oracle

Selskabet Oracle, som blandt andet laver it-værktøjer til databaselagring og selskabsplanlægning

Tak - det er lige sådan en præcisering der hører til på et IT medie.

Af Torben Bauer 
Udbud er næppe nødvendigt!

Man samler jo de 5 regioners sygehusvæsen i Sundhedsvæsenet Danmark. Her kan man vel bestemme at benytte det EPEJ som allerede findes i det jyske. Det kræver næppe et nyt udbud.

Af Bjarne Thomsen 
Re: Googles Deep Learning og Tensor Flow er ikke intelligens

Jeg refererer kun Judea Pearls idèer. Både Peter Naur og Judea Pearl har modtaget the A.M. Turing award. Judea Pearl fik den så sent som 2011 med denne specifikke begrundelse:
For fundamental contributions to artificial intelligence through the development of calculus for probabilistic and causal reasoning.
Man kan læse Judea Pearls livshistorie på ACMs side om tildelingen.
[https://amturing.acm.org/award_winners/pearl_2658896.cfm]

Af Ditlev Petersen 
Re: Jeg savner et aspekt

Nogen burde lave en alternativ højskole for it-problemer. Hvor skolelærere og nysgerrige store elever kunne tage hen et par måneder. Noget med begejstring OG en hulens masse skepsis og drilske spørgsmål. Men tid og penge stopper nok sådanne ideer.

Af Ditlev Petersen 
Re: Googles Deep Learning og Tensor Flow er ikke intelligens

AI er fremragende til at håndtere stationære (tidsuafhængige) systemer. Spillet Go har uforanderlige regler. Man kan derfor træne AI-systemer ved at lade dem spille mod hinanden. Situationen er helt anderledes, hvis reglerne ændrer sig undervejs.


Der var vist engang en eller anden i radioprogrammet Harddisken, der fortalte om hvor gode computere var til at spille skak. Men hvis man smider tingesten i et badekar, så fortsætter den emd at spille skak. I stedet for f.eks. at forsøge på at komme op.

Badekarret må være tomt eller maskinen vandtæt, men eksemplet er smukt. En skildpadde kan ikke spille skak, men den kan godt se, når den er i knibe, også noget helt uventet, og forsøge på at gøre noget ved det.

I et eller andet tidsskrift i 80'erne blev hvepsearten biulv sammenlignet med intelligensen til et krydsermissil. Biulve er ret gode til at gennemskue, når deres data ikke passer med virkeligheden, og så korrigerer de. Forsøget gik ud på at dække nedgangen til biulvens rede til og flytte de landemærker, den navigerede efter. Da den måtte konstarere, at reden ikke var, hvor den burde være, tog den et par runder og så åbenart efter andre landemærker, der ikke var flyttet. Og så pejlede den sig hjem. Med en hjerne på få kubikmillimeter.

Men jeg er ikke sikker på, at en AI ikke en dag kunne lære noget af den slags.

Af Bjarke Alling 
Re: Præcis og skarp analyse

Link til forslaget fra oktober sidste år

Nyt Cybersikkerhedsråd

Af Steffen Sølling 
Af Hans Nielsen 
Tak for indspark. God Artikel

Have sikkert fået mindst 3-4 TD bare for mit sprog, af sprog fasisterne :-) og jeg ville ikke kunne have ramt hovedet på sømmet, så presis og velformuleret.

Tak for det.

Af Hans Nielsen 
Re: Kryptovaluta

Jeg tror kryptovaluta som f.eks. bitcoin er landet mellem to stole;


Du har helt ret, BC var inden hypper og pyamidetspillet start. Rigtigt god til det, som det var tænkt.
- Til betalinger på nettet, på samme måde som du ville bruge kontanter i RL.

At nogle bruger det som invistering eller lotterigevins må stå for egen regning, og det gør det jo også.

Men risikoen er, lige som hvis man gemmer 1.000 pund fra sidste besøg i England. Kursen kan være ændret, eller seddler kan værre blevet ugyldigt.

Men hæver vel helle ikke sin pention, og sætter dem alle kontaner gemt under hovedpuden. Med håb om at de er mere værd den dag man skal bruge dem.

Af Bjarne Thomsen 
Re: Jeg savner et aspekt

Helt enig. Der er to uimodståelige lokkemidler: det for gode tilbud (helst helt gratis) og fake news, som man lige skal læse (kan det nu også passe).

Af Martin Dyring-Andersen 
Re: ...

Jeg gider ikke læse en artikel om cryptovalutaer, der ikke forholder sig til energiforbrug og klima.

Det er heldigvis ikke al blockchain teknologi der baserer sig på proof-of-work (en strømsluger) til at opnå konsensus.

Eksempelvis har Ripple eksisteret siden 2012, men er dog kun anvendelig til betalinger.

Andet ret spændende eksempel er Cosmos Network som bygger på Tendermint. Her benyttes "bonded proof-of-stake", der er en konsensus mekanisme der giver mulighed for korte block tider, skalerbarhed og finalitet (uden at kræve masse strøm).

Man kan med Tendermint i øvrigt bygge vilkårlige Byzantine Fault-Tolerant distribuerede tilstandmaskiner (programmer), så teknologien er ikke kun velegnet til betalinger.

Af Steffen Sølling 
Re: Kryptovaluta

Som investeringsobjekt er der ikke et underliggende aktiv der sikrer værdien.


Det underliggende aktiv er den kontobog/ledger som minerne vedligeholder. Kontobogen har værdi fordi kontobogen er billig at bruge og indeholder transaktioner som er meget svære at rulle tilbage. Systemet har desuden meget høj sikkerhed. Det er meget svært at snyde.

Du savner garantier. Det er sådan noget en central magt udsteder (og senere svigter). Bitcointeknologien har ikke en centralmagt. Der er ikke en top der kan udstede garantier, men dermed er der heller ikke nogen der kan løbe fra garantierne senere. Bitcointeknologien indeholder incitamenter som man kan tænke over konsekvenserne af. Det må du klare dig med. Vil du ikke lege med (endnu) er det okay. Det tager jeg som udtryk for at du ikke har forstået konsekvenserne af den nye teknologi (endnu). Den nye teknologivil formentlig gøre mange ting mere effektivt og vil på sigt eliminere de kolossale misbrug der finder sted i de eksisterende legacy pengesystemer ved simpelt hen at udkonkurrere dem.

Af Bjørn Engsig 
Jeg savner et aspekt

Det er en fremragende artikel; men jeg savner et aspekt, der kun netop berøres, nemlig hvordan vi lokkes af, at noget er "gratis". Hvis et måltid mad, en bil eller en jordomrejse er "gratis" vil stort set alle med det samme få tanken, at der nok er noget i vejen. Men sådan reagerer vi ikke på en gratis konto på et socialt medie eller en gratis søgemaskine.

Som de mange og forskelligartede dataskandaler de sidste år har vist, har udviklingen især været styret af, at vores naturlige skepsis overfor "gratis" er blevet sat ud af spil. Her må den store opgave, f.eks. i uddannelse være at genskabe den naturlige skepsis overfor at få noget forærende, idet man med en vis ret kan sige, at vores manglende forsvarsmekanisme mod "gratis" har gjort os selv medskyldige.

Af Bjarne Thomsen 
Re: Googles Deep Learning og Tensor Flow er ikke intelligens

Ja. Hypotesen om guder som årsag er en kausal forestilling. Det er absolut nødvendigt, at de kausale forestillinger kan forkastes ved passende udvalgte målinger. Det er samspillet mellem hypoteser og måledata, som gør det muligt at forstå, hvordan verden fungerer.
Francis Galton og Karl Pearson forsøgte omkring 1890 at forstå, hvordan Charles Darwins udviklingslære virkede matematisk. Forsøget slog fejl. Pearson så lyset: Idèen om årsag og virkning er gammel overtro! Han udviklede herefter en statistik for biologer, som var fuldstændigt renset for enhver henvisning til årsager. Han oprettede tidsskriftet biometrica, som han personligt redigerede med hård hånd.
Pearson fortsatte med at korrelere længden af menneskekroppens knogler med alle mulige sociale forhold. Galton og Pearson grundlagde herved racehygiejnen, som var meget udbredt. Data uden forståelse er farlig.
AI er fremragende til at håndtere stationære (tidsuafhængige) systemer. Spillet Go har uforanderlige regler. Man kan derfor træne AI-systemer ved at lade dem spille mod hinanden. Situationen er helt anderledes, hvis reglerne ændrer sig undervejs.

Af Andreas Rønne-Hansen 
Kryptovaluta

Jeg tror kryptovaluta som f.eks. bitcoin er landet mellem to stole;

Som investeringsobjekt er der ikke et underliggende aktiv der sikrer værdien. Hvis man køber en aktie, køber man reelt set en andel i en virksomhed. Og selv ved de fleste finansielle aktiver, er der et underliggende aktiv som garanterer en vis værdi - da virksomheden som regel har en værdi, om ikke andet.
Derfor må kryptovalutaens værdi være bundet på noget andet;

Her skulle det så være som betalingsmiddel, uden om stater mv.

Som betalingsmiddel er der dog ingen CentralBank (CB), eller tilsvarende, som garanterer værdien af kryptovalutaen. Derfor er den fuldstændig fri ift. inflation, deflation - altså kursudsving, pba. eksempelvis spekulationer.
Et betalingsmiddel er ikke meget værd, hvis ikke der er en garant for dennes værdi, fordi du ikke kan lave konkrete prissætninger - og dine midler kan derfor også "forsvinde" relativt hurtigt.

Så det er måske værd at mærke at næsten ingen CB kører med en "pengemængdestyring" som kryptovaluta (næsten) gør.. Det er nok fordi det ikke er så smart :)

Jeg er med på at hele formålet er at have en valuta uden CB, men jeg tror simpelthen ikke det kan tjene noget reelt formål, udover som et rent spekulativt aktiv. Derfor kan det umuligt komme bag på nogen at "boblen" sprang. Det kan dog undre, den ikke faldt mere.

Af Lasse Mølgaard 
Flere problemer

Som jeg ser det er der flere issues til at det går galt.

  • En tilfældig ansat deler netværk med betalingsautomaterne? Segmentering af netværk (gerne galvanisk) og "access control list" burde være det allerførste punkt på listen for netværksadministratoren.

  • Den ansatte downloader ukritisk en exe fil? Her er det kun uddannelse og ofte repetition, som virker.

  • En tilfældig ansat har lov til at installere programmer på sin computer? (Malware i dette tilfælde). Her tager administratoren sig en blunder igen.

Alt i alt: Dybt pinligt for en finansiel virksomhed.

Af John Foley 
Re: Præcis og skarp analyse

Hej Bjarke,
Glædeligt at IT-Branchen i lyset af det fremsatte lovforslag vil fortsætte kampen med at få oprettet et civilt cybersikkerheds råd, som foreslået og skitseret på cybersikkerhedshøringen på Christiansborg den 18. september. Men også andre løsningsmuligheder, som fremsat af Torben Ørting Jørgensen, kan bruges. Vigtigst er at alle gode kræfter nu sættes ind på at gøre Danmark til et mere sikkert og bedre samfund, der sætter borgerens krav og behov forrest. Det er ikke er sket med de tiltag vi har set indtil nu, hvor FE og CFCS har tiltaget sig mere og mere magt og næsten ubegrænsede beføjelser. Og tillader man sig at være uenig med Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, er man en "konspirationsteoretiker" og en "Sølvhat".

Af John Foley 
Fremragende artikel - der rammer plet - Bullseye

Gæstebloggeren, Torben Ørting Jørgensen, formår at sætte fingeren på pulsen og forklarer, hvad er op og ned i denne sag. FE og CFCS har gradvist de sidste 3-4 år tiltaget sig beføjelser og magt, der kulmineres ved det nylig fremsatte lovforslag, der gør Danmark til et tvangsovervåget land, hvor samfundet og dets befolkning underkastes love, der uden dommerkendelse og ret til at anke, sætter normale demokratiske spilleregler ud af kraft. Og hvis man tillader sig at være uening med Forsvarsministeren, Claus Hjorth Frederiksen, er man en "konspirationsteoretiker" og en "Sølvhat". Så vidt er det kommet i dansk politik, at en minister, der møder modstand mod sine synespunkter benytter skældsord og bøllemetoder.
Forsvarsministeriet, FE og CFCS må straks fratages retten til at forsætte som hidtil og løsningen har Torben Ørting Jørgensen serveret og formuleret på en særdeles god måde.

Af Bjarke Alling 
Præcis og skarp analyse

Hej Torben,

Tak for præcis og skarp analyse af CfCS lovforslaget. De, forhåbenligt, mange høringssvar (der er frist 4/2-2019) vil overraske politikerne på Christiansborg om hvilke omfangsrige konsekvenser det nuværende lovforslag har.

i IT-Branchen har vi sammen med Folk & Samfund i efteråret 2018 konkret fremsat et forslag til forsvarsudvalgets medlemmer om netop et råd alá dit punkt 2. Det glædeligt at læse, at vi ikke er de eneste som ser et aktuelt behov for en civil cybermyndighed.

Til paneldebatten forleden til Databeskyttelsesdagen var Nasher Khander selv inde på eksempelvis et reelt ministerirum som svar på bl.a. min bemærkning om at vi behøver større åbenhed fremfor større lukkethed.

Af Rasmus Nielsen 
Re: Tifingersystem

Og Substantiver med stort Begyndelsesbogstav?


Det var gældende retskrivning indtil 1948.

Af Ditlev Petersen 
Re: Googles Deep Learning og Tensor Flow er ikke intelligens

Rigtigt, men det samme kan indvendes om en stor del af menneskelig erfaring (lad os bruge det udtryk). Med fare for at krænke nogen, så danser man regndans og ser, at det medfører, at regnen kommer igen. Andre beder til Herren og får hjælp. Hvis de ikke fik hjælp, hørte vi ikke om det. Endelig er det en udbredt viden, at en sølvske i halsen på en åbnet flaske Sekt medfører, at den bevarer en del af bruset til næste dag. Hviklet er korrekt. Men sølvskeen er egentlig overflødig. Tilsvarende findes inden for økonomisk-politisk teori.

Hvad kunstig intelligens måske mangler, er muligheden for at foretage eksperimenter. På nogle områder KAN en AI faktisk gøre det. De selvlærende systemer, der spiller Go, må jo netop eksperimentere sig frem til et resultat.

Af Brian Vinter 
Re: Det´ li´godt utroligt..

Jeg var selv indblandet i processen og må sige at dels nægter RR at forstå hvilken type arbejdsplads et Universitet er - dels læser V2 rapporten som en hvis mand læser biblen.

Dine personfølsomme data ligger IKKE på en tilfældig forskers PC - der er meget klare retningslinjer for hvordan GDPR data på KU må opbevares - men sjovt nok valgte RR ikke at revidere de systemer hvor forskerne tilbydes at lagre data sikkert - man fokuserede på de systemer hvor forskerne har egne rettigheder.

Det er vigtigt at forstå i denne sammenhæng at den enkelte forsker har et personligt ansvar for at sikre at data lagres sikkert (ikke kun GPDR men alle data der repræsenterer en værdi). Universitet tilbyder naturligvis sikre systemer og vejledninger, men kan omvendt ikke underkende de ansattes forsknings- og metodefrihed.

Af Peter Valdemar Mørch 
Mundkurv?

Tusind tak for en meget fin artikel.

Om det nuværende lovforslag: CfC kan installere en bagdør uden dommerkendelse. Men får man så også mundkurv på eller må man gerne offentliggøre det?

Af Marek Treiman 
Marek Treiman

Der er noget juristerne, som offentligt påpeger udbudspligten, ikke kan sige: det er ganske muligt at opsætte udbudsparametrene sådan, at man i praksis eliminerer et uønsket system. For eksempel deltog Epic, mig bekendt, i udbuddet i Syddanmark og tabte. Ved et nyt nationalt udbud vil der foreligge en stor erfaring både med Epic og Systematic systemerne, teknisk, økonomisk og anvendelsesmæssigt. Det ville undre, hvis ikke man herudfra kunne skræddersy et udbudsmateriale, som i høj grad tilgodeså netop det system, man måtte have en preferance for. Det kræver selvfølgelig juridisk snilde for at forhindre et sagsanlæg, men mon ikke en statsforvaltning kunne få lidt bistand fra centraladministrationens jurister. Jeg kunne mest frygte, at der ikke vil være tilstrækkeligt klarsyn og forståelse for opgaven fra politisk side. De udtalelser fra politikere, som er kommet til dato, tyder ikke på, at de har forstået omfanget af problemet med Epics Sundhedsplatform. Men man har da lov at være optimistisk.

Af Steffen Sølling 
Bitcoin (SV) kan godt skalere

Her er en god måde at illustrere hvad der er sket med bitcoin:
https://twitter.com/benjaminicholas/status/1086184024081453057

Bitcoin SV holder fast i den oprindelige vision og måde at fungere (Satoshis Vision) i modsætning til BTC der er kraftigt saboteret med bl.a. en snærende produktionskvote for blokplads og BCH der er blevet en slags ustabilt forsøgsprojekt uden en klar og fornuftig retning. Sabotagen af BTC betyder at BTC ikke kan skalere og har transaktionskomstninger der er cirka 200 gange så høje som BCH og BSV. Dokumentation for dette kan ses på https://bitinfocharts.com/comparison/median_transaction_fee-btc-bch-bsv....

Bitcoin SV kan fint skalere. 10-årsdagen for den artikel der blev refereret til i bitcoins genesis blok (https://www.thetimes.co.uk/article/chancellor-alistair-darling-on-brink-...) blev markeret ved at mineren Mempool minede en 103 MB stor blok. Se eventuelt mere på https://coingeek.com/bitcoin-sv-bsv-mines-world-record-103mb-block-10th-....

Af John Foley 
Hvad siger DK CERT til kritkken?

Mig bekendt har forskningsverdenen sin egen Computer Emergency Response Team (DK CERT) med bl.a. ansvaret for at overvåge, rådgive og vejlede universitets - og forskningensverdenen. Det kunne være interessant at høre deres vurdering af den fremførte kritik fra Stats- og rigsrevisorerne, ikke mindst fordi DK-CERT nu også har overtaget CERT/DCIS rollen for hele Telesektoren.

close
Får du vores nyhedsbreve?expand_lessmail_outline
Nej tak