Senest kommenterede indhold

Af Niels Madsen 
Re: Lav IQ

Så din konklusion, de fleste af dine tidligere indslag taget i mente, må altså være at teknisk gæld skyldes masseindvandring.

Af Kristian Thy 
Af Louise Klint 
Re: Netop nu....

Ja, jeg tænkte det samme.
Det lyder positivt, giver håb.
Lovgivning er eneste vej frem.

Ifølge artiklen kommer der et konkret udspil til februar:

DR Nyheder har givet Vestager mulighed for at bekræfte indholdet af det lækkede dokument, men det har hun ikke ønsket.
Der kommer et konkret udspil til februar, lyder det.
Det udspil vil derefter skulle forhandles på plads i både Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

Af Christian Nobel 
Af Christian Bruun 
Re: I've got you babe

Det er en refererce til en film https://en.wikipedia.org/wiki/Groundhog_Day_(film) (en ny dag truer).

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Netop nu....

... diskuterer Folketinget Alternativets lovforslag om at forbyde offentlige myndigheder at anvende ansigtsgenkendelsesteknologi...Og diskussionen har vist vare flere timer..
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/salen/50.aspx

Af Morten Winther 
Serviceplatformen og datafordeleren

Efterhånden som myndigheder overgår til at anvende den fælleskommunale Serviceplatform eller den fællesoffentlige Datafordeler er der nu flere steder hvor borgeres data udstilles. Der er sikkert ingen mulighed for for borgere at se hvilke myndigheder der trækker data her via enkeltopslag eller abonnement. Potentiale for mere transparens.

Af Lars Pedersen 
Hvorfor troede du

Hvorfor troede du, at masseindvandringen ikke ville have konsekvenser for din frihed?

Geografi- og demografiløsheden er stadig stor.

Af Maciej Szeliga 
Re: Elevsalg

Men set fra Googles side tror jeg, at de dels ad skjulte veje får adgang til data - evt. "pseudonymiserede", dels får eleverne lokket ind i folden som villige Google-slaver.


Det bliver man automatisk uanset hvilken cloudtjeneste man bruger, man opretter jo et login... om det er Google, Microsoft, Amazon eller Facebook (og de services disse firmaer tilbyder under andre navne) er for så vidt ligegyldigt.

Af Ditlev Petersen 
Re: I've got you babe

Hver dag starter på samme måde - eBoks går ned.

Jeg sidder og spekulerer over, om de "tegn", der skal varsle apokalypsen, mon omfatter vigtige it-systemer?

Af Christian Schmidt 
Af Per Lind 
Re: I've got you babe

Den er altid uforudsigelig! 😂🤣😂🤣

Af Nis Schmidt 
I've got you babe

Hvad har E-boks med 2. februar (Groundhog Day) at gøre?

Af Kenneth Nygaard 
Re: en underskuds forretning.

Min pointe er at mobilepay er under prismæssigt pres og at jeg støtter de skribenter som ikke er overbevist om at mobilepay har en fremtid

Hvis nogen af de ideer som Mobilepay har i støbeskeen, tror jeg de har en fremtid. En af de ting de er ved at udvikle, er at man kan benytte Mobilepay på samme måde som Betalingsservice. Og kan de konkurrere med Nets priser, så lyder det som et spændende koncept.

Af Maciej Szeliga 
Re: Elevsalg

Har ikke helt forstået, sælger kommuner i et af verdens rigeste lande oplysninger om elever til gengæld for levering af Cromebooks? Eller hvad er det lige Google får til gengæld


Google sælger skoleløsninger for cool cash, der er intet mærkligt ved det... løsningen er baseret på Googles tjenester, det er der heller ikke noget mærkligt i... Googles tjenester er baseret på Googles login på samme måde som Office365 er baseret på Microsoft login.
Når man har en Google konto så kan den bruges til at logge på YouTube hvilket er nødvendigt hvis man vil uploade videoer.

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Elevsalg

Jeg tror ikke, der på nuværende tidspunkt er nogen (andre end kommunen og dpo), der kan sige, hvad der er foregået. Om der er indgået en aftale mellem kommunen og Google, mellem dataansvarlig/dpo og Google, eller om der er tale om sjusk og uvidenhed fra kommunens side, der har medført datalæk.

Men set fra Googles side tror jeg, at de dels ad skjulte veje får adgang til data - evt. "pseudonymiserede", dels får eleverne lokket ind i folden som villige Google-slaver.

Af Pia Jensen 
Elevsalg

Har ikke helt forstået, sælger kommuner i et af verdens rigeste lande oplysninger om elever til gengæld for levering af Cromebooks? Eller hvad er det lige Google får til gengæld?

Af Maciej Szeliga 
Re: Skærpende omstændigheder..

Elevernes oplysninger er vel fortsat videregivet til Google, uden samtykke,
selvom hr. kommunaldirektøren, Lars Rich, slår en funktion fra, der skjuler dem for offentligheden?


Man må antage at når Google sælger disse løsninger til det offentlige (danske skoler) så er der en databehandler aftale på plads.
Hvis skolen så sætter noget forkert op så er det skolen der har offentligjort oplysningerne - det svarer til at arbejdsgivere sætter Facebook link ind på firmaets Intranet.

Af Lars Jensen 
Offentlige instanser

Ja, det er vel det mindst urimelige.
Der er mig bekendt intet i reglerne, som forhindrer, at kommunen kræver erstatning fra de højtstående embedsmænd, som internt har det praktiske ansvar for at læse kontrakten med Google ordentligt og for at beskytte vores data.... måske ved at gøre en del af direktørlønnen til en ansvarsforsikring...

Af Jan Nielsen 
Re: I den virkeligt grove ende...

Andre steder er GSuite-login 2 bogstaver og 3 cifre. Og bogstaverne har intet med initialer eller lign. at gøre.

"Andre steder" har måske nogle mere kompetente folk der håndterer det.

I Helsingør Kommune var det: [Fornavn Fornavn Mellemnavn Efternavn Klasse Skole] - De påstår nu, i et opslag på Aula, at de har ændret det til: [Fornavn Fornavn Mellemnavn Efternavn] - som om det skulle være meget bedre!

Min eget barn har ikke fået udleveret Chromebook, så vi er ikke udfordret med problematikken omkring sammensmeltningen af Gsuite-konto, Youtube-konto og almindelig brug af computer.
Men det er stadig et problem at man skal huske at logge ud af sin google-konto i browseren inden man går på Youtube.
- Hvor mange børn og teenagere kan overskue det!
(man er på google fordi ens matematiklærer syntes at det er smart, og fordi kommunen har tvangsoprettet en - selvom man ikke har Chromebook)

Af Peter Svendsen 
David - Goliath

På vores skole "sked man" groft sagt på personoplysnings-beskyttelse, inden GDPR kom.

Man gav f.eks. et 10-årigt barn en PPR-indstilling med hjem i barnets taske, som indeholdte MEGET personfølsomme oplysninger om barnet.
Mulighederne herefter var mange - andre børn-etc. kunne få fingre i oplysningerne (hvis f.eks. tasken blev tabt eller udsat for lidt af hvert), barnet eller andre børn kunne selv finde og læse voksen-indholdet. Og samtidig skete det, at børn glemte dette, og dokumentet lå i tasken i flere dage!

Efter GDPR tror jeg ikke at "Virksomhedskulturen" på en sådan skole har ændret sig meget - og derfor tror jeg ikke, at sådanne skoler "pludselig ser noget som helst etisk problem" i personfølsomme oplysninger.
Man SKAL blot officielt "tage vare på".

At godkendelsen ligger ind på Aula, og forældre skal give tilladelse - viser samtidig, at det går "hen over hovedet" på dem, det hele drejer sig om: Børnene / de unge.
Dette er måske svært - men, det er "tidens anden tand", at Unge må øves i at "mærke efter, ift. især grænseoverskridende adfærd såsom billed/video-deling".
Dette lærer man nok ikke, ved at ens forældre træffer valgene (og man reelt ikke aner noget om de godkendelser, som forældre måske føler sig tvunget til at sige ja til (for ikke at "skille sig ud").

"Forældres tillid til skolen" er jo af nogle skoler set som "basis / præmis" for en succesfuld skolegang for barnet.
Og, der er ikke så langt endda, fra "ikke accept af noget så banalt som almindelige fotos" til "vi har behov for, at I støtter op om skolen (har tillid til skolen)".
Den skole, jeg har erfaring med, fremkom netop med denne "sammenkobling" - og uden de pågældende forældres ubetingede tillid samarbejdede de ikke med skolen (fastholdte skolelederen).

Indirekte: Man får nok ikke sådan noget at vide, direkte - men, man tænker over alt (med god grund) når man er forælder - f.eks. hvis der skiftes til en ny skole.
Man ved f.eks. at hvis man spørger om mobnings-beredskab/indsats, så ender man let som "curling-forælder" eller "negativt indstillet på forhånd" - og så kan "dårligt skole-hjem samarbejde let tilbageføres til dette udgangspunkt".
SÅ, det hele er ikke så enkelt endda ... og, der burde derfor være klare "generelle" regler - f.eks. "ingen skal spørges om diverse, inden det er absolut nødvendigt" - og, f.eks. billeder skal/kunne være noget, der blev spurgt om, "fra gang til gang" - sikkert besværligt .. men, det er umuligt at forudse, hvad et samtykke indebærer, i fremtidens cases.

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Datatilsynets regler

Det er ubegribeligt, hvordan kommunens jurister kan mene, at den foregåede hændelse ikke skal indberettes


Som jeg læser udtalelsen, kan jeg faktisk blive i tvivl om, om dpo har fulgt juristernes vurdering, eller sat sig ud over den?

Af Per Lind 
Af Mogens Lysemose 
Re: Datatilsynets regler

"Følgende forhold bør altid indgå i den konkrete vurdering af risikoen for de registreredes rettig-
heder og frihedsrettigheder som følge af et brud på persondatasikkerheden:
 Typen af sikkerhedsbrud, herunder om der er sket tab af oplysninger, brud på fortrolig-
heden eller en integritetskrænkelse;
 Oplysningernes art og omfang;
 Risikoen for at registrerede kan identificeres;
 Konsekvenser bruddet kan have for de registrerede;
 Hvorvidt bruddet omfatter særlige registrerede (f.eks. hvis der er tale om børn eller
særligt udsatte);
 Antallet af berørte fysiske personer;"

Hvordan kan dpo og kommunen svare nej til:
+ om der er sket tab af oplysninger, brud på fortroligheden
+Risikoen for at registrerede kan identificeres
+bruddet omfatter særlige registrerede (f.eks. hvis der er tale om børn...)

De bør vel svare nej til alle disse for at retfærdiggøre ikke at anmelde?

Af Lars Petersen 
Offentlige instanser

Hvor stor en bøde skal Helsingør kommune have for at sende børns data til Google?

Er det rimeligt at skatteyderne i Helsingør skal betale for det?

Af Peter Svendsen 
Re: Religion?

ja, der "floodes" ... det er tilsyneladende grænseløst land (hvortil går skolens grænse for indflydelse og "magt").

Af Gert Madsen 
Re: I den virkeligt grove ende...

Det er nemlig ens kontonavn hos Google, som er oprettet af Helsingør Kommune.


Var det ikke Youtube-login ?
Andre steder er GSuite-login 2 bogstaver og 3 cifre. Og bogstaverne har intet med initialer eller lign. at gøre.

Af Tommy Calstrup 
Holberg

Overvågning kan se, at Jeppe drikker, hvor han gør det, og hvornår, men ikke hvorfor Jeppe drikker, og selv den bedste AI kan ikke stoppe hans drikkeri, ligesom de heller ikke kan nå at stoppe Nille, når hun finder Krabasken frem.

Det eneste der kan forhindre Brian og Ahmed i at blive kriminelle, er menneskelig opmærksomhed og omsorg, fra det øjeblik de bliver født, og indtil de selv kan finde ud af det. Det kan teknologi ikke erstatte, uanset hvor mange interaktive bamser og sælunger, vi smider efter dem.

Der er ikke noget quick fix her, og besparelser kan først forventes om 50 - 100 år, så det kan politikere naturligvis ikke bruge til noget, da de har brug for ressultater, før næste valg.

Af Mikael Ibsen 
Afstanden mellem stat og borger

vokser overalt i små, men sikre, spring, der alle går i samme retning, nemlig total kontrol med borgernes adfærd ude og hjemme, dag og nat, privat og offentligt - på godt og ondt. Og også i Danmark. Og ovenstående artikel viser et nyt teknisk trin på vejen.
Kombineret med love med tilbagevirkende kraft, som jo ikke længere er utænkelige, muliggøres og perfektioneres umyndiggørelsen umærkeligt bid for bid, så demokrati i praksis bliver til manipulerende blændværk - skindemokrati - og vores forfatning, Grundloven, et støvet gammelt festskrift, uden væsentlig praktisk betydning mere - for slet ikke at tale om respekt.
Hvis der på et eller andet tidspunkt skulle komme et nyt grundlovsudkast, bliver det efter al sandsynlighed, hvis magtens nuværende holdninger da ikke ændres radikalt, så fuldt af huller i de paragraffer, som skal beskytte borgerne, at man vil tro, at det er udarbejdet i samarbejde med en si-fabrikant. Se bare på den nuværende Grundlov’s paragraf 72, den om hjemmets ukrænkelighed og kommunikationshemmelighed, og hvor der forlanges en dommerkendelse før indgreb må foretages. Her er et helt centralt begreb “SÆREGEN undtagelse”, altså en virkelig sjælden situation, grænsende til landsforræderi, indsat, hvis en dommerkendelse skal kunne undlades. Det tolkes nu til dags som “hvis man synes“, og har for tiden resulteret i omkring 500 særegne undtagelser, hvilket er rent misbrug af paragraffens meget veldefinerede kattelem. Denne undtagelsesvise mulighed er nu åbenlyst, og af skammeligt indlysende bekvemmelighedsårsager, blevet til en ladeport, åbnet af en lang række ministerier i kun alt for tydelig disrespekt for intensionerne med Grundlovens beskyttelse af borgerne - og deres privatliv, og græsende til egentlig hån af Grundlovens fædre !
Netop holdningen og fortolkningsmisbruget af denne paragraf stiller indirekte, men alligevel krystalklart og tydeligt spørgsmålet: Ønsker staten grundlæggede, at borgerne i praksis skal have ret - eller lov - til at have et privatliv ? Eller er det bare blevet alt for besværligt og ubekvemt for statsmagten nu ?
I’m so glad, I’m not young anymore...