Senest kommenterede indhold

Af Jesper Frimann 
Re: Ikke kun økonomi

@Louise Klint

Jeg synes du groft forsimpler tingene. Jeg synes normalt ellers at du har 'check på dit sh*t'.

1) Du glemmer at normalbilledet altså er, at vi har epidemier der jævnligt slår tusindevis af bedsteforældre ihjel uden, at vi som offentlighed gør ret væsen ud af det. Godt nok gør SSI og SST en brav indsats og redder hvert år mange tusindevis af liv ved vejledning og vaccinations programmer. 2) Jeg synes at professor Jes Søgaard's regnestykke er cirka lige så pinligt som CEPOS'es. Begges BNP cost er for det første alt alt for lavt, tager kun kortsigtede effekter med, og så kun de ting som umiddelbart kan ses direkte i BNP. Alle der har regnet med komplekse modeleringer og modeller ved at startbetingelserne/parametrene er ekstremt vigtige. Og en signifikant del af regningen for vores nedlukning rammer de yngste. Så hvad er prisen for at tusindevis af børn går glip af f.eks indskolingen ? Hvad er prisen (både økonomisk og menneskeligt ) for at udsatte børn lige nu ikke bliver hjulpet ? Hvad er konsekvenserne for børn at et rekordt stort antal forældre lige pludselig bliver arbejdsløse pga. en uforudset katastrofe ? 3) Sundhedspuklen. Lige nu står store dele af det danske sundhedsvæsen på standby, og der er en manglende "fakturering" og en opbygning af 'sundheds gæld', som kommer til at ramme hårdt efterfølgende. Tror du selv på, at når der skal afregnes mellem regionerne og staten, og staten siger til regionerne, men I har jo kun lavet 60% af det normale faktureringsgrundlag, så kommer sparekniven ikke til at blive svunget ? Er der så er penge til flere eller færre hænder til at afvikle den kommende pukkel ?

Tingene er ikke så simple som sort og hvidt/Liv og død, men når vi vælger så drastiske midler som en nedlukning af samfundet er, så har det store konsekvenser, som kan være ret vanskelige at overskue. Det er derfor at det er så vigtigt at sådanne tiltag bunder i sund faglighed og ikke i politik.

// Jesper

Af Jesper Frimann 
Re: Hvad er relevant at måle på?

@Gert Madsen

Nu kan det være at Danmark havde ageret som Sverige, hvis man faktisk havde et beredskab, sådan som jeg har forstået at man har i Sverige.

Det havde/har man jo. Min påstand er endda, at det beredskab man har/havde i Danmark nok var det svenske klart overlegent. Da man havde/har bedre lokal styring. Problemet er bare, at det aldrig er blevet aktiveret. I stedet for at aktivere det danske epidemi beredskab, (som SST ikke mente var nødvendigt da Covid-19 stadig kun er en b liste sygdom) valgte man fra politisk side simpelt hen, at skrive loven om og hardcode COVID-19 ind i loven og give all den myndighed, der i den gamle epidemilov lå hos SST og de regionale epidemiråd, til sundhedsministeriet. Sagt med andre ord fra at have en professionel org. der har trænet og forberedt sig på pandemier, og som håndterer epidemier hvert år, mente man at det var bedre at embedsværket der er eksperter i ministerbetjening og spin, tog vare på tingene. Det kan man jo så lige tænke lidt over....

// Jesper

Af Benjamin Balder 
Re: Faktaboks til artiklen

Steen, du har ret og jeg er målløs. 4 års betinget fælgsel. Og hans medskyldige partner fik 5½ års ubetinget. Nu vil jeg ikke være pøbel-dommer. Det er tydeligt, at han og hans partner begik bedrageriget i samarbejde, det står i dommen; derfor er jeg ærligt talt overrasket, og jeg kender også andre, som troede, at han var i fængsel.

Johan Schlüter er ikke i fængsel. Men han afsoner en ubetinget dom.. hvilket vil sige, at hvis han sender flere falske faktura ud, så kommer han i fængsel. Well, det er nok ikke menneskerettighedsdomstolen, han skal klage til :)

Når vi nu er ved sagen anno 2020: Fik Producentforeningen pumpet deres penge tilbage fra det (muligvis fiktive) grønlandske vandprojekt?

Af Jesper Løffler Nielsen 
Re: Ikke alle kan få VIP behandling som KL fik

Hej Steen. Rigtig god pointe. Det er faktisk også et af de få gode forslag, der er på bordet lige nu ift Justitsministeriets evaluering af den danske del af databeskyttelsesreglerne, nemlig muligheden for at få en konkret bindende forhåndsbesked på, om en given planlagt aktivitet vil være lovlig. Vi kender den fra andre områder, fx Forbrugerombudsmanden, og det ville være oplagt at gøre her også, særligt over for foreninger og SMV’er, der ikke har ressourcerne til advokater og andre typer af dyre rådgivere.

Af Gert Madsen 
Re: Digitalisering er et værktøj

Det er mit indtryk at også en stor del af befolkningen synes det er OK at samle data ind, og vi har en "borgerpligt" til at stille alle data om vort helbred og færden mv til rådighed for det offentlige/samfundet/forskning.

Det har du nok ret i. Men lige det tilskriver jeg nu mest den flok af professionelle løgnh^H^H^H^H^H^H kommunikationsmedarbejdere, som vedblivende skriver om at sikkerhed er højeste prioritet etc., selvom al erfaring viser det modsatte.

Jeg tror faktisk ikke at menigmand er ligeglad med om hans sygdomshistorik dukker op hos forsikringsselskabet. Det er bare de færreste som ved, at det er en reel risiko, med den måde som sundhedsvæsenet behandler vore data.

Af Steen Garbers Enevoldsen 
Ikke alle kan få VIP behandling som KL fik

Det er jo dejligt for KL, at de kan få et skriftligt konkret svar på deres spørgsmål. Selv har jeg prøvet at kontake datatilsynet for at få svar på om en konkret indsamling af data med tilhørende formål er indenfor skiven.

Jeg vil jo gerne overholde lovgivningen!

Svaret (efter adskillige måneder og rykkere) var i parafraseret form: "datatilsynet vil ikke fortælle up-front hvorvidt et konkret tiltag er lovligt eller ej, men forbeholder sig retten til at politianmelde virksomheden hvis tiltaget implementeres og det efterfølgende vurderes at være ulovligt."

Hvis man ikke kan spørge den (eneste?) myndighed som har kompetencerne til at vurdere lovligheden af et tiltag i forhold til GDPR og få et konkret svar, så synes jeg faktisk godt man kan sige, at GDPR måske ikke i sig selv er hæmmende for innovation men det er myndighedernes håndtering til gengæld.

Jeg er stor tilhænger af GDPR - Men myndighedernes implementering af lovgivningen lader sgu en del tilbage at ønske.

Af Morten Aaby Jørgensen 
Re: Grundlag for undersøgelsen

Den bedste måde at se om man har implementeret standarden er, hvis man kan blive certificeret - det bliver nok snart et krav.

Og tror mig der er normalt meget langt fra "arbejder efter principperne" (noget der ligner trin 3) til at kunne få det certificeret (trin 5)

Af Gert Madsen 
Re: Hvad er relevant at måle på?

I Sverige har man jo foretaget en langt mindre kontant nedlukning end i Danmark, det har så resulteret i relativt 4 gange så mange døde, og sikkert også et tilsvarende højere antal hospitalsindlagte.

Nu kan det være at Danmark havde ageret som Sverige, hvis man faktisk havde et beredskab, sådan som jeg har forstået at man har i Sverige.

Og når dette er ovre, kunne det være interessant at undersøge, om det faktisk er så god en ide, at køre "just-in-time"-lager på basalt hospitalsudstyr. Nok specielt med fokus på det, der hentes fra den anden side af jorden.

Af Louise Klint 
Ikke kun økonomi

Jeg mener her, at vi kommer til at betale en regning for et tankesæt. Vi kommer ikke til at betale en regning for en business case baseret på fakta.

Nej, naturligvis.

Akkurat som vi heller ikke tager livet af de mennesker, i vores samfund, som er ”en dårlig forretning”. De tusindvis, som ikke ”kan svare sig”, ikke er rentable i det store samfundsregnskab, set i et livsperspektiv. Alle de, der giver underskud.

De, som ikke er en investering, men blot en udgift, penge op af lommen for samfundet. Vi smækker ikke kommunekassen eller syge(hus)kassen i, når den enkelte har nået et vist maksimum af omkostninger.

Som man ville gøre det i en privat virksomhed – gå forretningen efter med en tættekam. Bortrationalisere, justere forretningsområder eller aktiviteter, der ikke giver tilstrækkeligt afkast. Skære fra.

Hvordan kan det være, at vi ikke gør det? Det beror på ideer (”tankesættet” ^^), værdier, vores samfundsmodel. (Samt det ikke ubetydelige faktum, at vi, i Danmark, har råd til det. Havde vores samfundsøkonomiske udgangspunkt været et andet, kunne vi være nødsaget til at træffe andre valg). Alting afgøres ikke af, om det er rentabelt (økonomisk set).

Coronakrisen er ej heller rentabel eller en god business case, det er den sq ikke.

Og vi kunne sagtens vælge, at ”sætte pris på et menneskeliv” i denne forbindelse. Det bestemmer vi selv.

Vi kender det fra England, fx. Det hedder QALY, ”kvalitetsjusterede leveår”, sat på formel. Medicinrådet herhjemme skal, fra efteråret, til at bruge QALY som redskab fremadrettet, når de vurderer effekten af nye lægemidler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_year https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2750-medicinradet-overgar-... https://medicinraadet.dk/om-os/medicinradets-arbejde/qaly

Sundhedsøkonom, professor Jes Søgaard, regnede tidligt i krisen på sagen, ud fra 3 forskellige scenarier. 30.03.20 (måske er artiklen abonnementsbeskyttet): https://ugeskriftet.dk/debat/corona-indsatsen-er-dyr-men-det-kan-blive-d...

Vi kunne sagtens gøre det, ”sætte pris på et menneskeliv” her under coronakrisen. Men jeg tror nu, at man, fra politisk hold, har vurderet, at det ville blive svært at vinde folkelig opbakning til, netop i situationen. (Og hvor skal grænsen gå?)

Jeg tror, at du ville få svært ved at sælge en sådan idé, en sådan afgørelse, på daværende tidspunkt, i aktuelle situation.

Sige til danskeren, at ”din bedstemor må lade livet, fordi ellers får Danmark for mange virksomhedskonkurser og arbejdsløse – det bliver for dyrt”. Ikke mindst, når vores udgangspunkt er et overskudssamfund. Vi kunne fx. have sat en grænse ved 83 år, for hvem, der må få respiratorhjælp – optage de dyre sengepladser på hospitalerne. Men jeg tror, at du skal regne med at få problemer, i så fald. (Tænk over det engang, hvad ville der ske?) Jeg tror ikke, man skal bygge en politisk karriere på det, i hvert fald. Men fremadrettet, og i sundhedsvæsenet generelt, er jeg tilhænger af prioritering. Vi har ikke råd til det hele.

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7800222/De-har-st%C... https://www.dr.dk/nyheder/politik/trods-ekstra-laan-paa-200-milliarder-k... https://politiken.dk/oekonomi/art7800822/Regeringen-Her-er-13-lande-der-...

Man er nok nødt til at foretage en realistisk konsekvensberegning også, ”er dette gangbart i praksis, pt?”

Kan være, det ikke er en opgave for økonomer, men så må andre til. Det er ikke matematik og grafer det hele. Trods alt.

Af Louise Klint 
Re: Hvad er relevant at måle på?

Vedr. Sveriges tilbagegang, der vurderes at blive større end Danmarks :

Sverige har åbenbart en større industriel produktion, der er afhængig af at kunne afsættes globalt.

Men det skyldes blandt andet, at den svenske økonomi er langt mere afhængig af industriel eksport til verdensmarkedet, hvor mange andre lande har lukket helt ned for modtagelse.

https://politiken.dk/oekonomi/art7801706/%C3%98konom-Svensk-afh%C3%A6ngi...

Igen – det er kun foreløbige vurderinger. Vi ved ikke, hvordan det vil ende.

Af Finn Hansen 
Hello

Win 10 sendes til teknik fordi den ikke kan starte i "normaltilstand" fordi der kommer en BSOD, teknikkeren skal have kunden siddende og glo på kamera eller vedkommende til at føre sin tykke finger over et felt igen og igen, for at kunne få adgang til "Fejlsikrettilstand"... Jeg er da spændt på, hvordan dette modtages af alle de teknikker som MS har produceret med deres Win 10, en uenlige gode gave fra Guds eget land til menneskeheden??? Jeg syntes der mangler lidt oplysning, så som - man "skal" som bruge lave et master password og ikke kun et billede af sit fjæsbog eller sine pølser!!!!

Af Jesper Frimann 
Hammer og Dansen

Vil du også læse den artikel, som politikerne har læst, finder du ”Hammeren og Dansen” her.

Problemet er bare at forfatteren (som jo nok er din pointe :^)= ), ikke er virolog eller epidemilog men en marketing gut, som skriver tingene i den form som politikerne er vant til at få det..... i "salgspeak". Problemet er så bare at han har promoveret/solgt en løsning. En løsning som nok ikke var helt den samme, som SST ville i Danmark.

Han har dog IMHO en pointe, og det er Figur 16 i hans blog. Nemlig at man skal lave en business case på tingene.

**Hvordan får vi mindst mulig død og ødelæggelse for pengene. **

Man skal så bare huske på at de tal han skriver ikke er illustrative...

// Jesper

Af Jesper Frimann 
Re: Hvad er relevant at måle på?

Så er der de døde. Principielt synes jeg det er uetisk at sætte en pris antallet af døde. Man lad os alligevel se på de døde: Der er per 25. maj 563 døde ”med” Corona, bemærk ikke af men med.

Når vi snakker f.eks. influenza epidemier i Danmark, bruger man samme måde at opgøre dødsfald på, så ja.

Inden for epidemologi taler man normalt om livsår. Altså hvor mange mistede år af liv mister man, og at minimere dette. Dette betyder så at man tillægger børn og unge større værdi en ældre. Jeg har med de få data vi har, forsøgt at estimere tabet af livsår i Danmark. (Tænk en model med forventet leveår for en person med alder X) Det jeg har estimeret er at tabet af livsår i Danmark lige nu er 6772 livsår pga. Covid-19, med et gennemsnitligt tab på 11,5 år per dødsfald.

I Sverige (jeg har snydt og genbrugt den Danske aldersfordeling men dog korrigeret for en forventet længere levealder i Sverige) har man mistet 43750 livsår med en gennemsnitligt tab på 10,6 livsår per dødsfald.

Til sammenligning så tabte vi i Danmark 45.992 livsår i 2017/18 influenzaen med et gennemgnitligt tab på 16.3 livsår per dødsfald (2749 dødsfald) . Så vi er et godt stykker derfra.

I 2013/14 influenza epidemien tabte vi 2449 livsår, men her var der en del unge mennesker der døde, så her var tabet gennemsnitligt 68 livsår per dødsfald.

Så det man kan sige er, at den her sygdom især koster gamle mennesker livet. Men modsat tidligere pandemier, så har vi i vesten en stor generation af ældre, der bliver ramt.

Nu er der meget 'Sverige Bashing' i medierne, men der skal man bare huske på at Sverige stadig ikke er der, hvor vi var med Influenza epidemien i 2017/18. mht. tab af livsår.

// Jesper

Af Martin J. Ernst 
Re: Hvad er relevant at måle på?

Et er rene finans tal andet og det er bla. Forskellen på DK og Sverige oprydningen i alt det der lukkede ned og er blevet skubbet i den offentlige sektor. Her i Sverige har fokus bla. Været på at man ikke vil lade børn i stikken ved at lukke skolerne. Ikke pga det faglige men ting som vold i hjemmet, alkolhol misbrug, handicap osv. ting som i DK skal ryddes op i og betales bagefter og prisen for det over de næste mange mange år? Ved ingen. Så jeg tvivler på at man på noget tidspunk kan trække to streger og komme med et fast og sikkert facit på hvad det har kostet der til er dataene man kan få alt for usikre.

Jeg er helt enig i synspunktet om at vi ikke alene skal se på økonomien i dette. En god business case indeholder - efter min mening - både en rene økonomiske del, men også "bløde værdier", som du også kommer ind på. Det er min erfaring at de "bløde værdier" også har en indfyldelse på de økonomiske til, men det er bare svært ved at påvise pga. mange forskelige bidrag.

Dette gælder både, når business casen er releateret til coronakrisen eller til it (eller en bro ... eller ... ).

Den efterfølgende vurdering og sammenligning landene i mellem bør se på de mange parametre. Bl.a. de parametre med hvad betød det for familierne. Vi har allerede tal som indikere en negativ udvikling: https://amnesty.dk/nyhedsliste/2020/vold-mod-kvinder-eskalerer-under-loc...

Af Peter Nørregaard 
Fortune 500...

“ Derudover skulle selskabet efter eget udsagn sælge produkter til halvdelen af virksomhederne i Fortune 500-indekset.”

Det er sikkert endda rigtigt. Fortune 500 virksomheder er så store at de - næsten garanteret - kører hvilken som helst software i en eller flere udgaver. :-)

Af Jesper Jepsen 
Re: Hvad er relevant at måle på?

Et er rene finans tal andet og det er bla. Forskellen på DK og Sverige oprydningen i alt det der lukkede ned og er blevet skubbet i den offentlige sektor. Her i Sverige har fokus bla. Været på at man ikke vil lade børn i stikken ved at lukke skolerne. Ikke pga det faglige men ting som vold i hjemmet, alkolhol misbrug, handicap osv. ting som i DK skal ryddes op i og betales bagefter og prisen for det over de næste mange mange år? Ved ingen. Så jeg tvivler på at man på noget tidspunk kan trække to streger og komme med et fast og sikkert facit på hvad det har kostet der til er dataene man kan få alt for usikre.

Af Jørgen L. Sørensen 
Re: Digitalisering er et værktøj

ikke et mål. Specielt politikerne ser digitalisering, som en måde at virke "moderne", og undlader derfor at spørge sig selv, hvorfor der digitaliseres. At kunne bruge andre menneskers data frit, uden at sikre disse data ordentligt, er tydeligvis et ønske hos visse. Det være sig politikere, embedsmænd, forskere og IT-sælgere.

Det er mit indtryk at også en stor del af befolkningen synes det er OK at samle data ind, og vi har en "borgerpligt" til at stille alle data om vort helbred og færden mv til rådighed for det offentlige/samfundet/forskning.

Hvis det lykkes at lave en corona-app bliver det spændende at se hvor mange der åbent vedkender at de ikke installerer den :-0

Selv det ikke at være få Facebook er efterhånden ved at være suspekt, og hvis en teenager hører man ikke er på Facebook kigger de på én, som om har mødt sjældent dyr som f.eks. en dino ;-)

Af Martin J. Ernst 
Re: Hov.

Du glemmer at håndhygiejne står ikke alene. Social distance og en med lukning af store dele af landet og helt lukket grænser.

Det er rigtig indsaten i Danmark bl.a. pga. de tiltag, som du nævner.

Jeg referer i bloggen til en undersøgelse foretaget af god håndhygiene alene. Effekten - jf. undersøgelsen - viser, at håndhygiene alene kan forebygge en mio. sygedage.

Af Martin J. Ernst 
Re: Hvad er relevant at måle på?

I Sverige har man jo foretaget en langt mindre kontant nedlukning end i Danmark, det har så resulteret i relativt 4 gange så mange døde, og sikkert også et tilsvarende højere antal hospitalsindlagte. Alligevel har Sverige oplevet en stor økonomisk nedgang der svarer til den danske. Ja faktisk har EU opgjort den forventede tilbagegang for 2020 i Danmark til 5,9 % og i Sverige til 6,1% ifg. Finans.dk. 6. maj. https://finans.dk/okonomi/ECE12123250/ny-prognose-eu-staar-over-for-den-.... Nu er den svenske økonomi skruet anderledes sammen end den danske, men alligevel.

Tak for godt indspark i debatten.

Jeg tror det er fortidligt og for ensidigt at se på et nøgletal alene lige nu. Bl.a. hvor meget gæld vil Sverige have sammenlignet med de 200 mia. kr., som p.t. er tilfældet for Danmark. Det er derfor jeg gerne vil samle et så nuanceret billede som muligt.

Men det er tankevækkende at væksten falder mindre? Og så kommer næste spørgsmål: Hvad har været årsagen? Også den erfaringsopsamlig vil jeg personligt meget gerne se.

Af Kenneth Hedahl 
Skuffende

Det er utroligt skuffende, at en virksomhed kan være så ligeglad. Hvis der, som de påstår, er mange virksomheder og privatpersoner der anvender deres software - Så sætter de jo deres kunders sikkerhed over styr.

Det må man håbe deres kunder hører, inden det bliver udnyttet!

Af Denny Christensen 
GDPR er i hvert fald en given parameter

Fin artikel, den skal lige nærlæses senere.

En umiddelbar kommentar er at GDPR er en given parameter, det er mere fortolkningen og opfølgning på reglerne det halter med - for private såvel som offentlige IT løsninger.

Jeg hører pt. en PodCast hvor CIO fra Pandora bla. snakker om ansigtsgenkendelse, eksempelvis når et Pandora klub medlem kommer ind i en fysisk butik - er det klamt eller glædeligt? Bedre kundeservice, hvis kunden selv vil - men er den information umiddelbart nem at spotte ved indmeldelse eller er den som politikere tit gør pakket sammen med mange andre, ikke egentligt relaterede services som kunderne egentlig gerne vil have?

GDPR har løftet niveauet ift. håndtering af den i mange år eksisterende persondatalov og det er i sig selv en gevaldig sejr.

At Datatilsynet ikke har flere ressourcer ligner en klar politisk prioritering, hvor der ikke skal komme for mange danske møgsager, som skribenten også er inde på.

En sidste ting: Viden har i mange virksomheder og specielt inden for det offentlige været brugt til kontrol og minimering af ydelser/mulighed for at hæve prisre/sætte restriktioner.

Det er glædeligt og klædeligt den dag vi som forbrugere og borgere oplever at vi FÅR noget tilført fordi viden om os anvendes positivt og konstruktivt. Måske vi så også er lidt mere villige til at stille data til rådighed helt frivilligt?

Af Jesper Wildenrath 
Hov.

Du glemmer at håndhygiejne står ikke alene. Social distance og en med lukning af store dele af landet og helt lukket grænser.

Af Christian Nobel 
Re: Lovlig Mulighed

Hvis man kan kalde det det.

Man kan vel kalde det de laver undergravende virksomhed.

Af Helge Svendsen 
Re: Lovlig Mulighed

Advokaterne er IKKE interesserede i let tilgængelige billige alternativer. Det vil direkte undergrave deres virksomheds model.

Hvis man kan kalde det det.

Af Michael Rasmussen 
Re: Lovlig Mulighed

Haha, det sker aldrig, for så er der jo ingen penge til advokaterne!

Af Povl Hansen 
Lovlig Mulighed

Rettigheds firmaerne kunne også prøve med en ny strategi, et lovligt alternativt....

Så hvis man finder en en spændende forfilm på YouTube, så kan man købe filmen som dansk forbruger

Af Jesper Lund 
Re: Almindelige rettigheder

Så det er for at få mere opmærksomhed.

Det virker jo, desværre. Pressemeddelelsen er blevet til endnu en "nu gøres der noget" artikel på i hvert fald MediaWatch og Version2.

Medierne, regeringen og de fleste politikere er totalt ukritiske over for Rettighedsalliancens påstande. I efteråret 2018 kom en rapport fra regeringens Vækstteam for Kreative Erhverv, som påstod at der var en kraftig vækst i ulovlige downloads på hele 67% (side 53). Det var alene baseret Rettighedsalliancens opgørelser af webtrafikken, som ingen aner hvor kommer fra (Rettighedsalliancen har ikke adgang til logfiler eller webanalytics for disse websites), men som hyppigt fremlægges som "beviser" i Rettighedsalliancens retssager og som konstant promoveres i Rettighedsalliancens analyser, senest denne hvor Rettighedsalliancen påstår at DNS-blokeringerne er effektive selv om der er et lineært fald i trafikken efter blokeringstidspunktet.

Vi undrede os en del over den påståede stigning på hele 67% fra 2016 til 2017 i Vækstteamets rappport (som altså blot var ukritisk gengivelse af Rettighedsalliancens PR-materiale), eftersom stort set alle andre analyser kommer til den modsatte konklusion, altså et fald i den ulovlige downloadaktivitet i takt med udbredelsen af streamingtjenester som Netflix.

Det var der rigtig god grund til.

Det viste sig senere (se denne recordere.dk artikel), at der mellem 2016 og 2017 var sket ret væsentlige ændringer i den statistik, som Rettighedsalliancen åbenbart bruger. Fra 2017 var trafikken fra mobile enheder kommet med, mens statistikken i 2016 kun omfattede computere. Unægtelig en ret væsentlig detalje, hvis man vil påstå at der er sket en kraftig stigning fra 2016 til 2017.

Jesper Lund

IT-Politisk Forening

Af Emil Moe 
Re: Almindelige rettigheder

Så det er for at få mere opmærksomhed.

Jeg håber da der sidder nogen derude et sted, enten kunstnere eller mere sandsynligt pladeselskaber og nyder læsningen, for i mange kredse virker det mest som om, at de skaber et dårligt image til industrien.

Hvem af os bruger ikke Spotify og Netflix osv i dag? Problemet er vist ikke så stort som de gerne vil have det til at være og i øvrigt 'vammelt' at der nærmest er en industri og ikke mindst forretning i, at forfølge andre, hvad end emnet så er.