Senest kommenterede indhold

Af Jan Gronemann 
"Mister arbejde"

Overskriften får det til at lyde som en fyring

Af Jesper Frimann 
Der var engang...

Hvor man i offentlig IT-regi havde rigtige IT selskaber der hed DataCentralen og Kommune Data.
For lidt over 10 år siden planlagde og gennemførte Kommune Data, nu kaldet KMD, Danmarks indtil da (og vel stadig) største offentlige IT-projekt, nemlig kommune sammenlægningen.
Det blev gjort for sådan cirka 600 millioner, med det i mente, at hvis der blev penge i overskud, så fik Kommunerne penge tilbage, og det blev sådan gennemført uden de store skandaler.

Her en privatisering og mange fyringsrunder senere i de store gamle offentlige IT-selskaber har de problemer med at levere.

Et af hovedproblemerne til det vi ser i dag, er at man aldrig skulle have solgt DataCentralen og Kommune Data, på den måde man gjorde det på.
Man tog jo og hev hele den offentlige IT-viden og en stor del forretningsviden ud af det offentlige, som var til stede hos disse virksomheder.
Og det lider man så under i dag. Selv om der er rigtig mange gode kræfter hos Kombit, KL m.m. der virkelig prøver at genopbygge den viden, som forsvandt.

// Jesper

Af Martin Bøgelund 
Re: U-landshjælp til Odense

Eller hvordan ser I denne øremærkning blive implementeret?

Poul-Henning Kamp,
Venligst fortæl hvorledes den øremærkning af det investerede beløb fra Apple vil foregå i praksis - du må selv kunne levere dokumentation for dine påstande, hvis du kræver det af andre.

Det manglede da bare...

Af Peter Stricker 
Hvorfor milepæl?

Det er da flot, at de er nået op på 14M daglige søgninger. Men hvorfor har de valgt det tal som milepæl?

Det skulle vel ikke være fordi, at Y-aksen på deres graf kun går til 14M???

Af Andy Fischer 
Re: Simplificer

Lav tingende nemmere at forstå så er der også nemmere at kode


Jeg husker ikke, hvor jeg har det fra, men nedenstående har fulgt mig engang siden 80'erne. Kloge ord.

Don't use IT to simplify. Simplify, then use IT.

Af Erik Andersen 
En nemmere vej

Kan man ikke bare ringe til Putin?

Af Kristian Jensen 
Meget snævert udvalg af eksperter

De tre "eksperter": Kim Normann, Søren Lauesen og Erik Bonnerup har alle slået deres folder på CBS. Det kunne være rat med en lidt breder og flersidet analyse.

Af Lars Nielsen 
Re: Rolig nu...

sarkasme kan forkomme XD

Af Peter Makholm 
Re: Politisk fnidder

Rapporten, som må antages at være lavet af folk med forstand på den slags, giver en borgmester rigtig god grund til at være optimist.


Nej, rapporten er skrevet af folk der har forstand på at skrive rapporter. De har ikke nødvendigvis nogen forstand på datacentre, fødevareteknologi eller erhvervsfremme. Måske har de noget baggrundsviden om erhvervsfremme fra andre rapporter, men ellers er alt det faglige indhold noget der skal stamme fra deres kilder og 25 interview-personer.

Omkring din fortolkning af rapporten

Men du har stadigvæk ingen kommentarer til rapportens indhold eller til min fortolkning af rapportens indhold. Det virker til at du alene diskuterer eksistensen af rapporten uden hensyn til indholdet.

Kritikken er primært politisk

Mjnahhh, hele sagen er primært politisk: Er datacenter-drift et erhverv som kan gavne lokalområdet på langt sigt?

Det IT-faglige svar er at datacenter-drift ikke skaber grobund for et IT-vækstmiljø.

Af Andy Fischer 
Rolig nu...

...erhvervspraktikanten skal jo også have lejlighed til at skrive en artikel en gang imellem, og det er jo ikke alle som forstår de meget komplekse begreber vedrørende dette nye internet ;-)

Af Kenneth Andersen 
Søgetjeneste eller browser?

Kan os kritiske læsere konkludere, at artiklen handler om søgemaskinen duckduckgo.com i stedet for en browser af samme navn, som artiklen ellers påstår?

Af Gustav Brock 
Re: Hvorfor holde fast i Windows 7

Kun hvis den er tilsluttet en touchskærm ... men ganske mange bruger en bærbar også som stationær, og der er touch nogle gange langt hurtigere end at rode med mus - har da selv taget mig i flere gange at sidde og trykke på min gamle bærbare uden touch.

Af Jesper Frimann 
Re: Re. Så længeman ikke lader folk dø...

Men selv om man kan have sine fordomme om hvorfor folk vælger et givent job, så synes jeg bare, man skal være lidt forsigtig med at dømme. Der kan jo være mange grunde til at man har valgt et job - måske nogle af dem faktisk synes, de gør en positiv forskel?


Jeg synes nu ikke, at der er nogen der dømmer folk. Men det er altså arbejdsgivers marked i 'bunden' af arbejdsmarkedet, det er også derfor at lønningerne er, som de er der. Det hedder markedskræfter.

Og jeg er meget enig med Christian Nobel. Det er simpelt hen gået amok, og jeg mener at det er en reel trussel mod vores samfund.

Et glimrende eksempel er jo hele den her snak om en Politiskole. I stedet for at man nedsætter en projektgruppe med fagligt tunge folk, som undersøger tingene og kommer med en indstilling, baseret på faglige velkvalificerede argumenter. Så går der politik i det, og kandidat kommunerne ender op med at bruge millioner på markedsføring og det binder enorme ressourcer i den offentlige administration på noget så trivielt som en politiskole, når vi står over for kæmpe udfordringer. Og Ontop af det hele har man så valgt at lave en politikadet uddannelse som er en blindgyde rent uddannelses mæssigt, fordi politiet bruger sin tid på ting, som igen ikke giver værdi for os borgere, men som politikerne føler giver god signal værdi.

Vi er nødt til radikalt at ændre den måde som Danmark fungerer på hvis vi skal kunne gøre noget ved de udfordringer vi står over for.
Og her er det vigtigt at fornuft og faglighed bliver de ting der prioriteres højest.

// Jesper

Af Peter Christiansen 
Mærkelig ide

Lidt mærkelig analyse, da det ikke kan bruges til noget,
men en god programmerings opgave bestemt.

Af Christian Nobel 
Re: the??

Der menes nok "this". :-)

Skulle det endelig have været noget, så var "then" nok mere nærliggende.

Nu har Jakob så udspecificeret at kodekommentarer også indgår i "analysen", hvilket understreger at den er det rene nonsens (men det er altså ikke Jakobs skyld).

Af Gustav Brock 
Re: Hvorfor holde fast i Windows 7

Forfriskende med nogle seriøse og saglige argumenter for en gangs skyld. Tak Brian.

Men jeg synes, det er småting i forhold de store fordele ved Windows 10: Den meget hurtigere start (selv fra helt slukket) og den bedre funktion af Windows Update, der ikke længere forstyrrer brugeren. For slet ikke at tale om tablet-brug med touch, hvor Windows 7 nærmest er umulig at arbejde med.

Af Carsten R. K. 
Re: Hvorfor holde fast i Windows 7

Vi ser sågar stadig WinXP og Srv2K i kundesammenhænge, så de gamle systemer trives i bedste velgående, desuagtet ejer er gjort krystalkar på risikoen ved fortsat at drive EOL-systemer.
Men det understreger pointen meget godt, at frygten (eller bekymringen, om man vil) for nyt er større end den risiko, man selv opfatter ved at fortsætte med det man er kendt med.

Af Kristian Mandrup 
Alt for store projekter

Statistik viser at risikoen stiger eksponentielt med projektstørrelse.
Projekter bør i stedet deles op som mini apps og micro services samt komponenter og udbydes separat hvor mindre niche leverandører kan være med. Det er en alt for old school vandfaldsmodel tankegang der benyttes.
Tanken er at et stor projekt skal spare penge og drift mv men istedet bliver det altid langt dyrere både på kort og langt sigt...

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Nogle spørgsmål

Hvad med non-funktionelle krav i forhold til f.eks. datasikkerhed, patientsikkerhed og krav til infrastruktur og integrationer? Skal vi bare glemme alt om dem?


Ja sikkert - mon ikke det netop vil bekomme en del toneangivende politikere ganske vel at kunne sige, at de (irriterende) problemer har vi udliciteret?

Hvem har ansvaret for den slags, hvis man følger forslaget? Hvis det stadig er det offentliges ansvar at sikre disse ting (og det bør det vel være), kan det så overhovedet lade sig gøre at følge forslaget? Kræver varetagelse af det ansvar ikke, at man faktisk er med i processen undervejs for at kunne gennemskue, om det leverede lever op til lovkrav på både data- og patientsikkerhedsområdet? Eller vil man bare tage leverandørernes ord for gode varer på det punkt (og så sige "Hov, der var ærgerligt, men det er i følge kontrakten leverandørens ansvar", når det kikser?)

Af Flemming Riis 
Simplificer

Der kommer ikke færre skandaler fordi det bliver udviklet et andet sted

Der kommer skandaler fordi alting er lappe regler på lappe regler og der typisk kommer regler med meget kort varsel

Lav tingende nemmere at forstå så er der også nemmere at kode

Af Jakob Møllerhøj 
Kode-kommentarer

Jeg har udspecificeret i artikel-teksten, at også kode-kommentarer indgår i analysen. Jakob - V2.

Af Kenneth Pedersen 
Samarbejdsforhold til Facebook

Hmm er det mig der er noget galt med eller er det en fejl at der står "Facebook har et særligt samarbejdsforhold til Facebook." det giver vel lidt sig selv?

Af Denny Christensen 
Man ønskede KMD med

KMD var med i rækken af ønskede leverandører, fordi de besidder en enorm forretningsviden og viden om eksisterende systemer til brug for konvertering.

Af Morten Andersen 
Forretningen skal være 100 % involveret i udviklingen

Er ansat i det offentlige og arbejder med it-projekter på forretningssiden, og min personlige holdning og erfaring er, at forretningen skal være 100 % involveret i it-udviklingen og gerne sidde side om side med udviklerne, så tvivlsspørgsmål kan blive hurtigt afklaret. Der skal være den fornødne ledelsesmæssige opbakning til, at forretningens deltagelse i et vigtigt it-projekt har prioritet over alle andre driftsopgaver. Og den prioritering kan være svær i en politisk styret organisation.

Får kuldegysninger af tænke på, hvordan vores it-projekter ville være endt, hvis vi ikke havde været involveret i it-projekter.

Af René Nielsen 
Pseudoforsking

Hvis den professor er citeret korrekt, så foreslår jeg i ramme alvor, at man på stedet nedlægger hans stilling, for det lyder som febersnak hvor de sparede penge kunne bruges bedre andetsteds.

At udvikle et program som Word er noget helt andet end at udvikle et system til håndtering af f.eks. sociale ydelser. Hovedproblemet hedder Folketinget som med få ugers mellemrum laver mindre eller større justeringer til de love systemet skal administrer. En lille ændring i lovgivningen kan være en stor rettelse i systemet. Det er der ingen der ved før rettelsen er endelig implementeret med slutbrugertests.

Folketinget handler altid i panik og på baseret enkelsager, hvor der øjeblikkeligt skal vises politisk handlekraft, hvorefter der kommer en lovgivningspakke som berører mange love/bekendtgørelser.

Jeg er helt enig i at professoren må have drukket af natpotten, fordi det system han omtaler - findes ikke. Det er heller ikke muligt at lave et standardsystem, fordi det er politisk uacceptabel at vente på systemerne bliver udviklet og sluttestet.

På den måde er IT-systemerne hele tiden 6 til 24 måneder bagud (og nogle gange endnu mere). Og nogle gange kan der komme rettelser til rettelser som endnu ikke er kommet "i produktion", hvorfor det hele må rulles tilbage.

Hvis det overhoved skal komme på tale med standardsystemer indenfor offentlig administration, er man nødt til at pålægge Folketinget "Frozen zone". Det vil sige at alt hvad de vedtager - ikke kan træde i kraft før IT understøttelsen er på plads og gennemtestet. I praksis en eller to gange om året.

Hvem tror på at Folketinget tager det hensyn? og deri har i en hovedforklaring på de mange IT skandaler i det offentlige. Mållinien flyttes hele tiden og ikke kun frem eller tilbage men i alle retninger også op og ned og ud til siden.

Så når et tilbud afgives, er den slags indregnet i prisen og i det som står med småt.

Af Christoffer Kjeldgaard 
Re: Nogle spørgsmål

Nu bliver alt offentlig It jo sådan set udviklet hos private virksomheder. At dekoble kravspecificering og brugerinddragelse tror jeg ikke at vi får bedre løsninger af.

Helt enig, det eneste der sker ved overgang til en licensbaseret model er at det bliver umuligt for andre aktører at byde ind på opgaven. Den finansielle risiko er simpelthen alt for stor til at nogen privat virksomhed ville udvikle et offentligt IT-system til os danskere uden en forudgående aftale om at vi aftager systemet, hvis systemet ellers opfylder kravene.

Selv hvis en aktør skulle byde ind på en mindre opgave ville det kræve at disse kunne integreres med de eksisterende systemer.

En licensbaseret model giver derfor ingen mening uden et uomtvisteligt krav om at leverandørens systemer er Fully Open Source Software (FOSS). Og selv der giver det ikke rigtigt nogen mening;
Hvad sker der, når nye love stiller nye krav til softwaren? Hvem bærer ansvaret og den økonomiske udgift til at implementere kravene? Derudover er den økonomiske model i licenssoftware er jo baseret på forudsætningen om at der er mange kunder til at aftage produktet, hvorved den finansielle risiko mindskes. Her er der, med meget få undtagelser, kun 1 kunde. Jeg bliver lidt forbavset over, at Kim Normann Andersen (Professor v. CBS) ikke har tænkt over den vinkel.

Vi bør også overveje, om private selskaber er gode til at håndtere de værdi-mæssige krav fra det offentlige. Offentlige IT-projekter er værdi-baserede investeringer, og det adskiller sig fra finansielt konkurrencebaserede IT-projekter i det private.

Generelt set skal offentlige IT-investeringer levere en forbedret bureaukratisk service til borgene for en pose penge. Hvis det eneste formål med et IT-projekt i det offentlige er at reducere omkostninger, så er det dømt til at fejle på forhånd. Det er der flere grunde til;

  1. Kvaliteten af nyudviklede systemer vil næsten altid være lavere end systemer, der er modnet gennem flere år.
  2. Der er en stor risiko for, at systemet leveres med fejl - og fejl koster penge.
  3. Oplæringsperioder og organisatorisk modstand til forandring sænker produktiviteten betragteligt.
  4. Det offentlige skal levere den service, der er udmøntet i loven - Der er meget ofte ikke plads til sænket produktivitet, eller forringet kvalitet i den bureaukratiske proces.
  5. I det private vil projekter af den størrelse have andre finansielle gevinster, der kan retfærdiggøre investeringen - I det offentlige er der kun besparelsen.

Derfor skal besparelsen være forholdsvist stor i driften for at det offentlige bør løbe risikoen alene på et finansielt grundlag. Det kræver et indgående kendskab til de offentlige procesmodeller og krav for at kunne levere meningsfulde værdi-baserede forbedringer i IT-projekter.

Måske er problemet, at vi har privatiseret en stor del af vores offentlige IT-udvikling?

Af Olav M.J. Christiansen 
Forretningsviden?

De bedste systemer opnår man jo ved at både forretning og IT deltager i at lave dem. Så hvordan forestiller man sig at private IT-virksomheder skal oparbejde den viden?

Mange opgaver indenfor det offentlige kan efter min bedste overbevisning ikke løses af standardsystemer, men skal bygges (eller tilpasses) specifikt til formålet.

Forestiller man sig at private IT-virksomheder skal bygge et stort system til f.eks. inddrivelse af skat (EFI) eller Digital Tinglysning uden at være sikker på at have en kunde til det?

Men det er selvklart at man så vidt muligt skal anvende standardsystemer, når og hvis det giver mening (og selvfølgelig også benytte sig af open source løsninger).

Jeg tror bare ikke lige denne idé har meget gang på jord ude i den virkelige verden.

Af Christian Nobel 
Re: Re. Så længeman ikke lader folk dø...

Det er en populær myte, og måske er den sand - jeg kender ikke tallene, men vil da gerne tro, der er noget om det.

Det er på ingen måde en myte:

Fra 2007 til 2012 blev der nedlagt knap 14.000 stillinger inden for velfærdens frontpersonale såsom lærere, pædagoger og SOSUer, ifølge tal fra kommunernes lønstatistik på det tidspunkt.
I samme periode kom der over 6.000 ekstra administrative medarbejdere i form af chefer, akademikere, kontor- og IT-ansatte.

Og tendensen er fortsat:

http://politiken.dk/debat/profiler/Jan_Andreasen/ECE2128855/djoefere-jag...

http://politiken.dk/indland/art5560278/Akademikere-stormer-frem

https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/1b2cf329077940a4a12347c176478a4e-2015...

Det er bare ikke en undskyldning for bevidst at spilde penge i parkeringsafdelingen, når nu der tilsyneladende er en mere effektiv løsning.

Der er ingen der tale om at spilde penge, men at man bør overveje kassetænkning mere end en gang, når man kun fokuserer på den ene side af ligningen.

Af Erik Trolle 
Flytning af "point of failure"

Set med mine øjne er det bare flytning af Point Of Failure, fra det offentlige til den private industri og det offentlige bliver endnu mere gidsel end de er i dag.

Det aller værste er at Open Source og lignende tankgang vil være død. Hele licenshelvede vil forsætte. Skift af leverandør, vil være tæt for umuligt uden at skulle udvikle på ny.

Politikerne er så reaktionære, at de hopper på djøf'ernes definitioner af IT, hvor alt laves er den samme måde som det altid har været og det samme med metoderne.

Det hele er gammel industriens våde drøm, for de kan afværge al konkurrence, medens politikerne har skyklapper på.