Senest kommenterede indhold

Kommentar til: TDC logik
Af Uffe Callesen 
Klassisk TDC bashing'

Det er svært ikke at fryde sig lidt over at hvad der starter som en typisk klagesang over "store dumme TDC" ender med at udstille den manglende viden hos anklageren :)

Det er ikke nemt at være et stort teleselskab - hvis man har mange kunder vil man pr definition også have flere utilfredse kunder end de mindre selskaber.

Det har altid været TDC's lod at være den "store inkompetente" - det er som om folk ikke fatter at det er en stor dansk arbejdsplads fyldt med vildt dedikerede mennesker som dag ind og ud betjener Danskerne.. Ja selvfølgelig kan man finde historier hvor TDC fremstår som urimelige - men find mig et andet selskab i den størrelse hvor det samme ikke er gældende..

“Never underestimate the power of stupid people in large groups.”
― George Carlin

Kommentar til: TDC logik
Af Baldur Norddahl 
Re: Ikke TDCs fejl

Det kan godt være at det er sådan reglerne er men det gør det ikke automatisk rimeligt.

Det burde være sådan at du kan portere dit nummer når du kommer i tanke om det og uden risiko for at miste nummeret blot fordi du ikke kendte den korrekte procedure. Faktisk burde der være en kort periode efter at abonnementet er lukket hvor nummeret er reserveret til dig i tilfælde du beslutter at få det porteret og genaktiveret.

Kommentar til: TDC logik
Af Henrik Stougaard Nielsen 
Ikke TDCs fejl

For én gangs skyld er jeg ikke enig med PHK. Det har altid været sådan - også i udlandet - at vil man have sit nummer porteret, så skal man ikke selv opsige det. Det gælder også hos mobilselskaberne og hos VoIP-selskaberne. Man får tilmed en advarsel, noget i retning af "Du skal IKKE selv opsige dit nummer, hvis du vil have flyttet dit nummer til os. Det gør vi for dig. Vi kan ikke flytte nummeret, hvis du selv opsiger det."

Hvis det havde været omvendt, altså flytte nummer fra Stofa til TDC, så ville Stofa også have sendt en ny opsigelse eller endda en fejl, og at nummeret ikke kan flyttes. Dette fandt jeg på Stofas hjemmeside: "Du skal ikke opsige dit telefonnummer hos Stofa, men du behøver blot at bestille telefoni hos din nye udbyder. Din nye udbyder vil sørge for, at dit telefonnummer bliver flyttet."

Af Claus Jepsen 
Kan man så også bandlyse udbyder?

Problemet i disse sager er jo at der to parter - og en udbudsform der ofte ikke tillader særlig meget dialog før tilbuddet skal sendes.

fx EFI sagen har jo vist, at udbyder bestemt ikke har styret projektet særligt kompetent, og så er det jo ikke lige let at være leverandør(er).

Og hvem er det, der skal vurdere status? Udbyderen? Så sætter vi voldgiftsystemet ud af drift. En haverikommission eller anden udvildig/upolitisk organ måske?

Af Henrik Biering 
Re: @Lars Frelle - tag lige en tudekiks...

Joker du? Det er jo netop sådan prækvalifikationsprocessen fungere i Danmark.

Alle kan anmode om at blive prækvalificerede. Der er oftest krav til omsætning inden for området og en ”pæn” soliditet som dokumenteres i prækvalifikations materialet.

Herefter en omfattende gennemgang af de påtænkte medarbejderes CV’er, deres erfaringer med lignende projekter og desuden en oplistnings af de projekter virksomheden succesfuld har udført.

Vi er vel på basis af den samlede palaver enige om at den procedure, du beskriver åbenbart IKKE alene sikrer en tilstrækkelig afstemning/afklaring omkring projektet på udbudstidspunktet. Spørgsmålet er så om det kan gøres bedre. Det er jo f.eks. ganske normalt at papir betegnes som taknemmeligt: Hvis modtageren ikke forstår alle detaljerne ender det let med en tur på brevvægten for at se hvem der har de tungeste argumenter eller kompetencer.

Når du skal anskaffe ny bil, hvad tror du så bedst nedsætter risikoen for et fejlkøb? En hyldemeter teknisk info, certificeringer og diverse CV'er fra hver bilfabrik? Eller en prøvetur (evt. i modellen før) samt relevante anmeldelser fra andre bilkøbere og uafhængige (praktiske) testvirksomheder?

Nu er f.eks. skattesystemer jo ikke masseprodukter ligesom biler, men jeg tror at en model, hvor man flytter indsatsen fra papirtigeri mod reelle funktionelle demo'er kunne være en mulighed. Hvordan det bedst kan gøres er der sikkert andre, der har mere styr på end mig.

Kommentar til: TDC logik
Af Povl Hansen 
Re: Lad være med at opsige dit nuværende abonnement selv

Det giver ingen rationel mening.

Jeg troede af alle vidste af hvis man vil overføre et nummer så kontakter man modtagne selskab, og de sørger for opsigelse og flytning

Af Martin Hvidberg 
Re: Link til specialet?

Undskyld, slåfejl, Universitetsloven er fra 2003 :-)

Af Martin Hvidberg 
Re: Link til specialet?

Aarhus Univ. er ikke en offentlig inst. men en selvejende institution, som følge af Univ-loven af 2013.
Derudover er meget univ. forskning finansieret af et kludetæppe af kilder. Det er ikke længere en rimelig forventning at deres forskning altid skal være offentlig - desværre.

Kommentar til: TDC logik
Af Poul-Henning Kamp 
Af Niels Henrik Sodemann 
Re: @Lars Frelle - tag lige en tudekiks...

Uden sådanne krav til omdømmehåndtering samt krav til at leverandøren på udbud tidspunktet kan demonstrere lignende løsninger med en rimelig funktionalitet, er jeg enig i at et udbudssystem er det rene gøgl.

Joker du? Det er jo netop sådan prækvalifikationsprocessen fungere i Danmark.

Alle kan anmode om at blive prækvalificerede. Der er oftest krav til omsætning inden for området og en ”pæn” soliditet som dokumenteres i prækvalifikations materialet.

Herefter en omfattende gennemgang af de påtænkte medarbejderes CV’er, deres erfaringer med lignende projekter og desuden en oplistnings af de projekter virksomheden succesfuld har udført.

Med en behandlingstid på ca. 3-5 uger vende opdragsgiver så tilbage til 3-6 virksomheder, der er blevet erklæret egnet til at løfte den udbudte opgave. De udvalgte virksomheder får så tilsendt de 3-20 ringbind med vandfaldskontrakten samt en myriade af ufravigelige krav. Man har så ca. 40 dage til at aflevere et tilbud.

Så på nogen som helt måde at anfægte at de virksomheder som man prækvalificerer er de rigtigt, er blot et selvmål, der tydeliggør hvor syg processen / strukturen er.

Af Rene Laursen 
Et snedigt hul...

Huller kan ikke være snedige - programmører kan.

Af Henrik Biering 
Re: @Lars Frelle - tag lige en tudekiks...

Kære Lars Frelle
Stop klynkeriet og ryd op på egen side af hegnet ... den med glashuset!

Jeg savner en mere konstruktiv kritik fra dig og flere af de øvrige debattører i denne tråd. Hermed demonstrerer I netop den mangel på faglig professionalisme og ærlighed, som efterlyses af Lars Frelle. I modsætning til f.eks. den pragmatiske løsningsorienterede holdning Michael Holm fra Systematic demonstrerer i et andet indlæg.

Når det er sagt, så er jeg enig i at fejlene åbenlyst har ligget på begge sider.

Det første problem er at man overhovedet refererer til samlebetegnelsen "IT-projekter". Problemerne drejer sig jo oftest ikke om IT som sådan, men derimod om manglende eller fejlagtig funktionalitet, som opstår fordi leverandørerne ikke har den nødvendige ekspertise og faglighed til at håndtere udbuddet og om nødvendigt påpege fejl og mangler, der bør få udbuddet til at gå om.

Der udtrykkes nærmest bestyrtelse over at Lars Frelle mener at IT-firmaer ikke nødvendigvis skal byde på alle IT-relaterede udbud bare fordi de ved noget om IT, men måske ikke har tilstrækkeligt fagligt kendskab til den ønskede løsning til at gennemskue problemer med udbudsmaterialet.

Mener I også at samtlige smedefirmaer i Danmark skal byde på alle offentlige hardwareindkøb som broer, biler og høreapparater. Nej vel? Det er fordi de virksomheder, der i gennem tiden har specialiseret sig i at lave løsninger til specifikke problemstillinger har udviklet en kompetence og faglig stolthed. Det gør at de klart vil råbe vagt i gevær, hvis f.eks. en kommune forregner sig groft på broens bæreevne, har glemt at specificere at bilen skal være udrustet med bremser, eller specificeret et høreapparat med et effektforbrug på 100W, der omgående ville futte brugeren af.

At der kan være lige så stor forskel på den faglige kompetence der skal til at lave f.eks. et skattesystem, et skolesystem og et meteorologisystem er åbenbart svært at forstå. Formentlig fordi der er et væsentligt hardwaremæssigt sammenfald mellem løsningerne, så cheferne på begge sider af bordet derfor ikke kan se forskellen. Men det er netop fordi kravet til den specifikke faglige kompetence er flyttet fra hardwaren og ind i IT-delen af løsningen - og ikke fordi den er elimineret.

Det andet problem er manglen på feedback/omdømme systemer som kan skille bukkene fra fårene. Det kan enten ske på den hårde måde som Michael Holm foreslår. Eller mere smidigt og dynamisk ved f.eks. at vægte budpriserne med udgangspunkt i tidligere procentvise budgetoverskridelser, når man sammenligner bud på ny projekter. Uden sådanne krav til omdømmehåndtering samt krav til at leverandøren på udbudtidspunktet kan demonstrere lignende løsninger med en rimelig funktionalitet, er jeg enig i at et udbudssystem er det rene gøgl.

Kommentar til: TDC logik
Af Kim Henriksen 
Lad være med at opsige dit nuværende abonnement selv

Når du som slutkunde selv siger op, så tolkes det, som om du ikke længere ønsker at være abonnent hos selskabet herunder også telefonnummeret tilknyttet abonnement.

Det er da sådan set principielt set logisk nok at TDCs systemer ikke er helt så forståelige når der kommer en porteringsforspørgelse på et nummer, som ikke længere er i brug/under opsigelse.

Tilgengæld i gamle dage kunne man opleve at hvis man opsagde sit fastnet abonnement hos TDC, så nedtog de også eventuelle xDSL'er på adressen, fordi telefonforbindelsen, som blev brugt som bærelinje...

Af Benjamin Bach 
Correlation does not imply causation

Cum hoc ergo propter hoc

Dermed ikke sagt, at det er værktøjerne, som er årsagen, men blot at værktøjerne kan være en indikator for, hvilken type virksomhed der er tale om, og at visse typer virksomheder - hvor medarbejderne bidrager til open source og bruger de værktøjer, som kendetegner nye teknologier, hvor der måske er færre om buddet i forhold til mere traditionel softwareudvikling.

Jeg synes overskriften bør rettes til noget mindre fup-kausalt: Ny analyse: Virksomheder, der baserer sine teknologier på mere moderne open source redskaber, betaler medarbejderne bedre

Af Henrik Biering 
To be - or not to be - decentralized

Det hævdes ofte som her at blockchain er en "decentraliseret" mekanisme, fordi man forveksler decentral med distribueret.

Et system hvor alle aftaler mellem 2 vilkårlige parter dokumenteres på lige præcis den måde kun de to parter aftaler indbyrdes er decentralt, men IKKE distribueret (medmindre parterne da publicerer aftalen i et bredere forum).

Når nogen i et arbitrært økosystem (flydele, diamanter, banker) forsøger at tvinge andre parter ind i et blockchain baseret system for at sætte regler og udøve fælles kontrol, er det som udgangspunkt distribueret, men IKKE decentraliseret i den udstrækning der lægges begrænsninger på parternes aftaleformfrihed og konfidentialitet.

Derved udgør blockchains governance-mæssigt præcis den 3.part, som man ønsker at undgå. Mens nogle blockchains kræver majoritet i hashing power eller andet for at tage styringen (altså svarende til snakketøj og albuer i traditionelle foreninger), har jeg set eksempler på kommercielle blockchains, hvor styringen pr. definition tildeles en mindre udvalgt skare.

Til sammenligning kan f.eks. DNS mere retteligt betegnes som en decentral mekanisme, idet der er rimelig frihed for både placering og indhold af data.

For at vi i praksis kan få udbytte af de nyttige egenskaber blockchains kan have er det væsentligt at

  • få defineret nogle flexible interoperabilitets-standarder, så entiteter frit kan interagere selv om de benytter hver sin blockchain
  • etablere discovery funktioner, så virksomheder, myndigheder og personer kan finde hinandens data, når det er relevant
  • sikre let og smidig håndtering af transaktionsspecifikke identifikatorer for at understøtte krav til privacy
Af Jørgen Hede 
mellemrum eller tabulator

skal vi ikke kalde det en slags - poetisk frihed😀

Kommentar til: TDC logik
Af Peter Hansen 
Logik for burhøns

Enhver ved da, at man ikke skal opsige abonnementet bag et nummer, man har tænkt sig at portere.

Det gælder uanset hvem ens "inkumbente" leverandør er.

5: Kan jeg flytte mit nummer, hvis jeg allerede har opsagt mit abonnement?

Nej. Hvis du allerede har opsagt dit abonnement uden samtidig at bede om at få dit nummer flyttet til et andet teleselskab, har du ikke ret til at flytte dit telefonnummer.

http://teleanke.dk/hvem-kan-klage/spoergsmaal-og-svar/

Af Kenn Nielsen 
Re: Ekkokammer

Kan jeg få dig til at genopfriske hvad GW er? :)

Global Warming / anti Global Warming ;-)

klimaforandringer - eller manglen på samme.

K

Kommentar til: TDC logik
Af Poul-Henning Kamp 
Af Martin Hoffmann 
Re: Ekkokammer

Andre gange er f.eks hvis der diskuteres GW/aGW - eller bare årsagerne til GW. Hér kommerfølelserne let i kog.

Det er fredag, og min hjerne er vist på vej på weekend. Eller også har jeg været uvidende hele ugen.
Kan jeg få dig til at genopfriske hvad GW er? :)

Mine dårlige erfaringer kommer mest i tråde der omhandler overvågning af den ene eller den anden type. Jeg er mere ok med overvågning end gennemsnittet herinde, så mine synspunkter er voldsomt upopulære. Det i sig selv er jo helt fint, men det er ikke altid at ens indvendinger besvares sagligt.

Kommentar til: TDC logik
Af Svend Skipper Andersen 
Re: TDC på rov

Eller fordi I finder jer i det.

Flyt dog alt til andre udbydere.

Kommentar til: TDC logik
Af Jesper Frimann 
Re: TDC på rov

Fordi de har mere eller mindre monopol.

Ja. Jeg lagde sidste år i marts en ordre hos TDC på at flytte mit abonnement fra en TDC TV, fastenet og ADSL linje til YouSee med 100Mbit bredbånd. Altså det var sådan set 'bare at ændre mit abonnement' da de selv påstod, at jeg havde coax ind i huset til Kabel.

De har monopol på alt over 10Mbit hvor jeg bor. (ja man kan få Hiper men det er jo stadig oven på TDC's kabler).

Det tog så kun... 5 måneder og 25+ telefonopkald. For man fik ordren oprettet i deres 'gamle system', og så kunne ordren ikke ændres. Og da det viste sig at den coax indgang de påstod jeg havde, var aldrig blevet trukket, så kunne de ikke ændre den oprindelige ordre da den var 'read only'. Så man oprettede nye ordre og nye kundenumre og og og.. det lykkedes så til sidst at rammen en medarbejder der faktisk fik tingene fixet. Men så ja.. Og efterfølgende har der også været noget 'leftover rod'. F.eks. da man ryddede op i alle de kundenumre man havde oprettet på mig. Så røg mit TV signal... cirka 3 timer før Champions league finalen.. tog heldigvis kun en time for deres support at fixe det.

Man havde også sendt mig flere modem'er. Og ja.. som den gode kunde jeg er, ringede jeg da ind og spurgte om de ikke kunne sende mig en retur seddel, så kunne de få det 'overskydende uudpakkede' udstyr tilbage. Jaaa.. første gang ville de sende et brev.. som aldrig kom.. anden gang jeg snakkede med dem fik jeg så igen fat på en fornuftig ung dame.. som sagde.. jaa.. hvis du er rigtig sød så dropper du det af i en YouSee butik en dag du går forbi en, ellers så ja..

Når det så er sagt.. så er stabiliteten af mit internet sådan set ok. TV-boksen (deres nye) er faktisk rigtig ok. Så ja..
Men.. Hold da op for en gang rod de har med deres IT, og sourcingen af deres services.. har .. de for at sige det lige ud ikke check på.

// Jesper

Af Kenn Nielsen 
Re: Ekkokammer

Jeg må altså tilstå at jeg har lidt samme opfattelse af tonen herinde.
Der skal ikke meget til før man bliver opfattet som troll, hvis man forsøger at se en sag fra andre vinkler end den fremherskende.
Det er lidt ærgerligt, for vi kan jo kun blive klogere hvis vi en gang imellem leger djævelens advokat.

Ok, perception is reality...

Det jeg ikke kan genkende er:

Du skal tænke på, at de mest hærdede V2 debattører ringeagter almindelige mennesker. Hvis ikke almindelige mennesker har samme holdning som V2 debattøren, så beskyldes de for uvidenhed, for at sælge ud og en masse andet.

Det er naturligvis ok, at dette er din opfattelse, - og det er bestemt godt at få udfordret sine synspunkter.

De gange som jeg husker at have oplevet en 'barsk tone', er f.eks. når nogen "leger djævlens advokat" uden at tilkendegive dette, men blot gentager og/eller fremturer og derved fremstår som enten troll eller faktaresistent.

Andre gange er f.eks hvis der diskuteres GW/aGW - eller bare årsagerne til GW. Hér kommerfølelserne let i kog.

Men dette er forventeligt, og har man sin følsomste hud placeret på nethinden, bør man måske ikke læse så'n en debat.

Jeg synes altid at sproget er sobert, - selv hvis der diskuteres ikke-politisk-korrekte emner Trump/Rusland/kulturforståelse eller sligt.
I disse tilfælde slår moderator hårdt ned midt i debatten, lige så snart han spilder morgenkaffen på sin Politiken.

I det store hele er debatten interesseant, og det er sjældent at der er nogen som bare kommer storræbende ind og mener noget, uden at have nogen argumenter.

Men at tilkendegive ..at de mest hærdede V2 debattører ringeagter almindelige mennesker.
og
Hvis ikke almindelige mennesker har samme holdning som V2 debattøren, så beskyldes de for uvidenhed, for at sælge ud og en masse andet.

Dét er nok lidt som at komme storræbende ind.

K

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Jeg er lidt forvirret?

Lægger aftalerne frem? Det lyder godt.

Af Troels Bierman Mortensen 
Re: Jeg er lidt forvirret?

Ja, det gør vi. vh Troels

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Jeg er lidt forvirret?

Kære Troels.

Ja - det kan godt være, at det viser sig, at jeg skyder over målet. Men du kan hjælpe mig med at ramme plet ved at svare konkret og præcist på mine spørgsmål. Det synes jeg ikke, at du gør, selv om du svarer pænt.

Vil I lægge jeres kontrakter med sponsorater, samarbejdspartnere og donorer frem? Det ville jo være det første skridt til gennemsigtighed.

Oven på sager som DAMD er det vel tilgiveligt, hvis borgerne er en smule (eller meget) skeptiske overfor tiltag som dette. Og lige nu synes jeg bestemt ikke, at jeres hjemmeside lever op til noget med gennemsigtighed. Den er i høj grad uigennemskuelig - og da især, hvis I ikke er kommet ret langt, som du siger. For hvad er det så egentligt, der står på den? Du har jo netop selv skudt en del af oplysningerne på den ned. Retter I dem på hjemmesiden?

Af Troels Bierman Mortensen 
Jeg er lidt forvirret?

Kære Anne-Marie,

Det er godt at være forsigtig og årvågen i forhold til brug af private data. Personlig synes jeg at du skyder lidt over lidt over målet i din bekymring. Men det må tiden jo vise, når vi kommer i gang.

For en god ordens skyld - det var faktisk ikke Data for Good, der gik ud med en nyhed i Version2, men vi værdsætter ikke desto mindre den debat, indlægget har skabt og ligeledes dine kommentarer. Det er de samme værdier vi vil forsøge at skabe værdi på: den enkeltes ret til kontrol og gennemsigtighed.

Af Anne-Marie Krogsbøll 
Re: Jeg er lidt forvirret?

Tak for svar, Troels.

"På nuværende tidspunkt" - Der bekræfter du vel mine bange anelser på længere sigt?

Og på jeres hjemmeside er Danica Pension nævnt som "donor"? Regner I Danica Pension som "privat" donor? og hvilke data har Danica Pension doneret? Og må de overhovedet det (jeg håber det ikke)?

Og hvad mener du med, at I ikke har nogen "private donorer"? Hvilke "ikke-private donorer" har I så?

Du har svaret pænt og ordentlig (med uklart og tvetydigt), så derfor er det svært at blive ved med at insistere på svar. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvad jeres dagsorden har været med at gå ud med disse meget uklare meldinger, som I åbenbart slet ikke har tænkt igennem.

Og det generer mig voldsomt, at I - uanset evt. god hensigt - har startet med at koncentrere jer om at lave en meget fin og tilforladelig hjemmeside (indtil man begynder at nærlæse den), med tydeligt fokus på business-delen, og hvor I angiveligt allerede har truffet aftaler og lavet sponsorater med en del store aktører på feltet.

Så går I ud i medierne - og så viser det sig at være lidt en fis i en hornlygte, når begynder at spørge til, hvad der så egentligt ligger i det. Og borgerne - dem I gerne vil have til at deltage - de er, så vidt jeg kan se, fuldstændigt ikke-eksisterende i projektet indtil videre. I tager imod henvendelser fra firmaer m.m., og lover dem adgang til dejlige data - men jeg kan ikke se, hvor borgerne inviteres til at være med til at forme konceptet.

Jeg går ud fra, at når I nu er en non-profit, "idealistisk" organisation med en mission, så er I villige til at lægge de kontrakter frem, som I har indgået med samarbejdspartnere, sponsorer og donorer?

Lige nu kan jeg ikke lade være med at undre mig over, at I åbenbart "kommer til" at love adgang til mange flere data (Hovsa) i kraft af jeres særlige fondskonstruktion (på hjemmesiden omtaler I vist nærmest konsekvent jer selv som en "fond"), når jeg samtidig kan se, at I allerede har en del tilknyttede forskere, som sandsynligvis allerede har adgang til store mængder sundhedsdata. Jeg vil ikke sige højt, hvad jeg kan komme til at frygte. Det er for grimt - og måske også uretfærdigt. Det håber jeg.)