Jeg vil gerne lige kort fortælle, hvorfor jeg synes, at vi mangler en "Kvinder i it"-gruppe. Der er flere grunde - nogle mere egoistiske end andre.

En af grundene er at få kontakt med den feminine del af it-branchen på tværs af uddannelsesbaggrund og arbejdspladser. Det er ikke altid nemt at møde andre kvinder i it-branchen, så her kan et virtuelt community måske hjælpe på følelsen af "at være den eneste".

En anden grund er for at sætte fokus på vilkårene for kvinder i it-branchen og stille spørgsmål omkring de kønsforskelle der måske er og tage emner op som f.eks. særbehandling på baggrund af køn (positiv og negativ).

Der er i øjeblikket en masse initiativer igang for at sætte fokus på it-kvinder, heriblandt andre communities for it-kvinder i forbindelse med ting som open source, specifikke uddannelser og meget andet. Denne gruppes formål er blandt andet at samle informationer omkring disse grupper for at kortlægge hvilke muligheder der er og generelt sætte fokus på hvilke arrangementer og tiltag der sker rundt omkring.

Der er i øjeblikket voldsom opmærksomhed på rekruttering til it-branchen og især de uudnyttede græsmarker, hvor kvinder nok især står tydeligt som gruppe. Men hvad skal der til for at få kvinderne (og med dem måske også en nogle flere mænd) til at vælge en it-karriere? Personligt vil jeg gerne give mit bud og jeg håber også at andre har lyst til at bidrage med deres input.

Jeg håber at mange vil melde sig ind i gruppen, deltage i debatten og hjælpe med at indsamle information omkring "kvinder i it".

Dorte Toft

... og så vil det vise sig, om Version2 også har it-kvinder i læserskaren. Når man ser debatten kniber det jo, hvis man ser væk fra dig og Anne-Sofie:-)

  • 0
  • 0
Therese Hansen

Ja, der er alt for få kvinder i version2s læserskare - en undersøgelse som Kristoffer Gravgaard har foretaget viser at version2 er den mest maskuline nettjeneste med 86,5 % mænd i brugerskaren. Det er større procentdel end mandebladet fhm og motormagasinet!

Resultatet af undersøgelsen kan læses på:
http://www.djh.dk/ejour/68/68Trafik.html
Version2 står under overskriften "mandehørm" - lidt ufortjent efter min mening.

Men det er jo netop endnu en grund til at oprette en it-kvindegruppe herinde - her har vi mulighed for også at nå den maskuline del af it-verdenen og invitere dem til at tage del i diskussioner om kvinder i it. Det er jo i høj grad deres verden og de skal også have del i problemstillinger og løsninger.

Og som du rigtigt påpeger så har det jo vist sig muligt at tiltrække nogen kvinder til gruppen og så er det bare at bruge sit netværk til at finde flere it-kvinder, der er interesseret i at bidrage.

  • 0
  • 0
Therese Hansen

Selv om version2 overvejende er mændenes domæne som jeg skrev i ovenstående indlæg, så er det alligevel lykkedes at få overraskende mange gruppemedlemmer. I skrivende stund ca. 1 uge efter gruppelaunch er vi nu 43 medlemmer, hvoraf langt størstedelen er kvinder.

Vi er langt fra den største gruppe på version2, men til gengæld er vi den næst-mest aktive - kun overgået af version2s egen gruppe, som blandt andet bliver brugt til bugreports.

Jeg håber, vi kan holde dampen oppe og i den forbindelse vil jeg gerne opfordre til at I tilføjer links under brugernyheder til nyheder om it-kvinder eller om it-branchen generelt, som kan være relevant for gruppen.

  • 0
  • 0