Er der nogen i gruppen der har erfaringer med at bruge python i arbejdsmæssig sammenhænge?

Er der nogen, der får penge for at programmere i python?

Og i givet fald - er det rart at bruge sit hobbysprog til arbejde?

Hvordan passer det ind i resten af virksomheden ? Hvordan er accepten blandt kolleger og chefer?

Hvad mangler der for at Python kan blive mere accepteret?

Rene Nejsum

Jeg har brugt det til en løsning til et stort dansk firma's online betalings system.

Selvom det var første gang at Python blev brugt, var det også første projekt der blev afsluttet på færre timer!

Desuden anvendte vi Jython ved flere lejligheder, da det spiller så godt sammen med Java.

Det er fantastisk at kode i Python, men jeg ved ikke hvad der skal til for at Python bliver accepteret bredere.

Måske bremses Python af angsten for at være for produktiv og derfor at skulle gå tidligt hjem hver dag, uden at vide hvad man så skal gøre med sit liv?

 • 0
 • 0
Tue Wennerberg

Jeg har brugt det en del til interne værktøjer, fx et værktøj til at generere testdata med og et andet, der laver automatisk installation af vores software.

Jeg er den eneste der bruger Python i større stil. Mine kolleger er venlig stemt, men vi bruger allerede Java og C++ på vores software, så det er ikke så tit folk har tid til at overskride den (lille) barriere at skrive lidt Python.

Vi laver vores udvikling på Windows, så jeg har haft stor glæde af ActivePython, Py2exe og wxPython.

 • 0
 • 0
Peter Gylling Jørgensen

Vi har i Farvandsvæsenet's modelgruppe (se http://ifm.frv.dk/ ) besluttet at satse helhjertet på Python i vores produktion af følgende årsager:

Matematik undertøttelse gennem SciPy.

NetCDF understøttelse (se http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/ )

Python er et script sprog, som dermed sætter udviklingshastigheden i vejret sammenlignet med C eller Fortran90/95, som er det typiske alternativ for videnskabelig software.

For os er Python ikke et hobbysprog - I linux verdenen er python et accepteret script sprog på linie med perl. Python integrerer bare langt bedre med vores forsknings prægede opgaver, som alligevel skal kunne køres operationelt 24/7.

At Python så relativt simpelt kan køre på forskernes windoze boks er så bare et plus.

 • 0
 • 0
Michael Arp Sørensen

Vi bruger python i den centrale del af vores produkt til dataopsamling. Alt(det meste) data indsamles vha RFID tags på emnerne og hældes i en mysql-server.

Tidligt i projektet gik vi ud fra at der skulle en del servere til at trække systemet med en slags load balancing, men det er performance mæssigt ikke nødvendigt. Vi gør det kun som en fail over. Altså virker python enormt godt og stabilt for vores produkt. Desuden er vores hardware til at køre systemet baseret på små fan less pc'er med AMD Geode cpu'er. Det er længe rigeligt til vores system. I simuleret test kan en enkelt box klare en urealistisk stor kunde både set med python koden og mysql på samme box.

I python generere vi noget grafik med cairo og visse steder sendes data pakket ind i XML som håndteres af Amara(4suite) i python.

At det overhovedet blev python og ikke C++, skyldes lidt af en tilfældighed og at jeg havde købt en O'Reiley python-bog på Linux Forum 2007. Vi startede på at udvikle vores produkt i forsommeren 2007 i en nystartet udviklingsafdeling i Århus, så vi havde kun en masse idéer og ingen fælles tradition.

Efter jeg har kastet mig over python, har jeg aldrig haft større glæde ved programmering. Bevares, jeg har heller aldrig prøvet Visual Studio. fnis

 • 0
 • 0
Martin Skou

Vi har nu benyttet Python til udvikling af 2 mindre websites.

Web frameworket Django er blevet benyttet.

Resultatet har indtil videre været rigtig gode. Projekter har holdt sig indenfor tidsrammerne. Den administrationsbackend som med Django nærmest er foræret, virker bedre end noget som vi ville kunne have udviklet fra scratch. Endvidere giver Django frameworket en fornuftig og ensartet MVC-struktur, så den resulterende kode er til at forstå.

Jeg tror mange ser .Net som det sikre valg, måske er det derfor Python har svært ved at trænge igennem.

 • 0
 • 0
Ulrik Kruse

hvor jeg arbejder, bruger vi til automatiseret test et hjemmelavet framework udviklet i python (python bliver også brugt andre steder i organisationen, men det kender jeg ikke noget videre til).

jeg har arbejdet med python i en 4-5 år nu, ikke som udvikler af frameworket, men som scripter (hvilket naturligvis også foregår i python). springet fra 'profesionelle' løsninger (som f.eks. QTP og QA Run) til vores har ikke været specielt stort.

 • 0
 • 0
Bjarke Walling

Jeg bruger med succes Python, både internt i min virksomhed, og i forskellige løsninger jeg har lavet som it-konsulent.

Til Michaels indlæg kan jeg tilføje (jeg er it-konsulent i deres virksomhed), at jeg har lavet en grafisk applikation til at udskrive styklister på lageret. Den er baseret på Python og PyGTK. Jeg brugte Glade (GTK editor) til rapid development af selve brugerfladen.

 • 0
 • 0