Som de fleste nok har set i Tommy's post, så er Center for Serviceorienteret Infrastruktur i gang med at kigge på REST. Jeg er personligt meget glad for dette tiltag, men er der andre der har gjort sig nogle tanker? Kan det bruges til noget, og i givet fald, hvor og til hvad?

Jeg har gennem mange år arbejdet med at anvende offentlige tilgængelige data i den private sektor - samt også data på tværs i det offentlige.

Det er interessant at se, hvordan nye tekniske muligheder hele tiden åbner grænser for, hvad man kan tillade sig. Mulighederne for løbende at udveksle data har sat skred i nogle ting – og mulighederne for nu også at udstille data, vil yderligere skubbe til en udvikling, hvor steder, organisationer og personer bliver stadigt mindre anonyme.

Spillereglerne for offentlige myndigheder og private organisationer er dog i dag meget forskellige.

Grundlæggende stedfæster vi data på disse typer af stamdata:

• A: Address – fysiske adresser (fx på et kort) • B: Business – organisationer, firmaer, myndigheder • C: Consumer/citizen – private personer

(der findes yderligere enheder nedad i alfabetet som D = Department, E = Employee m.fl.)

Generelt har man jo i det offentlige en langt bedre datakvalitet på stamdataniveau end hos det private givet af en udbredt anvendelse af (A) vejkoder, (B) CVR-numre, (C) CPR-numre m.v. Når man i gamle dage sammenstillede data på CPR-numre hed det registersamkøring – og det var lidt 'fy fy'. Nu hedder det mashup – og er måske mindre 'fy fy'?

I den private sektor er der langt større hindringer for at lave mashup und so weiter. (A) adresserne i private virksomheders registre står ofte som vinden blæser, (B) forretningspartnere registreres i flæng og (C) man må ikke anvende CPR-numre udenfor finanssektoren. Endvidere opererer mange private virksomheder også uden for landets grænser og er således afhængige af 240 andre ITST’ere. Datakvalitet bliver med andre ord en stor udfordring for REST i det private og REST mellem det offentlige og den private sektor.

  • 0
  • 0
#3 Kim Dalsgaard

Jeg tænker her på REST i IOI regi - de udstillede services er forhåbenlig bare en begyndelse. Selv arbejder jeg med SundhedsIT, og tror at REST kan få en stor betydning i bla. det domæne.

  • 0
  • 0