Kære alle "Kvinder I IT"

Er deltid et ukvalificeret valg, der destruerer karrieren, eller dét, der kan få hverdagen til at hænge sammen i nutiden børnefamilier?

Min arbejdsgiver og jeg er i Politiken i dag med en artikel, der er med til at skabe debat.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/03/11/095447.htm

Artiklen kommenteres på Berlingske.dk, dr.dk/indland, TV2 News og Godmorgen P3.

Hvis I har tid til at svare vil det være skønt:

Kvinder eller partnere i en børnefamilie: Har I også overvejelser om nedsat tid/ og hvilke konsekvenser det kan have på jeres økonomi og karriere?

Spørgsmål til overvejelse: 1. Kunne I tænke jer at arbejde på nedsat tid? 2. Hvis ja, hvad vil hovedårsagen være til at ønske at gøre det? 3. Hvis nej, hvad er hovedårsagen der afholder jer fra det? Giver jeres arbejdsgiver jer lov at arbejde på nedsat tid? Oplever I at jeres fagforening har fokus på nedsat tid i modsætning til fuldtid? Vil mulighed for nedsat tid hos en arbejdsgiver være et konkurrenceparameter for jer?

Hvis I allerede HAR nedsat tid: 1. Ønsker I at arbejde deltid hele jeres arbejdsliv – eller har I en fornemmelse af, hvornår I vil arbejde fuldtid igen? 2. Oplever I det som et privilegie– eller er det et arbejdsgiverkrav? 3. Hvorfor blev det jer og ikke manden/kæresten, der valgte nedsat tid? 4. Indbetaler I et særligt højt beløb til jeres pension som modvægt til jeres nedsat tid? 5. Gjorde I noget lignende under jeres barsel? 6. Har I en særlig aftale med jeres mand/kæreste mht. deling af hans pension ved evt. skilsmisse? 7. Betaler I jer fra nogen af hjemmets ”sure pligter” (rengøring, tøjvask, indkøb, vinduer)?

Kan jer på nedsat tid genkende jer selv gennem disse udsagn? Kvinder på nedsat tid er: • Dovne • Har ikke fokus på karrriere • Er typen, der vil være hjemme ved kødgryderne • Har ikke truffet et kvalificeret valg • Ender som fattig pensionist • Spilder deres uddannelse

Kan I pege på indgreb/ løsninger/ ønsker, som kan skabe bro mellem arbejdsliv og familieliv? fx. En defineret arbejdsfase for familier med småbørn, hvor parret/forælderen får automatisk tilbudt en reduceret arbejdsramme i en fx 10-årig periode?

Baggrund for debatten: I forbindelse med Kvindernes internationale kampdag havde Politiken en artikel med titlen: ”kvinder på deltid burde vide bedre”.

Det var en kvindelig økonom og forsker, der revser kvinder, fordi de spilder dyr uddannelse og ender som fattige pensionister, fordi de vil arbejde deltid. Der udtales bl.a. at kvinders korte arbejdstid er ved at udvikle sig til et samfundsproblem, fordi deres deltid er dårlig forretning for samfundet og én udtaler, at hun fortryder sit valg, fordi det har kostet hende en masse penge. En anden kvinde (forskningsleder fra Det Nationale Forskningscenter) udtaler, at det koster i karriere at gå på deltid, fordi det er ikke dem, der går tidligt hjem, der bliver chefer.

Hun fortæller, at meget få indhenter den tabte pension ved fx barsel ved at indbetale en højere medarbejderandel i en periode. Generelt set, er kvinder meget dårlige til at spare op. Der udtales, at i det 21. årh. burde der ikke være noget forkert i at betale sig fra det sure i hjemmet og arbejde fuldtid i stedet. Børnene kan passes af andre end deres forældre en gang i mellem. Det anbefales at lave en ægtepagt, hvor kvinden modtager en del af mandens pension ved evt. skilsmisse, hvis parret er enige om, at hun arbejder deltid for familiens bedste.

Jeg reagerede på artiklen, fordi jeg oplever at kritikken ligger langt fra de værdier, jeg selv har som højtuddannet på nedsat tid og som min arbejdsgiver Abakion arbejder for. I Abakion er det erklæret mål, at fremme livskvalitet for vores medarbejdere, fordi vi tror på balance mellem arbejde og liv. Kort sagt arbejder vi for at leve – og lever ikke for at arbejde. Faktum er at hos os arbejder en høj procentdel af kvinderne faktisk på deltid. Desuden peger vores egne undersøgelser på, at særligt kvinder vægter fleksibilitet – dvs. nedsat tid og flekstid højt. Dén efterspørgsel ønsker vi at opfylde, - og vi oplever ikke at medarbejdere på deltid giver ringere kvalitet.

Abakion mener : • Kvinder på deltid har en god påvirkning af virksomhedens kultur • Kvinder på deltid minder os om at vi skal huske at holde arbejdstiden nede, så vores medarbejdere ikke brænder ud • Kvinder med børn udtrykker, at de er mere i balance hvis de arbejder deltid • Hvem er egentligt målet her – samfundsøkonomien eller den enkeltes mennesket (den enkeltes livskvalitet)”. • ”Vi vil hellere arbejde smartere end hårdere”. Det er vigtigere for os at man bruger sin tid på arbejdet intelligent end at man er mange timer på arbejder.

mange hilsener Maja

#1 Anette Nørgaard

Jeg fristes til at sige er kvantitet det samme som kvalitet... men sagt i alvor, så har alt for mange arbejdspladser stadig en 8-16 opfattelse af arbejdet. Og som de havde oppe at vende i radioen idag, så er det bare svært at arbejde for langt væk fra institionspladser og nå at hente børnene uden samtidig at få dårlig samvittighed over at barnet igen er en af de sidste der hentes... Man skal selvfølgelig passe på med at generalisere men jeg tror at i langt de fleste familier så er det kvinden (frivilligt eller ej) der sørger for det praktiske omkring børn og hjem - og dertil skal man også lige have et fuldtidsjob. Alenemor har så et endnu større problem medmindre far og mor "deler" børnene for så kan man ligesom arbejde igennem de dage far har børnene... Generelt hænger det ikke godt sammen, hvis fuldtidsjobbet konstant giver dårlig samvittighed... men om det skal hedde deltid eller fleksibel arbejdstid kan jeg ikke gennemskue. Kun at det er lidt som om vi bilder os ind at vi skal kunne klare det hele fordi det gør alle de andre jo.:-)

  • 0
  • 0
#3 Maja Bavngaard

Hej Anette Tak for dit svar og indlæg. Flekstid er bestemt et godt redskab til at forene børn-og-job-kombinationen. Er der mange blandt jer kvinder, der oplever at tjansen med børneafhentning hænger på jer - eller er det en frivillig arbejdsdeling? jeg mener begrebet "deltid" skal seriøst tages op til overvejelse, det har en meget negativ klang - og helt ærligt: Hvem arbejder 18 timer om ugen (= deltid)? Det burde da hedde "NEDSAT TID" for både at være mere dækkende og mere politisk korrekt.

  • 0
  • 0
#5 Rikke Nielsen

Jeg arbejder ikke på deltid og kunne heller ikke forestille mig at det blev aktuelt før engang jeg som senior kommer i en eller anden form for seniorordning.

Jeg synes generelt at vi har en lav arbejdstid i vores generation i forhold til tidligere generationer, så jeg synes godt jeg kan arbejde fuldtid (ja, har aldrig overvejet andet) og stadig have masser af kvalitetstid.

Det skal selvfølgelig understreges, at jeg er i den heldige situation at jeg har fleksibel arbejdstid og dele af denne tid kan udføres hjemmefra, når ungerne sover. Og at andre mænd og kvinder med faste arbejdstider forståeligt nok kan føle dette som en stor hæmsko i hverdagen, da fleksibiliteten netop er ekstrem vigtig for mig.

  • 0
  • 0
#6 Rikke Nielsen

Jeg arbejder ikke på deltid og kunne heller ikke forestille mig at det blev aktuelt før engang jeg som senior kommer i en eller anden form for seniorordning.

Jeg synes generelt at vi har en lav arbejdstid i vores generation i forhold til tidligere generationer, så jeg synes godt jeg kan arbejde fuldtid (ja, har aldrig overvejet andet) og stadig have masser af kvalitetstid.

Det skal selvfølgelig understreges, at jeg er i den heldige situation at jeg har fleksibel arbejdstid og dele af denne tid kan udføres hjemmefra, når ungerne sover. Og at andre mænd og kvinder med faste arbejdstider forståeligt nok kan føle dette som en stor hæmsko i hverdagen, da fleksibiliteten netop er ekstrem vigtig for mig.

  • 0
  • 0