Ny skatte-it-styrelse: For meget knopskydning og dårlig ledelse i det gamle Skat

Illustration: SKAT
It får sin egen styrelse, når Skat deles i syv stykker. Den nye Udviklings- og Forenklingsstyrelse skal stå for it og data på tværs af skattevæsnet samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter.

Regeringen har i dag præsenteret planen ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’, som indebærer, at Skat ophører med at eksistere og i stedet erstattes af syv nye styrelser, som får ansvar for hver sin opgave

Drift, vedligehold og udvikling af it-systemer samt behandling af data samles i en ny styrelse, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Den får hovedsæde i København og kommer til at bestå af omkring 900 til 1.100 medarbejdere. Den præcise beliggenhed vil blive afklaret i løbet af de kommende måneder, oplyser Skatteministeriet til Version2.

Derudover får Udviklings- og Forenklingsstyrelsen til huse i Middelfart og Aalborg. Alle de nye styrelser skal alle være i drift i juli 2018.

Som baggrund for at lægge it i en selvstændig styrelse skriver Skatteministeriet på hjemmesiden 'Fra 1 til 7:'

»En stor del af de it-systemer, som ligger til grund for opkrævningen af skatter og afgifter, er forældede. Samtidig har man haft svært ved at styre store it-udviklingsprojekter.«

Knopskydning og dårlig ledelse

Skatteministeriet peger i baggrundspublikationen 'Fra én til syv styrelser' bl.a. på en uhensigtsmæssig it-udvikling og problemer med ledelsen som baggrund for ændringen:

»Skat er i dag udfordret af, at en stor del af de it-systemer, som ligger til grund for opkrævningen af skatter og afgifter, er forældede. De fleste af de centrale it-systemer i skatteforvaltningen er udviklet tilbage i 1970’erne og 1980’erne og har siden dengang udviklet sig via knopskydning til mere end 200 systemer. Det betyder, at de ikke matcher de krav, en moderne skatteadministration stiller til eksempelvis behandling af komplekse og omfattende data, lovgivning, brugervenlighed eller understøttelse af en effektiv kontrol,« lyder det i en beskrivelse fra ministeriet.

Derfor samles drift, vedligehold og udvikling af it-systemer samt behandling af data i en ny styrelse.

»Samtidig er systemerne driftet af eksterne leverandører i en form, der giver SKAT styringsmæssige udfordringer, ligesom systemerne er tæt indbyrdes forbundne, hvorfor fejl i et system har betydning for de andre systemer. De forældede it-systemer betyder samtidig, at de data, der ligger til grund for skattebetalingen, i mange tilfælde er dårligt dokumenterede,« lyder det.

Ministeriet peger også på, at Skat har haft 'svært ved at styre de store it-udviklingsprojekter,' der har været drevet af eksterne leverandører.

»Det viser udviklingen af fx inddrivelsessystemet EFI og andre systemer.«

Styrelsen skal arbejde med automatisk indberetning af skatter og anvendelsen af de nyeste teknologier til at sikre en mere nem og enkel afregning af skatter og afgifter for borgere og virksomheder samt en målrettet og effektiv skattekontrol, skriver Skatteministeriet.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (11)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Nikolaj Brinch Jørgensen

Skal denne nye styrelse så stå for moderniseringen af SKATs forældede systemer, på tværs af de 7 styrelser? Det går jeg ud fra, og er man så ikke lige vidt?
Altså bortset fra at der nu er en proxy i form af en ekstra styrelse, som udfordrer kommunikationen mellem leverandør og kunde.
Jeg går ligeledes ud fra at størstedelen af medarbejderne flyttes med rundt, og jeg har derfor meget svært ved at se, at dette giver nogen reel fordel.
Centralisering af den slags har det med at føde big-bang projekter, nøjagtigt som man altid har gjort.

Er denne styrelse ikke overflødig? Vi har jo Digitaliseringsstyrelsen. Det giver vel mening at kvalificere de 6 andre styrelser til at kunne modernisere eller fra bunden skab de IT systemer de har brug for, gennem udbud og med hjælp fra eksterne leverandører.

Måske er jeg bare ikke klar over hvad styrelsen skal lave? Skal de rent faktisk udvikle systemerne, så de ikke kommer i EU udbud?

Så kan vi ikke få gravet lidt i hvad denne styrelse skal?

Note: Web fonten som er brug på sitet fra1til7.dk er en betalingsfont - why?

Peter Hansen

Måske er jeg bare ikke klar over hvad styrelsen skal lave?


Det er da ellers ret åbenlyst. Den skal agere teknisk fagligt modspil til aftagerstyrelserne, hvor det er den "forretningsmæssige" og dermed politiske dagsorden, der er i fokus, hvilket i sin tid var årsagen til, at chefen for det hele kunne beslutte at sidde it-faglige advarsler overhørig og sætte EFI i drift. Samtidig skal de tage ansvaret for at levere til tiden og for at afklare udefinerede behov hos fagstyrelserne, inden disse smides i hovedet på leverandøren ved at tvinge de skattefaglige styrelser til at sætte sig ned og formulere 100% eksplicit, hvad deres behov er. Alt i alt en umanerligt sund adskillelse af ansvar internt hos kunden, hvor en stærkt hierarkisk kultur ind til nu åbenbart har gjort det muligt for én stærk styrelsesdirektør at kortslutte it-faglige hensyn ud fra et ønske om at tækkes en politisk dagsorden jfr. EFI m.m.

Digitaliseringsstyrelsen kan ikke udføre Udviklings- og forenklingsstyrelsens rolle. De står for rammebetingelser og tværoffentlig koordinering, men går jo ikke ned og bliver eksperter i de enkelte forretningsdomæner.

Jesper Frimann

Digitaliseringsstyrelsen kan ikke udføre Udviklings- og forenklingsstyrelsens rolle. De står for rammebetingelser og tværoffentlig koordinering, men går jo ikke ned og bliver eksperter i de enkelte forretningsdomæner.

Så i stedet har man nu en trip, trap, træsko rent IT-mæssigt, med dertil følgende afklaring af kompetencer, ansvar og forretnings viden.

Det betyder at Digitaliseringsstyrelsen kommer meget meget meget langt væk fra 'forretningen'. Det her er jo en mere kompleks IT-org end de fleste multinationale selskaber med hundredtusindvis af ansatte, og det for en 'virksomhed' med 7000 (tobe 8000) ansatte.

Det virker IMHO unødigt komplekst, jeg havde hellere set at man havde lavet en IT-styrelse, uden for finansministeriet, som så kunne have 'absorberet' store dele af IT udvikling/arkitektur delen fra SKAT.

// Jesper

Peter Hansen

Det betyder at Digitaliseringsstyrelsen kommer meget meget meget langt væk fra 'forretningen'.

Det har de altid været og det skal de også være. At være ekspert i rammearkitektur og fællesoffentlig digital infrastruktur er immervæk noget helt andet end at være ekspert i digital understøttelse af ligningsloven.

jeg havde hellere set at man havde lavet en IT-styrelse, uden for finansministeriet, som så kunne have 'absorberet' store dele af IT udvikling/arkitektur delen fra SKAT.


Så kunne man lige så godt have lagt det hos en leverandør. Det afgørende må være, at der stadig er et samlet politisk ansvar for lovgivningen og dens digitale understøttelse - uanset hvor udvandet dette begreb måtte være blevet af svingdørsudnævnelserne til Skatteminister.

Nikolaj Brinch Jørgensen
Peter Hansen

  1. Nu er kunde og leverandør endnu længere fra hinanden, end de har været før.


Ville du på samme måde påstå, at en kineser og en franskmænd er længere fra hinanden end før, hvis man introducerer en tolk, som tager ansvar for gnidningsfri kommunikation og rent faktisk er i stand til oversætte, hvad de ønsker at sige til hinanden uden misforståelser?

Og hvordan adskiller dette sig fra setup'et med Kommunerne og KOMBIT - der agerer mellemmand?

Det adskiller sig kun på nuancerne men er i det store og hele udtryk for samme grad af professionalisering af relationen mellem forretningen, IT og leverandørerne.

Jesper Frimann

Det har de altid været og det skal de også være. At være ekspert i rammearkitektur og fællesoffentlig digital infrastruktur er immervæk noget helt andet end at være ekspert i digital understøttelse af ligningsloven.

Nu ved jeg ikke hvor du har 'det skal de også være' fra. Det vigtigste med rammearkitekturer og fællesoffentlige digital infrastruktur er jo netop at understøtte f.eks. SKAT i at understøtte borgerne. SKAT er så vidt jeg husker også den største klump af IT i hele staten. At flytte den største del af IT-forretningen længere væk fra 'toppen' af IT-kransekagen er.. IMHO ikke specielt klogt.

Så kunne man lige så godt have lagt det hos en leverandør. Det afgørende må være, at der stadig er et samlet politisk ansvar for lovgivningen og dens digitale understøttelse - uanset hvor udvandet dette begreb måtte være blevet af svingdørsudnævnelserne til Skatteminister.


Men det er jo så absolut ikke det man gør. Man splitter tingen op i .. måske logiske klumper.. og skiller så IT ud. Desuden så flytter man dem også rund forskellige steder i landet. Så når Motorstyrelsen i Aalborg skal lavet et nyt IT system, så sidder hele IT ekspertisen i København. Og hvordan er udviklings og forenklings styrelsen lige forankret rent ledelsesmæssigt ? Det kan vi ikke se. Hvis de er sidestillede med de andre styrelser.. så er der jo lagt i kakkelovnen til endnu mere uklarhed i kommende projekter..

// Jesper

Denny Christensen

Det er politik... så der handler det om meget andet end at få optimeret IT delen. Selv om det nu ikke virker som om det skulle være helt umuligt... og det er nu ikke IT delen der bekymrer mig mest, mere den komplekse lovgivning der skal sikre retfærdighed ned på øre niveau, hvilket bare pr. definition ikke kommer til at virke.

Regeringen er glad for at flytte arbejdspladser væk fra Kbh, fred med det, så længe de enkelte enheder performer som ønsket så er den geografiske placering ikke vigtig (for andet end det område arbejdspladserne flytter hen til). Man kan håbe at der er eller bliver foretaget grundige analyser af hvor vidt det er muligt at flytte eller skaffe kvalificeret personale til de opgaver der skal løses på de forskellige lokationer.

SKAT i 7 styrelser, splittet godt op, magtkampe og forvirring om ansvar og mandat, nye medarbejdere, både fordi der skal mandes op og fordi andre vil skifte væk fordi de ikke ønsker at flytte, det er en forandringsproces af den helt store og med masser af opmærksomhed fra politikkere, presse og alle os andre, for vi har et højt skattetryk og den nidkærhed skatten er indkrævet med har i mange år slet ikke stået mål med den slappe forvaltning af pengene efterfølgende. Og det det med at betale sin skat med glæde når pengene ikke anvendes til det ønskede... nej vej?

En IT styrelse der har til formål at fokusere på IT, det lyder altså helt ok i mine ører. Såfremt denne enhed adopterer offentlige digitaliseringsprincipper og metodikker og ikke forsøger at opfinde sine egne, så burde der være basis for at fokus kan rettes på at håndhæve de love der er gældende og som kommer fremover. Drop alt med at tænke på at være en IT afdeling, få leverandører til at håndtere dette a la KOMBIT, så skulle det over tid være muligt at holde fokus på opgaven.

Der er ingen tvivl om at en større ændring er nødvendig, ligesom der heller ingen tvivl er om at det nok skal give støj undervejs.

Kim Jensen

Hvis alle nu husker på, at det var den tidligere VK regering der fik sparet halvdelen af skat væk (ansatte). Var det for 8-10 år siden?

Dette var fordi man kunne spare 1-1,5 mia. kroner i lønudgifter. Dengang havde vi en overlegen og velsmurt maskine, SKAT virksomhed, som bare kørte perfekt i mere eller mindre grad.

Nu vil de samme 3 klovne, som var med til at indføre besparelserne dengang, så lave en ny måde at redelegere områderne på, som kun vil medføre mere bureaukrati end det gavner. Det er de SAMME 3 politikere, som er nuværende statsminister osv. som har været med til at skabe skandalen.

Det finder jeg forkasteligt og de burde gå af.

Et IT system, er bare et meget let ord at skyde skylden på.

Jesper Frimann

En IT styrelse der har til formål at fokusere på IT, det lyder altså helt ok i mine ører.


Så man nu har en IT enhed i skat i mindst 3 niveauer, opdelt i 10 forskellige organisatoriske grupper ?
Altså man har digitaliseringsstyrelsen, der så skal stå for det strategiske ... m.m. Så har man en udviklings og forenklings styrelsen, som vel så står for udviklingen af systemerne. Og så kommer man ikke uden om at man er nødt til at have IT viden ude lokalt, både fordi man er skilt geografisk, men den forretnings viden der skal til at lave lave det forretningsmæssige del af IT'en skal jo også placeres et sted. Og hvis det ikke er der hvor ekspert videnen om forretningen er.. så ja..
Og hvem skal så drifte systemerne ? Altså hele IT-service delen ? Man kan formode at det er Statens-IT.
Det vil sige at du får en rimelig kompleks IT-organisation.

Såfremt denne enhed adopterer offentlige digitaliseringsprincipper og metodikker og ikke forsøger at opfinde sine egne, så burde der være basis for at fokus kan rettes på at håndhæve de love der er gældende og som kommer fremover.

Hvilke principper og metodikker ? Fokus kommer til de næste mange år, at være at få den her kæmpe org. ændring til at sætte sig. Det er .. for at sige de lige ud.. hul i hovedet at kaste alt op i luften, og flytte alting rundt når man er i de problemer man er i nu.

Drop alt med at tænke på at være en IT afdeling, få leverandører til at håndtere dette a la KOMBIT, så skulle det over tid være muligt at holde fokus på opgaven.

KOMBIT har også sine problemer at slås med..... Og det har kommunerne også...

// Jesper

Frithiof Jensen

Hvis alle nu husker på, at det var den tidligere VK regering der fik sparet halvdelen af skat væk (ansatte). Var det for 8-10 år siden?


Samt Socialdemokratiet, Radikale og SF regeringen som fortsatte nedskäringerne, det er endda kun 4-5 år siden og allerede "glemt".

Det gode ved det hele er at vi nok ikke rigtgit behöver at betale skat de näste år og muligvis endda kan få en masse refusioner for ting vi aldrig har betalt skat af - de finder vel först ud af det efter endnu en 10 -12 år med kaos og panik. Til den tid er papirerne blevet väk, ansvaret smurt ud over alle regeringskonstellationer og vi kan beholde pengene.

HVIS man var interesseret i at skat skulle fungere burde det allerförste tiltag väre at nedlägge skatteministeriet, fyre skatteministeren, og lägge "skat" ind under finansministeriet som i alle andre civiliserede lande.

Dette har yderligere den fordel at katastroferne, skandalerne og ikke mindst manglen på skatteindtägter også rammer det ansvarlige ministerium direkte!

Men, jeg tror faktisk ikke at "man" er alt for interesseret i at skat fungerer.

Log ind eller Opret konto for at kommentere