Lægeforeningen

Camilla Noelle Ratcke

Formand, Lægeforeningen

Camilla Noelle Rathcke, 47 år (født 1974)

Formand for Lægeforeningen siden 2020

Overlæge, PhD, Herlev-Gentofte Hospital

Er gift og har tre børn

Tidligere:

Fhv. formand for Yngre Læger, 2013-2018

Fhv. centerchef, Center for Planlægning, Sundhedsstyrelsen

Speciallæge i endokrinologi, 2019

Post.doc. stipendiat, Center for Endokrinologi og Metabolisme, Herlev Hospital, 2010-2011

PhD, 2010

Cand. med, Københavns Universitet, 2003