Brugerbetingelser

Med en brugerkonto får du adgang til en række tjenester på version2.dk. Disse brugervilkår beskriver i store træk dit ansvar og Teknologiens Mediehus' mulighed for at benytte det indhold, du bidrager med. Med indhold mener vi tekst, billeder, lyd, video eller andet indhold, som du uploader til version2.dk.

Teknologiens Mediehus' behandling af dine personoplysninger kan du læse om i vores retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Din brugerkonto

Accepter disse brugervilkår for at oprette en brugerkonto
Når du opretter en brugerkonto på ing.dk/version2.dk, accepterer du disse brugerbetingelser. Det er ikke muligt at oprette en brugerkonto, hvis du ikke ønsker at acceptere brugerbetingelserne.

Benyt dit fulde, korrekte navn
Du skal benytte dit fulde, korrekte navn, når du opretter en brugerkonto. Har vi mistanke om, at du bruger et andet navn, beder vi dig dokumentere dit navn. Ved manglende dokumentation lukker vi din brugerkonto. Du må ikke afgive nogen form for oplysninger om andre end dig selv.

Benyt foto af dig selv
Hvis du benytter profilbillede, skal dette være et vellignende foto af dig selv.

Benyt en fungerende e-mail-adresse
Du skal benytte en fungerende e-mail-adresse, når du opretter en brugerkonto. Vi sender herefter en bekræftelsesmail med et link, du skal klikke på for at bekræfte e-mail-adressen. Du har ansvar for, at e-mail-adressen også virker efter oprettelsen af din brugerkonto. Hvis den ikke virker, kan det føre til, at vi lukker din brugerkonto. Det er ikke tilladt at bruge midlertidige mailsystemer, der sletter konti automatisk. Du vil løbende modtage mails på denne e-mail-adresse - eksempelvis i forbindelse med, at du har glemt din adgangskode, hvis du opretter en kompetenceprofil, hvis du vælger at overvåge indhold og kommentartråde, eller hvis vi lancerer nye funktioner. Vi forbeholder os ret til at lukke eller spærre din konto, hvis reglerne ikke efterleves.

Du kan lukke din brugerkonto - men dit indhold vil fortsat være synligt
Du kan bede om at få din brugerprofil lukket ved at skrive til community@version2.dk. Det indhold, du har bidraget med, vil dog fortsat være synligt med dit navn som forfatter. Dette gør vi for at sikre sammenhæng og mening i blandt andet de debatter, du har deltaget i.

Din brugerkonto er personlig og må ikke deles med andre
En brugerkonto er din personlige adgang til version2.dk og er knyttet til dit navn. Du må derfor ikke dele dit login med andre. En overtrædelse kan føre til, at vi lukker din brugerkonto.

Dit ansvar

Du har selv ansvar for det indhold, du bidrager med
En brugerkonto giver adgang til at bidrage med indhold på version2.dk, blandt andet i form af kommentarer, debat og fotos. Du er selv ansvarlig for, at det indhold, du bidrager med, overholder gældende dansk lovgivning.

Herunder er du bl.a. selv ansvarlig for, at dine kommentarer ikke indeholder injurier eller krænker andres ophavsret. Alt indhold er som udgangspunkt dækket af ophavsret, så du skal være ophavsmand til det indhold, du bidrager med, eller citere inden for Ophavsretslovens rammer for god citatskik. Såfremt tredjemand dokumenterer, at du har krænket hans rettigheder eller lignende, vil dine kontaktoplysninger blive videregivet til denne tredjemand. Strafbare forhold vil blive politianmeldt.

Du må ikke uploade pornografisk, eller andre former for stødende materiale, herunder materiale med voldeligt indhold. Vi forbeholdes os ret til at fjerne ethvert materiale, herunder også af kapacitetsmæssige hensyn m.v.

Du skal overholde alle retningslinjer for kommentarer, debat m.v., og vi forbeholder os at slette din brugerkonto og spærre for adgang til at oprette en ny, hvis du overtræder nogen regel, som gælder for dig, enten groft eller i gentagelsestilfælde.

Vi overvåger som udgangspunkt ikke dit indhold
Teknologiens Mediehus forhåndsgodkender ikke det indhold, du bidrager med. Andre brugere kan anmelde dit indhold, og Teknologiens Mediehus vil herefter tage stilling til, om det overholder brugervilkårene..

Du er selv ansvarlig for at gemme det indhold du lægger op. Vi påtager os intet ansvar for det indhold, du lægger ind, herunder om det slettes, kan genskabes m.v.

Det indhold, du bidrager med

Teknologiens Mediehus kan også bruge dit indhold andre steder
Du bevarer ophavsretten til det indhold, du bidrager med, men giver samtidig Teknologiens Mediehus ret til vederlagsfrit at benytte indholdet. Det indhold, du bidrager med på version2.dk, kan således også blive brugt i den trykte udgave af Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

Du må ikke bidrage med jobopslag eller reklame
Du må ikke benytte version2.dk til jobopslag eller andet indhold, der har karakter af reklamebudskaber. Ønsker du at benytte version2.dk til at ramme brugerne med kommercielle budskaber, kan du kontakte vores salgsafdeling.

Hvis du vil "glemmes"
Debatindlæg vil, når de er kombineret med brugerprofiler, udgøre personoplysninger i henhold til både Persondataloven og EU’s nye Persondataforordning.

Da det er muligt at genkende personen ud fra brugerprofilen, vil debatindlægget nemlig få karakter af en personoplysning.

Brugere har ret til at gøre indsigelse mod, at deres personoplysninger udgives. Dette gælder også, selvom brugerne selv har offentliggjort oplysninger.

Imødekommelse af en sådan indsigelse vil ifølge persondataloven bero på en konkret vurdering.

Ifølge Datatilsynet har man krav på at få sine brugeroplysninger slettet eller anonymiseret, og et sådant ønske bør ifølge tilsynet imødekommes.

På den baggrund kan brugere af Teknologiens Mediehus' debatsites i fremtiden gøre indsigelse og få anonymiseret deres brugerprofil. Brugeren vil - i lighed med alle andre, der har fået anonymiseret deres profil - herefter fremstå som ”Tidligere bruger”.

Indlægget eller indlæggene opretholdes altså som udgangspunkt, men de kan ikke længere henføres til en bestemt bruger eller brugerprofil.

Samtlige af den pågældende brugers debatindlæg vil derefter ligge under profilen ‘“Tidligere bruger”, da vi ikke har mulighed for at udvælge enkeltstående indlæg til anonymisering.

Brugerprofilen vil samtidig blive deaktiveret. Det vil sige, at brugeren ikke kan benytte den længere eller oprette en ny brugerprofil med samme e-mail-adresse.

Debatindlæg som sådan slettes kun undtagelsesvis og kun efter en nøjere vurdering, der fører til den konklusion, at selve indlægget også efter anonymisering af brugerprofilen indeholder personhenførbare oplysninger.

Sørg for at også have en lokal kopi af indhold, du vil bevare
Teknologiens Mediehus forbeholder sig ret til uden grund at fjerne indhold, du bidrager med og kan ikke garantere, at det bevares. Sørg derfor for selv at have en lokal kopi af indhold, du vil være sikker på at bevare.

Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig nyhedsbreve på Version2, accepterer du også at modtage infomails fra Version2, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-koncernen må kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mv. via telefon, sms og e-mail. I nyhedsbreve og infomails fra Version2 kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Der tages forbehold for ændring af brugervilkårene, og det er de til enhver tid tilgængelige vilkår der er gældende. Hvis der laves væsentlige ændringer i brugervilkårene, vil vi orientere herom.

Senest opdateret 18. juli 2018

Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize