Jan Erik Kjær

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Gruppen 65+ er meget inhomogen

Vilje er nødvendig, men ikke altid nok. Det ville være interessant at få belyst, hvor mange af gruppen 65+ som grundet aldershandikap er udelukket fra reel it-anvendelse. F.eks. synshandikappede, mennesker med forringet motorik og andre naturlige aldersrelaterede problemer.
Kommentar til Ny digital signatur kommer bag på 4 ud af 5 danskere

Håber produktet bliver mere modent inden da.

Som indehaver af en pc, hvor hoveddrevet ikke er C:, kan man ikke installere NemID. Det overgår åbenbart designerens fantasi, at det kan hedde noget andet, f.eks. af sikkerhedsgrunde.