Johannes Aagaard

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Ewire lukker - kunderne kan miste penge

Ewire trak måske netop ikke stikket i tide ...

Tak for linket til de væsentlige oplysninger fra Finanstilsynet, Claus Jacobsen. Med en vurdering som, at"Det er Finanstilsynets vurdering, at ledelsen i Ewire Danmark A/S siden tidspunktet for meddelelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske...
Kommentar til Teleorganisationer: Danske logningsregler skal ændres nu

Re: Risikerer vi mon nu at kapitalisere logningsdata?

@ Jesper Lund, Jeg forudsætter nu, at samtykket gives af kunden ved tegningen af et abonnement. Det bliver et vilkår, der ganske vist kan forekomme at være ret indgribende, men som jo er en praksis i dag med f.eks. Facebook og GMail, samt nærmest er standard for mobilapps. Kun de færreste tænker...
Kommentar til Teleorganisationer: Danske logningsregler skal ændres nu

Re: Brugt du så en af de hvad 500

Tak for kommentarerne North Anderson, men du må erkende, at hverken du eller dine kollegaer - eller en tidligere justitsminister og en højtstående politimand i forbindelse med en høring i Folketinget - i realiteten har været i stand til at fremlægge blot ét fuldgyldigt eksempel på anvendelsen af ...
Kommentar til Teleorganisationer: Danske logningsregler skal ændres nu

Re: Risikerer vi mon nu at kapitalisere logningsdata?

@ Jesper Lund, Men giver udbudsbkg. i § 23 stk. 2 og 3 ikke netop mulighed for at fortolke logningen til "udbyderens egne" formål både meget bredt og dybt? Stk. 2. Uanset stk. 1 må en udbyder, som nævnt i stk. 1, behandle og opbevare trafikdata med henblik på debitering af abonnenter og...
Kommentar til Teleorganisationer: Danske logningsregler skal ændres nu

Risikerer vi mon nu at kapitalisere logningsdata?

Skulle EU Domstolens afgørelse medføre, at en del af de danske logningsregler (herunder også sessionslogningsreglerne) bortfalder, så er spørgsmålet, om vi i virkeligheden ikke er med til at forgylde tele-, internet- og serviceudbyderne? M.h.t. især de større aktører på markedet kunne man måske f...
Kommentar til EU-Domstolen dømmer telelogningsdirektiv ugyldigt

Rykker det ved noget som helst?

Det er korrekt, at EU dommen også forholder sig til et proportionalitetsprincippet i forbindelse med indsamlingen af disse logningsdata, men er hovedanken i dommen ikke, at det gældende direktiv simpelthen er for generelt og for upræcist? Dansk lovgivning er - og tilstræbes at være - langt mere ...
Kommentar til 'Stærk' netneutralitet og stop for roaming vedtaget i EU-parlamentet

Netneutralitet vs. specialiserede services?

Som jeg læser såvel kommissionens udkast som parlamentets version af samme, så hæfter jeg mig ved, at uanset det forhold, at man (i varierende grad) lovpriser netneutralitet, så vil der i mine øjne være ret frit spil for at udbyderne nu vil udnytte muligheden for at betegne diverse services som...
Kommentar til Værn om debatten på Version2

Primadonnaer, fagnørder og nogle få andre - som i virkeligheden

Nu er det muligt, at jeg efter en del år i blandt andet forskellige IT-relaterede brancheområder er blev lidt hårdhudet, men som en, der fortsat tilvælger Version2 som en fast bestanddel af sin daglige IT-kostpyramide (og i visse tilfælde som desserten oven på madpakken), så undrer det mig egentl...
Kommentar til EU's roaming-aftale truet af strid om netneutralitet

Afskaffelse af netneutralitet er potentielt meget problematisk

Deep Packet Inspection (DPI) er som bekendt et helt oplagt værktøj at anvende for ISP'erne, hvis der gives grønt lys til at droppe kravet om neutralitet (idet der dog kan være - og er - flere andre grunde til også at anvende DPI). Men et af de meget væsentlige problemer med at røre ved netneutral...
Kommentar til 200 fejl - panik!

Langt alvorligere end 200 fejl

Det er vel værd at bemærke, at ud over de anførte 200 fejl ved kørsel af testcases på Arbejdsskadestyrelsens IT-system, så havde man alligevel en sådan forvisning om, at der ville opstå store rationaliseringsgevinster ved systemet, at man straks øgede produktionskrav til medarbejderne, samtidig m...
Kommentar til SF freder omstridt sessionslogning

En sidebemærkning - og så måske alligevel ret centralt

Det er som sædvanlig en interessant debat, der pågår her på version2 om dette emne. Men skal man forvente, at politikerne - og formentlig også en nogle i justitsministeriet forstår dette ikke helt enkle regelsæt - og de faktiske begrænsninger, der ligger i den nuværende lovgivning, så er det nok ...
Kommentar til EU vil fravriste USA kontrollen med internettet

EU Kommissionen vil selv kontrollere internettet ...

Det er med en meget stor undren, at jeg her læser disse udtalelser fra EU-kommissær Neelie Kroes om, at man ønsker at gøre internettet fri for regeringskontrol - og så måske alligevel ikke: For cirka ét år siden fremlagde et udvalg under EU Kommissionen nemlig en rapport under titlen "A free...
Kommentar til Venstre: Dansk telelogning er gået for vidt

Re: Den mystiske sag om sessionslogning

For et års tid siden fulgte jeg en forespørgselsdebat og en høring angående bl.a. logningsreglerne, og da var det faktisk kun Pernille Skipper og Simon Emil Ammitzbøll, der havde en nogenlunde god forståelse for substansen i det her og i et vist omfang også kunne diskutere indholdet fornuftigt. ...
Kommentar til Venstre: Dansk telelogning er gået for vidt

Re: Den mystiske sag om sessionslogning

Tak for svaret. Jeg kan ikke rigtigt se, hvorledes anvendelse af DPI hos udbyderne ikke skulle indebære, at man indsamler data, som i - det mindste - et vist omfang også skulle omfatte metadata (i realiteten svarende til en del af de data, som er omfattet af den nuværende logningsbekendtgørelses...
Kommentar til Venstre: Dansk telelogning er gået for vidt

Re: Den mystiske sag om sessionslogning

@ Mogens Ritsholm, Tak for dine kommentarer, som jeg altid læser med interesse. Jeg er helt enig i dine betragtninger om det mildt sagt spøjse forløb med opretholdelsen af det nuværende ret værdiløse regelsæt vedrørende sessionslogning, og redegørelsen fra Justitsministeriet/Rigspolitiet i 2013 ...

Kender Bjørn Elmquist ikke Artikel 5 i ECHR ...?!

Advokat Bjørn Elmquist anfører, at artikel 5 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention siger, at "ingen må frihedsberøves, før der er taget endelig stilling til skyld", men dette er naturligvis ukorrekt. Læs selv her: http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/den-europaeiske...
Kommentar til Geert Wilders uden Google-konto: Køber dansk domæne

"Generelt" vs. "Specifikt"

Man bør nok bemærke, at personen fra one.com anvender termen "generelt" i forbindelse med, hvordan man forholder sig til, hvad folk anvender firmaets produkter til. "Generelt" ville fordre en eller anden form for monitering og kontrol, hvorimod "specifikt" (i forhold...
Kommentar til IT Branchen siger nej til gratis internet

Re: Andedammen

Tak for linket angående tiltaget i San Franciscos Market Street. Med til historien hører jo så også, at Ruckus Wireless og Layer42 Networks både stiller udstyr og netværk til rådighed, ligesom Google også har bidraget med en donation - altså en ret typisk (og i mine øjne) også fin løsning under ...
Kommentar til IT Branchen siger nej til gratis internet

"Livlineadgang"? - Nej bare et holdningspørgsmål.

Efter at have læst også debatten her, så kan jeg vitterlig ikke se, at der fremføres ét eneste validt argument for, at det offentlige skal tilbyde "gratis" wifi-dækning. Ligeledes ser jeg heller ikke, at situationen med de offentlige betalingstelefoner kan sammenlignes med et offentligt...
Kommentar til Windows 7 udkonkurrerer 8'eren

Ikke så enkelt endda

Jeg må erkende at have haft en meget stor skepsis over for Windows 8/8.1, men jeg gav alligevel den nye brugergrænseflade en chance - og det er jeg faktisk ret glad for, at jeg gjorde. 8'eren fungerer ganske enkelt hurtigt og stabilt, og jeg ser stort set aldrig noget til notifikationer om opdate...