Johannes Aagaard

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Hvad betyder det at "en given device er knyttet til en profil" @ Mogens Hansen, Med det mener jeg, at eksempelvis en smartphone eller en PC som udgangspunkt ved brug af f.eks. Skype, blandt andet knyttes til en eller flere IP-adresser over tid, får tildelt en Skype-profil, som...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Du har formentlig set denne høring fra 23. maj 2012 @ Jesper Lund, Tak for henvisningen - og jo, den høring har jeg fulgt. Jeg bemærkede også pågældende politiinspektør i FT sammen med daværende JM Bødskov, og det var mildt sagt ikke vellykket. Meget er sket siden 2012 i forbindelse med fol...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

God fornøjelse med det siger jeg bare. @ Mogens Ritsholm, Hvorfor nu plante den stråmand, at politiet vil have det lige som i gamle dage? Hvorfor ikke i stedet forholde sig til argumenterne? @ Jesper Lund, Beslaglæggelse af en mistænkts device er dels ikke altid mulig, dels kan den være i...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Det er mange gode grunde til at sessionslogning kan give direkte fejlagtige oplysninger @ Jens Jönsson, Giv mig så venligst en god grund. Fordi, der kan ske fejl ved at handle, skal vi altså helt holde op med at handle? Ikke enig. Politi og anklagemyndighed har (modsat forsvareren) en forpl...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Gør det? @ Mogens Hansen, Med de rette analyse- og bearbejdningsværktøjer er det sjældent datamængden, der vanskeliggør en fortolkning. Desuden så taler vi f.eks. udelukkende om den eller de IP-adresser, der for en given device er knyttet til en profil. Jamen, det er da et vilkår - og har ...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Men det er ikke den holdning der kommer oppe fra. @ Jesper Frimann, Tja, så'n er det vist med en del ledere i både det private og det offentlige ... Jeg har dog kun hhv. gode, ret gode og forholdsvis gode oplevelser med min kontakt til politiet. At politiet i f.m. COP15 generelt fejlede, e...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Jamen det bliver et kort scenario for det du beskriver for opfylder ikke betingelserne i Retsplejelovens §§ 781 med flere. @ René Nielsen, Forkert - se mit svar ovenfor: Strafls. § 288: "For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Jeg synes ikke dit eksempel holder vand. @ Jesper Frimann, Det er derfor, at jeg kaldte gaderøveriet for 'organiseret' (sidestillet med groft), og desuden: "Røveri jfr. strafls. § 288 straffes med fængsel indtil 6 år" (slå selv op), og seks år i strafferammern er præcis et af...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Med samme logik

Opsprætning af al post Indoktrinering af børn til at angive forældre Ransagning uden dommerkendelse @ Kristian Rastrup og Gordon Flemming, Ad. *1) Forkert - kræver retskendelse Ad. *2) Bestemmer du/I selv ved Folketingsvalgene og din deltagelse i partilivet. Ad. *3) Forkert, kræve...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Spørgsmålet er vel egenligt om man er for eller imod overvågning – og her taler vi udelukkende om overvågning af ikke-mistænkte mennesker. @ René Nielsen, Tak, så fik det på plads. Men hvordan vil du skelne mellem ikke-mistænkte og mistænke for allerede begået alvorlig kriminalitet? Man ka...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

@ René Nielsen, Jeg anfører da udtrykkeligt, at kryptering naturligvis har en meget væsentlig betydning for almindelige gode borgeres ret til privatliv, dernæst giver det alt andet lige kriminelle et forspring, og endelig vanskeliggør det politiest mulighed for at få kendskab til kommunikationen...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Jeg forstår godt kritikken af justitsminister Søren Pind - og jeg finder, at kritikken er fuldt berettiget. Det er korrekt, Mogen Ritsholm, at en IP-adresse kán sige meget lidt om en given kommunikation (sammenlignet med en telelog), men som andre her pæ V2 også har fremhævet, så vil IP-adressen...

Re: Stringens i argumenterne

Enig, Mogens Ritsholm - fastnetsessionerne bør naturligvis være omfattet af samme regel (det var en forglemmelse her fra min side). Såvel forholdet med omkostningerne som proportionaliten taler for det i mine øjne.

Re: Stringens i argumenterne

Undskyld jeg siger det, men ... @ Christian Nobel, I mit svar til Mogens Ritshom mener jeg faktisk, at jeg også forholder mig til det, som du spørger til her. Jeg anfører jo netop, at den hidtige sessionslogning af flere grunde ikke havde nogen nytteværdi - eller kun en meget begrænset i gans...

Re: Stringens i argumenterne

Arbejdsgangen er, at man via politiet i det andet land får en retskendelse i det pågældende land, hvorefter udlevering sker gennem det pågældende lands politi. @ Mogens Ritsholm, Helt enig - jeg fandt blot ikke den detaljeringsgrad nødvendig i denne sammenhæng, men tak for præciseringen. Og j...

Re: Stringens i argumenterne

Muligvis ud fra celle id, som Mogens har påpeget før - sessionslogning vil ikke ændre en tøddel i lige denne situation. @ Christian Nobel, Du ser for snævert på nytteværdien af sessionslogningen. Den kan isoleret set næppe opklare nogle sager, men den kan meget vel give en ledetråd om (og en ...

Re: Stringens i argumenterne

Men det er selvfølgelig den rigtige vej, hvis der er en konkret mistanke om noget alvorligt. Og det kan forhindre terrorhandlinger, hvilket historiske teleoplysninger næppe kan. @ Mogens Ritsholm, Hvis et angreb pågår som i Paris eller over flere dage, vil historiske sessionsoplysninger natur...

Re: Stringens i argumenterne

@ Mogens Ritsholm, Jeg er som sagt meget enig i, at vi til enhver tid skal forholde os til nytteværdien af den gældende lovgivning også på dette område. Om PET eller andre myndigheder svigtede i den situation, som du henviser til, ved jeg intet om - og det er f.s.v. også ligegyldigt i forhold til...

Re: Stringens i argumenterne

@ Mogens Ritsholm, Det er også derfor, at jeg skrev, at dansk politi "med blandt" andet en retskendelse kan pålægge de omhandlede tjenester at udlevere data. "Blandt andet" betyder således, at selv om de fleste større udbydere uden problemer anerkender en danske rets kendelse,...

Stringens i argumenterne

I artiklen anføres det, at "Når man ringer over Skype, kan internetudbyderen ganske rigtigt se på den modtagende ip-adresse, at man ringer til Skype-serveren hos Microsoft.", og dette er jo korrekt. Men Christian Panton drager i denne forbindelse nogle konklusioner, som i mine øjne ikke...