Johannes Aagaard

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Google husker hvor du var i går ... i sidste uge og for flere år siden

Re: Opklaring af forbrydelse

@ Jesper Lund, Citatet, som du bringer, er såmænd ikke hos mig møntet på en forestilling om, at logning har en synderlig præventiv effekt på f.eks. gerningsmænd til f.eks. uprovokerede voldelige overfald eller overfaldsvoldtægter. Det drejer sig alene om, at man med en vis sandsynlighed kan hold...
Kommentar til Google husker hvor du var i går ... i sidste uge og for flere år siden

Re: Opklaring af forbrydelse

@ Peter Hansen, Jeg er ikke enig i din (i grunden ret elitære) præmis om, at vi her ikke må tage afsæt i virkelige hændelser med virkelige mennesker, og jeg formoder, at du er i stand til at forholde dig til de principielle betragtninger, som jeg bruger det meste af min tid på at fremføre. Jeg ...
Kommentar til Google husker hvor du var i går ... i sidste uge og for flere år siden

Re: Opklaring af forbrydelse

@ Anne-Marie Krogsbøll, Jamen, jeg er bestemt helt bevidst om, at alle valg har konsekvenser. Hvis vi i Danmark f.eks. blindt følger EU Domstolens Tele2-dom - og eksempelvis undlader at pålægge udbyderne logning af f.eks. mobiltelefoner (kaldsdata og lokationer), så vil politiet naturligvis mist...
Kommentar til Google husker hvor du var i går ... i sidste uge og for flere år siden

Re: Opklaring af forbrydelse

Hvis nu Googles logningsdata kunne bruges til at opklare mordet på Emilie Meng, ville det så være i orden? Jeg forstår sagtens generelle betænkeligheder ved en alt omsiggribende logning hos såvel private som offentlige aktører - og jeg tilslutter mig bestemt en del af disse betænkeligheder, m...
Kommentar til EU vil udstyre alle offentlige områder med gratis wifi

Re: Med kode ?

Mon ikke, at man vil anvende en model som f.eks. i N.Y. - https://www.link.nyc

Re: Og ... ?

Og hvor siger Birgitte Federspiel noget om det? @ Gert Madsen, .... Hvorfor skulle Forbrugerrådet ellers blande - eller blot udtale - sig så bastant, som Federspiel gør? Citat: "De er nu gjort opmærksom på det, så det er bare at svare på, hvad det drejer sig om. " Hvortil svaret er,...

Re: Og ... ?

Feks. fordi en journalist spørger @ Gert Madsen, Se venligst mit svar ovenfor. Også når man er chefkonsulent i Forbrugerrådet, så ér der faktisk tilfælde, hvor man slet ikke behøver at tage stilling - i stedet for per rygmarvsrefleks at se et eller andet diffust behov for at regulere.

Re: Og ... ?

Det er faktisk tilladt at læse @ Svend Skipper Andersen, Lad venligst være med at tale ned til folk, for naturligvis har jeg læst artiklen. Nu ér det faktisk også tilladt at tænke lidt ud af posen her, og når jeg stiller mit spørgsmål, så er det selvfølgelig fordi, at jeg mener, at dette sim...

Og ... ?

Er der nogen, der kan fortælle mig, hvorfor en chefkonsulent i Forbrugerrådet over hovedet skal beskæftige sig med dette fænomen, der jo har eksisteret de sidste mange år? Så længe licenserne virker og der intet umiddelbart ulovligt er ved muligheden, hvor MS jo tillige verificerer installationer...
Kommentar til Hvem kæmper Apple for?

Wie man sich bettet ... og dog

Vælger man for et øjeblik at skrælle al retorikken af, f.eks. om at myndighederne i USA selv er kraftigt medskyldige i at have skabt en situation, hvor man aktivt og uden retskendelser søger i massedata og derfor selv har skabt et marked eller et behov for øget sikkerhed og privacy, så er der i d...

Re: EB på nummerpladesagen..

Det er i øvrigt dybt tragisk Enig - ANPG-data burde kun kunne anvendes af politiet ud fra en editions-kendelse. Særlig problematisk er følgende dele af bestemmelsen om deling af data med andre myndigheder: § 16. Rigspolitiet kan i fornødent omfang videregive personoplysninger fra ANPG til a...

Re: Og?

Når kritikerne som et af hovedargumenterne har anvendt den påstand, at sessionslogning ingen som helst bevismæssig værdi har, er det sandt for dyden da væsentligt, når dette argument ikke holder i forhold til meget udbredt kommunikations-applikation. Men nej, så fraviger man naturligvis bare sit ...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Du har misforstået logningsreglerne. Man logger skam dynamiske IP-adresser. @ Mogens Ritsholm, Jeg har da aldrig hævdet, at man ikke logger dynamiske IP-adresser (?) (Mit svar var stilet til Jesper Lund, der specifik fremfører, at IP-adressers knytning til en bruger/abonnent/adresse ikke va...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

@ Jesper Lund, At alene den anvendte teknik åbner op for, at IP-trafik genererer langt flere "opkald" (eller sessioner) end telefoni, er jo systembetinget (3G/4G har jo tilsvarende også øget antallet af masteceller markant). Men du hár bestemt ret i, at den datamængde og antallet af...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Ok, så lad os tage den, så vi kan få lukket den. @ Christian Nobel, Præmissen for anvendelse af sessionlog ændrer jeg ikke ved, da retsplejelovens materielle krav med bl.a. seks år i strafferammen også omfatter røveri. Men er det for "banal" en type kriminalitet, så kan man sagtens...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Jeg synes, at du kræver langt mere af dine opponenter, end du selv er parat til at yde. @ Anne-Marie Krogsbøll, M.h.t. at opveje fordele og risici, har jeg særdeles tydeligt fremført de skarpe afgrænsninger for opbevaring og adgang til/udnyttelse af sessionsdata, som jeg mener skal finde st...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

vi er bare nogen, der mener @ Anne-Marie Krogsbøll, Jeg er ikke enig i, at vi taler forbi hinanden (underforstået fordi vi ikke skulle forstå hinandens synspunkter). Jeg ser, at den ene part totalt undlader at forhold sig til argumenter. Jeg er selv en kritiker af også sessionslognin...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Det er jo rent nonsens, bla @ Christian Nobel, Jeg har tidligere udtrykkeligt tilkendegivet, at NAT problematikken kan gøre tingene mere vanskelige omkring sessionslogning, men det skyldes i så fald alene det tekniske setup på udbyderside (og det er ikke alle udbydere, for hvem dette er et ...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

@ Mogens Hansen, Hvis man (som i mit tænkte eksempel) kan tidsfæste en given ukendt kommunikation, vil det i realiteten være ret enkelt ud fra alene IP-adresser (afsender/modtager, samt evt. med porte, protokol og volumental) at udpege kommunikation/udveksling af data knyttet til en bestemt tjen...
Kommentar til Søren Pind får hug for dårligt sessionslognings-eksempel

Re: Don’t Panic

Fordi det er det de siger - også afspejlet i Søren Pinds udtalelse i denne artikel. @ Mogens Ritsholm, Jeg mener ikke at have forsvaret JM eller ministeren, og jeg er enig i, at deres forvaltning af krav til teleområdet har været utilfredsstillende. Forhåbentlig læser de med her.