Andreas Kirkedal

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Hvad bliver det næste?

Microsoft vil lave key word spotting (http://en.wikipedia.org/wiki/Keyword_spotting) i Skype og vise reklamer på din skærm baseret på hvad der bliver sagt, så mon ikke Google vil gøre noget af det samme...
Kommentar til Nu skal 1.425 ansatte i Odense Kommune tale til pc'en

Leverandør?

Der jo kun skønt med mere taleteknologi, men hvem leverer løsningen?
Kommentar til Babelfisken er en realitet

maskinoversættelsesteknologi kan bruges til mange ting

Teknologien kommer faktisk oprindeligt fra talegenkendelse. Men et af de store navne indenfor statistisk MT, Kevin Knight, har brugt teknologien til at knække en gammel kode: http://www.b.dk/viden/fremmede-sprog-er-som-kryptogrammer
Kommentar til Også kendt som Jennifer...

Re: statistisk oversættelse

Google translate bruger EM algoritmen til at tune oversættelsessandsynligheder på sætningsniveau. Så der vil være en oversættelse mellem "Peter Makholm"/"Makholm" og alle ord i den tilsvarende sætning på målsproget. Hvis "Jennifer" af en eller anden grund forekommer...
Kommentar til Hvor er teknologien, når man skal bruge den?

Re: Politik!

Det bliver ikke bedre af at der kun findes én kandidatgrad indenfor sprogteknologi i Danmark: http://itogkognition.ku.dk - fokus på kognition. Der findes ikke nogen ekspertise indenfor taleteknologi. Resten af overbygningerne blev nedlagt 2007-2009 mens jeg læste BA i engelsk og datalingvistik på...
Kommentar til Hvor er teknologien, når man skal bruge den?

Re: Dobbelt hastighed

TTS-eksperimenter med blinde har vist at de kan forstå oplæsning i op til 14x hastighed - øret skal dog trænes til det. Så det er muligt, men jeg har ikke gjort forsøget med andet end PRAAT. SoX kan også sætte hastigheden i vejret.
Kommentar til Hvor er teknologien, når man skal bruge den?

Modenhed

Talegenkendelse(ASR) er som regel 70-80% korrekt i eksperimenter med oplæst tale. ASR er desværre ikke særlig robust overfor baggrundsstøj, så hvis ordforrådet der skal genkendes ikke er så stort - f.eks. domænet for lægejournaler - så kan genkendelsen blive mere robust. Genkendelsen af spontanta...

Re: Agenter er også kommercielle

Mit problem er snarere at det kun er en lille del af informationen der er til rådighed, der vil blive fundet pga. 3.0 laget er nødvendigt for algoritmerne bag agenterne og det sænker min tillid. Hvis jeg skal finde uddannelsesmateriale ligger der tonsvis gratis på nettet, men jeg bliver kun vist ...

Re: Hvordan skal det realiseres?

Så bliver implementationen drevet af forretningen og agenterne stillet til rådighed af et firma, der har indtjening ved at stille denne information til rådighed og informationen agenterne vil have adgang til vil kun være den, som er en del af 3.0-laget. Som du nævner vil der gå tid før alle hjem...

Hvordan skal det realiseres?

Jeg efterlyser lidt flere detaljer. DanNet eller WordNet er ontologier og der findes ikke en ontologi der dækker alt. RDF-logikken er ikke synderlig ekspressiv og mange web sider bruger det ikke. Hvis softwareagenter skal kunne lære, afhænger det typisk af statistiske modeller, men de kræver stor...
Kommentar til Videnskabsministeren vil aflive papireksaminer

Hørt!

Uanset om tanken ikke går længere end besparing byder jeg digitalisering af eksaminer velkommen. Jeg har en forfærdelig håndskrift og det har flere gange været årsag til misforståelser til eksamen - især hvis jeg var under tidspres. Da jeg tog flere af mine eksaminer på CBS, blev der brugt gennem...
Kommentar til Poul-Henning Kamp vs Lenovo - se hele retssagens forløb her

Re: For klog?!

Er du sikker på det? Så vidt jeg kan læse på v2 så er licensen ændret i nyere versioner og hvis det netop er om de her forhold kan man vel ikke stemple forbrugere der vil købe nye produkter for "for kloge" hvis de har fulgt sagen?
Kommentar til Talegenkendelse skal gøre Windows Phone 7 til en succes

Re: Misbruget = optagelsen - ikke hvad der sker efterfølgende

Stephan Der er nu en forskel. I speaker verification(stemmegenkendelse) laver de netop en unik identifikator af din stemme, hvor det ikke nødvendigvis er det man gør i talegenkendelse - selvom talegenkendelse som regel er mere robust når den er trænet på din stemme. Ang. designet af servicen så...
Kommentar til Sommerkonkurrence: Hvad skal tablet-pc hedde på dansk?

Re: Troldspejl

Troldspejl er uden sidestykke det bedste forslag der har været i denne tråd. Ingen referencer til producenter eller deres produkter men referencer til et skønt program der har eksisteret i mange år.
Kommentar til Sommerkonkurrence: Hvad skal tablet-pc hedde på dansk?

Re: Touch Pad, Touch Book, Flat Book, Flat Pad

En ting vi helt sikkert ikke skal gøre, er at tage et engelsk begreb for en tavle-pc og oversætte det til et andet engelsk begreb.
Kommentar til Nye softwarealgoritmer får togene til at køre til tiden

Re: Slut

Mere end 60% af al kommunikation foregår mundtligt. Dansk sprogs udvikling bliver drevet af den måde dansk bliver talt. Gennem tiderne er udviklingen drevet af forskellige mennesker, der har drevet udviklingen i forskellige retninger bl.a. med forskellig udtale. Derudover er meningen af ord - li...
Kommentar til Dansk sprog-algoritme revolutionerer maskinoversættelse

Re: Eksemplet

Det er muligt at lave en model af det danske sprog, der tildeler en sandsynlighed til rækkefølger af ord. Det vigtige i disse modeller er, hvor meget data man har at træne modellen med. En god model af europæiske sprog vil bruge fraser op til 5 ord, som den trænes på og det vil tildele små sandsy...
Kommentar til Dansk sprog-algoritme revolutionerer maskinoversættelse

Re: Eksemplet

Der findes flere muligheder for at permutere sætningen, f.eks. "Now, Poul advocates...", hvilket ikke vil være meningsændrende i alment sprog. Når det kommer til tidsadverbialer kan der være utrolig mange placeringsmuligheder i alment sprog. Man støder dog ind i mange problemer i sidste...
Kommentar til Tal til din mail og dit sagssystem

Re: Men hvor hurtigt tænker du?

Det vil i starten også være en periode af tilvending hvor man lærer at reducere antallet af tøvelser, 'øh'-lyde og regulere talefejl. Så besparelsen vil være mere beskeden i starten.
Kommentar til Svenske forskere vil give Google Translate baghjul med præcision

Re: Held og lykke

Google laver udelukkende statistisk analyse og bruger ikke regler. Derfor er det for uforudsigeligt at bruge til oversættelse uden opsyn. Hvis man kan få maskinoversættelse til at lykkes med en regelbaseret tilgang er de skandinaviske nok et meget godt sted at starte. De ligner hinanden en del. M...