Andreas Kirkedal

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Google vil igen transskribere lydfiler fra stemmeassistent

Re: Kan betyde så meget....

Fint - gælder det også os, som ikke selv har den slags, men som kan være blevet aflyttede via andres overvågningsdimser? Det vil jo kræve at google kan genkende dig og din stemme og så skal de lave en profil af dig. Det er ikke lige det man ønsker...
Kommentar til Mens du venter på en chatbot der virker

Lidt baggrund om NLP

Hej Johnny Jeg synes du har en god pointe i at man skal have en god struktur og søgemaskine, så man kan finde information på sin hjemmeside, men du bekræfter mit indtryk af, at du er en halvstuderet røver, når du påstår at NLP hører under kunstig intelligens. Alternativt går den søgemaskine du ...
Kommentar til EU's regelsæt for AI

Følsomme data

Hvis du ikke kender til dem allerede synes jeg der dukker interessante løsningsforslag til hvordan man machine learning modeller på følsomme data fra TF Encrypted og OpenMined.org
Kommentar til Mandagsgnavpotten: The Psychopathology of ... stavekontrol

Sammensatte navneord gør dansk sværere end engelsk

Skrevne sprog er i udgangspunktet uendelige fordi nye ord dukker op hele tiden pga. låneord, nye opfindelser/opdagelser eller - som i dansk, tysk m.fl. - nye sammensatte ord. Vi kan på dansk spontant opfinde nye ord, som en stavekontrol aldrig har set før, men som er grammatisk korrekte, f.eks....
Kommentar til Chatbotten spiser mennesker

Chatbots og Artificial General Intelligence

Yann LeCun omtaler niveauet for AGI og ikke chatbots, hvilket du ikke skelner mellem i dit indlæg.
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Tak for en god diskussion.
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Jeg mener at vi har samme svagheder som Dr. Horton beskriver - det er derfor man laver replikations- og metastudier som er den egentlige 'videnskabelige diskussion'. Jeg kan ikke se at ATEA-sagen er relevant for denne diskussion - der er langt større økonomisk incitament for at fuske med offentl...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Du kan f.eks. se artikler her: ACL, NIPS og Interspeech. Du kan også søge artikler samlet gennem Google Scholar eller Semantic Scholar. Konfernecerne er ikke billige at deltage i og det er en anden problemstilling.
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Du har adgang til disse konferencer - det har alle. Reviewere udvælges af area/program chairs og de udskiftes mellem konferencer. Der er en del gengangere blandt reviewere, men det er mig bekendt ikke muligt at købe sig til en reviewopgave. Man kan godt købe sig til udgivelse i et tidsskrift, me...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Hvis du læser forskningen fra en peer-reviewed artikel fra specifikke konferencer behøver du ikke være særlig skeptisk og hvis du læser en gengivelse af resultaterne på en blog eller i et af de nævnte blade skal du være skeptisk. Det første er forskning, det andet er markedsføring og du vil også ...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Vi er nødt til at skelne mellem forskning og markedsføring. Forskningen fra Google er generelt af høj kvalitet, mens Googles markedsføringsafdeling er en meget effektiv hypemaskine der overdriver forskningsresultater. Ang. review-risici: Forfattere og reviewere er mennesker som alle andre og kan...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Jeg synes du antager at forskere er en flok idealister med uanet fritid - peer review tager lang tid og kan oftest ikke gøres som en del af arbejdet og når det eneste en reviewer vil få for sin indsats er risikoen for online bagvaskelse giver det simpelthen ikke mening for inidividet at bruge sin...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Men hvem vil være reviewer i det scenarie - hvad får de ud af det?
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Det stiller større krav til reviewere fordi eventuelle fejl i reviews kan de klandres for senere eller hvis de bare har en anden mening. I forvejen er det et sølle job at være reviewer for der er meget lidt anerkendelse og ingen kompensation for indsatsen og en sur forfatter kan hænge en reviewer...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Konferencedeltagelse er ikke gratis, men adgang til konferencebidrag er. Så alle der kan læse en PDF kan tilgå forskningen kvit og frit. Der er som regel 2-3 reviewere, 1 area chair og/eller 1 program chair per artikel. Forfattere kan klage til area chair og til program chair hvis de mener en ar...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Ukritisk vinkel

Jeg synes Rachel Thomas generelt er fornuftig, men artiklen burde også anføre at hun er proponent for transfer learning lidt i samme dur som Google er for 'AutoML' - det bygger Fast.ai grundlæggende på og de har også deres egen algoritmer til at automatisere deep learning som hedder LR range test...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Vi bruger videnskabelige konferencer i stedet for tidsskrifter fordi det tager for lang tid at udgive og i en hvis grad fordi man skal betale for adgang til artiklen. Den artikel man sender til et tidsskrift vil som regel være tæt på forældet når den udkommer eller en anden forsker vil have udgi...
Kommentar til Dataetik på Dansk

Re: Hvorfor....

Jeg mener det bestemt er relevant at stille os selv de spørgsmål og det kan du stadig nå. Kunstig intelligens er ikke en realitet endnu: det er kun muligt at imitere intelligens.
Kommentar til Dataetik på Dansk

Re: Data Bias og gennemsigtighedskrav

Mht. til talegenkendelse og kvinder er der en teknisk årsag som er forklaret her Ja, svaret er altid mere/bedre data og øget diversitet er et åbenlyst modsvar, men det kan 1) være en udfordring at finde ud af at man mangler diversitet (ikke i dine eksempler) og 2) svært og dyrt at finde data til ...
Kommentar til Dataetik på Dansk

Data Bias og gennemsigtighedskrav

Uanset at jeg deler nogle af de betænkeligheder som andre giver udtryk vil jeg gerne opfordre til at udvide 'Bias i Feature engineering' til også at omfatte de mere subtile former for bias der er i data. F.eks. hvis man træner et system til at vurdere jobkandidater til en programmørstilling på hi...