jørgen holm-jensen

Regeringen forbyder papirbreve til borgerne fra 2015

Hvis det offentlige (staten) foranstalter, at porto bliver sat ned til et lødigt niveau, vil udgiften til forsendelse blive reduceret og den såkaldte service opretholdt.

At tvinge befolkningen til at bruge en kommunikationsvej som er usikker (altså mere usikker end P&t) og som det offentlige har gjort grænseløst besværlig er ganske simpelt umoralsk. Har det offentlige nogen sinde krævet, at borgerne ejede en telefon?

Vent bare på regningen for de såkaldte rationaliseringer! I det offentlige bliver den slags omlægninger altid ensbetydende med mere administration, højere skatter og ringere service. Ind imellem gennemføres desuden sparerunder, der gradvist fjerner servicefunktioner, men bevarer administrationen, der jo skal administrere sig selv.

Se forresten: http://rattrack.4t.com/DA-POL.HTM

20. august 2011 kl. 14:49
Rød blok vil tvangs-digitalisere for 1,1 milliarder kroner

Det er ikke nok, at de offentlige institutioner har en velfungerende hjemmeside, hvor borgerne kan 'betjene sig selv'. Borgerne skal også være i besiddelse af en moderne computer med Internet-forbindelse og et styresystem, der kan 'tale med' de altid meget tunge offentlige hjemmesider. Det betyder, at mange borgere skal tvinges til at investere i udstyr og bruge tid på at gøre sig bekendt med det og det særlige vokabularium, der er knyttet til det (For mindre miljøskadede folk er en 'fil' noget man har i en værktøjskasse, der er også kan åbnes, uden man tænder for kontakten!).

Eller er det sådan, at 'Rød Blok' vil stille udstyret gratis til rådighed? Næppe! Når politikere bruger ordet 'besparelser', er det oftest ensbetydende med dårligere service, øgede udgifter og øget administration.

Man kan kræve af en borger, at han kan læse og skrive, men man kan ikke kræve, at han anskaffer sig særligt udstyr for at kunne kommunikere med det offentlige. Mig bekendt har det offentlige heller aldrig tvunget borgerne til at anskaffe en telefon!

Det næste forslag bliver vel, at forældre skal betale for selv at passe deres børn!

17. maj 2011 kl. 22:14
Politiet har mistet lydfil med alarmopkald i drabssag

Hvis det ikke er med vilje, så er det med Microsoft!

13. december 2010 kl. 17:34
Statens dårligste it-ledere lukker ørerne for gode råd

er ikke, at de lukker ørerne. Problemet er, at de ikke forstår de gode råd.

27. august 2010 kl. 20:56
Svenskerne banker danskerne på bredbåndshastigheder

fra en svært fodboldskadet skribent ("Svenskerne banker danskerne").

Det MÅ da kunne lade sig gøre at viderebringe teknisk information uden den slags infantile opsætninger!

24. juni 2010 kl. 16:20
Hacker tager kontrol over 100 biler via internettet

Har ingen tænkt på, at den lille 'feature' kan anvendes, hvis køretøjet skulle blive stjålet?

Ellers var det da kluntet af hackeren at aktivere flere hundrede vogne på een gang. Nålestiksangreb på et par vogne ad gangen havde virkeligt voldt firmaet kvaler og spillet kunne have kørt meget længere.

Forresten ville jeg uden tøven anmelde en bilforhandler for at krænke privatlivets fred, hvis jeg oplevede den der dims monteret i min vogn.

18. marts 2010 kl. 18:57