Kevin Johansen

Ørsted skabte 50-mands data science-hold på to år: Den agile kultur skal beskyttes

Det er næppe udviklerne, der har valgt SAFe. Når man går fra 2-3 ugers sprints til 8-10 ugers sprint virker det som at gå 20 år tilbage i tiden... og ALT andet end agilt.

Så topstyring er der da helt bestemt.

27. december 2018 kl. 12:27
Rigsrevisionen: Uvedkommende har kunnet få adgang til fortrolige borgerdata i Skat

Jeps, det er selvfølgelig værre at SKAT ikke har styr på sikkerhed, men det er nu alligevel utroligt, at INGEN i Rigsrevisionen har læst de sidste 2-3 års forskning/anbefalinger mht. password håndtering. :(

23. august 2018 kl. 12:44
Ung læge advarer om 'skræmmende' fejlramt søgefunktion i Sundhedsplatformen

Det mest skræmmende i det screenshot er, at NOTATER ikke er en sticky du aldrig kan slippe af med. Men det er selvfølgelig også kun fordi jeg er max uheldig og kun har oplevet at kommunikationen mellem afd. og forløb er op til DIG som patient/pårørende. Det er nok slet ikke et generelt problem....

29. juni 2018 kl. 12:19
Facebook-dom rammer danske medier - de må nu vente på IT-giganten

Den skal jeg huske...når man med en DOM i hånden stadig påstår, at man er juridisk uafklaret! Gad vide HVORDAN man bliver afklaret så? Guesstimate fra nærmeste 5000/timen advokat?

20. juni 2018 kl. 12:25
Facebook sluger data fra folk, der ikke engang har en konto

Lige en kommentar: IP adresse er personhenførbar (omend ikke i samme kategori som religion, politisk ståsted osv). Datatilsynet har så vidt jeg ved en afgørelse om dette, baseret på, at du med udbyderens kunderegister og øvrig data KAN finde frem til dig via din IP.

24. maj 2018 kl. 10:30
Margrethe Vestager kræver gennemskuelige algoritmer: Ikke nok at pege på sort boks

Tror du kan være rimelig sikker på at Vestager kun tænker beslutningsdygtige algoritmer (inkl. NN).

On topic: En audit af f.eks. finans-"robotter" burde blive lovpligtigt, så en årlig simulation, der tester om softwaren vil prioritere samfundet over aktionærer, kan gennemføres af eksterne, uafhængige "revisorer" og forhåbentlig sikre mod f.eks. nye finanskriser.

12. april 2018 kl. 11:39
Socialminister: Ghettoplan handler ikke om masseovervågning

"Ghetto"-udspillet handler nemlig kun om een ting: afskaffelse af den almene boligsektor (over 1 million husstande fordelt 500000 ældreboliger og ungdomsboliger, resten famlieboliger). Dette forgylder iøvrigt realkreditten med adskillige mia. som om L206 ikke var nok (alle almeneboliglån omdannes til nu at være 100%(!!) risikofri obligationer, som bankerne kan handle videre).

Alt det rets- og socialpolitiske er i bund og grund syntaktisk drys som kan skæres væk uden videre (ja, det meste af er godt nok også fundament for ethvert solidt autoritært styre); når nu slåskampen begynder, er det ikke rets- og socialpolitiken der må diktere debatten. Det skal være det faktum, at man vil ruinere tusinder af borgere, der aldrig (f.eks. pensionister) vil kunne øge deres indkomst. Det skal være det faktum, at man end ikke vil lade alm. lønmodtageres indkomst stige nogle få procentpoint, men vil lade samme gruppe borgeres husleje stige med tusinder af kroner. Det skal være det faktum, at kommunerne vil skulle vælge mellem alment boligbyggeri og ekstra millionudgifter til boligsikring (f.eks. igen, til ældre eller studerende m. børn) som kun kan tages fra anden velfærd, eller en eksplosion i antallet af borgere, der må bo på gaden, fordi det private marked slet ikke er tilgængeligt med deres indkomst.

Danmark skal fandme tage at vågne op! Dette udspil vil KUN skabe mere desperation og fattigdom og medmindre alle tidligere undersøgelser tager fejl, vold og kriminalitet til følge!

Læs f.eks. høringssvaret her:https://www.bl.dk/nyheder-presse/nyheder/2018/marts/bls-hoeringssvar-til-udspil-om-parallelsamfund/Høringsportalen:https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61586

9. april 2018 kl. 13:01
Dissektion af en business case – ANPG: Politiets skjulte guld-(nummer)plade

Det er vel en helt naturligt udvikling når man står overfor en bevæbnet magt der aldrig gøres ansvarligt fordi:

  • Man ikke kan finde medarbejderne, nummer, tid og sted værende kendt til trods
  • Pludselig opståen af missing links mellem ministerier/øverste ledelse og mellemlaget / medarbejderen på gulvet
  • Belejligt ændring af metode til måling af utryghed (belejligt for chefen (regeringen) til dennes politiske program
  • Forvaltningslovsstridige email opsætninger (så er det vist mildt sagt)

Det kunne være, såfremt man fra ordensmagtens side viste større forståelse for og hensyn til borgernes bekymringer og ve og vel, end for/til den siddende konge/regering, at man rent faktisk oplevede opbakning fra borgerne....

21. marts 2018 kl. 15:30
Spoiler: DNA-registret er blevet hacket!

Lige præcis forsikringsselskaberne eller lign. vil ikke lovligt kunne bruge viden om din DNA til noget som helst.

Prisdifferenciering på baggrund af DNA er ækvivalent med differenciering på baggrund af hudfarve, der mig bekendt også er styret af dine gener; noget vi har ret streng lovgivning mod.

Derfor er det vigtigt at man fra EUs side (personificeret ved Margrethe Vestager lige p.t.) fortsætter missionen om, at alle "maskin-beslutninger" og grundlaget for disse skal oplyses borgeren/kunden.

Forsikringsselskabet derimod kan fint arbejde ud fra sandsynligheder v. f.eks. at kigge på din sygdomshistorik, hvilket selvfølgelig er lige så grelt, men næppe ulovligt (ækvivalent med lokationsdifferentiering).

Hvorfor det er lovligt for selskaberne at differentiere på baggrund af alder, er mig derimod en gåde (f.eks. ved bilforsikringer til unge billister).

For mig er problemet med denne gen-bank og den bagvedliggende ambition om at "sælge" vores sundhedsoplysninger for et par hundrede arbejdspladser dog klart det værste; oplysningerne gemt i det danske sundhedsvæsen burde som minimum fordre "frit valg på alle hylder" mht. medicin fra de data-modtagende virksomheder. Dels er Danmark et så lille land, at det ikke er et større indhug i fortjenesten ved virksomhederne, og dels er det for Danmark en langt større økonomisk gevinst end skatteindtægterne fra et par hundrede specialister (jeg antager at virksomhederne er globale og ikke vil være skattepligtige i Danmark).

Dertil skal lægges, at medicinalvirksomheder ikke har det store enticement til at kurere, men derimod har en direkte økonomisk interesse I, at syge holdes i live så længe som mulig, men fortsat er syge, og derfor afhængige af produkterne.

Vi anvender årligt mellem 120-130 mia. kr. på sundhedssektoren (med en årlig vækst på ca. 3%); en voksende del af dette beløb anvendes på medicinudgifter.

Vi burde, ud fra et økonomisk hensyn (vedligeholdelse af "maskinparken"), anvende genmanipulation i langt større grad, hvorfor et genomcenter kan give ganske god mening. Der er, for mig at se, dog ikke lagt op til, at dette vil være formålet med centeret; generelt er der en uforståelig (religiøst funderet) etisk afstandtagen fra anvendelse af genmanipulation i Danmark. Mit bud er, at det skyldes frygten for at gøre virksomheder som Novo Nordisk irrelevante og til dette formål "skræmmes" vi som borgere til at tro den menneskelige krop adskiller sig fra en bil eller cykel (som de færreste vil se som hellige eller undtaget reperationer og endda evt. udskiftning).

Men jeg frygter ikke, på nogen som helst måde, "forsikringsvinklen"; jeg er derimod skræmt fra vid og sans over udsigten til, at dette bruges som røgslør for, at man på ingen måder vil kaste sig over generel genmanipulation som behandlingsmetode (måske endda på fosterstadiet), alene af den grund, at det virker "for godt".

P.S. Af de mere idiotiske udtalelser i den dur, var der for nylig en læge, der udtalte (løst citeret) "at når man ikke ved hvad der kan ske, bør man heller ikke forsøge".

27. februar 2018 kl. 03:02
Google afslører sikkerhedsfejl i Edge: Der er ingen patch klar

Edge implementerer til gengæld html standarden (det der er med i Edge) korrekt, modsat Chrome.

21. februar 2018 kl. 12:55
Google fjerner 'View Image'-knap på opfordring af Getty Images

Nu er det lidt ligegyldigt, om jeg som ophavsretsindehaver offentliggører et værk; det er stadig MIN ophavsret og derfor giver det IKKE alle og enhver ret til at TJENE PENGE på værket.

19. februar 2018 kl. 12:50
Sociale medier: AI-baseret ansigtsbytte på pornomodeller skal stoppes

Hvorfor blande hævnporno ind i det her? Der er tale om brud på ophavsretten og et værktøj, der spredes med netop det formål (ja, alle billedredigeringsværktøjer kan bryde ophavsretten, men her reklameres der jo specifikt med netop det...medmindre der "disclaimes" ud af den problematik).

Når snapchat har funktionaliteten, skyldes det, at man ved upload giver snapchat (og facebook/google/alle, deres betingelser siger det samme) lov til at redigere i ens "værk", hvorfor der via "indbyggede" værktøjer ikke er samme problem.

Men tilbage til porno (film generelt) refresh'en trenden; det er altså helt almindeligt brud på ophavsretten og skal bekæmpes/dæmmes op for, på præcis samme måde som man gør med Hollywood film osv. (når de krænkende værker uploades til sociale medier).

7. februar 2018 kl. 14:34
Styrelse politianmelder administrator efter misbrug af undervisnings-id

Ja, fedt, så fortæller jeg da bare min 1. klasses dreng (:D), at han må vente med at lave ekstra matematik opgaver, som han jo altså efterspørger.

Det ville give mere mening, hvis man havde forskellige password policies (jeg går stærkt ud fra at man har forskellige roller (bruger, admin, superbruger whatever)) til de enkelte grupper: Indskoling - password skift ikke muligt, adgang til ændringer og læsning meget begrænset Mellemskole - password mulig, ikke obligatorisk, evt. samme begrænsede adgang Udskoling - password skift obligatorisk, flere rettigheder Lærere - password skift obligatorisk osv. osv. osv.

(som Niels Østergaard også lægger op til)

On Topic: Vores første (på kontoret) kommentar var også at, ja, enten gemmes passwords i klartekst eller også kan admin gå ind og ændre i hash fordi vedkommende har adgang til databasen og kan skrive direkte hertil.

Begge dele er idiotisk og skræmmende!

Jeg går ud fra, at admin her ikke var en driftsansvarlig hos leverandøren; men selvom dette skulle være tilfældet, virker det som svag sikkerhed, at man som databehandler (styrelsen) ikke skal godkende sådan indgreb.

1. februar 2018 kl. 15:20
TDC sælger data om mobilbrugernes færden til østjysk turistorganisation

Hvorfor ikke bare købe data fra SoMe, så du også kan få alder, køn etc. med? Hvis man alligevel vil lave skræddersyede tilbud, så gå da all the way. Er jo ikke fordi det ene er mere privacy invasive end andre, og lur mig om ikke Facebook kan lave et lige så anonym og ikke person-henførbart udtræk som TDC.

29. januar 2018 kl. 13:37
Lægeforening: Nationalt Genom Center vil gemme og dele dit genom - uden du bliver spurgt

Jeg er på vej med "provokationen"... tager dog lidt tid, har for meget andet lige p.t.

26. januar 2018 kl. 13:05
Lægeforening: Nationalt Genom Center vil gemme og dele dit genom - uden du bliver spurgt

Det "positive" er jo så, at når ens DNA er i frit spil er det hverken anvendeligt i kriminal sager. Det "negative" er så, at DNA heller ikke vil kunne bruges som identifikation længere, da alle og enhver har adgang. Flot?

26. januar 2018 kl. 11:46
Kalundborg: Én dum databaseoverførsel starter 5-dages maraton med password-skift

Mon ikke det var med rekommanderet (?) brev? Ellers er det leveret i eboks. Men jeg er mere spændt på hvorfra man leverer på USB stick?

Iøvrigt kan de eksterne leverandører (af aktindsigtslevering) vel også alle de oplysninger, der er i en sådan "case"?

24. januar 2018 kl. 19:09
Kommunerne vil gå længere med samkøring af borgerdata end Søren Pape Poulsen

fra statsministeren? Det er så okay eller hvad, Søren Paphoved?

24. januar 2018 kl. 13:36
Justitsminister står fast: Myndigheder skal kunne dele data uden borgeren informeres

For min skyld må du bruge DNA så meget du overhovedet lyster i kriminalsager; DNA er et skod værktøj til at bevise skyldsmål, men PERFEKT til at undgå justitsmord.

Desuden, lytter man lidt til efterforskere, der arbejder med DNA spor, er det sjældent de har "ren" DNA; som regel er det stumper, sovset ind i mange forskellige mennesker og for den sags skyld dyr. Vi er trods alt et ret dynamisk samfund, så vores DNA sidder rundt omkring på mange flere steder end vi tror.

Men som bevis kan DNA sjældent bruges, netop fordi det er så uhyre sjældent man kun finder DNA fra én person på et gerningssted.

24. januar 2018 kl. 13:34
Kalundborg: Én dum databaseoverførsel starter 5-dages maraton med password-skift

Lige præcis! Hvis ikke PostStenalder sad på NemPost eller whatever, så var afregningen ikke så latterlig gammeldags. Men fordi man ikke kan tænke i andet end porto, betales der PER OVERFØRT data (!!) og ikke pr. lagret data, hvilket jo absolut ingen mening giver.

Faktisk kunne det offentlige spare en hel del, hvis alle dokumentet blev sendt som ren tekst, uden nogen form for grafik el. lign. Det er så dybt gammeldags en tankegang, og det allerværste er, at man faktisk satte grænsen NED ved seneste forhandling fra de 200 (mega), der var det oprindelige, til 100.

Min bedre halvdel bøvler stadig i tide og utide med at lave aktindsigt, der iøvrigt så skal sendes til et ekstern firma, der så står for leveringen, fordi DET IKKE KAN LADE SIG GØRE AT OVERFØRE "STORE" MÆNGDER DATA I digitale Danmark. Det bliver ikke bedre af, at alt post scannes, dvs. ligger som billeder og ikke tekst.

DYBT godnat!

24. januar 2018 kl. 13:29