Daniel Udsen

Hvorfor skal der være højhastighedsinternet og 4g mobildækning i udkantsdanmark?

</p>
<p>Over de næste 20 år vil omkring 20-30% af de nuværende stillinger blive overtaget af computere og robotter og på et eller andet tidspunkt brister 1900-tals ideologien om "fuld beskæftigelse" og der indføres en eller anden form for borgerløn.</p>
<p>(Hvis ikke bliver det høtyve og fakler om igen...)

med en fremskrivning der placere mellem 60-80% af befolkningen i de større byer(http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf) over den tidshorisont, så bliver der nok i byerne problemet først dukker op.

Historisk set har man altid haft en folkevandring mod de største byer i krisetider, og det er noget der er forholdsvis universalt over årtusinders historie og mange forskellige samfund. og der er ikke rigtigt en modsat trend tilbage mod landdistrikterne i freds og opgangstider.

18. december 2014 kl. 00:23
Hvorfor skal der være højhastighedsinternet og 4g mobildækning i udkantsdanmark?

</p>
<p>Fraflytningen fra landdistrikterne kan kun stoppes, hvis er er arbejdspladser. Disse arbejdspladser kommer fra de mellemstore byer (eller købstænder om man vil).

Er problemet ikke at arbejdspladserne har forladt købstæderne i takt med at de ikke længere er nødvendige i forhold til logistik.

</p>
<p>Der er f.eks. ingen grund til, at der er 2-3 gange flere statslige arbejdspladser i Aarhus sammenlignet med andre byer.

Regner du pr borger eller i rå tal? Og er det arbejdsplader der tidligere lå i København

Det at Aarhus har et fuldt universitet spiller en stor rolle i forhold til "akademiske" arbejdspladser, efter 3-5års studie har folk typisk et dybt tilhørsforhold til deres studieby og er måske ikke specielt interesserede i at flytte til en provinsby som Struer.

Igen er det ikke en dansk trend, og ikke noget der er sat i værk fra kbh, og det er linket tæt med "globaliseringen", om noget så er Danmarks landdistrikter sluppet billigt i forhold til hvad der sker i andre lande.

?</p>
<p>Hvorfor har vi f.eks. hovedstadsudligningen, der giver kommuner i Storkøbenhavn mulighed for at bruge løs, mens resten af landets kommuner må spare?

Udligningen er næsten udelukkende en konsekvens af hvor mange bistandsklienter og arbejdsløse der er i en kommune og her er trenden af landbo kommunernes arbejdsløse ender i kbh, igen noget man ser i andre lande, det er ekstremt sjældent at arbejdsløse forlader byen uden at have lovning på et job, og selv da er det sjælden, mens mange arbejdsløse fra provinsen ender i kbh via et kortere vikariat(Tog selv den anden vej fra KBH til Vestjylland inden jeg endte længere vestpå ;-)).

Pr borger udgifter er typisk stadigvæk lavere i storbyerne.

Storbyerne bruger ikke løs, deres budgetter er typisk strammere end landbo kommunernes, det ser bare ikke sådan ud fordi befolkningskoncentrationen gør dem numerisk større. Og det har været massive forringelser i servicen også i byerne.

17. december 2014 kl. 22:34
Hvorfor skal der være højhastighedsinternet og 4g mobildækning i udkantsdanmark?

Beboerne på landet har måske en anden tilgang til emnet velfærd, men sålænge der gælder samme regler for bønder og byboer, så er det vel ikke noget problem.

Samme pr borger budget for byboer og bønder leder til bedre service for byboer, og det er dybest set problemets kerne.

Hvis vi går over til en absolut rettighedsmodel for service vil du ende med en højere omkostning pr borger i landdistrikterne for samme service som i byerne.

17. december 2014 kl. 21:43
Hvorfor skal der være højhastighedsinternet og 4g mobildækning i udkantsdanmark?

Ja, sådan var det tidligere, men så firkantet kan man ikke sætte det op længere. I dag har jeg f.eks. adgang til akkurat samme gode tilbud på internettet uanset om jeg bor på Mors eller i Silkeborg. Vi skal altså huske, at teknologien i disse år også spiller meget ind.

Og derfor har silkeborg ingen økonomisk funktion som købstad, det var netop den begrænsning i varedistribution som nethandel og pakkedistribution har ophavet der gav købstæderne deres vækst.

Økonomisk set giver det ikke mening at tale om naturlige købstæder uden at tale om logistik og teknologi.

Det er i dag ikke unormalt at fisk landet i Thyborøn sendes direkte til Holland(hvor man elsker fladfisk), uden om den lokale fiskeauktion, så det er ikke kun forbrugervarer der er påvirket af de transnationale logistik-kæder der er den fysiske konsekvens af "billig telekommunikation".

Jeg har svært ved at se hvordan i vil redde landdistrikterne ved at flytte et par offentlige arbejdspladser ud af København. På trods af en massiv international trend imod færre og mindre købstæder og større byer.

En af de ting folk glemmer er at transport og kommunikations omkostninger er vigtigere end rå distance og på mange måder har de ikke ændret sig så væsentligt, for dem der faktisk bor "på landet" fra 1950. Det der ændre sig er hvilke områder der anses for at værre "på landet" hvor en masse købstæder nok ændre status til landsby i de her tider netop fordi "landet" springer dem over og kommunikere direkte med storbyerne.

17. december 2014 kl. 21:30
Hvorfor skal der være højhastighedsinternet og 4g mobildækning i udkantsdanmark?

hvis man begynder at tilbyde bedre vilkår til byboerne

Rene markedsøkonomier vil altid tilbyde lavere priser og flere tilbud i byerne, fordi omkostningen pr person er lavere. Og der ofte er langt større økonomiske gevinster ved investeringer.

Det bliver du altså nød til at forklare lidt nærmere. Vælgerne i landdistrikerne stemmer ganske korrekt mere liberalt end vælgerne i storbyerne, men jeg forstår ikke din pointe.

VK er ideologisk set imod startstøtte til urentabel infrastruktur. Mens venstrefløjen typisk tager PHK's position og går ind for at folk skal have startstøtte hvis det er nødvendigt for at de kan leve et lykkeligt liv, uanset om det faktisk er rentabelt.

17. december 2014 kl. 20:27
Hvorfor skal der være højhastighedsinternet og 4g mobildækning i udkantsdanmark?

Urentabel ud fra hvilken betragtning, ud fra at det er der maden kommer fra, det er der der er nødvendig skovdrift,

Der drives både landbrug og skovdrift rentabelt i områder med langt mindre infrastruktur, og dårligere jord end hvad vi nogen sinde når ned på i de danske landdistrikter. Landbrugets overlevelse er ikke på nogen måde truet af udviklingen. Det er kun en brøkdel af den befolkningen der traditionelt har været på landet der faktisk arbejder i de brancher.

PHK har nævnt det tidligere, men det kan godt tåle gentagelse: diversitet.

Og det at der aldrig har eksisteret diversitet på landet i noget der ligner det omfang folk i dag efterspørger er grunden til at landdistrikterne bliver affolket.

Hvis de affolkes fordi folk bare ikke gider bo der er det helt OK med mig.

Det har været trenden siden antikkens tid, den debat vi har nu er absolut ikke ny.

Ideen om at byerne udsulter landdistrikterne er også en meget gammel traver.

17. december 2014 kl. 20:09
Hvorfor skal der være højhastighedsinternet og 4g mobildækning i udkantsdanmark?

</p>
<p>Nu kunne man jo starte med at diskutere om hvorvidt nulvækst er vækst eller ej - for problemet går jo lige så meget på at vi i nogen henseender taler om et direkte dræn.

Hvad er problemet i at landdistrikterne affolkes?

Jeg er rød nok til ikke at se noget problem i at staten finansiere folks urentable livsvalg, men hvorfor skal vi fastholde en gammel forestilling om at landdistrikterne skal værre fulde af liv og mennesker?

17. december 2014 kl. 18:39
Hvorfor skal der være højhastighedsinternet og 4g mobildækning i udkantsdanmark?

byer såsom Hobro, Ringkøbing, Thisted, Nakskov, Vordingborg, Svendborg, Grenå osv.

Spørgsmålet er så om nogen af dem realt kan betegnes som byer i en moderne international/økonomisk forstand?

Mange af småbyerne havde deres glansperiode pga nogle begrænsninger i transport og kommunikations teknologi der ikke ikke længere findes, og derfor er det langt fra givet de stadigvæk har en potentiel funktion som vækstcenter.

Der er realt to spørgsmål her:

I hvor høj grad giver det mening overhovedet at tale om vækst i udkantsdanmark?

Og hvor skal vi sætte grænsen for støtte til dem der bliver tilbage i uøkonomiske beboelses former(det lille hus på landet)?

Hvis vi beslutter os for at landsbyer og landdistrikter kan få lov at dø ud så ændre det meget i hvordan vi investere i infrastruktur, eftersom vi går fra investering i vækst til rene velfærdstiltag, hvis vi acceptere at det økonomiske grundlag for landdistrikterne er forsvundet.

Det er her debatten bliver følelsesladet især fordi landdistrikterne har det med at stemme liberale ind i folketinget, der ofte er imod for mange velfærds udgifter.

17. december 2014 kl. 18:12
Frankrig forbyder den kontroversielle taxa-app Uber

</p>
<p>Unfair konkurrence er et dårligt argument, der holder os tilbage fra udviklingen. Men der er andre problemer med Uber, der kan begrunde et forbud:

Unfair konkurrence er jurasprog for operere uden for de normale regler.

Der er ikke noget specielt nyt her der har altid været firmaer der har haft som kerne forretningsstrategi at omfortolke reglerne eller forsøge at presse sig ind under et andet regelsæt end de etablerede firmaer, for at undgå de omkostninger det koster at overholde reglerne som de normalt fortolkes.

Uber's "fordi internet" og det er "bare en formidlingsplatform" er også gamle travere når det kommer til den type virksomhed.

16. december 2014 kl. 12:36
IT-Branchen: Ny lov gør det lettere for it-iværksættere at vinde offentlige udbud

Korruption er den væsentligste grund til at udbudsreglerne overhovedet findes og med mindre man faktisk tager der seriøst vil forsøg på at slække reglerne og tillade uformel dialog og subjektive udvalgskriterier(hvilket er hvad IT branchen realt advokere for) blive undermineret af frygten for ar ramme i en kattepine hvor man ikke kan forsvare beslutningen om at vælge startup X(husk at de fleste startups fejler) når det igen går galt, især hvis dialogen har inkluderede middage på fine restauranter eller kurser i fine omgivelser.

Det er fordi man lader som om korruption ikke findes, og nægter at opbygge intern IT viden en gotisk knude at få outsourcing til at virke. Specielt når der ikke er et funktionelt frit marked med veldefinerede standarder at købe på.

16. december 2014 kl. 10:32
Frankrig forbyder den kontroversielle taxa-app Uber

Alle de myndigheder der brokker sig gør det fordi de klasificere uber som et taxi selvskab og ikke et IT firma. Altså de afviser "på internettet" som vigtigt i forhold til at uber tager penge for persontransport virksomhed uden at overholde reglerne for persontransport.

Det er et kontroversielt firma ikke en kontroversiel app, og kontroverset har meget lidt med IT at gøre.

15. december 2014 kl. 23:10
Oracle-chef: Tiden løber fra altmulig-processoren

Er det ikke bare Oracle der vender tilbage til roden og implemetere deres nyeste servere efter samme model som man gjorde i 70ernes mini og mainframe computere?

12. december 2014 kl. 13:26
Regeringen vil muge ud i cookie-regler

Og nu kommer det rå forbud mod 3je part tracking cookies som cookie reglerne var et kompromis webbranchen selv promoverede for netop at undgå simple regler de ikke kunne komme uden om.

Hvis der bliver en moderation så bliver det at hvis en "allows tracking" header explicit er sat af en bruger så kan en tredje parts cookies måske sættes.

Forvent en lobbyist storm af episk propotioner når det går op for webbranchen hvad deres modstand mod det cookie kompromis de fik tvunget igennem bliver rullet tilbage til det oprindelige kommisions foreslag der netop gik på obligatorisk accept af do not track headere.

Altilernativet er endnu et rodet regelsæt ingen kan forstå og ingen implementerer korrekt.

12. december 2014 kl. 11:58
It-chefer: Vi har tabt kampen mod avancerede hackerangreb

Sikkerhed og produktivitet er ofte noget der sker på bekostning af hinanden og en stor del af problemet er at ledelsen ofte nægter at prioritere sikkerhed hvis det koster i lavere produktivitet eller højere driftsomkostninger.

Og indtil vi ser et større firma gå konkurs med seriøse konsekvenser for den involverede bestyrelse over et sikkerhedslæk, så skrifter den trend ikke.

Problemet er at firmaerne gennerelt tror at sikkerhed er et lille produkt man tilkøber og ikke noget man bygger ind i alle arbejdsgange også hvis det koster i produktivitet.

12. december 2014 kl. 08:52
Raspberry Pi får endnu en konkurrent

Nej!

A20 er eller det påstår et par af de kinesiske board producenter i det mindste, C120 er ikke, eftersom mips er en separat cpu arkitektur.

11. december 2014 kl. 09:48
Raspberry Pi får endnu en konkurrent

Raspeberry pi's success er udover prisen at der er masser af resourcer bag til at skrive dokumentation og sikre at software virker.

Der er en tilsvarende støtte omkring Allwinners A20 platform fra et par kinesiske unversiteter, og den er iøvrigt binært kompatibel med raspberry pi.

Imagination er realt set en arm konkurent ie de producere deres egne CPU designs der bliver produceret på licens og bruges i en masse netværks hardware. Samtidigt ejer de PowerVR der laver grafik chips til mobiltelefone. og C120 er et forsøg på at promovere MIPS32(deres arm konkurent) til en bredere skare af udviklere.

11. december 2014 kl. 09:17
Erhvervsstyrelsen slår fast: Cookie-lov gælder også device fingerprinting

</p>
<p>Og så er det man undrer sig - hvorfor i alverden har styrelser og alle mulige andre offentlige websites (betalt af skatteyderne) behov for at lave tracking?

Fordi chefens bonus er afhængig af at kunne bevise at siden også fungere/bruges i praksis.

Problemet er ikke traditionel log baseret "webanalytics" men at man outsourcer opgaven til et firma der modtager data som betaling for at levere formaterede rapporter og grafer ang brug af siden. Og det er også her cookie direktivet gør ondt på de dele af den ikke reklame financierede del af webbranchen der ikke har deres egne analytics værktøjer men har vendet sig til at bruge "gratis" 3je parts værktøjer.

Det at outsourcing har dybere konsekvenser er noget man på ledelses nivou ikke helt er klar til at forholde sig til.

Reklame finansierede sider har et større problem fordi alle reklame-netværkne også sælger markedsanalyser baseret på deres data opsamling, så uden tracking vil betalingen til "host" sider værre mindre.

11. december 2014 kl. 08:30
Sony-angreb er "uden fortilfælde" og "velplanlagt"

Hvor meget af det her er "ekspertudtalelser" fra rene akademikere og hvor meget af det er sony's pr folks forsøg på ikke at udstille sony's ledelse som komplet inkompetente når det kommer til IT sikkerhed, det er jo ikke fordi sony aldrig er blevet ramt tidligere.

Det er meget populært både blandt politikere og PR folk for ramte virksomheder at tale andgribere og malware skribenter op til krigsførende magter med teknologi ingen almen borger nogen sinde kunne have haft adgang til fordi det for deres totale mangel på indsigt i sikkerhed til at se mindre uansvarlig ud.

Desværre er virkeligheden at det ikke kræver ret meget kapital og at den viden der skal til matcher en 3-5årig uddannelse der i øvrigt er baseret på "åbne kilder" og det betyder du har millioner af arbejdsløse unge i lavtlønsområder der har evner, midler og motiv(især hvis den lokale mafia ser profit i det), til at kompromittere "vigtige" system.

9. december 2014 kl. 21:25
Netneutralitet: Angela Merkel vil dele internettet i to niveauer

Så længe det defineres som ting der ikke kører over TCP/IP er jeg ikke sikker på der er så stort et problem med det men hvis du begynder at definere specielle domæner subnets eller applikations protokoller så er vi helt væk fra "net neutralitet".

9. december 2014 kl. 21:09
Ny Linux-sårbarhed er fundet i programmet 'less'

Men de understøtter programmerne. Der skal minimalt arbejde til for at have less og bash på de systemer der ikke leveres med dem som standard.

Hvis du har plads og tør bruge 3je parts repositories. Embedded linux kommer meget sjældent med bash og gnu fileutils af pladshensyn men bruger ash og busybox.

HPUX har ikke officiel understøttelse for gnu utils og det er typisk en verden hvor man ikke bare lige downloader fra et uoffociele repositories.

Jeg er enig i at det forkert at fremhæve linux og ikke OSX som udsat eftersom alle de her fejl også findes i OSX og apple har et værre "track record" når det kommer til rettelse end Mainline linux.

et eller andet sted mellem 80-90% af alle linux systemer er faktisk imune over for de her linux fejl fordi de netop kommer med ash og busybox af pladshensyn men det er også de 80-90% af linux markedet hvis brugere ikke ved de faktisk bruger en linux kerne.

26. november 2014 kl. 12:30