Henning Steen

Dansk modstand i EU: Nu er kæmpe data-reform udskudt

Her er det vist ikke kun arvesølvet og arvemassen der skal sættes til salg.

30. januar 2014 kl. 15:30
It-eksperter advarer offentlige myndigheder mod cloud-tilbud fra KMD

Vores lands leder siger selv at det er i orden og hun er jo BFF med deres leder. Hun vil ikke risikere at de bliver sure så hun ikke kan lave nye selfies.

Statsministeren har jo andre, hun kan lave selfies med - husbond Kinnock fx. som i World Economic Forum har en række gode partnerskaber med industrielle spillere på området, nogle af dem endda såkaldte Strategic partners.http://www.weforum.org/our-members

7. januar 2014 kl. 06:19
Aalborg køber 1.400 chromebooks til skoleeleverne: »Glæder mig til en maskine, der bare virker«

Jo Christoffer, jeg har da læst artiklen (og havde også sat mig ind i hvordan Google Apps for Edu egentlig fungerer i forhold til privatlivsdiskussionen, inden jeg udtalte mig om det oven).

Nu var det heller ikke den artikel, jeg som sådan henviste til - det var blot seneste læselink ind på bloggen. Men jeg vil gerne gentage opfordringen til at søge videre på emnerne 'privacy' og 'mining' derinde, hvis man er interesseret (søgeboksen sidder et stykke nede t.h. på Hackeducation.com)

Det er helt fint, hvis du er enig med Watters i at læringsstile ikke eksisterer, og dermed at Knewtons grundlag for adaptive learning systemets validitet er shaky. Det vil jeg lade læringsproffs om.

Til gengæld peger du med Knewton-eksemplet direkte ind i det, jeg opfatter som kernen i en aktuel diskussion på begge sider af atlanten, som ikke vedrører NSA så meget som den kommercielle adgang til (anonymiserede og ikke-anonyme) elevdata. Fx her:http://digital.hechingerreport.org/content/tag/knewton

24. oktober 2013 kl. 20:20
Aalborg køber 1.400 chromebooks til skoleeleverne: »Glæder mig til en maskine, der bare virker«

Når vi taler om privacy på skoleområdet må det være en bredere diskussion - kan anbefales at søge på 'privacy' eller 'mining' på Audrey Watters' Hackeducation.com blog, for at få bekræftet hvad man måtte have af fornemmelser omkring hvad der også her er i vente(?)

http://hackeducation.com/2013/10/17/student-data-is-the-new-oil/

23. oktober 2013 kl. 16:33
Aalborg køber 1.400 chromebooks til skoleeleverne: »Glæder mig til en maskine, der bare virker«

Hej Kim, det lyder meget fornuftigt.. og SkoleIntra består jo lidt endnu. Skolens elever har så bare ikke den store grund til at gå på ElevIntra længere, eller vil I stadigvæk bruge ugeplan osv. derinde, om ikke andet for at forældrene kan følge med i hverdagen?

22. oktober 2013 kl. 20:15
Aalborg køber 1.400 chromebooks til skoleeleverne: »Glæder mig til en maskine, der bare virker«

Mig bekendt giver Google Apps setup eleven en særlig 'skole-google' konto. Det er så denne skoleGoogle-profil der indekseres og muligvis kan læses af NSA m.v.

Det problem knytter sig som sagt og gentaget ikke kun til Google, og "student data mining" optager i den grad også amerikanerne i forhold til andre tjenester, fx her -http://goo.gl/2C1QJX

22. oktober 2013 kl. 17:41
Nu skal folkeskolen digitaliseres

Mange steder bruges regnearket vist pt. mest som en indskrivningstabel til afgangsprøven, ikke til at regne med.

Jeg ved ikke meget om faghæfter, - og heller ikke hvad forslaget om "brug af it til den eksperimenterende fase" i matematik afgangsprøven sigter til.

Men ja, der er en række konkrete forslag til styrkelsen af it i det fag, særligt i afsnittet om nationale tests.

10. oktober 2013 kl. 09:52
Nu skal folkeskolen digitaliseres

Svært at afgøre HVOR mange af forslagene der sigter til andet end "Mere IT". Mange, vil jeg nu mene:http://www.folkeskolen.dk/534938/37-nye-ideer-til-at-bruge-it-i-undervisningen

Dog er sigtet i rådgivningsgruppens skole-IT anbefalinger særligt rettet mod fagene dansk og matematik - ikke mod biologi (de handler heller ikke om at fremme programmeringsfærdigheder). Nogle af forslagene handler om daginstitutioner.

Mht. kommunikation mellem skole og hjem handler det om at skabe en ny portal til afløsning af SkoleIntra mm. Det hænger vel indirekte sammen med de 50 forslag, men indgår allerede, som beskrevet i artiklen, i regeringens digitale velfærdsstrategi (pkt. 5 og 6)http://www.digst.dk/Home/Digital%20velf%C3%A6rd/Initiativer%20i%20strategien

Det er næppe et tilfælde at strategien med en ny skoleportal kommer samme uge som listen med forslag om digital undervisningsdifferentiering, nye eksamensformer m.v. i kernefagene... og som Mads Tofte sagde ved gruppens opløsning, står skolelederne over for en enorm opgave på det her område: "-Jeg har ikke indtryk af, at de fleste lærere er imod at udnytte it bedst muligt. Tværtimod. Men lærerne er ofte i vildrede med, hvordan de med fordel kan udnytte teknologien, og så ender det for ofte med, at de vælger ikke at bruge it, selv når god brug af it kunne have ført til, at eleverne blev endnu dygtigere. Det, synes jeg ikke, er optimal forvaltning af metodefriheden, og det falder tilbage på lærerne og faktisk også på skoleledelserne. Jeg håber, ledelserne vil lede på en måde, som gør det realistisk og uomgængeligt for lærerne at træffe de valg, der er bedst for elevernes læring"http://uni-c.dk/~/UNIC/Content/News/2013/Sep/130925-Mads-Tofte-efter-it-raadgivningsgruppen-It-i-folkeskolen-er-en-enorm-ledelsesopgave

9. oktober 2013 kl. 18:31
Regeringen afliver SkoleIntra

Ja Kim, ligesom læremiddelproducenterne i fremtiden måske vil kunne købe sig adgang til dine børn ved at give support eller rabatter på produkter til skolen.

På den måde vil din Emil automatisk få tilbudt en digital vinkelmåler, der måske endda popper op med en vestegnsrabat i prøveperioden, når han tilstrækkeligt mange gange har underpræsteret i Pythagoras (fx i forhold til Emils elevplan). Vi taler jo om en portalløsning der "muliggør tæt sammenhæng i de it-løsninger og services, som folkeskolens målgrupper har brug for, herunder eksempelvis aktivitets- og stamdata, digitale læremidler samt forskellige funktioner, som fx anvendte læremidler, trivselsdata, Fælles Mål og de nationale test."

3. oktober 2013 kl. 16:44
Regeringen afliver SkoleIntra

Det har taget et gymnasie i Malmø flere år at få nedfældet en aftale med Google, som gjorde både Datainspektionen og kommunens jurister glade vedr. 'personuppgiftlagen'http://edwardrektor.blogspot.se/2013/03/malmo-stadsjurists-tolkning-av.html

2. oktober 2013 kl. 19:30
Regeringen afliver SkoleIntra

Ambitionerne går vist endnu længere, ikke mindst på læringsdelene - læs videre, evt. også her på 6.1:http://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Initiativer-i-strategien/Digitalt-samarbejde-paa-undervisningsomraadet_fokusomraade6

2. oktober 2013 kl. 11:56
Dansk computerspil får latinamerikanere på barrikaderne

... og spiller vist allerede Snowden-i-lufthavnen spil.

Men tilbage til den verdensdel, Conquistador-spillet vist handler om, så var Bolivias præsident i tæt kontakt med den argentinske, uanset deres forskellige aner. Morales konkluderer i artiklen på norsk:

"Tilbakeholdelsen av presidentflyet og dets besetning – som vi har all grunn til å mene var utenkelig i det 21. århundre – viser at en viss type rasisme har overlevd innad i enkelte europeiske regjeringer. For dem representerer indianerne og de demokratiske eller revolusjonære prosessene de er involvert i, hindre på ferden mot sivilisasjon. Denne rasismen søker nå tilflukt i arrogansen og de latterligste «tekniske» forklaringer for å dekke over en politisk beslutning tatt på et kontor i Washington. Her har vi altså regjeringer som har mistet evnen til å erkjenne at de er kolonialiserte, og som forsøker å forsvare koloniherrens rykte."

6. august 2013 kl. 13:10
Dansk computerspil får latinamerikanere på barrikaderne

Nej, det har ikke meget med IT at gøre - men det har den argentinske diskussion om spillet heller ikke. Historien bliver jo også fortalt, uanset om det er i spil, bog eller film, skidt med mediet i den forbindelse.

Jeg kommer nu til at glæde mig til spillet om den bolivianske præsidents rejse fra Moskva til La Paz. Hvor man kan vælge at spille med eller uden Snowden om bord. Ser især frem til den amerikanske lancering af spillet..

6. august 2013 kl. 12:42
Dansk computerspil får latinamerikanere på barrikaderne

Så hvis man nedstammer fra de spanske conquistadorer, skal man ikke gå rundt som sydamerikaner i dag og hykle, at man er træt af den oprindelige befolknings skæbne?

Jeg ved ikke hvor mange procent indianer fx Bolivias præsident er; fornemmer bare at begrebet kolonisering ligger en del danskere fjernt, men faktisk er følsomt i bl.a. latinamerika (apropos Evo Morales historie her om at "Krigen mod terror har reduceret Europa til en koloni" - på norsk...)http://www.information.dk/nyhedsblog/468211

6. august 2013 kl. 11:17
Dansk computerspil får latinamerikanere på barrikaderne

LEGO fik ørerne i maskinen med Bionicle figurerne. Bare fordi de lånte Maoriernes mytologi. Hvordan skal det så ikke gå med et Maya massakrespil, er reaktionen ikke forventelig fra deres og Aztekernes efterkommere?

http://edition.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/auspac/06/01/newzealand.maori/index.html

5. august 2013 kl. 16:00
5 grunde til at bruge iPads i undervisningen

Det er vel bl.a. det man kan med Mythware, som også giver læreren mulighed for at arbejde med/på den enkelte elevskærm.

(til Classmate pc'er som de er ved at afprøve i Høje-Taastrup)

21. februar 2013 kl. 15:46
Elektronisk tavle gør min undervisning mere levende

Der er en irriterende begrænsning i tavlens software. Vi kan ikke eksportere fra tavlens software til et standard billedformat, så eleverne kan ikke skitsere et design på den og arbejde videre ud fra det i en anden applikation.

@Georg: Hvis det er et SmartBoard el. lign. IWB kan du vel eksportere dine skærme i en håndfuld billedformater (fra Notebook-softwarens menu). Dine quizzes el. andre interaktive elementer kommer selvfølgelig ikke med på billederne.

@Philip: Ja; det der er skrevet med fri hånd/pen på tavlen, kan slettes igen med hånden (og du kan skifte mellem de forskellige programmer med finger). Hvis du fx projicerer et GoogleDoc op, kan du muligvis også touch-redigere i det med seneste hardware/styresystem kombinationer (??) ellers er det inde fra GDrive på din pc/mac/linux tilsluttet boardet.

14. februar 2013 kl. 15:40
5 grunde til at bruge iPads i undervisningen

Og til dem der siger at medicin studiet er to-do centreret ved åbentbart ikke så meget om differential diagnoser og molekylær embryologi osv osv osv. Det er et svagt forsøg på fornægte et empirisk dokumentation af at iPad kan være velegnet til undervisningsbrug...

Nej Jacob, det er det ikke. Men det var nok dårligt formuleret - at der er forskel på værktøjers anvendelighed i højt specialiserede studiesammenhænge og så i den danske grundskole. Fx kan jeg, let bøjet over min Macbook, ikke tro at nogen bliver bedt om at producere soundslides om molekylær embryologi. Eller at læreren ville ønske det var muligt at følge med og hjælpe på de enkelte skærme - direkte fra sin egen. Eller at det skaber uro i 'klassen' når der er problemer med at få own devices, herunder ipads, op på den store skærm på Panum.

(det vil kun glæde mig hvis netop de medicin-studerende benytter tablets, herunder ipads, så de allerede tidligt i studiet fatter interesse for Ortopædiske specialer i fremtiden: http://www.computerworld.dk/art/213931/ny-sygdom-blandt-os-ipad-haender-og-tablet-skuldre)

14. februar 2013 kl. 12:32
5 grunde til at bruge iPads i undervisningen

Ikke for på nogen måde at forklejne medicinstudiet - men det har en høj grad af specialiseret 'how-to' karakter. Tablets er fremragende som container for instruktionsvideoer, kursusmateriale, etc. Meget forskellige børns læring af matematik, sprog og læsning kræver nok en del mere...

I Sverige er tilsyneladende opnået ca. 20% fremgang i indskoling og mellemtrin (matematik og læseforståelse) med Classmate pc, måske der findes tilsvarende studier for effekten af brug af iPads i Danmark? Spørgsmålet er selvfølgelig altid, hvad man sammenligner med, og hvad man vælger at evaluere på.http://www.ale.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/en-till-en.html(diverse om det svenske forsøg, som nu overføres til Høje-Taastrup)

12. februar 2013 kl. 08:23
5 grunde til at bruge iPads i undervisningen

Det er først nu, Classmate pc'erne er på vej ind i danske skoler:http://www.comon.dk/art/223889/danske-elever-skal-teste-vandtaet-skolecomputer

Det interessante er ikke at maskinerne er vandtætte, har touchskærme og er billige - men at Mythware gør det muligt for læreren at arbejde på/med den enkelte elevs skærmbillede fra sin egen maskine. Kan det også bringe smartboardet i spil på en ny måde på Reerslev Skole? (som tester dem i 2. klasse)

11. februar 2013 kl. 23:41