Markus Hornum-Stenz

Kommentarer

Re: Der er en tredie position

Er det det, som jeg opfatter som, at kerneopgaven har flyttet sig hen et forkert sted pga. den amokløbne digitale udvikling? Kerneopgaven er nok så meget sagt, men det er tæt på. Det handler i mine øjne først og fremmest om at kombinationen IT, standardisering og økonomi har en tendens ti...

Der er en tredie position

I denne diskussion bliver banen næsten altid kridtet op som et tovtrækkeri mellem på den ene side progressive forretningsrepræsentanter, som gerne vil "sætte strøm til processerne" med henblik på effektivisering i bred forstand og på den anden side mere defensive sikkerhedsrepræsentanter...

Re: Og jeg kunne så godt tænke mig ..

Hvad forstår du ved "en rigtig PKI infrastruktur"? Du kommer vel ikke udenom at såvel afsender som modtager skal have nøgler som udløber indimellem og skal fornys? Og det kræver løbende en aktiv indsats fra begge parter - medmindre du bare vil gøre det automatisk (læs: obligatorisk)? Det...
Kommentar til Fejlagtig vejledning fra Statens IT kostede styrelse over en halv million

Flere informationer udbedes

Er der ikke noget mere specifikt om, hvorfor MIA ikke virker med de telefoner? Det ville være interessant at få noget at vide om, det her er jo et medie for IT-folk

Re: Rolig nu..

@Dan: Den er jeg helt med på - Upguard og andre white hat hackers udfører en god service og skal jo skabe opmærksomhed omkring deres arbejde for at markedsføre deres services. Det er en fin nok forretningsmodel - sikkerhedshuller skal jo helst findes og lukkes Det som er lidt misvisende ved hist...

Rolig nu..

Den slags historier altså lidt suspekte, hvis man tænker nærmere over det. '198 millioner fortegnelser om amerikanske vælgere' 'menes at omfatte samtlige registrerede vælgere over mere end et årti' 'indeholde vælgerens navn, fødselsdag, adresse,...
Kommentar til Leder: Virkeligheden kalder offentlige it-bosser

En lille anekdote

For en del år siden var jeg til et ESDH-seminar, hvor en topchef fra Statens Museum for Kunst (SMK) skulle dele erfaringer med deres overgang til digital journalisering. En af de vigtigste pointer, fremhævede foredragsholderen, var at man holdt fast i at høste rationaliseringsgevinsten med det sa...
Kommentar til Ansatte i kommune kigger i borgernes persondata uden gyldig grund

Forskellen på teori og praksis

I praksis går tendensen i retning af at man prioriterer hurtigere og smidigere sagsbehandling over kontrol med hvem der kan se hvad. Overvej fx hvilke konsekvenser det har for din datasikkerhed som privatperson, hvis du bruger din FB eller Google konto til at få adgang til et system, hvor du elle...

Den fundamentale udfordring

ET pip fra driftssynsvinklen: Helt banalt er store it-projekter meget svære at komme i hus med, fordi de er dyre at lave og dyre at undvære og derfor bliver de store beslutninger truffet af de øverste beslutningstagere, som hører og forholder sig til problemerne på et abstrakt niveau (kontraktpl...

Re: Myndigheder drukner i svar

Når jeg får brev fra det offentlige plejer det at være om et enkelt emne - og normalt kun med ét sags-/journalnummer anført Det har du ret i, men tanken er jo at det offentlige er til for borgerens skyld og da man så vidt muligt prøver at nøjes med at have et enkelt journalsystem hos hver...

Re: Myndigheder drukner i svar

I øvrigt undrer det mig at alle svar ikke bare helt automatisk bliver journaliseret, helt uden menneskelig indgriben. Et menneske skal selvfølgelig læse svaret Du skulle prøve at arbejde et par år med udvikling og især drift af automatisering af journaliseringssystemer. Sagsbehandling er ...
Kommentar til Digitalisering af p-licenser i København leder til fejlbøder

Re: Gruppesøgsmål

Et Gruppesøgsmål mod Københavns Kommune, det må være vejen frem Ja, det er egentlig ret tankevækkende at det ikke er sket, taget i betragtning hvor mange mennesker, som er utilfredse med måden det bliver håndteret på. Man skulle tro, at en eller anden entreprenant advokat gad investere n...

Kommentar fra en uvidende

Jeg har end ikke prøvet Tor, men det har altid slået mig, at der må være meget mindre "herd privacy" på Tor, fordi dem som bruger det, næppe ville gide det ekstra besvær, hvis ikke der var noget at skjule. Så hvis man antager at efterretningstjenesterne (uanset hvilken hattefarve de måtte...
Kommentar til Skats øverste chef blev advaret om mangler i EFI-systemet

Justér kanonerne

Den ansvarlige er ikke SKATs øverste chef, Jesper Rønnow, men den til enhver tid siddende finansminister. SKAT og mere generelt Skatteministeriet er Finansministeriets prügelknabe, fordi skatten løber ind her og jo mindre der går fra under inddrivelsen, jo mere er der til ud-/omdeling. I mange a...

Re: Beslutninger om IT

spørgsmålet er så, hvorfor institutionernes topledelser vælger at gå uden om kompetencerne indenfor IT, når de skal træffe beslutninger om store IT-projekter. Det er da mærkeligt, synes jeg Det er måske ikke så svært at forstå, når man tænker over det. Offentlige beslutningstageres handle...
Kommentar til Leverandører: Kombit dræber markedet med årelange bindinger

Re: På den anden side

Se hvor nemt ting alting bliver, hvis man bare definere åben frie standarter, også for data. Den model har skam været prøvet, problemet er hvem der definerer en åben fri standard. Hvis den er åben og fri, er der ikke meget standard over den. Og hvis den bliver udstukket af en standardauto...
Kommentar til Leverandører: Kombit dræber markedet med årelange bindinger

På den anden side

Det er alt sammen udmærket med at udsætte et område for konkurrence, men overvej lige kundeperspektivet fra en lidt anden vinkel: Statslige myndigheder skal jævnligt lave udbud på deres sagsbehandlingssystemer, sådan at kravene er åbent tilgængelige og alle har en chance for at byde med. Lad os...
Kommentar til It-afdelingen kan blive flaskehals for moderne BI

Driften, de innovatives fjender

»Når jeg taler med virksomheder, ser jeg ofte, at de hold, der arbejder med de mest innovative projekter, ikke har noget at gøre med den centrale it-afdeling - de forsøger at undgå den« Hehe, ja det lyder genkendeligt. Mange innovative projekter har det med at komme ned på jorden igen, når de...
Kommentar til Københavns Kommune ignorerer it-succeser fra ildsjæle

Meget tiltrængt historie

Jeg har gennem et arbejdsliv siddet med sagsbehandlingssystemer i det offentlige og dette er ikke kun et problem i Københavns Kommune. Det billede jeg har set - og fortsat ser - er, at der er stor forkel på, hvor alvorligt forskellige organisationer tager implementeringen og videreudviklingen af ...

Underdigitalisering - nyt dansk ord

"Underdigitalisering af de borgernære områder" Den har jeg ikke hørt før. Sådan kan man selvfølgelig også sige det...