Erling Sjørlund

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Registerforskning

Fordi, hvis du beder borgere om samtykke, og 70% af alle mænd mellem 20-40 år siger nej, så kommer disse data at mangle i datasættet, og så vil data ikke længere være repræsentative for befolkningen som helhed, og dermed vil data miste deres værdi. Du er jo totalt virkelighedsfjern. Mænd i...

Re: Registerforskning

Når jeg afleverer en blodprøve hos lægen, er det for at han kan bruge de data i sit arbejde. Når han sender den ind til analyse på et laboratorium, er det for at få langt bedre svar, end han selv ville kunne udtrække af blodprøven. Der er med andre ord tale om, at jeg via lægen køber et stykke ar...
Kommentar til Stem nu for fanden imorgen 3.dec

Re: Jeg stemmer NEJ på torsdag.

Et af de vigtigste spørgsmål i afstemningen er, så vidt jeg har forstået, at vi giver Folketinget mandat til, på et senere tidspunkt, at afgive suverænitet til EU. Her tager du ifølge DR-radioavisen kl 18 helt fejl. Den til enhver tid siddende regering kan - uanset hvad folketinget beslutter ...

Hvornår skal man give samtykke?

Der er jo næppe tale om at lægen ringer rundt til sine patienter hver gang der skal indsamles oplysninger, så hvorfor denne skelnen? Om lægen skal bede om samtykke til en eller flere ting må komme ud på et. Det er også værd at bemærke, at Jens Stenbæk i sin tid gjorde et stort nummer ud af, at de...
Kommentar til Bilejere tjekker ikke Digital Post for synsindkaldelser

Videresendelse ønskes

Det ville for mig være en stor forbedring, hvis jeg kunne få videresendt mine mail til min rigtige e-mail konto. Man kunne fastholde, at der kun kan svares på en given mail fra e-boks kontoen, det er alligevel yderst sjældent, at der er behov for det. Har lige modtaget min forskudsopgørelse for 2...
Kommentar til Den Digitale Grundlov

Re: 2 ud af 3

Det er voldsomt svært at skelne fra censur. Næ. Censur betyder forhåndsgodkendelse. Det er der jo netop ingen af de sider, der har været udsat for. Det er heller ikke censur, hvis en avis ikke kan få leveret papir, selv om det har samme virkning. Det er ikke effekten, der gør, om noget er ...
Kommentar til Den Digitale Grundlov

Re: 2 ud af 3

Du har helt ret i dine bemærkninger om cencur. Det er retten til frit at orientere sig på tværs af landegrænser, der bliver undertrykt af den danske stat. Det vil næppe ændre noget at putte det ind i en digital grundlov, med mindre man kobler en automatisk tvangslukning af firmaer og organisation...
Kommentar til Den Digitale Grundlov

Retten til en privat nøgle

Enhver, der ønsker det, skal have retten til selv at generere og opbevare en privat nøgle i forbindelse med et offentligt ID (pt. NemID).
Kommentar til Vedtaget ved lov: Ulovligt indsamlede DAMD-data bliver slettet

Og udtrækkene fra DAMD?

Får loven den konsekvens, at alle udtræk også skal slettes?
Kommentar til Edward Snowdens 'sexede Thatcher'-kodeord dumper

Min helt sikre kode

er min fødselsdag. Den er der ingen, der kender ;) Bortset fra det, kaster kritikken jo et grelt lys over NemID, hvor der ikke skelnes mellem små og store bogstaver, og specialtegn er helt udelukkede.
Kommentar til Omstridt DAMD-database bliver ikke slettet

Re: Meld mig til.

Er det muligt at give tilladelse til at disse oplysninger bliver brugt til relevant lægevidenskabelig forskning? Nej, og det er jo netop humlen ved det hele. Jeg ved da, at jeg ville have accepteret at min journal blev registreret - i hvert fald hvis jeg havde haft mulighed for senere at f...
Kommentar til Mindst 2.000 borgere har bedt om sletning fra omstridt database

Rettidig omhu

Dan en liste over samtlige CPR-numre, der er registreret sammen med en af de fire godkendte sygdomme. Slet alle registreringer for CPR-numre, der ikke indeholdes i listen. Hele den øvelse burde have været gennemført den dag det stod klart, at databasen indeholdt ulovlige registreringer. Se det...

Re: Røveri af person følsomme oplysninger

Det er ikke rigtigt, at data blokeres i 120 eller 230 år. Data blokeres indtil folketinget vedtager, at de ikke længere skal blokeres. Vi må nu lære at leve i et land, hvor bekendtgørelser kan sætte love ud af kraft med tilbagevirkende kraft.
Kommentar til Vrøvlesvar fra Justitsministeriet om VPN og Tor

Uinteressant spørgsmål

Men selvom det ikke er muligt at se indholdet af de krypterede VPN-datapakker, så er det dog muligt at se, hvor pakkerne bliver sendt hen. Oversat til rigtigt dansk står der vel bare: Det er korrekt at vi heller ikke har noget ud af at registrere VPN forbindelser, men det har vi ikke lyst til...
Kommentar til 20 organisationer til regeringen: Drop planer om sessionslogning

Re: Terrorkortet

Så den næste overskrift kan forventes at blive: 20 organisationer støtter terrorister og kriminelle.
Kommentar til Politiet om DNA-registers sårbarhed: Det er streger på et papir

Tåkrummende funktionær-tv

Inden vi dømmer Claus Oxfeldt og resten af de ansatte i politiet til et længerevarende ophold på en anstalt for IT-analfabeter, er det værd at se på hvem målgruppen for hans udtalelser er: http://politiken.dk/kultur/ECE1918136/det-nye-dr2-er-stivnet-i-hoeflige-... For den målgruppe er det måske...
Kommentar til KL: Strammere dataregler vil koste milliard og ikke forbedre noget

Re: En dråbe i havet ?

Det er nok nærmere portoudgifterne til: "dokumentations-, oplysnings- og samtykkekrav", der skræmmer. Som vi har kunnet læse i en anden artikel, er det der med digital post jo ikke rigtigt slået igennem på afsendersiden. Kravene vil jo også meget let kunne udløse en masse problemer med...
Kommentar til Folketingets Beretning om Datasikkerhed

Re: Tvangsbøder til en forvaltning?

Så har du godt nok lagt en bombe under embedsmandssystemet. Og hvilken ledelse var ansvarlig for at DAMD registeret blev udvidet til at omfatte alle mulige ulovlige registreringer?
Kommentar til Folketingets Beretning om Datasikkerhed

Tvangsbøder til en forvaltning?

Det eneste det giver mening at straffe en forvaltning med vil vel være bøder i form af en procentvis lønnedgang til de ansvarlige ansatte i samme forvaltning. Det har næppe en gang på jord. Hvem er ansvarlig, hvis IT afdelingen skal bruge 100.000 kr til at få rettet systemet, og ledelsen ikke bev...

Og pressen vil juble

Ikke flere af disse dumme afsløringer, hvor en whistelblower ringer til en journalist og afsløre ting og sager, som skaffer politikere problemer på halsen. Alle former for elektroniske henvendelser bliver registreret med tid og sted og er tilgængelige for politiet.