Jens Beltofte

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Det vilde vesten

Kan du lægge nogle eksempler? Desværre ikke. Vil ikke offentlige dem her af forskellige årsager....

Re: Det vilde vesten

En anden skræmmende ting er at nogle større ikke offentlige eller halv-offentlige websites direkte mener at de ikke skal følge cookie-lovgivningen, da de jo ikke driver et offentlig websites... og derfor godt kan sætte tracking cookies uden accept.

Re: ...

Såeh, er det 68.000 eksil-danskere der har fået lækket data, eller hvor kommer CPR-numre ind i billedet? I USA har de et "social security" nummer der bliver brugt på samme måde som vores danske CPR-nummer. Se. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_number

Re: Ufatteligt at det kan ske

Skal ikke kunne sige hvordan Frederiksberg Kommune sender så mange breve til e-boks på en gang, men andre kommuner bruger programmet Doc2Mail fra KMD der funger som en virtuel printer. Doc2Mail kan bruges til at brevflette et dokument med en liste over modtagere. Se https://www.guldborgsund.dk/~/...

Re: DoH

I Firefox findes DoH i øvrigt allerede fuldt implementeret og kan aktiveres og konfigureres via de almindelige browser-options. Det lyder som om Mozilla - i hvert fald i nogen områder - med tiden default (vil foreslå?) DoH DNS fra CloudFlare. Hvis jeg aktiverer DoH i min Firefox er Cloudflare en...

Re: Mangel fuld journalistik

Dertil, sidste gang "steffen" var inde og kommentere, d. 14. juni, hvor de svarer én kommentar på engelsk, der får de sjovt nok også deres ENESTE positive 5-stjerne review fra "Squirrel.janett". Og nu skal jeg jo ikke skabe konspirationsteorier her.. men; "Blandt andet...

Re: Ansigtsgenkendelse

At skolen må indhente og videreformidle alle lægedata om eleven (hvad?) Det er jo helt hen i vejret og det fremgår ikke hvem de må videreformidle lægedata til. Disse data er dybt personlige. Det problematiske er næsten at mange skriver under uden at forholde sig til hvad der faktisk s...

Re: Ansigtsgenkendelse

Ser ud til at de er forskellige fra skole / institution til skole / instution. Se https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/samtykker-og-tilladels... Fandt også denne forklaring på hvordan samtykker fungerer i Aula https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Samtykker-i-Aula.pdf.

Re: Ansigtsgenkendelse

Jamen, det er da utroligt, at det overhovedet kan komme på tale at bruge vore børns fotos til markedsføring? Hvad er dog begrundelsen for, at dette overhovedet skal kunne ske? Kan folkeskolen ikke fungere, hvis ikke private firmaer får lov til at bruge vore børn til markedsføring? Eller er det - ...

Re: Ansigtsgenkendelse

Apropos samtykke fortæller vore skoleledere at såfremt man ikke vil give fototilladelse til at skolen må bruge fotos af ens børn til markedsføring mv. Så vil Aula automatisk frasortere fotos når personalet forsøger at lægge dem på hjemmesiden. Når du/skolen skriver hjemmesiden mener de så komm...

Re: Minder mig om Skats løsning

Sender de ikke pengene tilbage til virksomhedens NemKonto?

Re: Email + PKI

Vil det ikke blot stille krav til at danskerne installerer en desktop e-mail klient der understøtter PKI og signering af e-mails? Det udelukker en stor gruppe danskere der ikke har viden om at vælge den rigtige e-mailklient og konfigurere det. F.eks. er det jo ikke ligefrem enkelt for den alm. ...

Re: Vi har allerede én digital postkasse - Email

Hvad med at starte med at gøre det muligt at sende en kopi af e-Boks "emailen", som i praksis et en PDF fil, til min egen valgte email konto? Så kan jeg selv vælge... Præcis det samme kan siges om forældreintra i øvrigt. Hvor mange alm. danskere vil forstå konsekvensen at videresende...

Re: Afskaf Sundhedsplatformen - glem det

Sundhedsplatformen har givet Single Sign on - og integration til mindst 32 specialsystemer - og nok flere - siden jeg forlod Region Sjælland i 2015. Omkring 80 yderligere IT speciale systemer mangler nok fortsat integration til Sundhedsplatformen, af forskellige årsager. Den Jydske Systematic p...

Re: Afskaf Sundhedsplatformen - glem det

Det vil koste mellem 3,5 og 7 mia DKK - og 5-9 år, at udskifte Sundhedsplatformen med den Jydske model. Mon ikke det vil være en udgift til Epic ved opsigelse af kontrakten, modsat de gamle EPJ-løsninger i RH / RSJ der måske var ud over en lang binding. Blot en tanke. Med alle de problemer o...

Re: Pest eller kolera

Nu kunne man så vælge at betale sig for en anden løsning end Google Authenticator. LastPass' Authenticator app er fuldt kompabibel med Google Authenticator og understøtter backup til LastPass. Dvs. at hvis du skifter telefon og benytter LassPass Authenticator app vil du stadig have adgang til din...

Genbrug af varenumre?

Hvis nu (ved ikke om det er tilfældet) at varenummeret benyttes som reference på recepter, medicinmodul og andre steder, er det vel ikke en fejl i Sundhedsplatformen hvis man aktivt vælger at genbruge varenummeret på det nye præparat? Reelt burde man vel oprette det nye præparat som et nyt varen...

Re: Ministerebeføjelse...

Men ja, hvis loven ikke er trådt i kraft endnu, kan man ikke hævnde at 15.000+ skulle have haft et klip i kørerkortet. Lyder som typisk politiker spin / snak for at få medietid.

Re: Ministerebeføjelse...

Det er heller ikke opdateret i færdselsloven endnu, se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204976#id8bf5e837-3b4... > §55 a.

Re: Klip med tilbagevirkende kraft?

Men loven er vel gældende fra det tidspunkt hvor folketinget stemmer den igennem og vælger at den skal starte, og ikke når politien er færdig med at fedte rundt i deres IT-systemer.