Lars F. Jensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Nye finansieringsmuligheder er nok vigtigst

at antage en lidt mere holistisk synsvinkel, og som også har lidt mere forestillingsevne fsva. fremtiden. Finanstilsynet er ellers meget ude efter boniteten i alternative pensionsinvesteringer. og jeg kan forsikre at finanstilsynet er ikke ret 'holistisk'. Hvis nogen mister store dele af ...

Re: Når de nuer i gang med det...

..er det så virkeligt så svært at skrive "hele Danmarks areal skal have 100% dækning med min. 3G, Det korte svar er nej, det er let at skrive, men ja, det er umuligt at opfylde. Der er intet der er eller kan blive 100% dækkende. Det kan ikke teknisk realiseres og det er slet ikke...

Re: Nye finansieringsmuligheder er nok vigtigst

For det vil jo kræve nye investorer, hvis netdelen udsondres. Ikke i min pensionskasse, håber jeg. Ellers flytter jeg helt sikkert straks pensionen! Det er jo ikke penge som sådan, der mangler. Det kan ganske enkelt ikke betale sig at grave i meget tyndt befolkede områder. Det er en dyb mi...
Kommentar til Regeringens bredbåndsmål for 2020 døde på Bornholm

Re: Kritisk journalistik

Det er den tillid TDC sætter på spil, hvis de ikke meget hurtigt forklarer deres ageren i sagen om Bornholm. Nu ved jeg ikke hvorfor du bringer printere og kontorstole ind i billedet? TDC har da ikke - i de kilder der har været nævnt her - skriftligt meddelt folketinget, at de med sikkerhed...
Kommentar til Regeringens bredbåndsmål for 2020 døde på Bornholm

Re: Kritisk journalistik

Han kan da lige så godt sige at TDC endnu ikke har besluttet sig, men arbejder på sagen.... Han skal i en firmaoptik vel blot undlade at sige noget, der beviseligt er forkert. Ellers kan han meget vel udtale sig på en måde, som har mener vil gavne firmaet (og som han evt. har aftalt med den ...
Kommentar til Regeringens bredbåndsmål for 2020 døde på Bornholm

Re: Kritisk journalistik

...Så i store træk kendte man betingelserne og evt. udestående punkter. Det kan højst tage TDC 10 minutter at se, om deres væsentlige indvendinger var imødekommet eller der forekom andre overraskelser. Jeg siger blot, at udtalelsen fra TDCs presseme...
Kommentar til Ingen ideel leverandør af bredbånd til Bornholm

Re: Målsætningen om 100/30 i 2020 er død efter dette

Bemærk lige, at de gennemsnitshastigheder, der fremgår i artiklen, er på mobile enheder og ikke stationære enheder. Hvad skulle forskellen være ? LTE forhandler og indstiller modulation og fejlretning efter de signal/støjforhold som opleves på den aktuelle forbindelse. Er der et højt signa...
Kommentar til Ingen ideel leverandør af bredbånd til Bornholm

Re: TDC snyder politikerne med løftebrud

ller med andre ord "om man synes" det er få eller mange der lades i stikken. Når du skriver sådan, er svaret helt enkelt, at den enkeltes lykke er uden betydning, man kan ikke lede et land uden noget går galt for enkelte. Det er ikke trøstetime for børnehavebørn. Det er de store...
Kommentar til Ingen ideel leverandør af bredbånd til Bornholm

Re: Målsætningen om 100/30 i 2020 er død efter dette

Erlang kan kun bruges til beregning af afvisning for homogen trafik med poissonfordelt samtale tid. Det kan slet ikke bruges for datatrafik, der er inhomogen med helt andre karakteristika. Nej, trafikprofilerne og kømodellen af et antal mobilmaster med kunder er naturligvis langt mere kompl...
Kommentar til Ingen ideel leverandør af bredbånd til Bornholm

Re: Målsætningen om 100/30 i 2020 er død efter dette

I 2013 kortlægningen bidrog mobilt bredbånd med 22% dækning for 2 Mbit/s !!!! .... Men det er sikkert også sludder og vrøvl. I en 2020 sammenhæng er det da indlysende langt mere spin fra din side end fremadrettet fornuft. I 2013 var der ikke meget 4G i luften, ikke mange faste forbindel...
Kommentar til Ingen ideel leverandør af bredbånd til Bornholm

Re: Hvorfor 100-megabit? og 100/30 i 2020 er død.

I skrivende stund har jeg 3.5 Mbit down / 200 kbit up på mit kobber fra TDC. Og de hastigheder er jo indlysende i underkanten. Men faktisk kan alle aktiviteter omkring den krævede brug af digital post, offentlige ansøgninger, privat E-mail og fx nyhedslæsning rimeligt ske med 3.5 Mbit/s (de 2...
Kommentar til Ingen ideel leverandør af bredbånd til Bornholm

Re: Hvorfor 100-megabit?

Re: Hvorfor 100-megabit? Hvad er egentlig den samlede båndbredde ud fra Borholm? Som Maciej siger, sikkert tilstrækkelig .... Dette 1995+ projekt skulle føre fiber fra Polen vil Bornholm til Ystad og Gedser. http://ing.dk/artikel/nyt-kabel-fra-polen-125 Jeg har dog endnu ikke fundet en a...
Kommentar til Ingen ideel leverandør af bredbånd til Bornholm

Re: TDC snyder politikerne med løftebrud

Med dette løftebrud bør hele sagen droppes og genovervejes. Det har, ligesom det tåbelige kommunale udbud i Nordjylland, hvor der slet ikke indkom noget tilbud, altid være en ubrugelig ide, at forsøge at løse lokale netproblemer med sådanne politiserede udbud. I Nordjylland forlangte man 40...
Kommentar til Hvad skal TDC levere, når de leverer et kobberkabel?

Re: Bonus info

blot at få et sløjfe-kabel-tv anlæg ombygget, så hurtigt internet kan leveres. Jeg kan levere højhastigheds Internet, f.eks. 100/100 Mbit/s på sløjfeanlæg. Er man + 15 i en ejendom med sløjfeanlæg leverer vi gerne.... Men det drejer sig om at bruge en stor og kendt lev...
Kommentar til Hvad skal TDC levere, når de leverer et kobberkabel?

Re: Bonus info

Det er i meget højere grad antallet af boliger og firmaer pr arealenhed end afstanden til København, der afgør om det er økonomisk at udbygge med gode faste linjer - fiber, fremskudt VDSL2, kabel-tv. Bor der rimeligt mange i et område, vil der være gode muligheder for at levere en hurtig fast-li...
Kommentar til Hvad skal TDC levere, når de leverer et kobberkabel?

Re: Johnny Olesen - det er dyrt at være fattig

Med andre ord, så er de endnu for små til at lovgivningen kan røre dem. Ja, fordi man dividere med befolkningen i hele landet og ikke ser på deres markedsandel indenfor Sønderjylland og Sydvestjylland. Lars :)
Kommentar til Hvad skal TDC levere, når de leverer et kobberkabel?

Re: Johnny Olesen - det er dyrt at være fattig

Det jeg argumentere imod er molbo tankegangen om det gode ved "fri" konkurrence mod et defakto monopol. At anlægge flere ens kabelstrækninger fordi der er defakto monopol. Det er ved at ske i kbh!! TDC har ikke et monopol på fiber, og der er adskillige leverandøre af fiberforbindelser...
Kommentar til Hvad skal TDC levere, når de leverer et kobberkabel?

Men TDC har 4G i 800 MHz

Men TDC har 4G i 800 MHz båndet og har flere master med 4G/LTE i Hornsherred. Det afspejler sig også i selskabernes dækningskort. Fjern 2G og 3G på 3's kort og vælg 'Teknologier' fjern igen 2G og 3G. http://daekning.tdc.dk/erhverv.html?csref=__e_netvaerk_daekningskort_erh... http://www.3.dk/P...
Kommentar til Hvad skal TDC levere, når de leverer et kobberkabel?

Re: TDC på bøhlandet

TDC kræver at man anvender 'nem'-id ???? Det burde da være indlysende, at man er bedre tjent med at anvende det/de selskaber, der har den bedste dækning/den nærmeste mast. Ude på landet har TDC langt bedre muligheder for at give dækning med hastighed, da TDC har 20 MHz båndbredde i det lan...
Kommentar til Hvad skal TDC levere, når de leverer et kobberkabel?

Re: Tilbage i 90'erne og 00'erne

Jeg kan forstå at vi kan blive ved længe, men du overbeviser mig ikke. Jeg gætter på at du er ansat ved TDC siden du har så godt kendskab til xDSL teknologier. Men som jeg tidligere har påpeget så er det ikke let at spå og dit gætværk omkring mig og TDC kunne ikke være mere forkert. Bortset ...