Jeppe Bundsgaard

Min mailserver (del 5) - Min mailserver kan I stole på

Hej Peter Dette er godt nok en gammel diskussionstråd - men måske overvåger du den stadig? Jeg har fulgt din DKIM-vejledning og det virkede! Vores mail er nu ikke længere spam hos Google. Tak!

Jeg har flere domæner på samme server som sender mail, og det er jo ikke noget problem fra DKIMs synspunkt. Men på GratisDNS får jeg et problem som jeg ikke kan finde en løsning på - måske du eller andre der lytter med har en ide. Problemet er at jeg har en domænetemplate, og i opsætningen af den, kan jeg ikke oprette txt-records til de enkelte domæner.

Det vil sige at jeg lige nu sender følgende: mail._domainkey.domæne.template v=DKIM1; h=rsa-sha256; k=rsa; s=email; p=MIGfMA0GCSq...

På mit hoveddomæne bundsgaard.net fungerer det fint, for det er den dertil hørende nøgle jeg udsender. Men alle de andre domæner sender jo også denne nøgle, og så er det jo ikke så smart.

Så vidt jeg kan gennemskue, kan jeg ikke lave den samme nøgle for alle domæner, fordi der i nøglen er oplysning om domænenavnet...

Har du en ide? Eller kender du eller I andre et forum hvor jeg kan stille spørgsmål om mailopsætning og dns?

25. oktober 2015 kl. 13:55
Mozilla stopper udviklingen af mailklienten Thunderbird

Jeg er på linux - så ingen postbox til mig...

11. juli 2012 kl. 21:38
Mozilla stopper udviklingen af mailklienten Thunderbird

Man må håbe at der er nogen der vil forke thunderbird og fortsætte med at udvikle på koden. Fx kunne en integration af Lightning være en god ide. Den kunne også udvikles mere i retning af processtyringsværktøj...

For dem der er tvunget til at bruge outlook: Her er de gode nyheder. Davmail kan fungere som gateway. Det er meget let at sætte op og fungerer ganske udmærket: davmail.sourceforge.net/

Mvh Jeppe

11. juli 2012 kl. 21:03
Digitaliseringschef: Stationære computere til undervisningen er bedre end iPads

Diskussionen om iPads er i gang mange steder - det forekommer mig at mange skoleledere og kommunalpolitikere og konsulenter har det med iPads lidt som Mads Larsen siger Brian Madden sagde om VDI (hvad er det...?).

Spørgsmålet der er blevet stillet til Ole Bech, om hvorfor han ikke har valgt iPads tyder på den samme indstilling: So ein ding... Hans svar er godt og klogt! Det er nemlig helt forkert at stille teknikspørgsmålet før didaktikspørgsmålet. Det er egentlig ikke interessant hvad den ene teknologi kan som den anden ikke kan. Det interessante er hvilken skole vi vil have, hvad eleverne skal blive kompetente til, dvs. hvilke fremtidige borgere vi vil have. Derefter kan vi så spørge: Hvilken undervisning vil fremme dette - og nu er det så på tide at spørge: hvilke teknologier kan understøtte denne undervisning?

Indtil videre er det meget småt med svar på disse spørgsmål hvor iPads indgår. Og hvis ikke der er gode beskrivelser af god og meningsfuld undervisning hvori iPads indgår, så er det ærlig talt halsløs gerning (potentielt spild af offentlige midler) at investere millioner i iPads.

Og det med at Apple skulle være langt fremme på undervisningsområdet, det vil jeg nu nok stille spørgsmålstegn ved. Det jeg har set, er typisk 50-er behaviorisme: Forestillingen om at man kan sætte en computer til at stille elever spørgsmål og derefter vurdere korrektheden af dem med en sjov ros eller ris. Hvis computeren selv kan svare på spørgsmålet, er der jo ingen grund til at spørge eleverne...

Nå som sagt: iPads diskuteres vidt og bredt. Se bare her på Folkeskolen.dk (Folkeskolen.dk er lidt som Version 2 - et godt fagblad med gode læserdiskussioner :-).

http://www.folkeskolen.dk/500233/ipad-i-folkeskolen-er-en-dyr-og-kortsigtet-affaerehttp://www.folkeskolen.dk/69725/forsker-koeb-ikke-ipad-til-skolen (jeg er i al ubeskedenhed selv med i denne artikel).

25. oktober 2011 kl. 22:03
Lærere dumper i it-sikkerhed

Hej alle Tak for jeres kommentarer til mine udsagn i artiklen. Der er nogle stykker af jer som synes det er en dårlig ide at skolen skal tage sig af internetsikkerhed. Jeg vil forsøge at svare og forklare mit synspunkt.

Hans Schou siger at det er forældrenes ansvar. Og det er jeg enig i, det er det også. Men ikke alle forældre er habile netbrugere - nogle af dem bliver jo faktisk franarret alle deres sparepenge, opgiver deres loginoplysninger til "sikkerhedsafdelingen" i deres firma, klikker på links i spoofing-emails, reagerer på phishing, tror på manipulerende løgne eller utrolige forudsigelser - fx om dagens jordskælv i Rom.

Skolens opgave er at hjælpe eleverne med at blive forberedt til deres nutidige og fremtidige liv i et rimelig komplekst samfund. Det eleverne ikke lærer af sig selv, som forældrene ikke er i stand til at lære dem, og som er vigtigt at kunne - det er ideelt set skolens opgave. Derfor er jeg helt enig med Frank Olesen i at skolen naturligvis også skal undervise i privatøkonomi. Det er jo guf for matematik og samfundsfagsundervisningen at have den slags virkelighedsnære problemstillinger at tage udgangspunkt i - og det er ret afgørende at man kan håndtere sin privatøkonomi.

It-sikkerhed skal ikke "tage tiden fra noget andet" - min pointe er at it-sikkerhed aktualiserer konkrete faglige områder. Fx handler det i høj grad om kommunikationskritik - dvs. kompetencer til at vurdere en tekst. Hvem har skrevet den, hvad kan deres interesser være, hvad ønsker de jeg skal gøre - og er det mit ønske at gøre sådan. Den slags analyser er i den grad danskfaglige - og det kræver ikke nødvendigvis års efteruddannelse for lærerne at tage sig af dette felt. Men det kan undre at it tilsyneladende stadig fylder så lidt i lærernes grund- og efteruddannelse.

Når der tales om it i skolen er det ofte med fokus på teknik: Nu skal der så og så mange computere ind på skolerne, og nu skal alle klasser have interaktive whiteboards og nu skal vi udvikle programmer som kan undervise alle elever på en gang uden unødig indblanding af en lærer. Min pointe er, at fokus skal være på hvordan lærerne kan arbejde med it i fagene og hvilke nye udfordringer livet i netværks- og videnssamfundet stiller os over for. It-sikkerhed er en af dem. Og det fremgår faktisk også af det nye Faghæfte 48 som beskriver "It- og mediekompetencer i Folkeskolen". Se mere på http://www.faghæfte48.dk.

En af de kompetencer som vi også skal udvikle - både i vores praksis på nettet og i vores refleksion over samme i skolen - er kompetencer i ansigtsløs kommunikation, fx som på et forum som dette. Hvad betyder det fx når man gør grin med andres udsagn eller latterliggør dem som personer? Hvordan løser man konflikter? Hvordan skaber man et godt samarbejdsklima i ansigtsløs kommunikation osv. Det siger jeg ikke noget om i artiklen, men det kunne den næste måske handle om?

Niels spørger om DPU har udviklet undervisningsmaterialer og til det kan jeg sige at nej, det er ikke et universitets opgave (selv om flere af os deltager i udviklingen af undervisningsmaterialer i vores fritid), men der findes faktisk heldigvis mange der udvikler undervisningsmaterialer eller rådgiver inden for området. Se fx http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Kampagner-og-Aktuelt.aspx og http://www.cyberhus.dk.

Tilsvarende har Danske Bank udviklet materialer til at hjælpe eleverne med at udvikle viden om privatøkonomi: http://www.pengeby.dk, http://www.controlyourmoney.dk.

Mette foreslår en særlig undervisningsmetode til dette område i form af webinars hvor mange elever kan undervises samtidig. Denne slags undervisning ville naturligvis være en drøm - billig og rationel. Desværre er det ikke så let - man lærer ikke alt det man hører eller ser, og selv om man kan svare på forståelsesspørgsmål, er det ikke sikkert at man har forstået ret meget. Der skal andre og mere sofistikerede metoder til, men det er nok en anden diskussion.

Mvh Jeppe

11. maj 2011 kl. 21:38