Allan Nyhus

Folketingsflertal vil lempe GDPR: »Det holder jo folk tilbage, hvis de er bange for at få en bøde«

Måske man kunne lave påbud for at overimplementere :)

2. juni 2020 kl. 14:06
Jobformidler: GDPR tvinger virksomheder til at slette ansøgninger på mail

Denne nyhed kommer vist mest af nogle konsulenter og virksomheder der gerne vil sælge HR/job systemer. GDPR umuliggør ikke jobansøgninger på mail.

30. maj 2018 kl. 13:06
E-valg er udemokratisk og utroværdigt

I et digitalt samfund som vores, skal noget af det helligste i vores demokrati, valghandlingen, selvfølgelig være digital. Eller skal den?

Jeg mener elektronisk valg, E-valg, er udemokratisk og utroværdigt.

Udemokratisk fordi det reducerer mekanismerne bag valghandlingen til noget de få kan deltage i. I dag repræsenterer valgtilforordnede et forholdsvist repræsentativt udsnit af vores samfund. Mange danskere kan deltage som folkets repræsentanter og legitimere valghandlingen. Hvis krydset flyttes fra et simpelt og entydigt stykke papir, til en indviklet digital cyklus, hvor man skal have en højere it-forståelse for at følge med, vil det kun være de få, der kan deltage og forstå. I valglovens paragraf 31 står: ”Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer eller tilforordnet vælger.”. Hvordan skal en vælger kunne dette, hvis det kræver flere års erfaring med It-sikkerhed at gennemskue processen. Det er udemokratisk.

Utroværdigt fordi det vil være de få, der kan forklare hvordan et tryk på en skærm, bliver til en stemme. Utroværdigt fordi der altid ville kunne skabes tvivl om valgresultatet nu også er det rigtige. Der vil altid komme historier om stemmemaskiner, der afgiver forkerte resultater. Sporene fra præsidentvalget i USA må da skræmme. Senest fra valget i 2012, hvor der stadig var mange problemer med digitale stemmemaskiner. Både i Tyskland og Holland er lignende forsøg blevet stoppet, på grund af problemer med sikkerheden. I dag er vores valg meget troværdige. Alle kan være med til at tælle stemmesedler op. Det er ikke svært for 3 valgtilforordnede af forskellige politisk observans, at blive enige om, hvor på papiret krydset står. Vil vi virkelig sætte den ellers høje troværdighed til valghandlingen og vores demokrati over styr? Et E-valg vil blive utroværdigt.

Det vil koste samfundet dyrt i tillid at indføre E-valg. Men det stopper ikke her. E-valg vil også koste dyrt i kroner. De nuværende foreslåede testordninger i bl.a. Aalborg og Odder, bliver dyrere at gennemføre end ved at papirvalg. Frederiksberg Kommune har meldt fra, fordi kommunen vurderede det som en ekstra udgift at gennemføre E-valg.

Andre offentlige It-projekter skræmmer også; POLSAG, Digital Tinglysning, Nationale Skoletests og Elektronisk Patientjournal er blot nogle få af offentlige It-projekter der enten er kørt helt af sporet og blevet lukket eller lever et skandaleramt liv. E-valg vil havne i samme boldgade.

Lad os fortsætte med at digitalisere den offentlige forvaltning, hvor det giver mening og forbedringer af produktiviteten. E-valg giver hverken mening eller bedre produktivitet. Det er hamrende udemokratisk og meget utroværdigt for vores demokrati.

Allan Nyhus, It-chef

11. oktober 2016 kl. 09:59
Derfor skal vi afprøve e-valg

E-valg bliver forståligt for de få, papirstrimler eller ej.

http://www.version2.dk/community/e-valg-er-udemokratisk-og-utrovaerdigt-49924

8. februar 2013 kl. 12:26
E-valg er udemokratisk og utroværdigt

Twitter: @allannyhus

18. januar 2013 kl. 13:35
Fed business case: Giv alle dine medarbejdere iPhones

Hej Jesper - tak for din særdeles 'konstruktive' kommentar. Jeg kan kun konstatere at mine brugere har langt nemmere ved at finde ud at OIS end Android + jeg oplever færre problemer med opsætning af OIS end ved Android. Hvis du oplever det anderledes, er det jo fint for dig. Jeg tager ikke parti, men deler blot min erfaring.

21. maj 2012 kl. 10:09
Fed business case: Giv alle dine medarbejdere iPhones

For cirka 2½ år siden fik 50 ud af 80 kollegaer, som jeg er it-chef for, en iphone. Det afløste dels fastnet tlf. og dels andre mobilløsninger. Og hold da op hvor nemt. Ikke it-vante personer hører jeg sjældent fra og de vante kan 'lege'. Jeg fravalgte Android fordi jeg oplever at der ofte stadig er problemer med de mest basale ting som opsætning af mail m.v.

21. maj 2012 kl. 09:26
Mystisk netværksproblem sender 3's kunder i sort

11:50 og stadig ingen forbindelse i KBH SV

19. oktober 2010 kl. 11:51
Næste generation på arbejdsmarkedet gider ikke e-mail

Er der nogen i denne tråd, der så har erfaring med Office communicator?

Eller er der nogen i denne tråd der rent faktisk har oplevet at ansætte unge mennesker som ikke bruger email?

Ikke fordi jeg er imod ny teknologi osv, men det virker lidt sort for mig, bare at ansætte folk som så ikke bruger deres email = manglende kundekontakt m.v. Men det er måske også fordi Facebook er mere udbredt i US? Ligesom der måske er en helt anden kultur omkring det i amerikanske virksomheder?

30. april 2009 kl. 13:02
Næste generation på arbejdsmarkedet gider ikke e-mail

Hvad gør man så i en outlook verden hvor mødeindkaldelser styrer?

Hvad gør man hvis firma-mailsene ikke egner sig til offentligheden?

Og hvad med sikkerheden? Hvis ikke allerede, så kommer den vel under voldsomt pres?

28. april 2009 kl. 11:51