Tommy Gregersen

Kommentarer

Kommentar til Min mailserver (del 4) - Systemadministration

Ang selve guiden.

Jeg vil gerne rose Peter for den meget lette & forståelige guide det er der mange der vil/kan drage nytte af. Super guide. Tak.

Windows 7

Kan man så også retunere en windows 7 licens? Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren. Kontakt i stedet producenten eller den, som har installeret softwaren, for at få oplysninger om dennes returpoli...